Informační systém VŠFS

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. DURDISOVÁ, Jaroslava a Jan MERTL. Zachrání důchody současné generace spoření na stáří? Scientia et Societas, Praha: Newton College, 2020, roč. 16, č. 2, s. 77-93. ISSN 1801-7118.
 2. 2019

 3. MERTL, Jan. Czech sickness insurance: the benefits’ structure and the character of coverage. In Sedmihradská, L. Proceedings of the 24th International Conference Theoretical and Practical Aspects of Public Finance 2019. Praha: VŠE, 2019. s. 65-73, 7 s. ISBN 978-80-245-2319-4.
 4. MERTL, Jan. Fiskální prostor pro financování zdravotnictví. In Sadovský, Z. Sborník referátů a abstraktů XXII. ročníku mezinárodní odborné konference Daně - teorie a praxe 2019. Brno: Sting, 2019. s. 130-138, 9 s. ISBN 978-80-87482-67-4.
 5. MERTL, Jan. Health financing perspectives, stability and sustainability factors. Revue sociálno-ekonomického rozvoja, Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave, 2019, roč. 5, č. 2, s. 51-60. ISSN 2453-6148.
 6. MERTL, Jan. Hledání fiskálního prostoru pro české zdravotnictví. Zdravotnický deník, Praha, 2019, roč. 2019.
 7. MERTL, Jan, Jiří MIHOLA a Radim VALENČÍK. Incentive extension of pay-as-you-go pension system. Journal of International Studies, Poland: Centre of Sociological Research, 2019, roč. 12, č. 4, s. 195-213. ISSN 2071-8330. doi:10.14254/2071-8330.2019/12-4/13.
 8. MERTL, Jan, Jiří MIHOLA a Radim VALENČÍK. Incentive postgraduate extension of pension system. In Economics, Management, Finance and Social Attributes of Economic System. Proceedings of abstract EMFSA 3.6-6.6.2019. Slovakia: BCSS. L.L.C Považská Bystrica, 2019. s. 55-62. ISBN 978-80-8154-269-5.
 9. MERTL, Jan. Selected issues of sustainable health care financing. In Mojžíš, J. Proceedings of 12th conference European Forum of Entrepreneurship "Sustainable Socio-economic Development or Crisis on the Horizon?". Praha: Newton College, 2019. s. 77-86, 10 s. ISBN 978-80-907435-7-1.
 10. MERTL, Jan. Socioekonomické aspekty standardu a nadstandardu ve zdravotním pojištění. Pojistné rozpravy, Praha: Česká asociace pojišťoven, 2019, roč. 2019, č. 36, s. 40-45. ISSN 2571-1059.
 11. MERTL, Jan a Radim VALENČÍK. The Extension Of Pay-As-You-Go Pension Insurance System – Income And Expenditure Aspect. Economy & Business, Burgas: International Scientific Publications, 2019, roč. 13, č. 1, s. 77-86. ISSN 1314-7242.
 12. MERTL, Jan. Tvorba sítě základních a středních škol v kontextu dostupnosti a kvality vzdělání. Fórum sociální politiky, Praha: VÚPSV, 2019, roč. 13, č. 4, s. 27-29. ISSN 1802-5854.
 13. HOLUB, Martin, Jan MERTL, Milan ŠLAPÁK, Jaroslav VOSTATEK, Petr VÍŠEK a Pavlína MILLIONOVÁ. Typologie sociálních dávek a událostí v pojistném a nepojistném systému sociálního zabezpečení z hlediska vhodnosti a efektivity. 1. vyd. ČR: Praha, 2019. 266 s. ISBN 978-80-7416-355-5.
 14. MERTL, Jan. Will more personal savings save the Czech pension system? In Nálepová, V. Proceedings of the International Scientific Conference Economic and Social Policy: Economic and Social Challenges for European Economy. Ostrava: Vysoká škola PRIGO, 2019. s. 389-402, 13 s. ISBN 978-80-87291-25-2.
 15. LEGIERSKÁ, Yvona a Jan MERTL. Zdanění příjmů ze závislé činnosti ze zdrojů v zahraničí: případová studie českých lodníků v Nizozemí. Acta Sting, Brno: Akademie Sting, 2019, Neuveden, č. 1, s. 36-50. ISSN 1805-1391.
 16. 2018

