BLAHOUT, Michal. Vliv společenských norem na problematiku RPSN. Scientas et Societas, Praha: NEWTON College, a.s., 2015, roč. 2015, č. 2, s. 135-145. ISSN 1801-7118. doi:1.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Vliv společenských norem na problematiku RPSN
Název anglicky impact of social norms on the topic of RPSN
Autoři BLAHOUT, Michal.
Vydání Scientas et Societas, Praha, NEWTON College, a.s. 2015, 1801-7118.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50206 Finance
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Vysoká škola finanční a správní
Doi http://dx.doi.org/1
Klíčová slova česky Behaviorální ekonomie, Inflace, RPSN, Společenské normy, Společenská smlouva, Tržní normy, Úrok, Úvěr, Úvěrová společnost.
Klíčová slova anglicky Behavioral economics, Inflation, RPSN, Social norms, Social contract, Market norms, Interest, Credit, Credit society
Změnil Změnil: Ing. Michal Blahout, učo 12583. Změněno: 21. 10. 2019 17:07.
Anotace
Cílem je navrhnout alternativní variantu konstrukce RPSN, která by lépe zachytila roční procentní sazbu nákladů, která by byla lepší než současná. První část článku popisuje a vyhodnocuje současný stav problému. Ve druhé části je navrženo alternativní řešení problému, které je poté vyhodnoceno porovnáním stávající možnosti a navržených změn.
Anotace anglicky
The aim is to propose an alternative option grasping the annual percentage rate of charge (APR), which would be better than the present. The first part of the article describes and evaluates the current state of the problem. In the second part, it is suggested an alternative solution to the problem, which is then evaluated by comparing the current option and proposed changes.
VytisknoutZobrazeno: 1. 12. 2020 12:56