Informační systém VŠFS
HELÍSEK, Mojmír. Euro v ČR z pohledu ekonomů (kolektiv autorů). Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2009. 206 s. ISBN 978-80-7380-182-3.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Euro v ČR z pohledu ekonomů (kolektiv autorů)
Název česky Euro v ČR z pohledu ekonomů (kolektiv autorů)
Název anglicky Euro in the Czech Republic from the economists´ point of view of (team of authors)
Autoři HELÍSEK, Mojmír.
Vydání Plzeň, 206 s. 2009.
Nakladatel Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Organizační jednotka Vysoká škola finanční a správní
ISBN 978-80-7380-182-3
Klíčová slova česky měnová integrace, euro, eurozóna, rozšíření eurozóny, euro v České republice
Klíčová slova anglicky monetary integration, euro, euro area, euro area enlargement, euro in the Czech Republic
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: prof. Ing. Mojmír Helísek, CSc., učo 5013. Změněno: 23. 1. 2021 18:47.
Anotace
Kniha se zabývá teoretickými i praktickými aspekty přijetí eura v České republice. Nejprve analyzuje ve čtyřech kapitolách postup příprav na zavedení eura, včetně předpokladů z hlediska ekonomické teorie a z hlediska synchronizace hospodářských cyklů. Samostatná kapitola je věnována názorům mezinárodního měnového fondu. Další tři kapitoly jsou věnovány finančnímu sektoru (integrace finančních trhů, vstup do SEPA a dopady na centrální banku). Poslední tři kapitoly analyzují přínosy a náklady zavedení eura (vliv na zahraniční obchod, dopady do platební bilance a dopady odkladu zavedení eura).
Anotace anglicky
The book deals with theoretical and practical aspects of the euro´s adoption of in the Czech Republic. First, it analyzes in four chapters the process of preparations for the introduction of the euro, including assumptions in terms of economic theory and in terms of synchronization of business cycles. A separate chapter is devoted to the views of the International Monetary Fund. The next three chapters are devoted to the financial sector (integration of financial markets, entry into SEPA and impacts on the central bank). The last three chapters analyze the benefits and costs of the euro´s introduction (impact on foreign trade, effects on the balance of payments and effects of the postponement of the euro´s introduction).
Zobrazeno: 3. 12. 2021 17:08