ŠINDELÁŘ, Jiří and Petr BUDINSKÝ. Inflation Forecasting and Targeting: Experience from Central Europe (Inflation Forecasting and Targeting: Experience from Central Europe). Statistika: Statistics and Economy Journal. Prague: Český statistický úřad, 2021, vol. 101, No 3, p. 259-267. ISSN 0322-788X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Inflation Forecasting and Targeting: Experience from Central Europe
Name in Czech Predikce inflace a cílení: zkušenosti ze střední Evropy
Authors ŠINDELÁŘ, Jiří (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Petr BUDINSKÝ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Statistika: Statistics and Economy Journal, Prague, Český statistický úřad, 2021, 0322-788X.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL URL
RIV identification code RIV/04274644:_____/21:#0000790
Organization unit University of Finance and Administration
UT WoS 000697713500002
Keywords (in Czech) Centrální banka; Prognózy inflace; Cílení inflace; Chyba prognózy
Keywords in English Central bank; Inflation forecasting; Inflation targeting; Forecasting error
Tags AR 2020-2021, odmeny_2022, RIV_2022, xJ3, časopis_SCOPUS, časopis_WoS
Changed by Changed by: Bc. Jan Peterec, učo 24999. Changed: 14/3/2022 07:29.
Abstract
This paper deals with inflation forecasting and targeting performance of selected Central and Eastern-European central banks. Using battery of absolute and scaled forecasting errors along with significance tests, we have evaluated inflation predictions on the optimal monetary policy transmission horizon (14–16 months), as well as adherence to long-term inflation targets. Out of the evaluated Czech, Hungarian and Polish central banks, complemented by the European Central Bank for comparison, it was found, that even though the bank´s performance improved during the last decade, notably with the forecasting component, some issues are still present. These are mostly connected to the inflation targeting mechanism, which was found to contain systemic bias in the case of the Czech national bank, as well as failing in comparison with the naïve benchmark in the case of the European Central Bank. Both outcomes pave the way for further investigation in a wider economical context.
Abstract (in Czech)
Tento příspěvek se zabývá prognózami inflace a cílením výkonnosti vybraných centrálních bank střední a východní Evropy. Pomocí baterie absolutních a škálovaných chyb prognózování spolu s testy významnosti jsme vyhodnotili predikce inflace v optimálním horizontu transmise měnové politiky (14–16 měsíců) a také dodržování dlouhodobých inflačních cílů. Z hodnocených českých, maďarských a polských centrálních bank, doplněných pro srovnání Evropskou centrální bankou, bylo zjištěno, že i když se výkonnost banky během posledního desetiletí zlepšila, zejména pokud jde o prognostickou složku, některé problémy stále existují . Ty jsou většinou spojeny s mechanismem cílování inflace, u kterého bylo zjištěno, že obsahuje systémovou předpojatost v případě české národní banky, a rovněž selhává ve srovnání s naivním benchmarkem v případě Evropské centrální banky. Oba výsledky připravují půdu pro další vyšetřování v širším ekonomickém kontextu.
PrintDisplayed: 18/8/2022 19:08