Informační systém VŠFS
PÍSAŘ, Přemysl. European SMEs’ value management based on controlling, financial analysis and ratios – empirical study. Investment Management and Financial Innovations. Sumy (Ukraine): LLC “Consulting Publishing Company “Business Perspectives”, 2019, roč. 16 2019, 4., s. 277-289. ISSN 1810-4967. doi:10.21511/imfi.16(4).2019.24.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název European SMEs’ value management based on controlling, financial analysis and ratios – empirical study
Název česky Řízení růstu hodnoty evropských SME za využití controllingu a ukazatelů finanční analýzy - empirická studieanalýze a poměry - empirická studie “
Autoři PÍSAŘ, Přemysl (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Investment Management and Financial Innovations, Sumy (Ukraine), LLC “Consulting Publishing Company “Business Perspectives” 2019, 1810-4967.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Ukrajina
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/04274644:_____/19:#0000541
Organizační jednotka Vysoká škola finanční a správní
Doi http://dx.doi.org/10.21511/imfi.16(4).2019.24
Klíčová slova česky audit, controlling, finanční analýza, informační systém, proces, SMEs, hodnota
Klíčová slova anglicky audit; controlling; financial analysis; information system; process; SMEs; value
Štítky AR 2019-2020, audit, controlling, financial analysis, INFORMATION SYSTEM, process, RIV_2020, SMEs, unor_2020_o, value, xJ3, časopis_SCOPUS
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: Bc. Jan Peterec, učo 24999. Změněno: 27. 4. 2020 08:27.
Anotace
Small and medium enterprises (SMEs) are a powerful economic force, significant employers, and creators of added value. In the European Union SMEs are the backbone of its economic and innovative potential, and for this reason, economic development and stability of SMEs are critical. The goal of this study is to apply modern controlling to the management of SME value growth using the tools and indicators of financial analysis. This study is based on a detailed analysis of 359 companies from the European Union in order to test 4 hypotheses. The data obtained were subjected to statistical analysis to identify the dependence between the controlling management of a company, tools of financial analysis, innovative potential, level of digitization, internal auditing, and HR communication tools used in the SME. The statistical analysis confirmed a close relationship between the studied variables and created a model for managing the company’s value growth for the study sample of SMEs. Subsequent experimental testing was used to confirm these conclusions, and other important associations were found that are important for successful management of SMEs value growth. The findings obtained are applicable in practice and can be used for a deeper analysis of the issues in question.
Anotace česky
Malé a střední podniky (MSP) jsou silnou ekonomickou silou, významnými zaměstnavateli a tvůrci přidané hodnoty. V Evropské unii jsou malé a střední podniky páteří jejího hospodářského a inovačního potenciálu, a proto je hospodářský rozvoj a stabilita malých a středních podniků kritická. Cílem této studie je aplikace moderního controllingu na řízení růstu hodnoty malých a středních podniků pomocí nástrojů a ukazatelů finanční analýzy. Tato studie je založena na podrobné analýze 359 společností z Evropské unie s cílem otestovat 4 hypotézy. Získaná data byla podrobena statistické analýze za účelem identifikace závislosti mezi řídícím řízením společnosti, nástroji finanční analýzy, inovativním potenciálem, úrovní digitalizace, interním auditem a nástroji pro komunikaci s HR používanými v MSP. Statistická analýza potvrdila úzký vztah mezi studovanými proměnnými a vytvořila model řízení růstu hodnoty společnosti pro studijní vzorek malých a středních podniků. Následné experimentální testování bylo použito k potvrzení těchto závěrů a byla nalezena další důležitá sdružení, která jsou důležitá pro úspěšné řízení růstu hodnoty malých a středních podniků. Získaná zjištění jsou použitelná v praxi a lze je použít pro hlubší analýzu příslušných otázek.
Zobrazeno: 7. 10. 2022 08:41