CHMELÍK, Jan and Eduard BRUNA. Dokazování v trestním řízení. Trestněprávní a kriminalistické aspekty (Proof in criminal proceedings. Criminal and Criminalistic Aspects). 1st ed. Praha: Eupress VŠFS, 2018. 228 pp. ISBN 978-80-7408-175-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Dokazování v trestním řízení. Trestněprávní a kriminalistické aspekty
Name in Czech Dokazování v trestním řízení. Trestněprávní a kriminalistické aspekty
Name (in English) Proof in criminal proceedings. Criminal and Criminalistic Aspects
Authors CHMELÍK, Jan (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Eduard BRUNA (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Praha, 228 pp. 2018.
Publisher Eupress VŠFS
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/04274644:_____/18:#0000375
Organization unit University of Finance and Administration
ISBN 978-80-7408-175-0
Keywords (in Czech) teorie dokazování, důkazní právo, dokazování
Keywords in English theory of evidence; evidence; evidence law
Tags AR 2018-2019, podíly, RIV_2019, unor_2019_o, xB2
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Bc. Jan Peterec, učo 24999. Changed: 1/10/2019 09:04.
Abstract
Dokazování a jeho průběh jsou nedílnou a nezbytnou součásti trestního řízení. Tato fáze je nepostradatelným předpokladem pro konečné meritorní rozhodnutí ve věci samé, kdy bez dokazování nelze ke konečnému rozhodnutí dospět
Abstract (in English)
Evidence and its progress are an integral and indispensable part of criminal proceedings. This stage is an indispensable prerequisite for the final meritorious decision on the merits, when it is impossible to prove the final decision without proof
PrintDisplayed: 6/6/2023 21:55