MAIELLO, Giuseppe. The Relics of Witchcraft in Italy in the Work of Charles Godfrey Leland (Comments on the Origin of WICCA). e-Rhizome. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2019, vol. 1, No 1, p. 107-111. ISSN 2571-242X. doi:10.5507/rh.2019.005.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name The Relics of Witchcraft in Italy in the Work of Charles Godfrey Leland (Comments on the Origin of WICCA)
Name in Czech Relikty čarodějnictví v Itálii v díle Charlese Godfreyho Lelanda (poznámky k původu WICCA)
Authors MAIELLO, Giuseppe (380 Italy, guarantor, belonging to the institution).
Edition e-Rhizome, Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 2019, 2571-242X.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 60304 Religious studies
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW Celý text článku
RIV identification code RIV/04274644:_____/19:#0000450
Organization unit University of Finance and Administration
Doi http://dx.doi.org/10.5507/rh.2019.005
Keywords (in Czech) Charles Godfrey Leland; čarodějnictví; italský folklor; Wicca.
Keywords in English Charles Godfrey Leland; Witchcraft; Italian Folklore; Wicca.
Tags AR 2017-2018, cervenec_2019_o, RIV_2020, xJ5
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Ing. Dominika Moravcová, učo 21787. Changed: 14. 4. 2020 09:50.
Abstract
The study presents the activities of the American folklorist Charles Godfrey Leland (1824–1903) in Italy. Leland‘s aim was to find relics of the ancient religion of the Etruscans and the ancient Romans among the peasants and shepherds living in the upper regions of Apennine, between Florence and Bologna. Collections of legends and tales of the local inhabitants of Apennine published by Ch. G. Leland in the 1890s, became the primary sources which the current representatives of the Wicca religious movement refer to. Leland‘s ethnographic activities can be described as quite controversial, and have found very little response not only in the Italy at the time, but also in the American academic space. The contribution does not attempt to give Wicca followers any answer to the question if the current Wicca may still refer to Leland‘s work or not, but wants to provide a critical view of his personage and his method of collecting data.
Abstract (in Czech)
Studie představuje aktivity amerického folkloristy Charlesa Godfreyho Lelanda (1824-1903) v Itálii. Jeho cílem bylo nalézt pozůstatky starověkého náboženství Etrusků a starých Římanů mezi rolníky a pastýři žijícími v horních regionech Apenin, mezi Florencií a Boloňou. Sbírky legend a povídek místních obyvatel Apenin zveřejněné Ch. G. Lelandem v devadesátých letech 20. století se staly primárními zdroji, na které se odvolávají současní zástupci náboženského hnutí Wicca. Lelandova etnografická činnost může být vnímána jako poměrně kontroverzní a možná proto našla velmi málo pozitivních odezev nejen v samotné Itálii té doby, ale i v americkém akademickém prostředí. Příspěvek se nepokouší poskytnout následovníkům Wicca žádnou odpověď na otázku, zda se stávající Wicca může i nadále odkazovat na práci Lelanda nebo ne, ale chce poskytnout kritický pohled na jeho osobnost a způsob sběru dat.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
e-Rhizome_erh-201901-0005.pdf Licence Creative Commons  File version Maiello, G. 24. 2. 2019

Properties

Address within IS
https://is.vsfs.cz/auth/publication/7342/e-Rhizome_erh-201901-0005.pdf
Address for the users outside IS
https://is.vsfs.cz/publication/7342/e-Rhizome_erh-201901-0005.pdf
Address within Manager
https://is.vsfs.cz/auth/publication/7342/e-Rhizome_erh-201901-0005.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.vsfs.cz/publication/7342/e-Rhizome_erh-201901-0005.pdf?info
Uploaded/Created
Sun 24. 2. 2019 13:01, doc. Giuseppe Maiello, Ph.D.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Ing. Dominika Moravcová, učo 21787
  • a concrete person doc. Giuseppe Maiello, Ph.D., učo 27773
Attributes
 

e-Rhizome_erh-201901-0005.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.vsfs.cz/auth/publication/7342/e-Rhizome_erh-201901-0005.pdf
Address for the users outside IS
http://is.vsfs.cz/publication/7342/e-Rhizome_erh-201901-0005.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
314,3 KB
Hash md5
5e28bbeaf18fcb0300d0e665e89b1791
Uploaded/Created
Sun 24. 2. 2019 13:01

e-Rhizome_erh-201901-0005.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.vsfs.cz/auth/publication/7342/e-Rhizome_erh-201901-0005.txt
Address for the users outside IS
http://is.vsfs.cz/publication/7342/e-Rhizome_erh-201901-0005.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
14 KB
Hash md5
b29488b85bad984fcc207b6cefe77b29
Uploaded/Created
Sun 24. 2. 2019 13:02
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 23. 9. 2021 10:59