SCHLOSSBERGER, Otakar and Josef BUDÍK. Cross-border transfers and their role in payment systems (Cross-Border Transfers and their role in payment systems). In Pavel Jedlička, Petra Marešová, Ivan Soukal. Hradec Economic Days 2019. 1. vyd. Hradec Králové: University of Hradec Králové, 2019. p. 276-284, 9 pp. ISBN 978-80-7435-736-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Cross-border transfers and their role in payment systems
Name in Czech Přeshraniční převody a jejich role platebním styku (platebních systémech)
Authors SCHLOSSBERGER, Otakar (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Josef BUDÍK (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Hradec Králové, Hradec Economic Days 2019, p. 276-284, 9 pp. 2019.
Publisher University of Hradec Králové
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
WWW URL
RIV identification code RIV/26138077:_____/19:#0000913
Organization unit Institute VSFS
ISBN 978-80-7435-736-7
ISSN 2464-6059
UT WoS 000462181100028
Keywords (in Czech) Přeshraniční plateb ní styk, SEPA, Směrnice, Nařízení
Keywords in English Cross-border Payment; SEPA; Directive; Regulation
Tags AR 2018-2019, cervenec_2019_o, RIV_2020, WOS, xD1
Tags International impact, Reviewed
Links GA16-21506S, research and development project.
Changed by Changed by: Bc. Jan Peterec, učo 24999. Changed: 14. 4. 2020 08:38.
Abstract
In 1995, the phrase "cross-border transfer" was used in the payment system for the first time. The payment service providers, later payment services, have got used to it quite quickly. The payment system started to be divided into domestic, foreign and then cross-border payments as the above concept was introduced. But over time the "cross-border transfer" has somehow disappeared from the "dictionary", in particular, of the banking service providers. The client, in terms of banks, or other providers of payments and payment services will learn that there are domestic (internal) payments, and then foreign (international) payments, in which exists the so-called SEPA (Single Euro Payment Area) transfers or payments. This paper seeks, following a search of expert resources on this subject, to use comparison method of source of law to reflect on whether the concept of "cross-border transfer" is already surviving and is legitimately neglected by banks or other providers of payment services or still has meaning for its clients.
Abstract (in Czech)
V roce 1995 se do slovníku platebního styku snad poprvé dostalo sousloví „přeshraniční převod“. Poskytovatelé platebního styku, později platebních služeb, si na něj poměrně rychle zvykli. Oblast platebního styku se začala rozdělovat na vnitrostátní, zahraniční a nově pak na přeshraniční platební styk právě z důvodu, že byl zaveden výše uvedený pojem. Jenže postupem času se „přeshraniční převod“ jaksi ze „slovníku“ zejména bankovních poskytovatelů platebních služeb vytratil. Klient se v podmínkách bank, příp. i dalších poskytovatelů platebního styku a platebních služeb pak dozví, že jsou zde platby domácí (resp. vnitrostátní či tuzemské) a pak zahraniční (nebo také mezinárodní), v rámci kterých se samostatně uvádí tzv. SEPA (Single Euro Payment Area) převody či platby. Tento příspěvek si klade za cíl, po provedené rešerši odborných zdrojů zbývajících se touto tématikou, za použití metody komparace pramenů práva zamyslet se nad tím, zda je skutečně pojem „přeshraniční převod“ již přežitý a je bankami nebo ostatními poskytovateli platebních služeb oprávněně opomíjen nebo má pro klienty svůj význam.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
HED_2019_-_published_full_papar.pdf   File version Schlossberger, O. 7. 2. 2019

Properties

Address within IS
https://is.vsfs.cz/auth/publication/7329/HED_2019_-_published_full_papar.pdf
Address for the users outside IS
https://is.vsfs.cz/publication/7329/HED_2019_-_published_full_papar.pdf
Address within Manager
https://is.vsfs.cz/auth/publication/7329/HED_2019_-_published_full_papar.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.vsfs.cz/publication/7329/HED_2019_-_published_full_papar.pdf?info
Uploaded/Created
Thu 7. 2. 2019 16:33, doc. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person doc. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., učo 21710
  • a concrete person Bc. Jan Peterec, učo 24999
  • a concrete person Ing. Josef Budík, CSc., učo 7807
Attributes
 

HED_2019_-_published_full_papar.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.vsfs.cz/auth/publication/7329/HED_2019_-_published_full_papar.pdf
Address for the users outside IS
http://is.vsfs.cz/publication/7329/HED_2019_-_published_full_papar.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
1,6 MB
Hash md5
bf86372e5510b0330d2fbf52b029d52d
Uploaded/Created
Thu 7. 2. 2019 16:33

HED_2019_-_published_full_papar.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.vsfs.cz/auth/publication/7329/HED_2019_-_published_full_papar.txt
Address for the users outside IS
http://is.vsfs.cz/publication/7329/HED_2019_-_published_full_papar.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
25,5 KB
Hash md5
b3e07d9b5364cb79e575d54e775105ac
Uploaded/Created
Thu 7. 2. 2019 16:41
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 5. 12. 2020 03:08