Informační systém VŠFS

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. MILDEOVÁ, Stanislava a Jan LÁNSKÝ. Computer Simulation by System Dynamics. In Au-Yong-Oliveira, Manuel a Costa, Carlos. Proceedings of the 19th European Conference on Research Methods (ECRM 2020). UK: Academic Conferences and Publishing International Limited Reading, 2020. s. 174-181, 392 s. ISBN 978-1-912764-60-0.
 2. LÁNSKÝ, Jan. Cryptocurrency Survival Analysis. The Journal of Alternative Investments, USA: Pageant Media Ltd, 2020, roč. 22, č. 3, s. 55-64. ISSN 1520-3255. doi:10.3905/jai.2019.1.084.
 3. 2019

 4. BÁN, Zoltán, Jan LÁNSKÝ, Stanislava MILDEOVÁ a Petr TESAŘ. A Probe Survey of Bitcoin Transactions Through Analysis of Advertising in an On-Line Discussion Forum. Acta Informatica Pragensia, Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2019, roč. 8, č. 2, s. 112-131. ISSN 1805-4951. doi:10.18267/j.aip.127.
 5. MILDEOVÁ, Stanislava a Jan LÁNSKÝ. Business Intelligence reporting by System Dynamics. In FLE Learning Ltd.. Cambridge Conference Series. AICSSH-ICBITM 2019. Conference Proceedings. Cambridge: FLE Learning Ltd., 2019. s. 7-15, 146 s. ISBN 978-1-911185-95-6.
 6. PAVLÁT, Vladislav a Jan LÁNSKÝ. On the Road to the Single European Capital Market (CMU). In Kotlebová, Jana. 10th INTERNATIONAL CONFERENCE ON CURRENCY, BANKING AND INTERNATIONAL FINANCE - ICCBIF 2019. 1. vyd. Bratislava: EKONOM, 2019. s. 168-174, 7 s. ISBN 978-80-225-4609-6.
 7. LÁNSKÝ, Jan a Stanislava MILDEOVÁ. REFLECTION ON CORPORATE PRACTICE IN THE SUBJECT OF APPLICATION SOFTWARE AT THE UNIVERSITY OF FINANCE AND ADMINISTRATION. In Fejfar, J; Fejfarova, M; Flegl, M; Husak, J; Krejci, I. 16th International Conference on Efficiency and Responsibility in Education (ERiE). 1. vyd. Prague: CZECH UNIVERSITY LIFE SCIENCES PRAGUE, 2019. s. 161-167, 7 s. ISBN 978-80-213-2878-5.
 8. 2018

 9. PAVLÁT, Vladislav a Jan LÁNSKÝ. Impact of CSR Reports on PSE Listed Companies' Income. In Jindřichovská, I., Kubíčková, D.. Proceedings of The 6th International Scientific Conference IFRS: Global Rules and Local Use. Praha: Anglo-American University, 2018. s. 200-208, 9 s. ISBN 978-80-906585-7-8.
 10. LÁNSKÝ, Jan. Kryptoměny. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2018. 160 s. Právo a společnost. ISBN 978-80-7400-722-4.
 11. LÁNSKÝ, Jan. Possible State Approaches to Cryptocurrencies. Journal of Systems Integration, Prague: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2018, roč. 9, č. 1, s. 19-31. ISSN 2464-6393. doi:10.20470/jsi.v9i1.335.
 12. BÁN, Zoltán, Jan LÁNSKÝ, Stanislava MILDEOVÁ a Petr TESAŘ. Using cryptocurrency to buy and sell products online. In 26th EBES CONFERENCE - PRAGUE PROGRAM AND ABSTRACT BOOK. 2018. ISBN 978-605-67622-5-3.
 13. 2017

 14. LÁNSKÝ, Jan. Bitcoin System. Acta Informatica Pragensia, Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017, roč. 6, č. 1, s. 20-31. ISSN 1805-4951. doi:10.18267/j.aip.97.
 15. LÁNSKÝ, Jan a David MAREŠ. Liquidity and Stability of Agriculture in the Czech Republic. Scientia agriculturae bohemica, Praha: Česká zemědělská univerzita, 2017, roč. 48, č. 3, s. 177-184. ISSN 1211-3174. doi:10.1515/sab-2017-0024.
 16. 2016

 17. LÁNSKÝ, Jan. Analysis of Cryptocurrencies Price Development. Acta Informatica Pragensia, Praha: VŠE, 2016, Vol. 5, No. 2, s. 118-137. ISSN 1805-4951. doi:10.18267/j.aip.89.
 18. LÁNSKÝ, Jan. Český překlad Andreas M Antonopoulos: Mastering Bitcoin Open Edition. : Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0, 2016. 271 s.
 19. LÁNSKÝ, Jan a David MAREŠ. The influence of diesel prices on inflation. Actual Problems of Economics, Ukraine: National Academy of Management, leading business school based in Kyiv, 2016, roč. 186, č. 12, s. 62-69. ISSN 1993-6788.
 20. LÁNSKÝ, Jan a David MAREŠ. The influence of diesel prices on inflation. In Proceedings of abstract International Scientific Conference Economics, Management, Finance and Social Attributes of Economic Systems (EMFSA 2016). 2016. ISBN 978-80-8154-167-4.
 21. 2015

