ZAHRÁDKA, Pavel a Rudolf LEŠKA. Die sozialen, kulturellen und Bildungsleistungen der Verwertungsgesellschaften aus der Perspektive ihrer Benefizienten: Tschechische Republik. 2021.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Die sozialen, kulturellen und Bildungsleistungen der Verwertungsgesellschaften aus der Perspektive ihrer Benefizienten: Tschechische Republik
Název česky Sociální, kulturní a vzdělávací služby organizací kolektivní správy z perspektivy jejich beneficientů
Název anglicky Social, cultural and educational services of the collective management organizations from the perspective of its beneficiaries
Autoři ZAHRÁDKA, Pavel a Rudolf LEŠKA.
Vydání 2021.
Další údaje
Originální jazyk němčina
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor 50501 Law
Stát vydavatele Německo
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Organizační jednotka Vysoká škola finanční a správní
Klíčová slova česky autorské právo; kolektivní správa
Klíčová slova anglicky copyright; collective management
Štítky AR 2020-2021, autorské právo, kolektivní správa, kulturní politika, odmeny_2021
Příznaky Mezinárodní význam
Návaznosti TL03000271, projekt VaV.
Změnil Změnil: Bc. Jan Peterec, učo 24999. Změněno: 24. 2. 2022 07:49.
Anotace
Arbeitspapier präsentiert auf der Konferenz bietet einen Bericht über den Stand des interdisziplinären soziologisch-rechtlich-ökonomischen Projektes, das sich mit den Vorsorge- und Unterstützungseinrichtungen der Verwertungsgesellchaften beschäftigt. Es wird ein Überblick über das Angebot der tschechischen Verwertungsgesellchaften präsentiert, sowie bis dato gesammelte soziologische Daten, insb. über die Stellungnahmen der Benefizienten dieser Leistungen.
Anotace česky
Pracovní verze studie prezentované na konferenci předkládá zprávu o stavu interdisciplinárního sociologicko-právně-ekonomického projektu, který se zabývá kulturními, sociálními a vzdělávacími službami kolektivních správců. Uvádí se přehled těchto služeb poskytovaných českými kolektivními správci, jakož i dosud sesbíraná sociologická data, zejména o postojích beneficientů těchto služeb.
Anotace anglicky
The working paper presented at the conference reports about the current state of an interdisciplinary sociological-legal-economic project which deals with the cultural, social and educational services of the collective management organizations. The authors show an overview of these services provided by the Czech collective management organizations, as well as sociological data collected so far, mainly concerning the attitude of the beneficiaries of such service.
VytisknoutZobrazeno: 7. 12. 2022 03:43