LEŠKA, Rudolf a Eva ONDŘEJOVÁ. ZÁKLADY MARKETINGOVÉHO PRÁVA A PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ - FUNDAMENTALS OF MARKETING LAW AND INTELLECTUAL PROPERTY LAW. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2018. 138 s. EDUCOpress. ISBN 978-80-7408-173-6.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název ZÁKLADY MARKETINGOVÉHO PRÁVA A PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ - FUNDAMENTALS OF MARKETING LAW AND INTELLECTUAL PROPERTY LAW
Název česky ZÁKLADY MARKETINGOVÉHO PRÁVA A PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ - FUNDAMENTALS OF MARKETING LAW AND INTELLECTUAL PROPERTY LAW
Autoři LEŠKA, Rudolf a Eva ONDŘEJOVÁ.
Vydání 1. vyd. Praha, 138 s. EDUCOpress, 2018.
Nakladatel Vysoká škola finanční a správní
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Učebnice
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Organizační jednotka Vysoká škola finanční a správní
ISBN 978-80-7408-173-6
Klíčová slova česky autorské právo; mediální právo; marketingové právo
Klíčová slova anglicky copyright; media law; marketing law
Štítky AR 2018-2019, autorské právo, marketingové právo, mediální právo, ucebnice_skripta
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Ing. Dominika Moravcová, učo 21787. Změněno: 8. 11. 2018 10:33.
Anotace
Textbook on intellectual property law and media law in the Czech-English version for classes dealing with intellectual property law or media law in both combined and daily non-legal study programmes. The textbook is an introduction to this area of law for non-lawyers, not overburden with unnecessary references to legal provisions or extensive notes. The individual legal institutes are presented by fluent exposition of the discussed issues supplemented by practical examples. In intellectual property law, we place emphasis on copyright law and trade marks, that are, from the point of view of the future practice of students, the most common fields; to a lesser extent we also deal with the patent law. The text does not open an academic discussion on controversial theoretical issues, but it represents the fundamentals of the discipline to the extent acceptable to non-lawyers. It counts nevertheless with elementary knowledge of the theory of law and civil law on the side of the reader. The part of text deals with media law including legal regulation of all basic communication channels from the press, television and radio, through new media and social networks. In particular, the focus will be on the responsibility of individual media, as well as individuals and other subjects, which are involved in the creation of media and advertising content. The explanation goes on with getting acquainted with the regulation of advertising, unfair competition and protection of privacy. We always focus on the issues that we as authors and lecturers consider important.
Anotace česky
Učebnice práva duševního vlastnictví a mediálního práva v česko-anglické verzi pro výuku předmětů vykládajících právo duševního vlastnictví anebo mediální právo v denním i kombinovaném studiu neprávnických oborů. Text je úvodem do oboru pro neprávníky, proto není nad míru zatěžován odkazy na ustanovení právních předpisů či rozsáhlejším poznámkovým aparátem. Jednotlivé právní instituty podáváme v plynulém výkladu doplňovaným praktickými příklady. V právu duševního vlastnictví klademe důraz na právo autorské a práva na označení, tedy z hlediska budoucí praxe studentů obory nejběžnější, v menší míře se věnujeme právu vynálezeckému. Text neotevírá akademickou diskusi o sporných teoretických otázkách, ale představuje základy oboru v míře přijatelné pro neprávníky, počítá ovšem s elementární znalostí teorie práva a občanského práva. Část mediálně-právní pak zahrnuje právní regulaci všech základních komunikačních kanálů od tisku, televize a rozhlasu, přes nová média a sociální sítě. Zejména se výklad zaměří na odpovědnost jednotlivých médií, ale i jednotlivců a subjektů, které vystupují v oblasti vytváření mediálního a reklamního obsahu. Výklad dále pokračuje seznámením se s regulací reklamy, nekalé soutěže a práva na ochranu osobnosti. Akcentujeme vždy ty otázky, které považujeme autorsky a pedagogicky za podstatné.
VytisknoutZobrazeno: 7. 8. 2022 23:59