 17. MERTL, Jan. Compulsory two-component health insurance for Czechia: a bad idea whose time will never come. In Sedmihradská, L.. Proceedings of the 23rd International Conference Theoretical and Practical Aspects of Public Finance 2018. 1. vyd. Praha: VŠE, 2018. s. 81-88, 8 s. ISBN 978-80-245-2283-8.
 18. MERTL, Jan. Evoluce českého veřejného zdravotního pojištění. Pojistné rozpravy, Praha: Česká asociace pojišťoven, 2018, roč. 2018, č. 35, s. 64-71. ISSN 0862-6162.
 19. MERTL, Jan a Ivana TURKOVÁ. Některé nedokonalosti finanční podpory rodin v česku. In Barák, V.. Sociální politika 2018: Hodnoty, vize, trendy. Praha: VŠE, 2018. s. 62-71, 9 s. ISBN 978-80-245-2291-3.
 20. VALENČÍK, Radim, Michal BLAHOUT, Jan ČERVENKA, Miroslav JURÁSEK, Patrik KAJZAR, Jan MERTL, Jiří MIHOLA, Vladislav PAVLÁT a Petr WAWROSZ. Odvětví produktivních služeb. Teorie a praxe. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2018. 98 s. SCIENCEpress. ISBN 978-80-7408-170-5.
 21. MERTL, Jan. Pojistné a nepojistné dávky v českém sociálním zabezpečení. In Vrabcová, J. Conference proceedings RELIK 2018. Praha: VŠE, 2018. s. 259-269, 11 s. ISBN 978-80-245-2281-4.
 22. MERTL, Jan, Jiří MIHOLA, Radim VALENČÍK a Jan BOSÁK. Postgraduate pension system´s extension: support tool for active ageing. In Marcynkiewicz, E. PenCon proceedings 2018. Lodž: Lodž University of Technology, 2018. s. 63-75, 13 s. ISBN 978-83-7283-900-8.
 23. LEGIERSKÁ, Yvona a Jan MERTL. Příjmy ze závislé činnosti a mezinárodní zdanění. Acta Sting, Brno, vydáno elektronicky on line: Akademie Sting , Brno-Jundrov, 2018, roč. 2017, č. 4, s. 21-34. ISSN 1805-6873.
 24. LEGIERSKÁ, Yvona a Jan MERTL. Přístup ke zdanění příjmů ze závislé činnosti ze zdrojů v zahraničí. In Zdeněk Sadovský. Sborník referátů a abstraktů XXI. ročník mezinárodní odborné konference DANĚ – TEORIE A PRAXE 2018. Brno: AKADEMIE STING Brno, 2018. s. 82-92, 11 s. ISBN 978-80-87482-57-5.
 25. MERTL, Jan a Ivana TURKOVÁ. Should We Support Only Poor Children? Selected Trends in Czech Family Policy 1993-2017. In Dvořáková, P.. CURRENT TRENDS IN PUBLIC SECTOR RESEARCH 2018. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 156-163, 8 s. ISBN 978-80-210-8923-5.
 26. MERTL, Jan. The configuration of universal and optional healthcare financing schemes in Czechia. In Nálepová, V.. Proceedings of the international Scientific Conference Economic and Social Policy. Ostrava: VŠSS, 2018. s. 231-244, 14 s. ISSN 2571-1776.
 27. MERTL, Jan. The Relationships and Configuration of Universal and Optional Healthcare Financing Schemes in Czechia. Danube: Law, Economics and Social Issues Review, Berlin: De Gruyter, 2018, roč. 9, č. 3, s. 177-192. ISSN 1804-8285.
 28. MERTL, Jan. Univerzální a volitelná schémata financování zdravotní péče. In Radim Valenčík. Sborník z pracovní části 20. ročníku mezinárodní vědecké konference Lidský kapitál a investice do vzdělání. Praha: VŠFS, 2018. s. nestránkováno, 9 s. ISBN 978-80-7408-164-4.
 29. 2017

