Informační systém VŠFS
KLESLA, Arnošt. Investiční rozvoj malých a středních podniků pro budoucí konkurenceschopnost (Investment development of SMEs for future competitiveness). Praha: 4H production, s. r. o., 2019. p. 30 - 33. ISSN 1212-4273.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Investiční rozvoj malých a středních podniků pro budoucí konkurenceschopnost
Name in Czech Investiční rozvoj malých a středních podniků pro budoucí konkurenceschopnost
Name (in English) Investment development of SMEs for future competitiveness
Authors KLESLA, Arnošt.
Edition Praha, p. 30 - 33, 2019.
Publisher 4H production, s. r. o.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Popularizing texts and activities
Field of Study 50204 Business and management
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Organization unit University of Finance and Administration
ISSN 1212-4273
Keywords (in Czech) SME, konkurenceschopnost, inovace
Keywords in English SME, competitiveness, innovation
Tags popularizační_texty_a_aktivity
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Ing. Arnošt Klesla, Ph.D., učo 13589. Changed: 15/6/2020 17:55.
Abstract
Česká vláda projevila v poslední době nebývalou aktivitu v oblasti vytváření podmínek pro intenzivní růst české konomiky. V průběhu několika týdnů byly od března tohoto roku schváleny hned tři významné programové dokumenty. Jedná se především o Inovační strategii 2019–2030, dále o Koncepci rozvoje kapitálového trhu 2019–2023 a Národní trategii umělé inteligence v ČR. Tato opatření směřují tentokrát výrazně i do segmentu malých a středních podniků (MSP), včetně start-upů a zejména tzv. mikropodniků typu rodinných firem, které právě mají s financováním největší problémy.
Abstract (in English)
The Czech government has recently shown unprecedented activity in creating conditions for the intensive growth of Czech conomics. Three major programming documents have been approved since March this year. These include the Innovation Strategy 2019-2030, the Capital Market Development Concept 2019-2023 and the National Artificial Intelligence Strategy in the Czech Republic. This time, these measures are also directed significantly to the segment of small and medium-sized enterprises (SMEs), including start-ups and especially the so-called micro-enterprises of the type of family businesses, which are currently having the biggest problems with financing.
Displayed: 27/3/2023 00:17