LEŠKA, Rudolf. Sync That Tune! The Role of Collective Management of Rights in Film Production and Distribution. In Petr Szczepanik, Pavel Zahrádka, Jakub Macek, Paul Stepan. Digital Peripheries: The Online Circulation of Audiovisual Content from the Small Market Perspective. 1st ed. Cham: Springer, 2020. p. 273-290. Springer Series in Media Industries. ISBN 978-3-030-44849-3. doi:10.1007/978-3-030-44850-9_16.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Sync That Tune! The Role of Collective Management of Rights in Film Production and Distribution
Name in Czech Synchronizuj tu hudbu! Role kolektivní správy práv ve filmové produkci a distribuci
Authors LEŠKA, Rudolf (703 Slovakia, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Cham, Digital Peripheries: The Online Circulation of Audiovisual Content from the Small Market Perspective, p. 273-290, 18 pp. Springer Series in Media Industries, 2020.
Publisher Springer
Other information
Original language English
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Switzerland
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
WWW Nakladatel E-book
RIV identification code RIV/04274644:_____/20:#0000624
Organization unit University of Finance and Administration
ISBN 978-3-030-44849-3
Doi http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-44850-9_16
Keywords (in Czech) autorské právo; práva související s právem autorským; kolektivní správa; osobnostní práva autorská; film
Keywords in English copyright; neighboring rights; collective management; moral rights; film
Tags AR 2019-2020, autorské právo, film, kolektivní správa, odmeny_2021, osobnostní práva autorská, práva související s právem autorským, RIV_2021, xC1
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Bc. Jan Peterec, učo 24999. Changed: 7. 4. 2021 08:43.
Abstract
Whenever a film is produced and distributed, a license to use the music and sound recording may be needed. While the film producer usually owns the copyright in the film and underlying works or actors’ performances, responsibility for the clearance of rights in music and sound recordings remains largely on the shoulders of users (broadcasters, cinema operators, VOD platforms). They usually need to get a license through a CMO or directly from the rightsholder. In the case of musical works, the procedures are largely standardized, mainly in offline use. When it comes to licensing the rights for cross-border use online or when phonogram producers and performers are involved, the licensing situation becomes messy which introduces significant uncertainty into the market. Instead of advocating state regulation, the author pleads for the development of cross-border industry standards and procedures, good practices and reciprocal agreements between CMOs to be developed in a collaboration of global organizations representing rightsholders.
Abstract (in Czech)
Kdykoli dojde k výrobě a distribuci filmu, je zapotřebí licence k užití hudby a jejího záznamy. Zatímco filmový producent obvykle drží autorská práva k filmu a do něj zařazených děl a uměleckých výkonů herců, odpovědnost za vypořádání práv k hudbě a jejímu záznamu leží převážně na bedrech uživatelů (vysílatelů, provozovatelů kin, VOD platforem). Potřebují obvykle získat licenci prostřednictvím organizace kolektivní správy či přímo od nositele práv. V případě hudebních děl jsou licenční procesy převážně standardizovány, hlavně v užití offline. Pokud dojde na licencování přeshraničního užití nebo když je zapojen výrobce zvukového záznamy, licenční situace se stává nepřehlednou, což na trh přináší podstatnou nejistotu. Místo obhajoby státní regulace se autor přimlouvám za rozvoj přeshraničních průmyslových standardů a procesů, zavádění osvědčených postupů a posilování reciproční spolupráce mezi OKS ve spolupráci s globálními asociacemi zastupujícími nositele práv.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
2020_Book_DigitalPeripheries.pdf Licence Creative Commons  File version Leška, R. 18. 5. 2020

Properties

Address within IS
https://is.vsfs.cz/auth/publication/8340/2020_Book_DigitalPeripheries.pdf
Address for the users outside IS
https://is.vsfs.cz/publication/8340/2020_Book_DigitalPeripheries.pdf
Address within Manager
https://is.vsfs.cz/auth/publication/8340/2020_Book_DigitalPeripheries.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.vsfs.cz/publication/8340/2020_Book_DigitalPeripheries.pdf?info
Uploaded/Created
Mon 18. 5. 2020 10:41, JUDr. Mgr. Rudolf Leška, Ph.D., LL.M.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Bc. Jan Peterec, učo 24999
  • a concrete person JUDr. Mgr. Rudolf Leška, Ph.D., LL.M., učo 30540
Attributes
 

2020_Book_DigitalPeripheries.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.vsfs.cz/auth/publication/8340/2020_Book_DigitalPeripheries.pdf
Address for the users outside IS
http://is.vsfs.cz/publication/8340/2020_Book_DigitalPeripheries.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
4,2 MB
Hash md5
5a0a126f8176b6daa30dc03d1fb3a0b1
Uploaded/Created
Mon 18. 5. 2020 10:41

2020_Book_DigitalPeripheries.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.vsfs.cz/auth/publication/8340/2020_Book_DigitalPeripheries.txt
Address for the users outside IS
http://is.vsfs.cz/publication/8340/2020_Book_DigitalPeripheries.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
898,3 KB
Hash md5
279b0b4413f99a5dddb8412106378b5d
Uploaded/Created
Mon 18. 5. 2020 10:57
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 5. 12. 2022 23:09