 30. VALENČÍK, Radim, Michal BLAHOUT, Jan ČERVENKA, Jan MERTL, Petr WAWROSZ, Jiří MIHOLA, František ZICH a Tomáš KOSIČKA. Ekonomický základ odvětví produktivních služeb a zahájení komplexních reforem. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2017. 100 s. SCIENCEpress. ISBN 978-80-7408-150-7.
 31. MERTL, Jan a Radim VALENČÍK. Improving sustainability of human resources through pension system extension. In Janošová, L.. Proceedings of the International Scientific Conference of Business Economics, Management and Marketing ISCOBEMM 2017. Zaječí: MU Brno, 2017. s. 180-191, 12 s. ISBN 978-80-210-8714-9.
 32. LEGIERSKÁ, Yvona a Jan MERTL. Income from dependent activity and international taxation. In Zdeněk Sadovský. DANĚ – TEORIE A PRAXE 2017. 1. vyd. Brno: Sting spol. s r.o., 2017. s. 91-100, 10 s. ISBN 978-80-87482-46-9.
 33. MERTL, Jan. Is there too much solidarity in the Czech health care system? In Lenka Matějová. Proceedings of the 21st International Conference Current Trends in Public Sector Research. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 186-192, 7 s. ISBN 978-80-210-8448-3.
 34. VALENČÍK, Radim a Jan MERTL. Modelling Titanic and Clash of Clans Games: Theoretical Definition and Application in Current Social Systems. ACTA VŠFS, Praha: EUPRESS, 2017, roč. 11, č. 2, s. 160-185. ISSN 1802-792X.
 35. MERTL, Jan. Platový systém v Belgii a ve Švédsku. In Vlach, J. a kol. Systémy odměňování civilních státních zaměstnanců ve vybraných zemích EU se zřetelem na motivační a výkonnostní složky platu. 1. vyd. Praha: VÚPSV, v.v.i., 2017. s. 78-128, 50 s. ISBN 978-80-7416-316-6.
 36. MERTL, Jan. Povinné dvousložkové zdravotní pojištění českému zdravotnictví nepomůže. In Zdravotnický deník. 2017. 14.12.2017.
 37. MERTL, Jan. Prepaid Schemes in Czech Health Care System. In Finardi Savina. 22nd International Conference on Theoretical and Practical Aspects of Public Finance. Praha: Vysoká škole ekonomická, 2017. s. 140-146, 7 s. ISBN 978-80-245-2242-5.
 38. MERTL, Jan a Radim VALENČÍK. Principles of the Titanic Game and their links to contemporary socioeconomic reality. Socioekonomícké a humanitní studie, Praha: Bankovní Institut, 2017, roč. 7, č. 1, s. 95-121. ISSN 1804-6797.
 39. MERTL, Jan. Private prepaid health financing schemes' role in health system. In Vrabcová, J.. The 10th International Scientific Conference Relik 2017. Praha: VŠE, 2017. s. 297-304, 8 s. ISBN 978-80-245-2238-8.
 40. MERTL, Jan. The earmarked health tax as a resource for financing universal health care in Czechia. In Nálepová, V.. Conference proceedings Economic Policy in Global Environment. Havířov: Vysoká škola sociálně správní, 2017. s. 207-218, 11 s. ISBN 978-80-87291-20-7.
 41. MERTL, Jan. The possibilities of transition from health insurance contributions to earmarked health tax in the Czech Republic. Ekonomický časopis, Bratislava: SAP, 2017, roč. 65, č. 7, s. 668-687. ISSN 0013-3035.
 42. MERTL, Jan. Veřejný dluh v ekonomice a hospodářské politice. Bankovnictví, Praha: 4H production, 2017, roč. 52, č. 1, s. 24-26. ISSN 1212-4273.
 43. 2016

