WOKOUN, René. VÝVOJ ČESKÉ REGIONÁLNÍ POLITIKY V PRVNÍ POLOVINĚ DEVADESÁTÝCH LET DVACÁTÉHO STOLETÍ (Development of Czech regional policy in the first half of the 1990s). In Klímová, V., Žítek, V. XXIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, s. 58–64. ISBN 978-80-210-9610-3. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2020. p. 58-64. ISBN 978-80-210-9610-3.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name VÝVOJ ČESKÉ REGIONÁLNÍ POLITIKY V PRVNÍ POLOVINĚ DEVADESÁTÝCH LET DVACÁTÉHO STOLETÍ
Name in Czech VÝVOJ ČESKÉ REGIONÁLNÍ POLITIKY V PRVNÍ POLOVINĚ DEVADESÁTÝCH LET DVACÁTÉHO STOLETÍ
Name (in English) Development of Czech regional policy in the first half of the 1990s
Authors WOKOUN, René.
Edition 1. vyd. Brno, XXIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, s. 58–64. ISBN 978-80-210-9610-3. p. 58-64, 7 pp. 2020.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50700 5.7 Social and economic geography
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form electronic version available online
WWW URL
Organization unit University of Finance and Administration
ISBN 978-80-210-9610-3
Keywords (in Czech) regionální politika; regionální rozvoj; Česká republika
Keywords in English regional policy; regional development; Czech Republic
Tags AR 2019-2020, odmeny_2021, xD2
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Bc. Jan Peterec, učo 24999. Changed: 24/6/2020 11:14.
Abstract
Článek se zabývá vývojem regionální politiky a podporou regionálního rozvoje v České republice v první polovině devadesátých let dvacátého století a vývojem názorů na tuto podporu. Zaměřil se jak na příslušnou právní úpravu, tak i na věcné aspekty podpory rozvoje regionů. Cílem článku je zmapovat v historickém kontextu otázky podpory regionů na území České republiky tak, jak byla obsažena v právní úpravě a prakticky realizována, a to v kontextu politického klimatu doby. Zmapována je první polovina devadesátých let, v níž došlo k zajímavému a překotnému vývoji ve sféře regionální politiky a jejímu postupnému významnějšímu postavení v rámci státních politik.
Abstract (in English)
The article deals with the development of regional policy and support for regional development in the Czech Republic in the first half of the 1990s and the development of views on this support. He focused on both the relevant legislation and the substantive aspects of regional development support. The aim of the article is to map in the historical context the issues of support for regions in the Czech Republic, as it was included in the legislation and practically implemented in the context of the political climate of the time. The first half of the 1990s is mapped, in which there was an interesting and rapid development in the sphere of regional policy and its gradually more important position in state policies.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Sbornik2020.pdf Licence Creative Commons  File version Wokoun, R. 19/6/2020

Properties

Address within IS
https://is.vsfs.cz/auth/publication/8405/Sbornik2020.pdf
Address for the users outside IS
https://is.vsfs.cz/publication/8405/Sbornik2020.pdf
Address within Manager
https://is.vsfs.cz/auth/publication/8405/Sbornik2020.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.vsfs.cz/publication/8405/Sbornik2020.pdf?info
Uploaded/Created
Fri 19/6/2020 10:37

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Bc. Jan Peterec, učo 24999
  • a concrete person prof. RNDr. René Wokoun, CSc., učo 34779
Attributes
 

Sbornik2020.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.vsfs.cz/auth/publication/8405/Sbornik2020.pdf
Address for the users outside IS
http://is.vsfs.cz/publication/8405/Sbornik2020.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
13,4 MB
Hash md5
6a6673489b317f8c27a757e6ba20632b
Uploaded/Created
Fri 19/6/2020 10:37

Sbornik2020.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.vsfs.cz/auth/publication/8405/Sbornik2020.txt
Address for the users outside IS
http://is.vsfs.cz/publication/8405/Sbornik2020.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
2,2 MB
Hash md5
0fa9364ee022937a3c178d965f2a2e04
Uploaded/Created
Fri 19/6/2020 10:40
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 27/10/2021 02:26