VOSTATEK, Jaroslav. Social Workers’ Compensation Models and the Czech Statutory Employer Liability Insurance. DANUBE: Law, Economics and Social Issues Review. Berlin: De Gruyter, 2020, roč. 11, Issue 1, s. 16-33. ISSN 1804-8285. doi:10.2478/danb-2020-0002.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Social Workers’ Compensation Models and the Czech Statutory Employer Liability Insurance
Název česky Sociální modely odškodňování pracovních úrazů a české zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele
Autoři VOSTATEK, Jaroslav.
Vydání DANUBE: Law, Economics and Social Issues Review, Berlin, De Gruyter, 2020, 1804-8285.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50201 Economic Theory
Stát vydavatele Německo
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Organizační jednotka Vysoká škola finanční a správní
Doi http://dx.doi.org/10.2478/danb-2020-0002
Klíčová slova česky Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání; sociální modely; sociální úrazové pojištění, Beveridge, Bismarck
Klíčová slova anglicky Workers’ Compensation; Welfare Regimes; Social Accident Insurance; Czech Social Reforms; Beveridge; Bismarck
Štítky AR 2019-2020, unor_2020_o, xJ3, časopis_SCOPUS
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: Bc. Jan Peterec, učo 24999. Změněno: 7. 5. 2020 11:41.
Anotace
Czech workers’ compensation is “exemplified” by the adoption of the Worker’s Accident Insurance Act in 2006, four deferments of its effective date and then complete annulment of the Act. A temporary settlement aimed at resolving the incompatibility of the communist model of workers’ compensation for work accidents and occupational illnesses with the transition to a market economy after 1989 involved the implementation of statutory employer liability insurance for work accidents and occupational illnesses, outsourced to two private insurance companies; the current Czech government does not seem to have a know how to deal with it. The objective of this paper is primarily to advise the government using primarily the formulation and comparison of four basic social workers’ compensation models and furthermore considering the existing sickness, pension and health insurance systems. The choice of a social model is namely a matter of public choice, but intensive lobbying also constitutes part of these processes. The analyses result in a recommendation to “dissolve” the statutory employer liability insurance into a jointly collected social insurance contribution for sickness and pension insurance, and partly to transform the current accident benefits into increased sickness and pension benefit assessments and partly to cancel them.
Anotace česky
“Vizitkou” českého odškodňování pracovních úrazů je přijetí zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců v roce 2006, čtyřnásobné odložení jeho účinnosti a posléze jeho zrušení od samého počátku. Provizorním řešením nekompatibility komunistického modelu náhrady škody při pracovních úrazech a nemocech z povolání s přechodem k tržní ekonomice po roce 1989 bylo zavedení zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech, s jeho outsourcingem do dvou soukromých pojišťoven; dnešní česká vláda si s tím jakoby neví rady. Cílem příspěvku je vládě poradit, a to primárně na základě formulace a komparace čtyř základních sociálních úrazových modelů a dále pak s přihlédnutím k existujícím systémům nemocenského, důchodového a zdravotního pojištění. Volba sociálního modelu je sice věcí veřejné volby, leč součástí těchto procesů je intenzívní lobbing. Výsledkem analýz je doporučení „rozpustit“ zákonné úrazové pojistné do společně vybíraného pojistného za nemocenské a důchodové pojištění a dnešní úrazové dávky zčásti transformovat do zvýšených výměr nemocenských a důchodových dávek a zčásti zrušit. Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Vostatek_DANUBE__Law__Economics_and_Social_Issues_Review_Social_Workers__Compensation_Models_and_the_Czech_Statutory_Liability_Insurance.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru Vostatek, J. 28. 4. 2020

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.vsfs.cz/auth/publication/8198/Vostatek_DANUBE__Law__Economics_and_Social_Issues_Review_Social_Workers__Compensation_Models_and_the_Czech_Statutory_Liability_Insurance.pdf
Adresa ze světa
https://is.vsfs.cz/publication/8198/Vostatek_DANUBE__Law__Economics_and_Social_Issues_Review_Social_Workers__Compensation_Models_and_the_Czech_Statutory_Liability_Insurance.pdf
Adresa do Správce
https://is.vsfs.cz/auth/publication/8198/Vostatek_DANUBE__Law__Economics_and_Social_Issues_Review_Social_Workers__Compensation_Models_and_the_Czech_Statutory_Liability_Insurance.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.vsfs.cz/publication/8198/Vostatek_DANUBE__Law__Economics_and_Social_Issues_Review_Social_Workers__Compensation_Models_and_the_Czech_Statutory_Liability_Insurance.pdf?info
Vloženo
Út 28. 4. 2020 18:43

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc., učo 16411
  • osoba Bc. Jan Peterec, učo 24999
Atributy
 

Vostatek_DANUBE__Law__Economics_and_Social_Issues_Review_Social_Workers__Compensation_Models_and_the_Czech_Statutory_Liability_Insurance.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.vsfs.cz/auth/publication/8198/Vostatek_DANUBE__Law__Economics_and_Social_Issues_Review_Social_Workers__Compensation_Models_and_the_Czech_Statutory_Liability_Insurance.pdf
Adresa ze světa
http://is.vsfs.cz/publication/8198/Vostatek_DANUBE__Law__Economics_and_Social_Issues_Review_Social_Workers__Compensation_Models_and_the_Czech_Statutory_Liability_Insurance.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
733,7 KB
Hash md5
faa8eadc5a55ef678d9bdb78eb367ed9
Vloženo
Út 28. 4. 2020 18:43

Vostatek_DANUBE__Law__Economics_and_Social_Issues_Review_Social_Workers__Compensation_Models_and_the_Czech_Statutory_Liability_Insurance.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.vsfs.cz/auth/publication/8198/Vostatek_DANUBE__Law__Economics_and_Social_Issues_Review_Social_Workers__Compensation_Models_and_the_Czech_Statutory_Liability_Insurance.txt
Adresa ze světa
http://is.vsfs.cz/publication/8198/Vostatek_DANUBE__Law__Economics_and_Social_Issues_Review_Social_Workers__Compensation_Models_and_the_Czech_Statutory_Liability_Insurance.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
57,8 KB
Hash md5
db50760641c378c0bc2a43c5997fa328
Vloženo
Út 28. 4. 2020 18:44
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 16. 8. 2022 02:23