 44. MERTL, Jan. A misunderstanding? The difficulties with non-profit sector utilization in Czechia. In Tomáš Löster, Jitka Langhamrová, Jana Vrabcová. Sborník z konference RELIK 2016. Praha: VŠE, 2016. s. 408-417, 10 s. ISBN 978-80-245-2166-4.
 45. MERTL, Jan. Fiskální dimenze zdravotní politiky a správy. In doc. Ing. Jan Stejskal, Ph.D., doc. Ing. Jiří Křupka, PhD.. Sborník příspěvků z 11. mezinárodní vědecké konference “Veřejná správa 2016”. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2016. s. 79-87, 9 s. ISBN 978-80-7560-041-7.
 46. MERTL, Jan. How to pay for health: selected macroeconomic aspects of health budgets. In Lucie Sedmihradská. Proceedings of the 21th International Conference. Theoretical and Practical Aspects of Public Finance 2016. Praha: VŠE: Oeconomica, 2016. s. 274-281, 8 s. ISBN 978-80-245-2155-8. doi:10.18267/pr.2016.sed.2155.8.
 47. DURDISOVÁ, Jaroslava a Jan MERTL. Je možné se dobře uživit prací? Sociálně-ekonomické aspekty trhu práce a jejich vliv na fungování národního hospodářství. Scientia et Societas, Praha: NEWTON College, a. s., 2016, ročník XII, č. 2, s. 47-68. ISSN 1801-7118.
 48. MERTL, Jan, Jiří MIHOLA, Radim VALENČÍK a Petr WAWROSZ. Postgraduální nadstavba současného systému penzijního pojištění. In Sborník z pracovní konference Odborné komise pro důchodovou reformu. Praha: Odborná komise pro důchodovou reformu, 2016. s. 19-31.
 49. VALENČÍK, Radim, Jana KOTĚŠOVCOVÁ a Jan MERTL. Postgraduate Merit-Based Pension System Extension and Macroeconomic Factors of Regional Development. In Hradec Economic Days. Hradec Králové: University of Hradec Králové, 2016. s. 391 – 399, 9 s. ISBN 978-80-7435-634-6.
 50. MERTL, Jan. Pozice sociálních služeb v současném systému sociálně-zdravotní péče. In Krebs, V. Sociální politika 2016 - Nové výzvy v nejisté době. Praha: VŠE - Oeconomica, 2016. s. 97-105, 8 s. ISBN 978-80-245-2172-5.
 51. MERTL, Jan. Review of monograph: Lacina, K. Public management. Praha: VŠFS EUPRESS, 2016. ISBN 978-80-7408-136-1.
 52. MERTL, Jan. Speciální penzijní schémata v českém sociálním zabezpečení. In Sborník z pracovní konference Odborné komise pro důchodovou reformu. Praha: Odborná komise pro důchodovou reformu, 2016. s. 7-18.
 53. MERTL, Jan. The fiscal dimension of Czech health system in the macroeconomic context. Scientific papers of the University of Pardubice. Series D, Pardubice: Univerzita Pardubice, 2016, Vol. XXIII, č. 2, s. 95-107. ISSN 1211-555X.
 54. MERTL, Jan a Radim VALENČÍK. The socioeconomic aspects and macroeconomic consequences of industrial development. In Pavla Odehnalová, Ondřej Částek,Ladislava Kuchynková. Proceedings of International Scientific Conference of Business Economics Management and Marketing 2016. Brno: Masaryk University, 2016. s. 47-56, 10 s. ISBN 978-80-210-8348-6.
 55. MERTL, Jan a Radim VALENČÍK. The socioeconomic consequences of industrial development. Central European Journal of Management, Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 3, č. 1, s. 37-45. ISSN 2336-2693. doi:10.5817/CEJM2016-1-4.
 56. MERTL, Jan. To the fiscal dimension of health care financing. In Bojka Hamerníková. Proceedings of the 2nd International Conference European Fiscal Dialog 2016. Praha: Newton College, 2016. s. 95-104, 10 s. ISBN 978-80-87325-09-4.
 57. MERTL, Jan. Úloha speciálních penzijních schémat v současných penzijních systémech. Fórum sociální politiky, Praha: VÚPSV, 2016, roč. 10, č. 3, s. 13-19. ISSN 1802-5854.
 58. 2015

 59. VALENČÍK, Radim, Petr WAWROSZ, Jan MERTL, Petra JÍLKOVÁ, Jan ČERVENKA, Jiří MIHOLA, Michal BLAHOUT, O. ČERNÍK, P. KAJZAR a T. KOSIČKA. Čtvrtá průmyslová revoluce, nebo ekonomika produktivních služeb? Praha: VŠFS, z. ú., 2015. 100 s. ISBN 978-80-7408-126-2.
 60. MERTL, Jan. Interakce sektorů a alokační schémata ve zdravotnictví. Revue sociálno-ekonomického rozvoja, Bratislava: EU, 2015, roč. 1, č. 2, s. 20-30. ISSN 2453-6148.
 61. MERTL, Jan. Not Being Understood Well: Some Difficulties with Non-Profit Sector Utilization in Czech Republic. The Social Sciences, 2016, 2015, roč. 11, č. 1, s. 14-19. ISSN 1818-5800. doi:10.3923/sscience.2016.14.19.
 62. MERTL, Jan. Productive employment and career pathways in current pension schemes. In Sborník z konference RELIK 2015. Praha: VŠE, 2015. s. 183-193, 11 s. ISBN 978-80-245-2112-1.
 63. MERTL, Jan. Question Marks of Special Pension Schemes. In Theoretical and Practical Aspects of Public Finance. Praha: Oeconomica, 2015. s. 156-162, 7 s. ISBN 978-80-245-2094-0.
 64. MERTL, Jan. Social and Economic Characteristics of Social Services. In Sborník z konference Veřejná ekonomika a správa 2015. Ostrava: VŠB TU, 2015. s. 125-130, 6 s. ISBN 978-80-248-3839-7.
 65. MERTL, Jan. Sociální modely, kooperativnost a rozvoj lidského kapitálu. In Sborník z konference Lidský kapitál a investice do vzdělání 2015. Praha: VŠFS, 2015. s. 102 – 108, 7 s. ISBN 978-80-7408-127-9.
 66. MERTL, Jan. The Transformation of Czech Public Health Insurance to Earmarked Health Tax. In 19th International Conference. Current Trends in the Public Sector Research 2015. Brno: Masarykova Univerzita, 2015. s. 258-265. ISBN 978-80-210-7532-0.
 67. DURDISOVÁ, Jaroslava a Jan MERTL. Zdravotní politika. In Krebs, V. et al Sociální politika 6. vydání. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2015. s. 342 – 380, 39 s. ISBN 978-80-7478-921-2.
 68. 2014

