PORADA, Viktor and Jiří STRAUS. Mechanoskopie (Mechanoscopy). 1st ed. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2018. 175 pp. SCIENCEpress. ISBN 978-80-7408-177-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Mechanoskopie
Name in Czech Mechanoskopie
Name (in English) Mechanoscopy
Authors PORADA, Viktor (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Jiří STRAUS (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Praha, 175 pp. SCIENCEpress, 2018.
Publisher Vysoká škola finanční a správní, a. s.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50502 Criminology, penology
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/04274644:_____/18:#0000383
Organization unit University of Finance and Administration
ISBN 978-80-7408-177-4
Keywords (in Czech) Kriminalistika, mechanoskopie, stopy, nástroje
Keywords in English Criminology; mechanoscopy; traces; tools
Tags AR 2018-2019, RIV_2019, xB2
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Bc. Jan Peterec, učo 24999. Changed: 13. 3. 2019 13:50.
Abstract
Cílem předkládané monografie je shrnout současné teoretické poznatky o teorii mechanoskopie, teoretické poznatky o mechanismu vzniku a zániku mechanoskopických stop a vyhodnotit současný stav metod zajišťování a zkoumání mechanoskopických stop. Důraz je přitom kladen zejména na oblast teorie mechanoskopie. Práce hodnotí současné prostředky a postupy kriminalistických expertů při vypracování znaleckých posudků v odvětví mechanoskopie. Přitom dochází k časové komparaci, kdy je porovnáván současný stav s minulostí. Dále práce zkoumá nové projekty, metody a trendy v oblasti znaleckého zkoumání, které se v současnosti spouštějí. Při zpracování jsme využili škálu odborných publikací mechanoskopií.
Abstract (in English)
The aim of the presented monograph is to summarize current theoretical knowledge about theory mechanoscopy, theoretical knowledge of the mechanism of origin and extinction mechanoscopic traces and to evaluate the current state of methods of providing and exploring mechanical tracks. Emphasis is placed on the area of theory mechanoscopy. The paper evaluates current criminal methods and procedures experts in the development of expert opinions in the field of mechanoscopy. Here there is a time comparison that compares the current situation with the past. Next work examines new projects, methods, and trends in the field of expert exploration are currently running. We used a range of professional publications in the process mechanoscopy.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Straus_-_Mechanoskopie.pdf Licence Creative Commons  File version Emmer, J. 26. 11. 2018

Properties

Address within IS
https://is.vsfs.cz/auth/publication/7105/Straus_-_Mechanoskopie.pdf
Address for the users outside IS
https://is.vsfs.cz/publication/7105/Straus_-_Mechanoskopie.pdf
Address within Manager
https://is.vsfs.cz/auth/publication/7105/Straus_-_Mechanoskopie.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.vsfs.cz/publication/7105/Straus_-_Mechanoskopie.pdf?info
Uploaded/Created
Mon 26. 11. 2018 09:07, PhDr. Jan Emmer

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Bc. Jan Peterec, učo 24999
  • a concrete person prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc., učo 28431
  • a concrete person prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc., učo 31366
Attributes
 

Straus_-_Mechanoskopie.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.vsfs.cz/auth/publication/7105/Straus_-_Mechanoskopie.pdf
Address for the users outside IS
http://is.vsfs.cz/publication/7105/Straus_-_Mechanoskopie.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
14 MB
Hash md5
d070eaac8a33db8ea154b7188ef25d2b
Uploaded/Created
Mon 26. 11. 2018 09:07

Straus_-_Mechanoskopie.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.vsfs.cz/auth/publication/7105/Straus_-_Mechanoskopie.txt
Address for the users outside IS
http://is.vsfs.cz/publication/7105/Straus_-_Mechanoskopie.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
388,6 KB
Hash md5
8bde8e302393fe696888f453ce61796f
Uploaded/Created
Mon 26. 11. 2018 09:12
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 30. 7. 2021 03:55