LEŠKA, Rudolf. Mandatory Collective Management in Light of the Satellite Retransmission. In Copyright, Competition and Innovation - ALAI 2021 Congress. 2021.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Mandatory Collective Management in Light of the Satellite Retransmission
Name in Czech Povinná kolektivní správa ve světle satelitní retransmise
Authors LEŠKA, Rudolf.
Edition Copyright, Competition and Innovation - ALAI 2021 Congress, 2021.
Other information
Original language English
Type of outcome Presentations at conferences
Field of Study 50501 Law
Country of publisher Spain
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Organization unit University of Finance and Administration
Keywords (in Czech) autorské právo
Keywords in English copyright
Tags AR 2021-2022
Tags International impact
Changed by Changed by: JUDr. Mgr. Rudolf Leška, Ph.D., LL.M., učo 30540. Changed: 1/10/2021 18:20.
Abstract
The author analyzes the problems of mandatory collective management as a solution to the licensing of satellite operators and draws attention to the pending CJEU case AKM vs. Canal+.
Abstract (in Czech)
Autor analyzuje problém povinné kolektivní správy jako řešení pro licencování satelitních operátorů a upozorňuje na probíhající řízení ve věci AKM proti Canal+ před SDEU.
PrintDisplayed: 5/7/2022 08:53