 69. MERTL, Jan. K otázce organizace a poskytování zdravotní péče ve vyspělých zemích. Sociálno-ekonomický obzor, Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislavě, 2014, roč. 2, č. 1, s. 48-62. ISSN 1339-2387.
 70. MERTL, Jan. Ke vztahům mezi penzijním a zdravotnickým systémem. In Valenčík, R.. Lidský kapitál a investice do vzdělání. Praha: EUPRESS, 2014. s. 119-125, 7 s. ISBN 978-80-7408-105-7.
 71. MERTL, Jan. Ke vztahům mezi penzijním a zdravotnickým systémem. In Valenčík, R.. Lidský kapitál a investice do vzdělání. Sborník z pracovní části 17. ročníku mezinárodní vědecké konference. Edice EUPRESS, číslo 206. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. s. 119-125. ISBN 978-80-7408-105-7.
 72. MERTL, Jan. Koncepty Stewardship a Governance ve zdravotnictví. In Valenčík, R. Proceedings of the XVIth International Scientific Conference on Human Capital and Investment in Education. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. s. 148-159, 12 s. ISBN 978-80-7408-084-5.
 73. VALENČÍK, Radim, Petr WAWROSZ, Jan MERTL, Jaroslav VOSTATEK, Rafik BEDRETDINOV, Michal BLAHOUT, Jan ČERVENKA, Pavel ČÍRTEK, Arnošt KLESLA, Tomáš KOSIČKA, Václav LEINWEBER, Dominik STROUKAL, Jiří ŠNAJDAR a Jaromír TICHÝ. Perspektivy a financování odvětví produktivních služeb. Edice EUPRESS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. 100 s. ISBN 978-80-7408-103-3.
 74. MERTL, Jan. Socioeconomic Attributes of Social Services. In Proceedings of the 18th International Conference Current Trends in Public Sector Research. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2014. s. s. 293-299. ISBN 978-80-210-6611-3.
 75. MERTL, Jan. The Impact of Longevity on Health Care Systems. European Research Studies Journal, International Strategic Management Association, 2014, XVII, s. 85-100. ISSN 1108-2976.
 76. MERTL, Jan. The issues of longevity and helth care systems. In Sedmihradská, L. Proceedings of the 19th International Conference Theoretical and Practical Aspects of Public Finance 2014. Praha: Wolters Kluwer, 2014. s. 179-187, 9 s. ISBN 978-80-7478-534-4.
 77. MERTL, Jan. Vybrané souvislosti ekonomického růstu a zaměstnanosti ve zdravotnictví. In Tkáč, M. Zamestnanosť a jej sociálno – ekonomické súvislosti v európskom priestor. Bratislava: Ekonomická univerzita Bratislava, 2014. ISBN 978-80-225-3873-2.
 78. 2013

 79. DURDISOVÁ, J. a Jan MERTL. Evoluce sociálně-ekonomického pojetí zdravotní péče. Ekonomický časopis, Bratislava: SAP, 2013, roč. 61, č. 2, s. s. 155 - 171. ISSN 0013-3035.
 80. VOSTATEK, Jaroslav, Ladislav PRŮŠA, Vojtěch KREBS, J. HORECKÝ, J. PROCHÁZKA a Jan MERTL. Financování a nákladovost sociálních služeb. Tábor: Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, o.s., 2013. 103 s. ISBN 978-80-904668-7-6.
 81. MERTL, Jan. Role sociální politiky v současnosti. Auspicia, České Budějovice: VŠERS, 2013, č. 1, s. s. 21-28. ISSN 1214-4967.
 82. MERTL, Jan. The concepts of stewardship a governance in health care. In Human Capital and Investment in Education. Praha: VŠFS 2013. 2013.
 83. MERTL, Jan. The sense and rationality of non-profit sector in social and health services. In Sborník abstraktů 16th International Conference Modern and Current Trends in the Public Sector Research, Šlapanice, Masarykova Univerzita. 2013. ISBN 978-80-210-6077-7.
 84. MERTL, Jan. The Sense and Rationality of Non-profit Sector in Social and Health Services. In Current Trends in Public Sector Research. : Faculty of Economics and Administration, MU Brno, 2013. s. s. 58-66. ISBN 978-80-210-6159-0.
 85. MERTL, Jan. Trends of health care financing in OECD countries. In Teoretické a praktické aspekty veřejných financí. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2013. 7 s. ISBN 978-80-245-1929-6.
 86. MERTL, Jan. Význam sociální politiky v současnosti. In Nové výzvy pre sociálnu politiku a globálny trh práce. Bratislava: Ekonomická univerzita, EKONÓM, 2013. s. s. 554-562. ISBN 978-80-225-3637-0.
 87. 2012

