VOSTATEK, Jaroslav. Český (ne)systém financování dlouhodobé péče. Fórum sociální politiky. Praha: VÚPSV, 2021, roč. 15, č. 1, s. 2-6. ISSN 1802-5854.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Český (ne)systém financování dlouhodobé péče
Název česky Český (ne)systém financování dlouhodobé péče
Název anglicky Czech (non)system of the long-term care financing
Autoři VOSTATEK, Jaroslav (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Fórum sociální politiky, Praha, VÚPSV, 2021, 1802-5854.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/04274644:_____/21:#0000733
Organizační jednotka Vysoká škola finanční a správní
Klíčová slova česky dlouhodobá péče, zdravotní péče, sociální modely, zdravotní pojištění
Klíčová slova anglicky Long-term care; health care; welfare regimes; health insurance
Štítky AR 2020-2021, odmeny_2021, RIV_2022, xJ4
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: Bc. Jan Peterec, učo 24999. Změněno: 23. 2. 2022 07:54.
Anotace
Analýzy dlouhodobé péče ve světě stále více dospívají k účelnosti propojení či integrace zdravotní péče a dlouhodobé péče. V Česku jsou tyto otázky o to více aktuální, že již dlouhou dobu máme systémové provizórium v organizaci a financování zdravotní péče: klíčovým nástrojem státního řízení je sice ministerská „úhradová vyhláška“, leč přetrvává existence sedmi paralelních zdravotních pojišťoven, kterým prostředky přiděluje skrytý svěřenský fond, který vytváří dojem, že univerzální zdravotní péče není financována z daní. Část dlouhodobé péče je složkou tohoto veřejného zdravotního pojištění. Druhá část je financována jednak strukturovanou univerzální peněžitou dávkou, zavedenou podle domnělého britského vzoru, a jednak státními dotacemi sociálních služeb, které měly být po zavedení příspěvku na péči zrušeny. Čeká nás tedy reforma financování zdravotní i dlouhodobé péče a optimálním řešením je vyjít z ucelené veřejné politiky. Všeobecně řečeno jsou dnes ve světě „k dispozici“ čtyři sociální modely dlouhodobé péče: liberální, křesťansko-demokratický (konzervativní), sociálně-demokratický a neoliberální; jejich odlišnosti jsou zřetelné zejména ve financování dlouhodobé péče. Vláda by měla konečně začít konat, pomoci by mohlo i samotné sloučení obou příslušných ministerstev
Anotace anglicky
The long-term care analyses in the world arrive more and more at the conclusion to interweave or integrate the health care and the long-term care (LTC). In Czechia these issues are on the front burner because we have had a systemic makeshift in the health care organizing and financing: even through the „Reimbursement Decree“ of the Ministry of Health is the key state regulation vehicle, seven parallel health insurance institutions have persisted, receiving funds from a hidden trust fund, giving the impression that the health care is not tax-financed. One part of LTC is a component of the health care sector. The other part is funded partly through a structured universal cash benefit, which was introduced according to the alleged British manner, and partly with state grants for social services, which had to be abolished after the introduction of the LTC benefit. The reform of financing of both health care and LTC remains to be done and the optimum solution is to base it on coherent public politics. Generally said there are “at disposal” four LTC models: liberal, Christian Democratic (conservative), Social Democratic and neoliberal welfare regimes; their distinctions are pronounced in the LTC financing. The government should finally take the action, even a mere merger of both ministries could help.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
VOSTATEK_FSP_1._rec._clanek_FPS_1_2021.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru Vostatek, J. 11. 3. 2021

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.vsfs.cz/auth/publication/8909/VOSTATEK_FSP_1._rec._clanek_FPS_1_2021.pdf
Adresa ze světa
https://is.vsfs.cz/publication/8909/VOSTATEK_FSP_1._rec._clanek_FPS_1_2021.pdf
Adresa do Správce
https://is.vsfs.cz/auth/publication/8909/VOSTATEK_FSP_1._rec._clanek_FPS_1_2021.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.vsfs.cz/publication/8909/VOSTATEK_FSP_1._rec._clanek_FPS_1_2021.pdf?info
Vloženo
Čt 11. 3. 2021 22:11

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc., učo 16411
  • osoba Bc. Jan Peterec, učo 24999
Atributy
 

VOSTATEK_FSP_1._rec._clanek_FPS_1_2021.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.vsfs.cz/auth/publication/8909/VOSTATEK_FSP_1._rec._clanek_FPS_1_2021.pdf
Adresa ze světa
http://is.vsfs.cz/publication/8909/VOSTATEK_FSP_1._rec._clanek_FPS_1_2021.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
432,9 KB
Hash md5
284f7b41ac30e2a1ece7f27092e2b1ba
Vloženo
Čt 11. 3. 2021 22:11

VOSTATEK_FSP_1._rec._clanek_FPS_1_2021.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.vsfs.cz/auth/publication/8909/VOSTATEK_FSP_1._rec._clanek_FPS_1_2021.txt
Adresa ze světa
http://is.vsfs.cz/publication/8909/VOSTATEK_FSP_1._rec._clanek_FPS_1_2021.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
37,3 KB
Hash md5
f03364bbd3e426bdc89b5472cde450cc
Vloženo
Čt 11. 3. 2021 22:13
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 30. 9. 2022 21:49