Informační systém VŠFS
KLESLA, Arnošt. Investiční rozvoj malých a středních podniků pro budoucí konkurenceschopnost. Praha: 4H production, s. r. o., 2019. s. 30 - 33. ISSN 1212-4273.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Investiční rozvoj malých a středních podniků pro budoucí konkurenceschopnost
Název česky Investiční rozvoj malých a středních podniků pro budoucí konkurenceschopnost
Název anglicky Investment development of SMEs for future competitiveness
Autoři KLESLA, Arnošt.
Vydání Praha, od s. 30 - 33, 2019.
Nakladatel 4H production, s. r. o.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Popularizační texty a aktivity
Obor 50204 Business and management
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Organizační jednotka Vysoká škola finanční a správní
ISSN 1212-4273
Klíčová slova česky SME, konkurenceschopnost, inovace
Klíčová slova anglicky SME, competitiveness, innovation
Štítky popularizační_texty_a_aktivity
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: Ing. Arnošt Klesla, Ph.D., učo 13589. Změněno: 15. 6. 2020 17:55.
Anotace
Česká vláda projevila v poslední době nebývalou aktivitu v oblasti vytváření podmínek pro intenzivní růst české konomiky. V průběhu několika týdnů byly od března tohoto roku schváleny hned tři významné programové dokumenty. Jedná se především o Inovační strategii 2019–2030, dále o Koncepci rozvoje kapitálového trhu 2019–2023 a Národní trategii umělé inteligence v ČR. Tato opatření směřují tentokrát výrazně i do segmentu malých a středních podniků (MSP), včetně start-upů a zejména tzv. mikropodniků typu rodinných firem, které právě mají s financováním největší problémy.
Anotace anglicky
The Czech government has recently shown unprecedented activity in creating conditions for the intensive growth of Czech conomics. Three major programming documents have been approved since March this year. These include the Innovation Strategy 2019-2030, the Capital Market Development Concept 2019-2023 and the National Artificial Intelligence Strategy in the Czech Republic. This time, these measures are also directed significantly to the segment of small and medium-sized enterprises (SMEs), including start-ups and especially the so-called micro-enterprises of the type of family businesses, which are currently having the biggest problems with financing.
Zobrazeno: 17. 1. 2022 08:28