Informační systém VŠFS

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. ŘÍHOVÁ, Lenka a Michal BLAHOUT. Daň z podnikání jako nástroj omezení pohybu OSVČ v oblasti stínové ekonomiky. Fórum sociální politiky, Praha: VÚPSV, 2019, roč. 13, č. 1, s. 8-13. ISSN 1802-5854.
  URL
  Název česky: Daň z podnikání jako nástroj omezení pohybu OSVČ v oblasti stínové ekonomiky
  Název anglicky: Business tax as a tool for limiting the scope of self-employment in the grey economy
  RIV/04274644:_____/19:#0000448 Článek v odborném periodiku. čeština. Česká republika.
  Říhová, Lenka (203 Česká republika, garant, domácí) -- Blahout, Michal (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Self-employed; business tax; shadow economy; social standards; behavioral economics
  Recenzováno: ano

  Změnil: Bc. Jan Peterec, učo 24999. Změněno: 14. 4. 2020 08:55.
 2. VALENČÍK, Radim, Petr WAWROSZ, Michal BLAHOUT, Ondřej ROUBAL, Jiří MIHOLA, Jan ČERVENKA a Sůva MICHAL. Ekonomie produktivní spotřeby: Teoretický základ analýzy role produktivních služeb. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2019. 100 s. SCIENCEpress. ISBN 978-80-7408-184-2.
  URL
  Název česky: Ekonomie produktivní spotřeby: Teoretický základ analýzy role produktivních služeb
  Název anglicky: Economics of Productive Consumption: Theoretical Basis of Role Productive Service Analysis
  RIV/04274644:_____/19:#0000479 Odborná kniha. čeština. Česká republika.
  Valenčík, Radim (203 Česká republika, garant, domácí) -- Wawrosz, Petr (203 Česká republika, domácí) -- Blahout, Michal (203 Česká republika, domácí) -- Roubal, Ondřej (203 Česká republika, domácí) -- Mihola, Jiří (203 Česká republika, domácí) -- Červenka, Jan (203 Česká republika, domácí) -- Michal, Sůva (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: consumption; productive services; economic theory
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: Bc. Jan Peterec, učo 24999. Změněno: 9. 4. 2020 09:46.
 3. 2018

 4. VALENČÍK, Radim, Michal BLAHOUT, Jan ČERVENKA, Miroslav JURÁSEK, Patrik KAJZAR, Jan MERTL, Jiří MIHOLA, Vladislav PAVLÁT a Petr WAWROSZ. Odvětví produktivních služeb. Teorie a praxe. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2018. 98 s. SCIENCEpress. ISBN 978-80-7408-170-5.
  Název česky: Odvětví produktivních služeb: Teorie a praxe
  Název anglicky: Sector of Productive Services. Theory and practice
  RIV/04274644:_____/18:#0000366 Odborná kniha. čeština. Česká republika.
  Valenčík, Radim (203 Česká republika, garant, domácí) -- Blahout, Michal (203 Česká republika, domácí) -- Červenka, Jan (203 Česká republika, domácí) -- Jurásek, Miroslav (203 Česká republika, domácí) -- Mertl, Jan (203 Česká republika, domácí) -- Mihola, Jiří (203 Česká republika, domácí) -- Pavlát, Vladislav (203 Česká republika, domácí) -- Wawrosz, Petr (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Sector of Productive Services; Theory; Practice; Behavioural Economics; Gametheory
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: Bc. Jan Peterec, učo 24999. Změněno: 7. 3. 2019 10:31.
 5. 2017

 6. VALENČÍK, Radim, Michal BLAHOUT, Jan ČERVENKA, Jan MERTL, Petr WAWROSZ, Jiří MIHOLA, František ZICH a Tomáš KOSIČKA. Ekonomický základ odvětví produktivních služeb a zahájení komplexních reforem. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2017. 100 s. SCIENCEpress. ISBN 978-80-7408-150-7.
  Název česky: Ekonomický základ odvětví produktivních služeb a zahájení komplexních reforem
  Název anglicky: The economic base of the service sector and launch comprehensive reforms
  RIV/04274644:_____/17:#0000202 Odborná kniha. Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Valenčík, Radim (203 Česká republika, garant, domácí) -- Blahout, Michal (203 Česká republika, domácí) -- Červenka, Jan (203 Česká republika, domácí) -- Mertl, Jan (203 Česká republika, domácí) -- Wawrosz, Petr (203 Česká republika, domácí) -- Mihola, Jiří (203 Česká republika, domácí) -- Zich, František (203 Česká republika, domácí) -- Kosička, Tomáš (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: human capital; industry 4.0; productive services; reforms
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: Bc. Jan Peterec, učo 24999. Změněno: 7. 3. 2018 11:17.
 7. 2015

 8. VALENČÍK, Radim, Petr WAWROSZ, Jan MERTL, Petra JÍLKOVÁ, Jan ČERVENKA, Jiří MIHOLA, Michal BLAHOUT, O. ČERNÍK, P. KAJZAR a T. KOSIČKA. Čtvrtá průmyslová revoluce, nebo ekonomika produktivních služeb? Praha: VŠFS, z. ú., 2015. 100 s. ISBN 978-80-7408-126-2.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Recenzováno: ano

