Information System VŠFS

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2017

 1. ČERVENKA, Miroslav. Nová právní úprava poskytování a zprostředkování spotřebitelského úvěru (New Legislation Providing Brokerage and Intermediation of Consumer Credit). Bankovnictví, Praha: 4Hproduction, s. r. o., 2017, XXIV, 3/2017, p. 24-25. ISSN 1212-4273.
  Name (in English): New Legislation Providing Brokerage and Intermediation of Consumer Credit
  Economics. Czech. Czech Republic.
  Keywords in English: consumer credit, consumer, provider, intermediary, accreditation

  Changed by: Ing. Miroslav Červenka, učo 14264. Changed: 16/3/2018 12:41.
 2. ČERVENKA, Miroslav. Spolufinancování dotací z pohledů obcí jako žadatelů o podporu (Co-financing of Subsidies from the Point of View of Municipalities as Applicants for Support). Moderní obec, Praha: Profi Press, 2017, vol. 23, No 10, p. 18-19. ISSN 1211-0507.
  URL
  Name in Czech: Spolufinancování dotací z pohledu obcí jako žadatelů o podporu
  Name (in English): Co-financing of Subsidies from the Point of View of Municipalities as Applicants for Support
  RIV/04274644:_____/17:#0000269 Článek v odborném periodiku. Management, administration and clerical work. Czech. Czech Republic.
  Červenka, Miroslav (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution)
  Keywords in English: subsidy; co-financing; credit

  ERROR! Není vyplněn způsob publikování.
  Changed by: Bc. Jan Peterec, učo 24999. Changed: 9/4/2018 08:24.
 3. ČERVENKA, Miroslav, Dagmar IRCINGOVÁ and Miroslav ŠKVÁRA. Spotřebitelské úvěry 2017 (Consumer Loans 2017). Praha: Miroslav Škvára, 2017. ISBN 978-80-904823-4-0.
  Name in Czech: Spotřebitelské úvěry 2017
  Name (in English): Consumer Loans 2017
  Economics. Czech. Czech Republic.
  Keywords in English: consumer loan, credit provider, credit intermediary, consumer
  Reviewed: yes

  Changed by: Ing. Dominika Moravcová, učo 21787. Changed: 17/7/2017 10:28.
 4. 2015

 5. ČERVENKA, Miroslav, O ČERNÍK, Jiří MIHOLA and Radim VALENČÍK. Analysis of Financial Markets Evolution by Utilizing the Theory of Cooperative Games I. In Vladislav Pavlát, Otakar Schlossberger et al. Proceedings of the 7th International Conference on “Financial Markets within the Globalization of World Economy”. Praha: Vysoká škola finanční a správní, z.ú., 2015. p. 36-46, 11 pp. ISBN 978-80-7408-124-8.
  Economics. English. Czech Republic.
  Type of proceedings: post-proceedings
  International impact: yes

  Changed by: Romana Klinecká, DiS., učo 30824. Changed: 23/9/2016 10:58.
 6. ČERVENKA, Miroslav. Nová mezinárodní doporučení proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. Bezpečnostní teorie a praxe, Praha: Policejní akademie ČR, 2015, No 1, p. 125-132. ISSN 1801-8211.
  Economics. Czech. Czech Republic.
  Keywords in English: Legalization of crime proceeds, Identification, Risk assessment,
  Reviewed: yes

  Changed by: Mgr. Patricie Štruncová, učo 7054. Changed: 18/5/2016 10:56.
 7. ČERVENKA, Miroslav. Reflection above some Problems of the Amendment of the Act on Insurance Intermediaries. In Pavlát, V., Schlossberger, O. (ed.) [CD] Financial Markets within the Globalization of World Economy. Praha: EUPRESS VŠFS, 2015. 6 pp. ISBN 978-80-7408-124-8.
  Economics. English. Czech Republic.
  Type of proceedings: post-proceedings
  International impact: yes

  Changed by: Ing. Dominika Moravcová, učo 21787. Changed: 23/2/2017 11:49.
 8. 2012

 9. ČERVENKA, Miroslav. Aktuální problémy řízení sociálních služeb. In Konference na téma Pracovní migrace. 2012.
  Economics. Czech. Czech Republic.
  Type of participation: active participation (giving a lecture, organization, etc.)

  Changed by: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Changed: 20/8/2013 14:06.
 10. ČERVENKA, Miroslav. Certain Problems Posed by the Influence of Public Choice Theory on Healthcare. In Teoretické a praktické aspekty veřejných financí. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví, 2012. 5 pp. ISBN 978-80-245-1764-3.
  Economics. English. Czech Republic.
  International impact: yes

  Changed by: Šárka Kolouchová, DiS., učo 14654. Changed: 16/1/2013 10:22.
 11. 2010

 12. ČERVENKA, Miroslav. Dotovaná družstva za všechny peníze. Moderní obec, Praha: Economia, 2010, No 3. ISSN 1211-0507.
  Economics. Czech. Czech Republic.
  Changed by: Mgr. Daniela Stýblová, učo 21908. Changed: 13/1/2011 10:54.
 13. ČERVENKA, Miroslav. Úloha managementu v procesu plánování sociálních služeb. In Plánování sociálních služeb v Praze. Praha: Lara consulting s.r.o., 2010. p. 4-10, 7 pp. ISBN 978-80-254-7415-0.
  Economics. Czech. Czech Republic.
  Changed by: Mgr. Daniela Stýblová, učo 21908. Changed: 13/1/2011 10:42.
 14. ČERVENKA, Miroslav. Zadlužování obcí v důsledku řešení bytové politiky po roce 2000. In Teoretické apraktické aspekty veřejných financí. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2010. ISBN 978-80-245-1644-8.
  Economics. Czech. Czech Republic.
  Changed by: Mgr. Daniela Stýblová, učo 21908. Changed: 13/1/2011 10:36.
 15. 2009

 16. ČERVENKA, Miroslav, Vojtěch KREBS, H. KUČEROVÁ and O. HAVLÍČEK. Analýza poptávky po vzdělávacích kapacitách pro dospělé na území Olomouckého kraje. Praha: SVS Consult, 2009. 215 pp.
  Economics. Czech. Czech Republic.
  Changed by: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D., učo 19375. Changed: 8/12/2009 08:42.
 17. ČERVENKA, Miroslav. Soustava veřejných rozpočtů. Praha: Nakladatelství Leges Praha, 2009. 208 pp. Edice Student. ISBN 978-80-87212-11-0.
  Economics. Czech. Czech Republic.
  Keywords in English: budget, debt, control, management

  Changed by: Ing. Miroslav Červenka, učo 14264. Changed: 4/10/2011 15:17.
Displayed: 25. 9. 2020 17:45