SCHLOSSBERGER, Otakar a Josef BUDÍK. Cross-border transfers and their role in payment systems. In Pavel Jedlička, Petra Marešová, Ivan Soukal. Hradec Economic Days 2019. 1. vyd. Hradec Králové: University of Hradec Králové, 2019. s. 276-284. ISBN 978-80-7435-736-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Cross-border transfers and their role in payment systems
Název česky Přeshraniční převody a jejich role platebním styku (platebních systémech)
Autoři SCHLOSSBERGER, Otakar (203 Česká republika, garant, domácí) a Josef BUDÍK (203 Česká republika, domácí).
Vydání 1. vyd. Hradec Králové, Hradec Economic Days 2019, od s. 276-284, 9 s. 2019.
Nakladatel University of Hradec Králové
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
WWW URL
Kód RIV RIV/26138077:_____/19:#0000913
Organizační jednotka Institut VŠFS, z.ú.
ISBN 978-80-7435-736-7
ISSN 2464-6059
UT WoS 000462181100028
Klíčová slova česky Přeshraniční plateb ní styk, SEPA, Směrnice, Nařízení
Klíčová slova anglicky Cross-border Payment; SEPA; Directive; Regulation
Štítky AR 2018-2019, cervenec_2019_o, RIV_2020, WOS, xD1
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Návaznosti GA16-21506S, projekt VaV.
Změnil Změnil: Bc. Jan Peterec, učo 24999. Změněno: 14. 4. 2020 08:38.
Anotace
In 1995, the phrase "cross-border transfer" was used in the payment system for the first time. The payment service providers, later payment services, have got used to it quite quickly. The payment system started to be divided into domestic, foreign and then cross-border payments as the above concept was introduced. But over time the "cross-border transfer" has somehow disappeared from the "dictionary", in particular, of the banking service providers. The client, in terms of banks, or other providers of payments and payment services will learn that there are domestic (internal) payments, and then foreign (international) payments, in which exists the so-called SEPA (Single Euro Payment Area) transfers or payments. This paper seeks, following a search of expert resources on this subject, to use comparison method of source of law to reflect on whether the concept of "cross-border transfer" is already surviving and is legitimately neglected by banks or other providers of payment services or still has meaning for its clients.
Anotace česky
V roce 1995 se do slovníku platebního styku snad poprvé dostalo sousloví „přeshraniční převod“. Poskytovatelé platebního styku, později platebních služeb, si na něj poměrně rychle zvykli. Oblast platebního styku se začala rozdělovat na vnitrostátní, zahraniční a nově pak na přeshraniční platební styk právě z důvodu, že byl zaveden výše uvedený pojem. Jenže postupem času se „přeshraniční převod“ jaksi ze „slovníku“ zejména bankovních poskytovatelů platebních služeb vytratil. Klient se v podmínkách bank, příp. i dalších poskytovatelů platebního styku a platebních služeb pak dozví, že jsou zde platby domácí (resp. vnitrostátní či tuzemské) a pak zahraniční (nebo také mezinárodní), v rámci kterých se samostatně uvádí tzv. SEPA (Single Euro Payment Area) převody či platby. Tento příspěvek si klade za cíl, po provedené rešerši odborných zdrojů zbývajících se touto tématikou, za použití metody komparace pramenů práva zamyslet se nad tím, zda je skutečně pojem „přeshraniční převod“ již přežitý a je bankami nebo ostatními poskytovateli platebních služeb oprávněně opomíjen nebo má pro klienty svůj význam.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
HED_2019_-_published_full_papar.pdf   Verze souboru Schlossberger, O. 7. 2. 2019

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.vsfs.cz/auth/publication/7329/HED_2019_-_published_full_papar.pdf
Adresa ze světa
https://is.vsfs.cz/publication/7329/HED_2019_-_published_full_papar.pdf
Adresa do Správce
https://is.vsfs.cz/auth/publication/7329/HED_2019_-_published_full_papar.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.vsfs.cz/publication/7329/HED_2019_-_published_full_papar.pdf?info
Vloženo
Čt 7. 2. 2019 16:33, doc. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba doc. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., učo 21710
  • osoba Bc. Jan Peterec, učo 24999
  • osoba Ing. Josef Budík, CSc., učo 7807
Atributy
 

HED_2019_-_published_full_papar.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.vsfs.cz/auth/publication/7329/HED_2019_-_published_full_papar.pdf
Adresa ze světa
http://is.vsfs.cz/publication/7329/HED_2019_-_published_full_papar.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
1,6 MB
Hash md5
bf86372e5510b0330d2fbf52b029d52d
Vloženo
Čt 7. 2. 2019 16:33

HED_2019_-_published_full_papar.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.vsfs.cz/auth/publication/7329/HED_2019_-_published_full_papar.txt
Adresa ze světa
http://is.vsfs.cz/publication/7329/HED_2019_-_published_full_papar.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
25,5 KB
Hash md5
b3e07d9b5364cb79e575d54e775105ac
Vloženo
Čt 7. 2. 2019 16:41
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 2. 3. 2021 21:54