  Změnila: Ing. Dominika Moravcová, učo 21787. Změněno: 24. 3. 2017 14:15.
 9. BLAHOUT, Michal. Vliv společenských norem na problematiku RPSN. Scientas et Societas, Praha: NEWTON College, a.s., 2015, roč. 2015, č. 2, s. 135-145. ISSN 1801-7118. doi:1.
  Název anglicky: impact of social norms on the topic of RPSN
  čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: Behavioral economics, Inflation, RPSN, Social norms, Social contract, Market norms, Interest, Credit, Credit society

  Změnil: Ing. Michal Blahout, učo 12583. Změněno: 21. 10. 2019 17:07.
 10. 2014

 11. WAWROSZ, Petr a Michal BLAHOUT. Behavioral Economics and Cyber Crime. European Scientific Journal, Special edition, Portugalsko, 2014. ISSN 1857-7881.
  Ekonomie. angličtina. Portugalsko.
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: Ing. Dominika Moravcová, učo 21787. Změněno: 22. 2. 2017 10:42.
 12. HEISSLER, Herbert, Michal BEZVODA, Michal BLAHOUT, Petr BUDINSKÝ, Aleš PETRÁK a Dominik STROUKAL. Ekonomie Bitcoinu, Analýza a modelování bitcoinu v rozvinutém stádiu. 1. vyd. Praha: Vysoká finanční a správní, o . p s., 2014. 94 s. EUPRESS. ISBN 978-80-7408-104-0.
  Název česky: Ekonomie Bitcoinu, Analýza a modelování bitcoinu v rozvinutém stádiu
  Název anglicky: Bitcoin economy, analysis and modeling of Bitcoin in the developed stage
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: Bitcoin, Bitcoin economy, analysis and modeling of Bitcoin in advanced stage
  Recenzováno: ano

  Změnila: Ing. Dominika Moravcová, učo 21787. Změněno: 9. 1. 2017 13:35.
 13. VALENČÍK, Radim, Petr WAWROSZ, Jan MERTL, Jaroslav VOSTATEK, Rafik BEDRETDINOV, Michal BLAHOUT, Jan ČERVENKA, Pavel ČÍRTEK, Arnošt KLESLA, Tomáš KOSIČKA, Václav LEINWEBER, Dominik STROUKAL, Jiří ŠNAJDAR a Jaromír TICHÝ. Perspektivy a financování odvětví produktivních služeb. Edice EUPRESS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. 100 s. ISBN 978-80-7408-103-3.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Patricie Štruncová, učo 7054. Změněno: 4. 2. 2016 10:37.
 14. WAWROSZ, Petr a Michal BLAHOUT. Problematika vysokého školství. In Valenčík, R. Proceedings of the XVIth International Scientific Conference on Human Capital and Investment in Education. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. s. 122-131, 10 s. ISBN 978-80-7408-084-5.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Druh sborníku: postkonferenční sborník
  Recenzováno: ano

  Změnila: Ing. Dominika Moravcová, učo 21787. Změněno: 17. 2. 2017 13:52.
 15. 2013

 16. BLAHOUT, Michal. Vliv Dunnig-Krugerova efektu na přijímání a prosazování reforem a veřejnou volbu. In Vědecký seminář pro doktorandy VŠFS. 2013.
  Název česky: Vliv Dunnig-Krugerova efektu na přijímání a prosazování reforem a veřejnou volbu.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Druh účasti: aktivní účast

  Změnil: Ing. Michal Blahout, učo 12583. Změněno: 21. 10. 2019 18:00.
 17. 2012

 18. BLAHOUT, Michal a Radim VALENČÍK. Impact of Structures Based on Mutual Cover-up on the Course of Public Sector Reforms in the Czech Republic. In Modern and Current Trends in the Public Sector Research. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 31-40, 9 s. ISBN 978-80-210-5822-4.
  Ekonomie. angličtina. Česká republika.
  Druh sborníku: postkonferenční sborník

  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 11. 2. 2013 10:55.
 19. BLAHOUT, Michal. Záporná úroková míra prostřednictvím znehodnocování peněz. In Workshop doktorandů VŠFS. 2012.
  Ekonomie. čeština. Česká republika.
  Změnil: Ing. Michal Blahout, učo 12583. Změněno: 21. 10. 2019 17:58.
 20. LEINWEBER, Václav a Michal BLAHOUT. Zvyšování výnosu pro vlastníka za pomoci projektového financování. In Majtán, Š. a kol. Aktuálné problémy podnikovej sféry. Bratislava: Ekonóm, 2012. s. 271-276, 6 s. ISBN 978-80-225-3427-7.
  Ekonomie. čeština. Slovensko.
  Změnila: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Změněno: 11. 2. 2013 10:53.
Zobrazeno: 2. 12. 2020 15:54