VALENČÍK, Radim, Michal BLAHOUT, Ondřej ČERNÍK, Jan ČERVENKA, Michael KROH, Jan MERTL, Vladislav PAVLÁT, Ondřej ROUBAL, Pavel SUCHÝ, Petr WAWROSZ a František ZICH. Bohatství a chudoba jako problém. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2020. 138 s. SCIENCEpress. ISBN 978-80-7408-201-6. doi:10.37355/03.2020/3.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Bohatství a chudoba jako problém
Název česky Bohatství a chudoba jako problém
Název anglicky Wealth and poverty as a problem
Autoři VALENČÍK, Radim (203 Česká republika, garant, domácí), Michal BLAHOUT (203 Česká republika, domácí), Ondřej ČERNÍK (203 Česká republika, domácí), Jan ČERVENKA (203 Česká republika, domácí), Michael KROH, Jan MERTL (203 Česká republika, domácí), Vladislav PAVLÁT (203 Česká republika, domácí), Ondřej ROUBAL (203 Česká republika, domácí), Pavel SUCHÝ (203 Česká republika, domácí), Petr WAWROSZ (203 Česká republika, domácí) a František ZICH (203 Česká republika, domácí).
Vydání 1. vyd. Praha, 138 s. SCIENCEpress, 2020.
Nakladatel Vysoká škola finanční a správní, a. s.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
Kód RIV RIV/04274644:_____/20:#0000693
Organizační jednotka Vysoká škola finanční a správní
ISBN 978-80-7408-201-6
Doi http://dx.doi.org/10.37355/03.2020/3
Klíčová slova česky bohatství, chudoba, lidský kapitál
Klíčová slova anglicky wealth; poverty; human capital
Štítky AR 2020-2021, odmeny_2021, POZNÁMKA, RIV_2021, xB2
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: Bc. Jan Peterec, učo 24999. Změněno: 12. 4. 2021 11:05.
Anotace
Název monografie, kdy a proč se bohatství a chudoba stávají problémem a jak je řešit, je přeformulován na otázku: Proč nejsou investiční příležitosti spojené se získáváním, uchováním a využíváním lidského kapitálu využívány podle jejich návratnost. Jedná se o stejnou otázku (nebo stejný komplex problémů a otázek souvisejících s tím, co problémy způsobuje a jak je řešit), ale formulované tak, aby bylo možné použít nezbytné nástroje k popisu, analýze a řešení problém. Jedná se zejména o propojení mikroekonomického hledání optima využití investičních příležitostí spojených s nabýváním, uchováním a využitím lidského kapitálu a Nashovo řešení problému vyjednávání v oblasti kooperativních her, doplněné o alternativní možnosti (alternativy ve vztahu ke zlepšení ve srovnání s bodem nesouhlasu). Na tomto základě je identifikován fenomén investování do sociální pozice nebo bodu pozičního investování, který hraje při prohlubování této situace rozhodující roli při vzniku problémů, které závisí na rozdělení společnosti mezi bohatší a chudší občany.
Anotace anglicky
The question posed by the name of the monograph, when and why wealth and poverty becomes a problem and how to solve it,is reworded to the question:Why investment opportunities associated with the acquisition, preservation and use of human capital are not used according to their rate of return.This is the same question (or the same complex of problems and questions related to what is causing the problems and how to solve them) but formulated so that the necessary tools can be used to describe, analyse, and solve the problem. In particular, it is about linking the microeconomic search for optimum to the use of investment opportunities linked to the acquisition, preservation and use of human capital, and Nash's solution to the negotiating problem in the field of cooperative games, enhanced with alternative options (alternatives in relation to improvements compared to the point of non-agreement). On this basis, the phenomenon of investing in a social position or point of positional investment is identified, which plays a decisive role in the emergence ofproblems that depend on the division of society amongst the richer and the poorer citizen.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Bohatstvi_a_chudoba_jako_problem.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru Peterec, J. 26. 1. 2021

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.vsfs.cz/auth/publication/8741/Bohatstvi_a_chudoba_jako_problem.pdf
Adresa ze světa
https://is.vsfs.cz/publication/8741/Bohatstvi_a_chudoba_jako_problem.pdf
Adresa do Správce
https://is.vsfs.cz/auth/publication/8741/Bohatstvi_a_chudoba_jako_problem.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.vsfs.cz/publication/8741/Bohatstvi_a_chudoba_jako_problem.pdf?info
Vloženo
Út 26. 1. 2021 10:43

Práva

Právo číst
 • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
 • osoba Ing. Michal Blahout, učo 12583
 • osoba Ing. Ondřej Černík, učo 12978
 • osoba Ing. Jan Mertl, Ph.D., učo 17746
 • osoba Ing. Jan Červenka, učo 20548
 • osoba Bc. Jan Peterec, učo 24999
 • osoba Bc. Pavel Suchý, učo 36338
 • osoba doc. Ing. Vladislav Pavlát, CSc., učo 5035
 • osoba doc. Radim Valenčík, CSc., učo 5050
 • osoba prof. Ing. František Zich, DrSc., učo 5054
 • osoba doc. Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D., učo 5802
 • osoba doc. Mgr. Ing. Petr Wawrosz, Ph.D., učo 6399
Atributy
 

Bohatstvi_a_chudoba_jako_problem.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.vsfs.cz/auth/publication/8741/Bohatstvi_a_chudoba_jako_problem.pdf
Adresa ze světa
http://is.vsfs.cz/publication/8741/Bohatstvi_a_chudoba_jako_problem.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
1,8 MB
Hash md5
bf05c837fd77f1719bd97a70f3912f5f
Vloženo
Út 26. 1. 2021 10:43

Bohatstvi_a_chudoba_jako_problem.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.vsfs.cz/auth/publication/8741/Bohatstvi_a_chudoba_jako_problem.txt
Adresa ze světa
http://is.vsfs.cz/publication/8741/Bohatstvi_a_chudoba_jako_problem.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
412 KB
Hash md5
5442b9f767bc96c5ef97de7a7dade46c
Vloženo
Út 26. 1. 2021 10:46
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 13. 5. 2021 08:35