HELÍSEK, Mojmír. Finanční krize a zavedení eura v České republice. In Vladislav Pavlát. Finanční trhy a jejich regulace. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2009. s. 1 - 7, 7 s. ISBN 978-80-7408-020-3.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Finanční krize a zavedení eura v České republice
Název česky Finanční krize a zavedení eura v České republice
Název anglicky The financial crisis and the introduction of the euro in the Czech Republic
Autoři HELÍSEK, Mojmír.
Vydání Praha, Finanční trhy a jejich regulace, od s. 1 - 7, 7 s. 2009.
Nakladatel Vysoká škola finanční a správní
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Organizační jednotka Vysoká škola finanční a správní
ISBN 978-80-7408-020-3
Klíčová slova česky euro, rozšíření eurozóny, maastrichtská kritéria, nominální konvergence, reálná konvergence
Klíčová slova anglicky euro, o euro area enlargement, Maastricht criteria, nominal convergence, real convergence
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: prof. Ing. Mojmír Helísek, CSc., učo 5013. Změněno: 31. 5. 2020 20:22.
Anotace
Ekonomika ČR vykazuje již v současnosti vysoký stupeň připravenosti k zavedení eura, a to z hlediska nominální konvergence (maastrichtská kritéria), tak i konvergence reálné (ekonomická úroveň, sladěnost hospodářských cyklů, slabší je prozatím cenová konvergence). Je srovnatelná s ekonomikou SR v době jejího vstupu do eurozóny. Finanční krize a ekonomická recese sice komplikují plnění kritéria deficitu veřejných financí, jeho vyhodnocení však bude probíhat (v závislosti na nejbližším možném termínu přijetí eura 2013 nebo 2014) až v letech 2011 nebo 2012, kdy vliv recese již odezní. Samostatná měnová politika je pochybným argumentem ve prospěch národní měny, od začátku r. 2010 přebírá ČNB inflační cíl ECB. Euro dodává ekonomice důvěryhodnost z pohledu investorů, česká koruna, i když fundamentálně zdravá, je naopak z jejich globálního pohledu stejně nestabilní jako měna polská nebo maďarská. Finanční krize zvyšuje volatilitu měnového kurzu a zesiluje riziko spekulačního útoku na měnu malé otevřené ekonomiky. Finanční krize je proto výzvou k posílení snahy o rychlý vstup do eurozóny.
Anotace anglicky
The Czech economy is already showing a high degree of readiness to adopt the euro, both in terms of nominal convergence (Maastricht criteria) and real convergence (economic level, alignment of economic cycles, price convergence is weaker for the time being). It is comparable to the Slovak economy at the time of its entry into the euro area. Although the financial crisis and economic recession complicate the fulfilment of the public finance deficit criterion, its evaluation will take place (depending on the nearest possible date for the adoption of the euro in 2013 or 2014) only in 2011 or 2012, when the impact of the recession will subside. An independent monetary policy is a dubious argument in favor of the national currency; since the beginning of 2010, the CNB has been taking over the ECB's inflation target. The euro gives the economy credibility from the point of view of investors, while the Czech koruna, although fundamentally healthy, is as unstable from their global point of view as the Polish or Hungarian currency. The financial crisis increases exchange rate volatility and increases the risk of a speculative attack on the currency of a small open economy. The financial crisis is therefore a challenge to strengthen efforts to join the euro area quickly.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Financni_trhy_-_2009_-_Helisek.pdf   Verze souboru Helísek, M. 31. 5. 2020

Práva

Právo číst
 
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba prof. Ing. Mojmír Helísek, CSc., učo 5013
Atributy
 
Vytisknout
Požádat autora o autorský výtisk Zobrazeno: 30. 9. 2020 08:13