 88. MERTL, Jan. Co pacient musí, může a chce mít - poptávka po zdravotní péči a její ekonomické souvislosti. In Helísek, M. Interní grantová agentura VŠFS 2010-2011. Sborník výsledků výzkumu. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012. 10 s. ISBN 978-80-7408-065-4.
 89. MERTL, Jan. Ekonomická část Návrhu zdravotní reformy. In Dostál, O., Mertl, J. a kol. Návrh zdravotní reformy. Praha: Centrum pro sociální ekonomiku a otevřenou demokracii, 2012. s. 9-14, 5 s.
 90. MERTL, Jan. Hlavní referát. In Jak zaplatit za zdraví? 2012.
 91. MERTL, Jan. Jen peníze nestačí. MF dnes, Praha: MaFra, 2012. ISSN 1210-1168.
 92. MERTL, Jan. K významu konceptu sociálního státu po ekonomické krizi. Scientia et Societas, 2012, roč. 3, č. 1, s. 3-19. ISSN 1801-7118.
 93. MERTL, Jan. Komparace systémů odměňování z veřejných zdrojů v Belgii a Švédsku. In Sociálny rozvoj a kvalita života v kontexte makroekonomickej nerovnováhy. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave, 2012. 19 s. ISBN 978-80-225-3398-0.
 94. PRŮŠA, Ladislav, Vojtěch KREBS, Květa KUBÁTOVÁ, Jan MERTL, Robin ČEJKA a Jiří HORECKÝ. Model efektivního financování sociálních služeb. In Helísek, M. Interní grantová agentura VŠFS 2010-2011. Sborník výsledků výzkumu. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012. 102 s. ISBN 978-80-7408-065-4.
 95. MERTL, Jan. Na snížení spotřební daně z paliv by mohli vydělat jen prodejci. Český rozhlas 6, 2012, 23.1.
 96. MERTL, Jan. Organizace a vedení Meetingu se zahraničními partnery k podání projektu Longevity as a challenge for public finances in Europe. 2012.
 97. MERTL, Jan. Reformování zdravotnictví - Kdo, pro koho a za kolik? In Helísek, M. Interní grantová agentura VŠFS 2010-2011. Sborník výsledků výzkumu. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012. 31 s. ISBN 978-80-7408-065-4.
 98. MERTL, Jan. Sociální stát po ekonomické krizi. In Česká a světová ekonomika po globální finanční krizi. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012. 22 s. ISBN 978-80-7408-062-3.
 99. MERTL, Jan a Patrik MOTTL. The impact of ageing societies on public finances in Europe. In In Jindřichovská, I., Valenčík, R. (eds). Human Capital and Financial Management. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012. 4 s. ISBN 978-80-7408-071-5.
 100. MERTL, Jan. The impact of longevity on health care systems. In In Jindřichovská, I., Valenčík, R. (eds). Human Capital and Financial Management. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012. 14 s. ISBN 978-80-7408-071-5.
 101. MERTL, Jan. Transformation of Czech public health insurance to health tax. In Teoretické a praktické aspekty veřejných financí. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2012. 7 s. ISBN 978-80-245-1764-3.
 102. MERTL, Jan. What a patient must, can and wants to have. In Modern and Current Trends in the Public Sector Research. Brno: Department of the Public Economics, Faculty of Economics and Administration, Masaryk University, 2012. s. 218-225, 7 s. ISBN 978-80-210-5822-4.
 103. MERTL, Jan. What a Patient Must, Can and Wants to Have: Demand for Health Care and its Economic Consequences. In Modern and current trends in the public sector research. Šlapanice. 2012.
 104. 2011

