FARKAČOVÁ, Lenka. Personální marketing - využití marketingových principů v personalistice (Personnel marketing - use of marketing principles in human resources). Práce a mzda. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2021, vol. 2021, No 11, p. xx-xx, 8 pp. ISSN 0032-6208.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Personální marketing - využití marketingových principů v personalistice
Name in Czech Personální marketing - využití marketingových principů v personalistice
Name (in English) Personnel marketing - use of marketing principles in human resources
Authors FARKAČOVÁ, Lenka.
Edition Práce a mzda, Praha, Wolters Kluwer ČR, a. s. 2021, 0032-6208.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Organization unit University of Finance and Administration
Keywords (in Czech) Personální marketing, HR
Keywords in English Personnel marketing, HR
Tags AR 2021-2022, odmeny_2022, xJ0
Changed by Changed by: Mgr. Tereza Denišová, DiS., učo 12202. Changed: 8/11/2021 10:21.
Abstract
Ač se to na první pohled nemusí zdát zřejmé, marketing má s řízením lidských zdrojů mnoho společného. Marketing usiluje o spokojeného zákazníka, který představuje alfu a omegu úspěchu činnosti a budoucnosti organizace. Není tak překvapením, že jsou v marketingu důsledně měřeny dopady marketingových aktivit v podobě CLV – celoživotní hodnota zákazníka apod. Marketingové techniky se postupem času brousí do dokonalosti a dokážou si tak hýčkat spokojeného zákazníka, který se stává loajální jistotou. Zároveň i v rámci teoretického marketingu je známo, že spokojený zaměstnanec obslouží zákazníka lépe než ten nespokojený. Ani marketingu tak řízení lidských zdrojů není cizí a zachází s pojmy jako interní a externí zákazník, přičemž pod pojmem interní zákazník je chápán právě zaměstnanec. Jaké konkrétní techniky tedy mohou pomoci v personalistice k dosažení hlavního cíle, jímž je dostatečné množství kvalitních a loajálních pracovníků, kteří zajistí potřeby organizace?
Abstract (in English)
Although it may not seem obvious at first glance, marketing has a lot to do with human resource management. Marketing strives for a satisfied customer, which represents the alpha and omega of the success of the business and the future of the organization. It is no surprise that the impacts of marketing activities in the form of CLV - lifetime value of the customer, etc. are consistently measured in marketing. At the same time, even within theoretical marketing, it is known that a satisfied employee will serve the customer better than a dissatisfied one. Thus, human resources management is no stranger to marketing and treats concepts such as internal and external customers, while the term internal customer is understood as an employee. So what specific techniques can help in human resources to achieve the main goal, which is a sufficient number of quality and loyal employees to meet the needs of the organization?
PrintDisplayed: 16/8/2022 02:04