VOSTATEK, Jaroslav. Czech Pension Policy. In Filip Chybalski and Edyta Marcinkiewicz. Pensions today. Economic, managerial, and social issues. Lodž: Lodz University of Technology Press, 2021. p. 228-239. ISBN 978-83-66287-93-8. doi:10.34658/9788366287938.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Czech Pension Policy
Name in Czech Česká penzijní politika
Authors VOSTATEK, Jaroslav (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Lodž, Pensions today. Economic, managerial, and social issues, p. 228-239, 12 pp. 2021.
Publisher Lodz University of Technology Press
Other information
Original language English
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50206 Finance
Country of publisher Poland
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form electronic version available online
WWW URL
Organization unit University of Finance and Administration
ISBN 978-83-66287-93-8
Doi http://dx.doi.org/10.34658/9788366287938
Keywords (in Czech) starobní důchod; důchodová reforma; osobní penze; státní podpora; rovný důchod
Keywords in English old-age pension; pension reform; personal pensions; state support; flat pension
Tags AR 2020-2021, odmeny_2022, POZNÁMKA, RIV_2022, xC1
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Tereza Denišová, DiS., učo 12202. Changed: 25/6/2021 08:56.
Abstract
Inflation and the low indexation of bend points in the first half of the 1990s substantially reduced the dependence of old-age pensions on previous earnings. The 1996 Pension Insurance Act has added a small basic amount of all pensions to the system of ‘percentage amounts’ of individual pensions, heavily levelled by bend points and reduction coefficients. The ‘progressivity’ of this system is high: a newly granted average old-age pension is roughly by 30% earnings-related. The basic amount of old-age pension shall be transformed into a separate flat-rate pension, with an independent system of retirement age, minimum residence or economic activity (35 years) and valorization. The percentage amount of the old-age pension shall become an independent pension pillar of social insurance, optimally with the construction of the Austrian pension accounts, with a separate retirement age and valorization system and with a minimum insurance period of 3-5 years. The extremely complicated system of state support for ‘personal pensions’ is almost entirely the result of lobbying by the completely superfluous ‘pension companies’ that have a monopoly on the provision of supplementary pension savings. The rate of state support for employer contributions to these savings is 87%, which is by far the highest one in the world. State support for participant contributions is lower. More than half of the population is involved in the system, but its role in protection is as low as in other countries. The main purpose of ‘pension savings’ (and ‘building savings’) is tax optimization, coupled with the fiscal illusion that the state support is a free lunch. We recommend either a complete cancellation of state support for all financial products or the transition to a uniform TEE regime in the form of British Individual Savings Accounts (ISA) or Canadian Tax-Free Savings Accounts (TFSA).
Abstract (in Czech)
Inflace a nízká indexace redukčních hranic v 1. polovině 90. let podstatně snížily závislost starobních důchodů na předchozích výdělcích. Zákon o důchodovém pojištění od roku 1996 zavedl malou základní výměru ke všem penzím: k systému „procentních výměr“ penzí, které jsou podstatně nivelizovány redukčními hranicemi a koeficienty. „Progresivita“ tohoto systému je vysoká: nově poskytnutý průměrný starobní důchod je asi ze 30 % závislý na výdělku. Základní výměru starobního důchodu je třeba přeměnit na samostatný rovný důchod, se samostatným důchodovým věkem, minimální dobou pobytu či ekonomické aktivity (35 let) a valorizací. Procentní výměra starobního důchodu by se měla přeměnit na samostatný pojistný penzijní pilíř, optimálně s konstrukcí rakouského penzijního konta, se separátním důchodovým věkem a valorizačním systémem a s minimální dobou pojištění 3-5 let. Silně komplikovaný systém státní podpory „osobních penzí“ je téměř zcela výsledkem lobbingu zcela zbytečných „penzijních společností“, které mají monopol na poskytování doplňkového penzijního spoření. Míra státní podpory příspěvků zaměstnavatele na toto spoření je 87 %, což je zdaleka nejvyšší na světě. Státní podpora příspěvků účastníků je nižší. Více než polovina obyvatelstva je účastníky systému, ale jeho úloha v zabezpečení je nízká stejně jako v jiných zemích. Hlavním účelem „penzijního spoření“ (a také „stavebního spoření“) je daňová optimalizace, spojená s fiskální iluzí, že státní podpora je obědem zdarma. Doporučujeme buď úplné zrušení státní podpory všech finančních produktů nebo přechod k jednotnému daňového režimu TEE v podobě britských individuálních spořicích účtů (ISA) nebo kanadských daněprostých spořicích účtů (TFSA).
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
LODZ_2021_Pensions_today-Economic_managerial_social_issues_2021_v2.pdf Licence Creative Commons  File version Vostatek, J. 11/6/2021

Properties

Address within IS
https://is.vsfs.cz/auth/publication/9135/LODZ_2021_Pensions_today-Economic_managerial_social_issues_2021_v2.pdf
Address for the users outside IS
https://is.vsfs.cz/publication/9135/LODZ_2021_Pensions_today-Economic_managerial_social_issues_2021_v2.pdf
Address within Manager
https://is.vsfs.cz/auth/publication/9135/LODZ_2021_Pensions_today-Economic_managerial_social_issues_2021_v2.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.vsfs.cz/publication/9135/LODZ_2021_Pensions_today-Economic_managerial_social_issues_2021_v2.pdf?info
Uploaded/Created
Fri 11/6/2021 17:10

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Tereza Denišová, DiS., učo 12202
  • a concrete person prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc., učo 16411
Attributes
 

LODZ_2021_Pensions_today-Economic_managerial_social_issues_2021_v2.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.vsfs.cz/auth/publication/9135/LODZ_2021_Pensions_today-Economic_managerial_social_issues_2021_v2.pdf
Address for the users outside IS
http://is.vsfs.cz/publication/9135/LODZ_2021_Pensions_today-Economic_managerial_social_issues_2021_v2.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
4,2 MB
Hash md5
07d378281ee1f050de60ca524026a5ed
Uploaded/Created
Fri 11/6/2021 17:10

LODZ_2021_Pensions_today-Economic_managerial_social_issues_2021_v2_Archive.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.vsfs.cz/auth/publication/9135/LODZ_2021_Pensions_today-Economic_managerial_social_issues_2021_v2_Archive.pdf
Address for the users outside IS
http://is.vsfs.cz/publication/9135/LODZ_2021_Pensions_today-Economic_managerial_social_issues_2021_v2_Archive.pdf
File type
PDF/A (application/x-pdf)
Size
97,2 MB
Hash md5
a7296a72aa978cd3dc96a35db2fc3a83
Uploaded/Created
Fri 11/6/2021 17:35

LODZ_2021_Pensions_today-Economic_managerial_social_issues_2021_v2.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.vsfs.cz/auth/publication/9135/LODZ_2021_Pensions_today-Economic_managerial_social_issues_2021_v2.txt
Address for the users outside IS
http://is.vsfs.cz/publication/9135/LODZ_2021_Pensions_today-Economic_managerial_social_issues_2021_v2.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
711,8 KB
Hash md5
1e3d4ad31cedf1a8ec19c84d46ebd19b
Uploaded/Created
Fri 11/6/2021 17:36
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 25/1/2022 06:50