MAIELLO, Giuseppe and Martina CICHÁ. Antropologický pohled na jednu pražskou BDSM komunitu (An Anthropological sight at one of Prague BDSM community). Anthropologia integra. Brno: Ústav antropologie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, 2020, vol. 11, No 1, p. 37-42. ISSN 1804-6657.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Antropologický pohled na jednu pražskou BDSM komunitu
Name in Czech Antropologický pohled na jednu pražskou BDSM komunitu
Name (in English) An Anthropological sight at one of Prague BDSM community
Authors MAIELLO, Giuseppe (380 Italy, guarantor, belonging to the institution) and Martina CICHÁ (203 Czech Republic).
Edition Anthropologia integra, Brno, Ústav antropologie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, 2020, 1804-6657.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50404 Antropology, ethnology
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW Celý text příspěvku
RIV identification code RIV/04274644:_____/20:#0000640
Organization unit University of Finance and Administration
Keywords (in Czech) netnografie; kvalitativní výzkum; identita; sexualita
Keywords in English netnography; qualitative research; identity; sexuality
Tags AR 2019-2020, odmeny_2021, RIV_2021, xJ4
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Bc. Jan Peterec, učo 24999. Changed: 8. 4. 2021 07:51.
Abstract
Práce umožňuje antropologický vhled do tematiky života lidí ve specifické, BDSM komunitě. Prostřednictvím terénního výzkumu, jehož součástí bylo dlouhodobější zúčastněné pozorování a formální i neformální rozhovory s pasivními i aktivními členy této komunity, autoři dospěli k sumárním závěrům. Bylo potvrzeno, že nejčastěji používanými praktikami jsou i ve zkoumané komunitě bondage a spanking, ovšem jejich konkrétní techniky jsou co do kvantity i kvality různé. Tedy může jít o velmi malé až totální omezení (u bondage), stejně tak minimální až krutou bolest, způsobenou spankingem, nebo (a) o ponížení, které má stejně tak různou míru, různý charakter, s využitím nejrůznějších prostředků a pomůcek. Méně často je smyslem těchto aktivit sexuální akt jako takový, jde spíše o jejich sexuální podtext. Daleko podstatnější je pro členy této komunity možnost scházet se v tomto specifickém prostředí, udržovat dobré vztahy, vzájemně se obohacovat, dbát o příjemnou, přátelskou atmosféru, saturovat vlastní intimní a sexuální potřeby, a to jak na úrovni fyzické, tak psychické, a díky tomu si upevňovat a chránit svou vlastní sexuální i osobní identitu
Abstract (in English)
The article enables an anthropological insight into the topic of people’s lives, in particular the BDSM community. Through field research which included a long-term participant observation, and formal and informal interviews with passive as well as active members of the community – the authors can now summarize their conclusions. It has been confirmed that the most commonly used practices also in the investigated community are bondage and spanking, taking into consideration however, the fact that their specific techniques are various, in quantity and quality. Therefore it can range from a minor to a total restriction (for bondage), as well as from minimal to severe pain caused by spanking, or (and) humiliation that has equally varying degrees, a different character, and uses a variety of resources and tools. The sexual act itself is not the primary objective although it sometimes occurs. Far more important for the members of the community is the possibility to gather together in a specific setting, to maintain good relations and to ensure a pleasant, mutually enriching, friendly atmosphere; to satisfy one’s own intimate and sexual needs both physically and mentally; and thus consolidate and protect their own sexual and personal identity.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
12495-27052-1-PB.pdf Licence Creative Commons  File version Maiello, G. 4. 7. 2020

Properties

Address within IS
https://is.vsfs.cz/auth/publication/8428/12495-27052-1-PB.pdf
Address for the users outside IS
https://is.vsfs.cz/publication/8428/12495-27052-1-PB.pdf
Address within Manager
https://is.vsfs.cz/auth/publication/8428/12495-27052-1-PB.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.vsfs.cz/publication/8428/12495-27052-1-PB.pdf?info
Uploaded/Created
Sat 4. 7. 2020 14:11, doc. Giuseppe Maiello, Ph.D.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Bc. Jan Peterec, učo 24999
  • a concrete person doc. Giuseppe Maiello, Ph.D., učo 27773
Attributes
 

12495-27052-1-PB.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.vsfs.cz/auth/publication/8428/12495-27052-1-PB.pdf
Address for the users outside IS
http://is.vsfs.cz/publication/8428/12495-27052-1-PB.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
260,9 KB
Hash md5
c6b9b9ee5558935c7adfd4ba54da46dd
Uploaded/Created
Sat 4. 7. 2020 14:11

12495-27052-1-PB.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.vsfs.cz/auth/publication/8428/12495-27052-1-PB.txt
Address for the users outside IS
http://is.vsfs.cz/publication/8428/12495-27052-1-PB.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
36,2 KB
Hash md5
0efceebe8b5b1d7c3985048df0eee2dd
Uploaded/Created
Sat 4. 7. 2020 14:12
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 20. 5. 2022 23:26