ROUBAL, Ondřej. From Protestant Ethic to Hedonistic Experiental Ethics. European Journal of Science and Theology. Iasi (Romania): Acad Organisation Environmental Engineering & Sustainable Development, 2020, roč. 16, č. 3, s. 47-56. ISSN 1841-0464.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název From Protestant Ethic to Hedonistic Experiental Ethics
Název česky Od protestantské etiky k hédonistické etice zážitků
Autoři ROUBAL, Ondřej (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání European Journal of Science and Theology, Iasi (Romania), Acad Organisation Environmental Engineering & Sustainable Development, 2020, 1841-0464.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50400 5.4 Sociology
Stát vydavatele Rumunsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/04274644:_____/20:#0000625
Organizační jednotka Vysoká škola finanční a správní
UT WoS 000541617000004
Klíčová slova česky alternativní hédonismus, zážitková ekonomika, predátorský hédonismus, protestantská etika, yuppie
Klíčová slova anglicky alternative hedonism; experiential economy; predatory hedonism; Protestant ethic; yuppie
Štítky AR 2019-2020, odmeny_2021, POZNÁMKA, RIV_2021, xJ2
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: Bc. Jan Peterec, učo 24999. Změněno: 7. 4. 2021 09:05.
Anotace
Hedonism is a value orientation in life which is often incorrectly and stereotypically equated with modern consumerism, individualistic and narcissistic behaviour patterns, and a relaxed attitude to life. The tradition of Protestant ethics reinforces the belief that hedonistic life activities are in direct contradiction to the values of work and performance. In affluent consumer societies, the original, religiously rooted relationship between work and simultaneous rigid rejection of the hedonistic world full of experiences and entertainment is transformed due to the influence of experiential economy and emergence of late modernist lifestyles. Work becomes an integral part of the value world of hedonism. Exemplified by three various types of non-ascetic lifestyles - predatory hedonism, bourgeois-bohemianism and alternative hedonism - the objective of this study is to support the hypothesis that traditional elements of Protestant ethics, namely relation to work, performance and success, are reflected in various reconstructed forms in late modernity manifestations of hedonistic-oriented lifestyles. In case of predator hedonism, the relationship to work and performance is primarily determined by the incentives of reaching material benefits as a prerequisite of sensual enjoyment of pleasures of life, impulsive spending and achieving consumer goals. Bourgeois bohemians also model the relationship to work and performance as a central life value, however, they don’t see it as an instrument of attaining wealth, prestige, fame and fulfilling consumer goals, but they see it as a source of meaningful creative activity and self-fulfilment. Finally, in case of alternative hedonists, the relationship to work and performance is moderated by voluntarily living a modest life, reducing workload and stress, and rationalizing life with elements of a creative approach to life, aesthetics and spirituality.
Anotace česky
Hédonismus představuje životní hodnotovou orientaci, často nesprávně a stereotypně ztotožňovanou s moderním konzumenstvím, individualisticko-narcistními vzorci chování a relaxovaným životním postojem. V tradici protestantské etiky je posilováno přesvědčení, že hédonistické životní praktiky jsou v přímém rozporu s hodnotami práce a výkonu. V blahobytně konzumních společnostech je původní religiózně ukotvený vztah práce a současně rigidního odmítání hédonistického světa zážitků a zábavy v atmosféře působení mechanismů zážitkové ekonomiky a nástupu pozdně moderních životních stylů transformován. Práce se stává integrální součástí hodnotové světa hédonismu. Na příkladu třech různých typů neasketických životních stylů – predátorském hédonismu, buržoazním-bohémství a alternativním hédonismu - podporujeme hypotézu, že se tradiční prvky protestantské etiky, konkrétně vztah k práci, výkonu a úspěchu, odrážejí v různě rekonstruovaných formách v pozdně moderních projevech hédonisticky zaměřených životních stylech.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
EJST_2020_PDF.pdf   Verze souboru Roubal, O. 21. 5. 2020

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.vsfs.cz/auth/publication/8347/EJST_2020_PDF.pdf
Adresa ze světa
https://is.vsfs.cz/publication/8347/EJST_2020_PDF.pdf
Adresa do Správce
https://is.vsfs.cz/auth/publication/8347/EJST_2020_PDF.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.vsfs.cz/publication/8347/EJST_2020_PDF.pdf?info
Vloženo
Čt 21. 5. 2020 10:48, doc. Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D.

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Bc. Jan Peterec, učo 24999
  • osoba doc. Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D., učo 5802
Atributy
 

EJST_2020_PDF.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.vsfs.cz/auth/publication/8347/EJST_2020_PDF.pdf
Adresa ze světa
http://is.vsfs.cz/publication/8347/EJST_2020_PDF.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
254,5 KB
Hash md5
676990ec22fa9f7e4d28f5a288de6297
Vloženo
Čt 21. 5. 2020 10:48

EJST_2020_PDF.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.vsfs.cz/auth/publication/8347/EJST_2020_PDF.txt
Adresa ze světa
http://is.vsfs.cz/publication/8347/EJST_2020_PDF.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
30,7 KB
Hash md5
3fa114492709b67b9e5ecd9e756705c3
Vloženo
Čt 21. 5. 2020 10:52
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 23. 9. 2021 10:48