 105. MERTL, Jan. Dohoda s lékaři rozpočet nezatíží, hrozí ale tlak od dalších zaměstnanců. Rozhovor. Český rozhlas 6, 2011, 17 02 2011.
 106. MERTL, Jan. Financování zdravotnictví ve stínu ekonomické krize. In Kubátová, K. (ed.) Úloha veřejných financí v řešení problémů a dopadů současné krize. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2011. ISBN 978-80-7357-609-7.
 107. MERTL, Jan. Finanční bilance a věcné perspektivy českého zdravotnictví pro rok 2011. In Bílá místa teorie a černé díry reforem ve veřejném sektoru II. Brno: ESF MU Brno, 2011. s. 155-165, 10 s. ISBN 978-80-210-5385-4.
 108. MERTL, Jan. Investments in health as human capital. In Valenčík, R.. Human capital and investments in education. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. ISBN 978-80-7408-057-9.
 109. DURDISOVÁ, Jaroslava a Jan MERTL. K otázce standardu a nadstandardu v relaci k veřejným investicím do lidského kapitálu zdraví. In RELIK 2011. Praha: VŠE, 2011. ISBN 978-80-86175-75-1.
 110. MERTL, Jan. Na připlácení za zdraví bychom nemuseli doplatit. MF Dnes, Praha: Mafra, 2011, 03 06 2011.
 111. MERTL, Jan. Reformování zdravotnictví: kdo, pro koho a za kolik? In Seminář KVE VŠFS. 2011.
 112. MERTL, Jan. Sociální stát po ekonomické krizi. In Východiská a výzvy pre sociálnu politiku v nastávajúcom desaťročí. Bratislava: Ekonomická univerzita Bratislava, Národohospodářská fakulta, 2011. ISBN 978-80-225-3208-2.
 113. MERTL, Jan. Struktura výdajů na zdravotnictví v kontextu české zdravotní politiky. In Teoretické a praktické aspekty veřejných financí. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2011. ISBN 978-80-245-1763-6.
 114. MERTL, Jan. Vazby financování důchodového a zdravotnického systému. In Důchodová reforma – jak dál? Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. ISBN 978-80-7408-048-7.
 115. MERTL, Jan. Závěrečný seminář IGA VŠFS. In Ekonomické a institucionální aspekty zdravotního pojištění. 2011.
 116. 2010

 117. MERTL, Jan. Achilles' heels of health care systems. Národohospodářský obzor, 2010, roč. 10, č. 1, s. 21 - 40. ISSN 1213-2446.
 118. MERTL, Jan. Investice do (vysokoškolského) vzdělání v prostředí omezených zdrojů. In Lidský kapitál a investice do vzdělání. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2010. ISBN 978-80-7408-043-2.
 119. MERTL, Jan. K otázce plurality zdravotních pojišťoven. In Bílá místa teorie a černé díry reforem ve veřejném sektoru II. : ESF MU Brno, 2010. ISBN 978-80-7399-907-0.
 120. DURDISOVÁ, Jaroslava a Jan MERTL. Mantinely veřejných a soukromých investic do lidského kapitálu ve vztahu k efektivnosti zdravotnictví. In Reprodukce lidského kapitálu (vzájemné vazby a souvislosti III.). Praha: VŠE, 2010. ISBN 978-80-245-1697-4.
 121. MERTL, Jan. Než budeme platit, je třeba stanovit cenu zubní výplně. MF Dnes, 2010, 21.09.
 122. MERTL, Jan a Jaroslava DURDISOVÁ. Odraz globálního vývoje v podobách welfare state. In Nové výzvy pre sociálnu politiku v období globálnej krízy. Bratislava: NHF EU Bratislava, 2010. ISBN 978-80-225-2973-0.
 123. MERTL, Jan. Průměrná mzda ve 3. čtvrtletí vzrostla na 23.665 korun (rozhovor). Český rozhlas, 2010, 6.12.
 124. MERTL, Jan. Vliv ekonomické krize na systém zdravotního pojištění. In Sborník z konference TPAVF. Praha: VŠE, 2010. ISBN 978-80-245-1644-8.
 125. PRŮŠA, Ladislav, Jan MERTL a Vojtěch KREBS. Vývoj a výhled závislosti a potřeby dlouhodobé sociálně zdravotní péče a sociálních služeb v období 2012-2020 u populace nad 65 let věku z hlediska zdravotního stavu (ZVZ 235). Praha: VÚPSV a Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2010. 36 s.
 126. MERTL, Jan. Význam a financování sociálních služeb v kontextu ekonomického rozvoje. In Plánování sociálních služeb. Praha: Lara Consulting, 2010. ISBN 978-80-254-7415-0.
 127. DURDISOVÁ, Jaroslava a Jan MERTL. Zdravotní politika. In Krebs, V. a kol. Sociální politika. 5. vydání. Praha: ASPI Wolters Kluwer ČR, 2010. s. 335-374, 39 s. ISBN 978-80-7357-585-4.
 128. 2009

