LEŠKA, Rudolf. Proměny individuální a kolektivní správy práv autorských. 2021.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Proměny individuální a kolektivní správy práv autorských
Název česky Proměny individuální a kolektivní správy práv autorských
Název anglicky Transformations of Individual and Collective Copyright Management
Autoři LEŠKA, Rudolf.
Vydání 2021.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Projekty výzkumu a vývoje
Obor 50501 Law
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Organizační jednotka Vysoká škola finanční a správní
Klíčová slova česky kolektivní správa
Klíčová slova anglicky collective management
Štítky ALAI, AR 2020-2021, autorské právo, kolektivní správa, kulturní politika, práva související s právem autorským
Příznaky Mezinárodní význam
Návaznosti 7429/2019/01, projekt VaV.
Změnil Změnil: JUDr. Mgr. Rudolf Leška, Ph.D., LL.M., učo 30540. Změněno: 14. 6. 2021 00:00.
Anotace
Předmětem projektu je zkoumání proměn v oblasti administrace autorských práv (a práv souvisejících s právem autorským) v době blockchainu, „velkých dat“ a sdílené ekonomiky. Revoluční technologické změny i změny regulatorního prostředí (směrnice o kolektivní správě, novela autorského zákona, GDPR) a četná litigace, to vše přispívá k dynamické proměně jak individuální správy autorských práv (individuální licencování a vymáhání), tak kolektivní správy práv, včetně správy práv nezávislými správci práv.
Anotace anglicky
The project investigates changes in the copyright (and related rights) management in the era of blockchain, "big data" and shared economy. Revolutionary technological changes and changes of the regulatory environment (Collective Management Directive, amendment to the Czech Copyright Act, GDPR) and increasing litigation all contribute to a dynamic change in both individual copyright management (individual licensing and enforcement) and collective rights management, including the management done by the so-called independent management entities.
VytisknoutZobrazeno: 7. 12. 2022 04:31