LÁNSKÝ, Jan. Cryptocurrency Survival Analysis. The Journal of Alternative Investments. USA: Pageant Media Ltd, 2020, roč. 22, č. 3, s. 55-64. ISSN 1520-3255. doi:10.3905/jai.2019.1.084.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Cryptocurrency Survival Analysis
Název česky Analýza přežití kryptoměn
Autoři LÁNSKÝ, Jan (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání The Journal of Alternative Investments, USA, Pageant Media Ltd, 2020, 1520-3255.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 10201 Computer sciences, information science, bioinformatics
Stát vydavatele Spojené státy
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Abstrakt článku
Kód RIV RIV/04274644:_____/20:#0000708
Organizační jednotka Vysoká škola finanční a správní
Doi http://dx.doi.org/10.3905/jai.2019.1.084
UT WoS 000640077200006
Klíčová slova česky kryptoměna, analýza přežití, Bitcoin, směnárna, token, obchodování
Klíčová slova anglicky cryptocurrency; survival analysis; Bitcoin; exchange; token; trading
Štítky AR 2019-2020, POZNÁMKA, RIV_2022_GAČR, unor_2020_o, xJ2, časopis_SCOPUS
Příznaky Recenzováno
Návaznosti GA16-21506S, projekt VaV.
Změnil Změnil: Bc. Jan Peterec, učo 24999. Změněno: 28. 3. 2022 13:25.
Anotace
Cryptocurrencies are one of the greatest technological innovations. Cryptocurrencies are decentralized payment systems in which ownership is demonstrated cryptographically. An overview of ownership of payment units is stored in a data structure called blockchain. Of the thousands of cryptocurrencies, the best known are Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin, EOS, Cardano, NEO, Dash and Monero. In the past, new cryptocurrencies were most often created by modifying the parameters of another cryptocurrency and by launching their own blockchain. Nowadays, new cryptocurrencies are most commonly created as applications on another existing cryptocurrency. Such cryptocurrencies are called tokens. Creating a new cryptocurrency is easy, but its value depends on users’ willingness to pay for its units. If a cryptocurrency loses its users, it becomes worthless. In this article, we have analysed over 2500 cryptocurrencies that are or were previously traded on cryptocurrency exchanges. We have explored the probability that a cryptocurrency will not survive and will be de-listed from exchanges. For the different categories of cryptocurrencies according to their previous trading time on exchanges, we have determined the conditional probability of de-listing within 1 to 5 years. We found out that the new cryptocurrencies are the most risky. With the increasing age of the cryptocurrency, the probability of its de-listing decreases.
Anotace česky
Kryptoměny patří k největším technologickým inovacím současnosti. Kryptoměny jsou decentralizované platební systémy, ve kterých se vlastnictví prokazuje kryptograficky. Přehled o vlastnictví platebních jednotek je uchováván v datové struktuře zvané blockchain. Z tisíců kryptoměn mezi nejznámější patří Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin, EOS, Cardano, NEO, Dash a Monero. V minulosti nové kryptoměny nejčastěji vznikaly drobnou modifikací parametrů jiné kryptoměny a spuštěním vlastního blockchainu. V současnosti nové kryptoměny nejčastěji vznikají jako aplikace provozované na jiné již existující kryptoměně. Takovéto kryptoměny se nazývají tokeny. Vytvoření nové kryptoměny je snadné, ale její hodnota je závislá na ochotě uživatelů zaplatit za její jednotky. Pokud kryptoměna ztratí své uživatele, stává se bezcennou. V tomto článku jsme analyzovali více než 2500 kryptoměn, které jsou či v minulosti byly obchodovány na kryptoměnových burzách. Zkoumali jsme pravděpodobnost, že kryptoměna nepřežije, bude vyřazena z obchodování na burzách. Pro různé kategorie kryptoměn dle předchozí doby jejich obchodování na burzách jsme stanovili podmíněné pravděpodobnosti vyřazení z obchodování do 1 až 5 let. Zjistili jsme, že nejvíce rizikové jsou nové kryptoměny. Se vzrůstajícím stářím kryptoměny klesá pravděpodobnost jejího vyřazení z obchodování.
VytisknoutZobrazeno: 5. 10. 2022 16:57