HELÍSEK, Mojmír. Finanční krize a zavedení eura v České republice (The financial crisis and the introduction of the euro in the Czech Republic). In Vladislav Pavlát. Finanční trhy a jejich regulace. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2009. p. 1 - 7, 7 pp. ISBN 978-80-7408-020-3.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Finanční krize a zavedení eura v České republice
Name in Czech Finanční krize a zavedení eura v České republice
Name (in English) The financial crisis and the introduction of the euro in the Czech Republic
Authors HELÍSEK, Mojmír.
Edition Praha, Finanční trhy a jejich regulace, p. 1 - 7, 7 pp. 2009.
Publisher Vysoká škola finanční a správní
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Organization unit University of Finance and Administration
ISBN 978-80-7408-020-3
Keywords (in Czech) euro, rozšíření eurozóny, maastrichtská kritéria, nominální konvergence, reálná konvergence
Keywords in English euro, o euro area enlargement, Maastricht criteria, nominal convergence, real convergence
Tags Reviewed
Changed by Changed by: prof. Ing. Mojmír Helísek, CSc., učo 5013. Changed: 31/5/2020 20:22.
Abstract
Ekonomika ČR vykazuje již v současnosti vysoký stupeň připravenosti k zavedení eura, a to z hlediska nominální konvergence (maastrichtská kritéria), tak i konvergence reálné (ekonomická úroveň, sladěnost hospodářských cyklů, slabší je prozatím cenová konvergence). Je srovnatelná s ekonomikou SR v době jejího vstupu do eurozóny. Finanční krize a ekonomická recese sice komplikují plnění kritéria deficitu veřejných financí, jeho vyhodnocení však bude probíhat (v závislosti na nejbližším možném termínu přijetí eura 2013 nebo 2014) až v letech 2011 nebo 2012, kdy vliv recese již odezní. Samostatná měnová politika je pochybným argumentem ve prospěch národní měny, od začátku r. 2010 přebírá ČNB inflační cíl ECB. Euro dodává ekonomice důvěryhodnost z pohledu investorů, česká koruna, i když fundamentálně zdravá, je naopak z jejich globálního pohledu stejně nestabilní jako měna polská nebo maďarská. Finanční krize zvyšuje volatilitu měnového kurzu a zesiluje riziko spekulačního útoku na měnu malé otevřené ekonomiky. Finanční krize je proto výzvou k posílení snahy o rychlý vstup do eurozóny.
Abstract (in English)
The Czech economy is already showing a high degree of readiness to adopt the euro, both in terms of nominal convergence (Maastricht criteria) and real convergence (economic level, alignment of economic cycles, price convergence is weaker for the time being). It is comparable to the Slovak economy at the time of its entry into the euro area. Although the financial crisis and economic recession complicate the fulfilment of the public finance deficit criterion, its evaluation will take place (depending on the nearest possible date for the adoption of the euro in 2013 or 2014) only in 2011 or 2012, when the impact of the recession will subside. An independent monetary policy is a dubious argument in favor of the national currency; since the beginning of 2010, the CNB has been taking over the ECB's inflation target. The euro gives the economy credibility from the point of view of investors, while the Czech koruna, although fundamentally healthy, is as unstable from their global point of view as the Polish or Hungarian currency. The financial crisis increases exchange rate volatility and increases the risk of a speculative attack on the currency of a small open economy. The financial crisis is therefore a challenge to strengthen efforts to join the euro area quickly.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Financni_trhy_-_2009_-_Helisek.pdf   File version Helísek, M. 31/5/2020

Rights

Right to read
 
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person prof. Ing. Mojmír Helísek, CSc., učo 5013
Attributes
 
Print
Ask the author for author copy Displayed: 23/10/2020 22:56