 22. MOŠKO, Juraj, Jakub LOKOČ, Tomáš GROŠUP, Přemysl ČECH, Tomáš SKOPAL a Jan LÁNSKÝ. Evaluating Multilayer Multimedia Exploration. In Amato, G., Connor, R., Falchi, F., Gennaro, C.. Similarity Search and Applications: Proceedings of 8th International Conference SISAP 2015. 9371. vyd. Glasgow, SCOTLAND: Springer Verlag, 2015. s. 162-169, 10 s. ISBN 978-3-319-25086-1. doi:10.1007/978-3-319-25087-8_15.
 23. LÁNSKÝ, Jan a Eva ULRYCHOVÁ. Maticové algoritmy. Praha: Publishing House CURRICULUM, 2015. 138 s. ISBN 978-80-904948-8-6.
 24. LÁNSKÝ, Jan, Jakub LOKOČ, J. MOŠKO, T. GROŠUP, P. ČECH a T. SKOPAL. MLES: Multilayer Exploration Structure for Multimedia Exploration. In Morzy, T., Valduriez, P., Bellatreche, L. (Eds). New Trends in Databases and Information Systems: ADBIS 2015. Switzerland: Springer International Publishing, 2015. s. 135-144, 10 s. ISBN 978-3-319-23200-3.
 25. BŘEČKOVÁ, Pavla, David MAREŠ a Jan LÁNSKÝ. Prosperity and Stability of SME Segment by Industry in the Czech Republic. In The 9th International Days of Statistics and Economics MSED. Praha: VŠE, 2015. s. 220-230, 11 s. ISBN 978-80-87990-06-3.
 26. LÁNSKÝ, Jan a D. MAREŠ. Struktura likvidních položek oběžných aktiv v odvětví těžba a dobývání. In Jedlička, P. Hradecké ekonomické dny 2015, díl II. Hradec Králové: Gaudeamus, 2015. s. 123-128, 6 s. ISBN 978-80-7435-547-9.
 27. LÁNSKÝ, Jan, Jana KOTĚŠOVCOVÁ a Gabriela DLASKOVÁ. Vyplněnost položek účetních závěrek u akciových společností podle odvětví CZ-Nace. In Hradecké ekonomické dny 2015, díl II. Hradec Králové: Gaudeamus, 2015. s. 114-122, 9 s. ISBN 978-80-7435-547-9.
 28. LÁNSKÝ, Jan, B. MÜNZER, Jakub LOKOČ, K. SCHÖFFMANN, M. FABRO, M. J. PRIMUS a T. SKOPAL. What are the salient keyframes in short casual videos? An extensive user study using a new video dataset. In In Proceedings of 2015 IEEE International Conference on Multimedia & Expo Workshops (ICMEW 2015). Turin, 2015. s. 1-6, 6 s. ISBN 978-1-4799-7079-7.
 29. 2014

