Informační systém VŠFS
LEŠKA, Rudolf. Nepolapitelné umění performance: autorskoprávní analýza. Theatralia. Brno: Masarykova univerzita, 2020, roč. 23, č. 2, s. 57-73. ISSN 1803-845X. doi:10.5817/TY2020-2-4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Nepolapitelné umění performance: autorskoprávní analýza
Název česky Nepolapitelné umění performance: autorskoprávní analýza
Název anglicky The Elusive Performance Art: A Copyright Analysis
Autoři LEŠKA, Rudolf (703 Slovensko, garant, domácí).
Vydání Theatralia, Brno, Masarykova univerzita, 2020, 1803-845X.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50501 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/04274644:_____/20:#0000705
Organizační jednotka Vysoká škola finanční a správní
Doi http://dx.doi.org/10.5817/TY2020-2-4
Klíčová slova česky autorské právo; performance; divadlo; happening; akce; inscenace; režie; herec; performer; autor;výkonný umělec
Klíčová slova anglicky copyright; performance art; theatre; happening; action; stage production; stage direction; actor; author; performer
Štítky akce, AR 2020-2021, autor, autorské právo, divadlo, happening, herec, inscenace, odmeny_2021, performance, performer, režie, RIV_2021, výkonný umělec, xJ3
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: Bc. Jan Peterec, učo 24999. Změněno: 16. 4. 2021 12:03.
Anotace
Studie předkládá autorskoprávní analýzu těch uměleckých děl, jež autor charakterizuje jako vyznačující se uměleckým záměrem vedenou organizací prostoru v čase (audiovizuální díla, choreografie, divadelní inscenace, kinetické objekty a instalace, světelný design, performance, happening, akce). Z nich se pak zaměřuje na poslední tři a na jejich dosavadní uchopení právní vědou a zahraničními soudy. Všímá si přitom jím pojmenovaného jevu, že s klesající mírou fixovatelnosti uměleckého artefaktu klesá ochota právníka přiznat takovému výsledku tvůrčí činnosti povahu autorského díla a naopak, čím lépe lze fixovat výtvor v listinné podobě, tím větší je pravděpodobnost, že soud takovému výtvoru přizná autorskoprávní ochranu. V procesu soudcovského rozhodování v autorském právu pak poukazuje na vyšší míru zapojení intuice než v jiných oborech práva. Jako systémové řešení navrhuje autor adopci americké doktríny splynutí myšlenky a jejího vyjádření (merger doctrine) a její aplikaci za hranice ryze technických děl (počítačové programy, tabulky aj.) na výtvory ze sféry umění, jako je performance Mariny Abramovićové The Artist Is Present, na níž autor svou myšlenku demonstruje.
Anotace anglicky
The article deals with copyright analysis of artistic works which the author of this study defines as consisting in artistic organization of space in time (audiovisual works, choreography, theatre productions, kinetic objects and installations, light design, performance, happening, events). Of these, the author focuses on the last three and on how they are interpreted by legal science and foreign courts. The author argues that copyright judges are less willing to accept copyrightability of an expression when such an expression cannot be fixed on paper. In the process of judicial decision-making in copyright law, a higher degree of intuition is applied compared to other fields of law. As a systematic solution, the author suggests to adopt the US merger doctrine and its application beyond technical works (computer programs, charts, etc.) also on artistic productions such as Marina Abramović's performance The Artist is Present, which is illustrates the author's arguments.
Zobrazeno: 6. 7. 2022 14:39