SRSTKA, Jiří, Rudolf LEŠKA, Pavel MATES, Jan BARTÁK, Tomáš DOBŘICHOVSKÝ, Pavel KOUKAL, Petr PRCHAL, František PÚRY, Petra SKŘEJPKJOVÁ, Vladimír SMEJKAL, Ivo TELEC, František VYSKOČIL a Petra ŽIKOVSKÁ. Autorské právo a práva související. 2. vyd. Praha: Leges, 2019. 432 s. Student. ISBN 978-80-7502-386-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Autorské právo a práva související
Název česky Autorské právo a práva související
Název anglicky Copyright Law and Related Rights
Autoři SRSTKA, Jiří, Rudolf LEŠKA, Pavel MATES, Jan BARTÁK, Tomáš DOBŘICHOVSKÝ, Pavel KOUKAL, Petr PRCHAL, František PÚRY, Petra SKŘEJPKJOVÁ, Vladimír SMEJKAL, Ivo TELEC, František VYSKOČIL a Petra ŽIKOVSKÁ.
Vydání 2. vyd. Praha, 432 s. Student, 2019.
Nakladatel Leges
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
WWW URL
Organizační jednotka Vysoká škola finanční a správní
ISBN 978-80-7502-386-5
Klíčová slova česky autorské právo
Klíčová slova anglicky copyright
Štítky AR 2019-2020, autorské právo, učebnice
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: JUDr. Mgr. Rudolf Leška, Ph.D., LL.M., učo 30540. Změněno: 18. 5. 2020 15:53.
Anotace
Kniha je první samostatnou vysokoškolskou učebnicí autorského práva a práv souvisejících. Kolektiv renomovaných odborníků z vysokých škol i aplikační praxe systematicky vykládá jednotlivé instituty právního odvětví, které v poslední době nabývá stále více na důležitosti. Učebnici uvádějí poutavé dějiny autorského práva a práv souvisejících v českých zemích i ve světě. Následuje výklad pojmu autorského práva a jeho jednotlivých institutů – autorského díla a jeho druhů, osobnostních a majetkových práv autora a licenčních smluv. Autoři se podrobně zabývají všemi způsoby ochrany autorského práva – ochranou občanskoprávní, správněprávní i trestněprávní. Zvláštní pozornost věnují autoři výzvám, které autorskému právu přináší Internet. V dalších kapitolách učebnice obsahuje výklad práv výkonných umělců, práv výrobců, vysílatelů a nakladatele či práv k počítačovým programům a databázím. Samostatná kapitola popisuje úpravu kolektivní správy autorských práv a práv souvisejících. Výklad je doplněn praktickými příklady, které jej ilustrují a prohlubují. Revidované a doplněné 2. vydání.
Anotace anglicky
First university textbook of authors' rights and related rights, systematically explaining individual issues related to copyright. Introduced by the Czech and World history of copyright, followed by discussion of the copyrighted work, moral rights and economic rights, licence agreements, related rights, including administrative and criminal law. With practical examples and case law. Revised and complemented 2nd edition.
VytisknoutZobrazeno: 7. 8. 2022 23:22