FARKAČOVÁ, Lenka. Personální marketing - využití marketingových principů v personalistice. Práce a mzda. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2021, roč. 2021, č. 11, s. xx-xx, 8 s. ISSN 0032-6208.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Personální marketing - využití marketingových principů v personalistice
Název česky Personální marketing - využití marketingových principů v personalistice
Název anglicky Personnel marketing - use of marketing principles in human resources
Autoři FARKAČOVÁ, Lenka.
Vydání Práce a mzda, Praha, Wolters Kluwer ČR, a. s. 2021, 0032-6208.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Organizační jednotka Vysoká škola finanční a správní
Klíčová slova česky Personální marketing, HR
Klíčová slova anglicky Personnel marketing, HR
Štítky AR 2021-2022, odmeny_2022, xJ0
Změnil Změnila: Mgr. Tereza Denišová, DiS., učo 12202. Změněno: 8. 11. 2021 10:21.
Anotace
Ač se to na první pohled nemusí zdát zřejmé, marketing má s řízením lidských zdrojů mnoho společného. Marketing usiluje o spokojeného zákazníka, který představuje alfu a omegu úspěchu činnosti a budoucnosti organizace. Není tak překvapením, že jsou v marketingu důsledně měřeny dopady marketingových aktivit v podobě CLV – celoživotní hodnota zákazníka apod. Marketingové techniky se postupem času brousí do dokonalosti a dokážou si tak hýčkat spokojeného zákazníka, který se stává loajální jistotou. Zároveň i v rámci teoretického marketingu je známo, že spokojený zaměstnanec obslouží zákazníka lépe než ten nespokojený. Ani marketingu tak řízení lidských zdrojů není cizí a zachází s pojmy jako interní a externí zákazník, přičemž pod pojmem interní zákazník je chápán právě zaměstnanec. Jaké konkrétní techniky tedy mohou pomoci v personalistice k dosažení hlavního cíle, jímž je dostatečné množství kvalitních a loajálních pracovníků, kteří zajistí potřeby organizace?
Anotace anglicky
Although it may not seem obvious at first glance, marketing has a lot to do with human resource management. Marketing strives for a satisfied customer, which represents the alpha and omega of the success of the business and the future of the organization. It is no surprise that the impacts of marketing activities in the form of CLV - lifetime value of the customer, etc. are consistently measured in marketing. At the same time, even within theoretical marketing, it is known that a satisfied employee will serve the customer better than a dissatisfied one. Thus, human resources management is no stranger to marketing and treats concepts such as internal and external customers, while the term internal customer is understood as an employee. So what specific techniques can help in human resources to achieve the main goal, which is a sufficient number of quality and loyal employees to meet the needs of the organization?
VytisknoutZobrazeno: 16. 8. 2022 02:46