HES, Aleš a Martina ŠVECOVÁ. DETERMINANTS OF INTERCULTURAL TOLERANCE IN YOUNG GENERATION COMMUNICATION. In Zuzana Kvetanová, Zuzana Bezáková, Adam Madleňák. MARKETING IDENTITY: COVID-2.0 Conference Proceedings from the Annual International Scientific Conference “Marketing Identity 2020: COVID-2.0". Trnava: Faculty of Mass Media Communication - University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2020. s. 119-128. ISBN 978-80-572-0107-6.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název DETERMINANTS OF INTERCULTURAL TOLERANCE IN YOUNG GENERATION COMMUNICATION
Název česky DETERMINANTY INTERKULTURNÍ TOLERANCE V KOMUNIKACI MLADÉ GENERACE
Autoři HES, Aleš (203 Česká republika, garant, domácí) a Martina ŠVECOVÁ (703 Slovensko, domácí).
Vydání Trnava, MARKETING IDENTITY: COVID-2.0 Conference Proceedings from the Annual International Scientific Conference “Marketing Identity 2020: COVID-2.0" od s. 119-128, 10 s. 2020.
Nakladatel Faculty of Mass Media Communication - University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50802 Media and socio-cultural communication
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
WWW MARKETING IDENTITY: COVID-2.0. Conference Proceedings from the Annual International Scientific Conference “Marketing Identity 2020: COVID-2.0"
Kód RIV RIV/04274644:_____/20:#0000695
Organizační jednotka Vysoká škola finanční a správní
ISBN 978-80-572-0107-6
ISSN 2729-7527
UT WoS 000656125300012
Klíčová slova česky Komunikace; Kulturní zvyklost; Vysoké školství; Interkulturalita; Student; Mladá generace
Klíčová slova anglicky Communication; Cultural Custom; Higher Education; Interculturalism; Student; The Younger Generation
Štítky AR 2020-2021, odmeny_2021, odmeny_2022, POZNÁMKA, RIV_2021, xD1, xD1_překvalifikování, xD2
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: Bc. Jan Peterec, učo 24999. Změněno: 2. 8. 2021 09:02.
Anotace
The concept of interculturality seeks a way of coexistence of different cultures and a way of communication between them. It is based on the assumption that the more intensive the intercultural contacts are, the more precise the mutual knowledge and the more likely the possibility of elimination of various conflicts. The paper deals with the determinants of intercultural tolerance in the environment of selected universities in the Czech Republic. It is based on the fact that foreign students are not frustrated with Czech cultural customs, because over 50% rate Czech culture close to their culture, 19% have identified the cultural and communication environment of Czech universities as similar, but 30% feel indifferent and different. This result represents a challenge for the Czech academic environment to improve communication relations with foreign students and not to close up to this problem, because communication is currently neutral between Czech and foreign students, without interest in another culture. Changes in communication within interculturality have also been recorded in the current period, influenced by the COVID 19 pandemic.
Anotace česky
Koncept interkulturality hledá cestu koexistence různých kultur a způsob komunikace mezi nimi. Vychází z předpokladu, že čím intenzivnější jsou mezikulturní kontakty, tím přesnější je vzájemné poznání a tím pravděpodobnější je i možnost eliminace různých konfliktů. Příspěvek se zabývá determinanty mezikulturní tolerance v prostředí vybraných vysokých škol v České republice. Vychází to ze skutečnosti, že zahraniční studenti nejsou frustrováni českými kulturními zvyky, protože více než 50% hodnotí českou kulturu blízkou své kultuře, 19% označilo kulturní a komunikační prostředí českých univerzit za podobné, ale 30% se cítí lhostejně a odlišný. Tento výsledek představuje výzvu pro české akademické prostředí zlepšit komunikační vztahy se zahraničními studenty a neuzavřít tento problém, protože komunikace mezi českými a zahraničními studenty je v současné době neutrální, bez zájmu o jinou kulturu. V současném období byly také zaznamenány změny v komunikaci v mezikulturnosti, ovlivněné pandemií COVID19.
VytisknoutZobrazeno: 3. 12. 2021 13:43