MAIELLO, Giuseppe a Martina CICHÁ. Antropologický pohled na jednu pražskou BDSM komunitu. Anthropologia integra. Brno: Ústav antropologie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, 2020, roč. 11, č. 1, s. 37-42. ISSN 1804-6657.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Antropologický pohled na jednu pražskou BDSM komunitu
Název česky Antropologický pohled na jednu pražskou BDSM komunitu
Název anglicky An Anthropological sight at one of Prague BDSM community
Autoři MAIELLO, Giuseppe (380 Itálie, garant, domácí) a Martina CICHÁ (203 Česká republika).
Vydání Anthropologia integra, Brno, Ústav antropologie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, 2020, 1804-6657.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50404 Antropology, ethnology
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Celý text příspěvku
Kód RIV RIV/04274644:_____/20:#0000640
Organizační jednotka Vysoká škola finanční a správní
Klíčová slova česky netnografie; kvalitativní výzkum; identita; sexualita
Klíčová slova anglicky netnography; qualitative research; identity; sexuality
Štítky AR 2019-2020, odmeny_2021, RIV_2021, xJ4
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: Bc. Jan Peterec, učo 24999. Změněno: 8. 4. 2021 07:51.
Anotace
Práce umožňuje antropologický vhled do tematiky života lidí ve specifické, BDSM komunitě. Prostřednictvím terénního výzkumu, jehož součástí bylo dlouhodobější zúčastněné pozorování a formální i neformální rozhovory s pasivními i aktivními členy této komunity, autoři dospěli k sumárním závěrům. Bylo potvrzeno, že nejčastěji používanými praktikami jsou i ve zkoumané komunitě bondage a spanking, ovšem jejich konkrétní techniky jsou co do kvantity i kvality různé. Tedy může jít o velmi malé až totální omezení (u bondage), stejně tak minimální až krutou bolest, způsobenou spankingem, nebo (a) o ponížení, které má stejně tak různou míru, různý charakter, s využitím nejrůznějších prostředků a pomůcek. Méně často je smyslem těchto aktivit sexuální akt jako takový, jde spíše o jejich sexuální podtext. Daleko podstatnější je pro členy této komunity možnost scházet se v tomto specifickém prostředí, udržovat dobré vztahy, vzájemně se obohacovat, dbát o příjemnou, přátelskou atmosféru, saturovat vlastní intimní a sexuální potřeby, a to jak na úrovni fyzické, tak psychické, a díky tomu si upevňovat a chránit svou vlastní sexuální i osobní identitu
Anotace anglicky
The article enables an anthropological insight into the topic of people’s lives, in particular the BDSM community. Through field research which included a long-term participant observation, and formal and informal interviews with passive as well as active members of the community – the authors can now summarize their conclusions. It has been confirmed that the most commonly used practices also in the investigated community are bondage and spanking, taking into consideration however, the fact that their specific techniques are various, in quantity and quality. Therefore it can range from a minor to a total restriction (for bondage), as well as from minimal to severe pain caused by spanking, or (and) humiliation that has equally varying degrees, a different character, and uses a variety of resources and tools. The sexual act itself is not the primary objective although it sometimes occurs. Far more important for the members of the community is the possibility to gather together in a specific setting, to maintain good relations and to ensure a pleasant, mutually enriching, friendly atmosphere; to satisfy one’s own intimate and sexual needs both physically and mentally; and thus consolidate and protect their own sexual and personal identity.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
12495-27052-1-PB.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru Maiello, G. 4. 7. 2020

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.vsfs.cz/auth/publication/8428/12495-27052-1-PB.pdf
Adresa ze světa
https://is.vsfs.cz/publication/8428/12495-27052-1-PB.pdf
Adresa do Správce
https://is.vsfs.cz/auth/publication/8428/12495-27052-1-PB.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.vsfs.cz/publication/8428/12495-27052-1-PB.pdf?info
Vloženo
So 4. 7. 2020 14:11, doc. Giuseppe Maiello, Ph.D.

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Bc. Jan Peterec, učo 24999
  • osoba doc. Giuseppe Maiello, Ph.D., učo 27773
Atributy
 

12495-27052-1-PB.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.vsfs.cz/auth/publication/8428/12495-27052-1-PB.pdf
Adresa ze světa
http://is.vsfs.cz/publication/8428/12495-27052-1-PB.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
260,9 KB
Hash md5
c6b9b9ee5558935c7adfd4ba54da46dd
Vloženo
So 4. 7. 2020 14:11

12495-27052-1-PB.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.vsfs.cz/auth/publication/8428/12495-27052-1-PB.txt
Adresa ze světa
http://is.vsfs.cz/publication/8428/12495-27052-1-PB.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
36,2 KB
Hash md5
0efceebe8b5b1d7c3985048df0eee2dd
Vloženo
So 4. 7. 2020 14:12
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 26. 9. 2022 18:31