LEŠKA, Rudolf. Sync That Tune! The Role of Collective Management of Rights in Film Production and Distribution. In Petr Szczepanik, Pavel Zahrádka, Jakub Macek, Paul Stepan. Digital Peripheries: The Online Circulation of Audiovisual Content from the Small Market Perspective. 1. vyd. Cham: Springer, 2020. s. 273-290. Springer Series in Media Industries. ISBN 978-3-030-44849-3. doi:10.1007/978-3-030-44850-9_16.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Sync That Tune! The Role of Collective Management of Rights in Film Production and Distribution
Název česky Synchronizuj tu hudbu! Role kolektivní správy práv ve filmové produkci a distribuci
Autoři LEŠKA, Rudolf (703 Slovensko, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Cham, Digital Peripheries: The Online Circulation of Audiovisual Content from the Small Market Perspective, od s. 273-290, 18 s. Springer Series in Media Industries, 2020.
Nakladatel Springer
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Švýcarsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
WWW Nakladatel E-book
Kód RIV RIV/04274644:_____/20:#0000624
Organizační jednotka Vysoká škola finanční a správní
ISBN 978-3-030-44849-3
Doi http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-44850-9_16
Klíčová slova česky autorské právo; práva související s právem autorským; kolektivní správa; osobnostní práva autorská; film
Klíčová slova anglicky copyright; neighboring rights; collective management; moral rights; film
Štítky AR 2019-2020, autorské právo, film, kolektivní správa, odmeny_2021, osobnostní práva autorská, práva související s právem autorským, RIV_2021, xC1
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: Bc. Jan Peterec, učo 24999. Změněno: 7. 4. 2021 08:43.
Anotace
Whenever a film is produced and distributed, a license to use the music and sound recording may be needed. While the film producer usually owns the copyright in the film and underlying works or actors’ performances, responsibility for the clearance of rights in music and sound recordings remains largely on the shoulders of users (broadcasters, cinema operators, VOD platforms). They usually need to get a license through a CMO or directly from the rightsholder. In the case of musical works, the procedures are largely standardized, mainly in offline use. When it comes to licensing the rights for cross-border use online or when phonogram producers and performers are involved, the licensing situation becomes messy which introduces significant uncertainty into the market. Instead of advocating state regulation, the author pleads for the development of cross-border industry standards and procedures, good practices and reciprocal agreements between CMOs to be developed in a collaboration of global organizations representing rightsholders.
Anotace česky
Kdykoli dojde k výrobě a distribuci filmu, je zapotřebí licence k užití hudby a jejího záznamy. Zatímco filmový producent obvykle drží autorská práva k filmu a do něj zařazených děl a uměleckých výkonů herců, odpovědnost za vypořádání práv k hudbě a jejímu záznamu leží převážně na bedrech uživatelů (vysílatelů, provozovatelů kin, VOD platforem). Potřebují obvykle získat licenci prostřednictvím organizace kolektivní správy či přímo od nositele práv. V případě hudebních děl jsou licenční procesy převážně standardizovány, hlavně v užití offline. Pokud dojde na licencování přeshraničního užití nebo když je zapojen výrobce zvukového záznamy, licenční situace se stává nepřehlednou, což na trh přináší podstatnou nejistotu. Místo obhajoby státní regulace se autor přimlouvám za rozvoj přeshraničních průmyslových standardů a procesů, zavádění osvědčených postupů a posilování reciproční spolupráce mezi OKS ve spolupráci s globálními asociacemi zastupujícími nositele práv.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
2020_Book_DigitalPeripheries.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru Leška, R. 18. 5. 2020

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.vsfs.cz/auth/publication/8340/2020_Book_DigitalPeripheries.pdf
Adresa ze světa
https://is.vsfs.cz/publication/8340/2020_Book_DigitalPeripheries.pdf
Adresa do Správce
https://is.vsfs.cz/auth/publication/8340/2020_Book_DigitalPeripheries.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.vsfs.cz/publication/8340/2020_Book_DigitalPeripheries.pdf?info
Vloženo
Po 18. 5. 2020 10:41, JUDr. Mgr. Rudolf Leška, Ph.D., LL.M.

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Bc. Jan Peterec, učo 24999
  • osoba JUDr. Mgr. Rudolf Leška, Ph.D., LL.M., učo 30540
Atributy
 

2020_Book_DigitalPeripheries.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.vsfs.cz/auth/publication/8340/2020_Book_DigitalPeripheries.pdf
Adresa ze světa
http://is.vsfs.cz/publication/8340/2020_Book_DigitalPeripheries.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
4,2 MB
Hash md5
5a0a126f8176b6daa30dc03d1fb3a0b1
Vloženo
Po 18. 5. 2020 10:41

2020_Book_DigitalPeripheries.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.vsfs.cz/auth/publication/8340/2020_Book_DigitalPeripheries.txt
Adresa ze světa
http://is.vsfs.cz/publication/8340/2020_Book_DigitalPeripheries.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
898,3 KB
Hash md5
279b0b4413f99a5dddb8412106378b5d
Vloženo
Po 18. 5. 2020 10:57
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 5. 12. 2022 22:30