 30. FREUND, Zdeněk a Jan LÁNSKÝ. Dynamický marketing: Principy fungování a bezpečnost. In Pavlů, D. Marketingová komunikace a společnost. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. s. 358-369, 11 s. ISBN 978-80-7408-097-5.
 31. FREUND, Zdeněk a Jan LÁNSKÝ. Dynamický marketing: Principy fungování a bezpečnost. In Rybanský, R., Zaušková, A. Marketing Identity - Dizajn, ktorý predáva. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoděje Trnava, 2014. s. 26-42, 17 s. ISBN 978-80-8105-554-6.
 32. VALOUŠEK, Tomáš, Jan LÁNSKÝ a Karel HAVLÍČEK. Human Resources Utilization as Part of the Personnel Controlling. In Kubíčková, D. Controlling in SME´s: Beyond Numbers. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. s. 508-515, 8 s. ISBN 978-80-7408-086-9.
 33. VALOUŠEK, Tomáš, Jan LÁNSKÝ a Karel HAVLÍČEK. Human Resources Utilization as Part of the Personnel Controlling. In Kubíčková, D., Mazurin, E. Controlling in SME´s: Beyond Numbers. (Контроллинг на малых и средних предприятиях). Moscow: NP Association of Controlling, 2014. s. 56-62, 7 s. ISBN 978-5-906526-03-8.
 34. KUČERA, Miroslav, Jan LÁNSKÝ a Zuzana ŠIMONOVÁ. Implementation of ECTS LABEL at the University of Finance and Administration, Experience from the Department of Computer Science and Mathematics. In Procházka, P., Záškodný, P. The Proceedings of 3rd International e-Conference on Optimalazation, Education and Mining in Science, Engineering and Risk Management 2013/2014 (OEDM SERM 2013/2014). Praha: Curriculum, 2014. s. 361-368, 8 s. ISBN 978-80-87894-01-9.
 35. CECAVA, Zdeněk, Jan LÁNSKÝ a Jindra HORYNOVÁ. Is SEPA CT a Suitable and Safe Layout for the Czech Republic? In Procházka, P., Záškodný, P. The Proceedings of 3rd International e-Conference on Optimalazation, Education and Mining in Science, Engineering and Risk Management 2013/2014 (OEDM SERM 2013/2014). Praha: Curriculum, 2014. s. 120-126, 7 s. ISBN 978-80-87894-01-9.
 36. NULÍČEK, Vladimír, Anna NOVÁKOVÁ a Jan LÁNSKÝ. Program na automatické generování a vyhodnocování testů znalostí aplikace MS Word. In eLearnimg 2014. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014. 7 s. ISBN 978-80-7435-481-6.
 37. LÁNSKÝ, Jan, Anna NOVÁKOVÁ a Jindra HORYNOVÁ. Teaching Application Software at the University of Finance and Administration. In Procházka, P., Záškodný, P. The Proceedings of 3rd International e-Conference on Optimalazation, Education and Mining in Science, Engineering and Risk Management 2013/2014 (OEDM SERM 2013/2014). Praha: Curriculum, 2014. s. 11-19, 9 s. ISBN 978-80-87894-01-9.
 38. 2013

 39. LÁNSKÝ, Jan, Jakub LOKOČ, P. VÁŇA, D. HYSKÝ a R. HÁJKOVÁ. AUTOPOT: A Tool For Automatic MS Word Testing. In OEDM-SERM 2012. 2013. s. p. 151-160. ISBN 978-80-904948-4-8.
 40. NULÍČEK, Vladimír, Anna NOVÁKOVÁ a Jan LÁNSKÝ. Distanční studijní opora předmětu Aplikační software na Vysoké škole finanční a správní. In Paulová, P. Sborník příspěvků z konfernece a soutěže eLearning 2013. Hradec Králové: Gaudeamus, UHK, 2013. s. s. 14-20. ISBN 978-80-7435-327-7.
 41. VÁMOŠOVÁ, J., Vladimír NULÍČEK a Jan LÁNSKÝ. Sběr a přenos dat ze vzdálených oblastí pomocí sítě GSM/3G. Energetika, 2013, Vol. 63, No. 11, s. pp. 628-633. ISSN 0375-8842.
 42. HOFFMANNOVÁ, Hana a Jan LÁNSKÝ. Sbírka řešených příkladů pro Aplikační software 2. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2013. 84 s. Eupress. ISBN 978-80-7408-073-9.
 43. LÁNSKÝ, Jan a Tomáš VALOUŠEK. TaskUserTime - Modul pro sledování odpracovaného času. 2013.
 44. LÁNSKÝ, Jan, H. HOFFMANNOVÁ a R. HÁJKOVÁ. Teaching by means of practical problems solving with a solution guide. In The Fourth International Conference on e-Learning (ICEL2013), Ostrava. : SDIWC - Digital Library, 2013. s. p. 94 - 105. ISBN 978-0-9853483-9-7.
 45. LÁNSKÝ, Jan, Hana HOFFMANNOVÁ a R. HÁJKOVÁ. Teaching by means of practical problems solving with a solution guide. In The Fourth International Conference on e-Learning (ICEL2013). Ostrava: SDIWC - Digital Library, 2013. s. pp. 94-105. ISBN 978-0-9853483-9-7.
 46. 2012

 47. LÁNSKÝ, Jan. Bezeztrátová komprese dat. In Helísek, M. Interní grantová agentura VŠFS 2010-2011. Sborník výsledků výzkumu. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012. 7 s. ISBN 978-80-7408-065-4.
 48. LÁNSKÝ, Jan. Syllable-based Compression. Saarbrücken: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2012. 116 s. ISBN 978-3-659-23543-6.
 49. 2011

 50. KAZÍK, O. a Jan LÁNSKÝ. Linguistic Text Compression. In Proceedings of The Sixth International Conference on Digital Telecommunications (ICDT 2011). Budapešť: IARIA, 2011. s. 64-73, 9 s. ISBN 978-1-61208-127-4.
 51. 2010

 52. LÁNSKÝ, Jan. Databázové systémy. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2010.
 53. LÁNSKÝ, Jan. Programování v jazyce C. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2010.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 8. 7. 2020 13:52