 129. MERTL, Jan. České regulační poplatky ve zdravotnictví. Zdravotní ekonomické revue, 2009, č. 2. ISSN 0013-2276.
 130. KREBS, Vojtěch, Jan MERTL a A KOL. Solidarita a ekvivalence v sociálních systémech. 1. vydání. Praha: VÚPSV, 2009. 178 s. ISBN 978-80-7416-044-8.
 131. MERTL, Jan. Soukromé zboží, nebo veřejná služba? Přístupy k roli státu ve zdravotnictví. Scientia et Societas, 2009, roč. 5, č. 1, s. 94-116. ISSN 1801-7118.
 132. DURDISOVÁ, Jaroslava a Jan MERTL. Spoluúčast, standard a náklady na zdravotní péči z pohledu pacienta. In Bílá místa teorie a černé díry reforem ve veřejném sektoru. Brno: Masarykova univerzita, 2009. ISBN 978-80-7399-657-4.
 133. MERTL, Jan. Struktura výdajů na zdravotnictví v kontextu české zdravotní politiky. In Teoretické a praktické aspekty veřejných financí. Praha: Vysoká škola ekonomická, Oeconomica, 2009. ISBN 978-80-245-1513-7.
 134. MERTL, Jan a H. VYCHOVÁ. Vazby vzdělání a zdraví v kontextu ekonomického rozvoje. Politická ekonomie, Praha: Vysoká škola ekonomická, 2009, roč. 2009, č. 1. ISSN 0032-3233.
 135. MERTL, Jan. Vzdělávací politika v kontextu reforem welfare state. In Lidský kapitál a investice do vzdělání. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2009. ISBN 978-80-7408-028-9.
 136. VOSTATEK, Jaroslav, Jan MERTL, Ladislav PRŮŠA a Vojtěch KREBS. Základní vývojové tendence rozvoje teorie a politiky sociálního pojištění. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2009. 116 s.
 137. DURDISOVÁ, Jaroslava a Jan MERTL. Změny proporcí ekvivalence a solidarity ve zdravotnictví. In Reprodukce lidského kapitálu. Praha: VŠE, 2009. ISBN 978-80-245-1434-5.
 138. 2008

 139. MERTL, Jan. České regulační poplatky. Zdravotnictví v České republice, 2008, roč. 2008, č. 4, s. 120-123. ISSN 1213-6050.
 140. MERTL, Jan. Public economics in current health policy. ACTA VŠFS, Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2008, roč. 2008, č. 2, s. 176-188. ISSN 1802-792X.
 141. MERTL, Jan. Sociální a ekonomické aspekty efektivnosti sociálních služeb. Fórum sociální politiky, 2008, roč. 2008, č. 3. ISSN 1802-5854.
 142. DURDISOVÁ, Jaroslava a Jan MERTL. Veřejné a soukromé financování rozvoje lidského kapitálu ve zdravotnictví. In Sborník z mezinárodní konference Reprodukce lidského kapitálu (vzájemné vazby a souvislosti). Praha: Oeconomica, 2008.
 143. 2005

 144. DURDISOVÁ, Jaroslava, Vojtěch KREBS, M. KOTÝNKOVÁ, K. MURTINGEROVÁ, Jan MERTL a H. VYCHOVÁ. Rizika a příležitosti priavtizace nemocnic. Praha: VŠE, 2005. 73 s.
 145. KREBS, Vojtěch, P. DOLEJŠÍ, Jaroslava DURDISOVÁ, M. KOTÝNKOVÁ, Jan MERTL, O. POLÁKOVÁ, P. SUNEGA, H. VYCHOVÁ a A. SLANÝ. Sociálně-ekonomické dopady stárnutí populace. Praha: VŠE, 2005. 104 s.
 146. KREBS, Vojtěch, L. BRIGANT, Jaroslava DURDISOVÁ, M. KOTÝNKOVÁ, M. MAREŠOVÁ, Jan MERTL, O. POLÁKOVÁ a A. SLANÝ. Sociální agenda EU a česká sociální politika. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2005. 90 s.
 147. 2003

 148. KREBS, Vojtěch, M. KOTÝNKOVÁ, Jan MERTL a M. VLČEK. Modernizace sociální ochrany v zemích EU a její vliv na sociální politiku ČR. Praha: VŠE, 2003. 123 s.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 23. 10. 2020 23:04