Informační systém VŠFS

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. KUBÍČKOVÁ, Dana a Vladimír NULÍČEK. Does High School Education Enhance the Financial Literacy. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. Proceedings of the conference “INTED 2020”. 1. vyd. Valencia: IATED Academy, 2020. s. 328-339, 12 s. ISBN 978-84-09-17939-8. doi:10.21125/inted.2020.
 2. KUBÍČKOVÁ, Dana a Vladimír NULÍČEK. Does the Financial Literacy Increase During the Secondary School Study? In Pavel JEDLIČKA, Petra MAREŠOVÁ, Krzysztof FIRLEJ, Ivan SOUKAL. Proceedings of the international scientific conference „HED2020“. 1. vyd. Hradec Králové: University of Hradec Králové 2020, 2020. s. 399-406, 8 s. ISBN 978-80-7435-776-3. doi:10.36689/uhk/hed/2020-01-000.
 3. 2019

 4. KUBÍČKOVÁ, Dana a Vladimír NULÍČEK. Bankruptcy Model Construction and its Limitation in Input Data Quality. Journal of Business and Economics, New York: Academic Star Publishing Company, 2019, roč. 10, č. 2, s. 117-125. ISSN 2155-7950. doi:10.15341/jbe(2155-7950)/02.10.2019/003.
 5. KUBÍČKOVÁ, Dana, Vladimír NULÍČEK a Irena JINDŘICHOVSKÁ. Is the Financial Literacy Affected by the Field of Study? International Journal of Management Science and Business Administration, Zagreb: Research Leap, 2019, roč. 5, č. 6, s. 15-20. ISSN 1849-5419. doi:10.18775/ijmsba.1849-5664-5419.2014.56.1002.
 6. KUBÍČKOVÁ, Dana, Vladimír NULÍČEK a Irena JINDŘICHOVSKÁ. Is the Financial Literacy Affected by the Field of Study? (a Comparison of Specialised Secondary Schools). In Löster T., Pavelka T.. The 13th International Days of Statistics and Economics. 1. vyd. Slaný: Libuše Macáková, Melandrium, 2019, 2019. s. 845-854, 10 s. ISBN 978-80-87990-14-8. doi:10.18267/pr.2019.los.186.84.
 7. KUBÍČKOVÁ, Dana a Vladimír NULÍČEK. The Perception of the Financial Reporting and Accounting Profession in Different Cultural Environments: A Comparison of the Czech Republic, the China Republic, Great Britain and Ireland. In Lómez Chova, L., López Martínez A., Candel Torres, I.. Proceedings of the International Conference ICERI2019. 1. vyd. Španělsko: IATED Academy, 2019. s. 8751-8760, 10 s. ISBN 978-84-09-14755-7.
 8. KUBÍČKOVÁ, Dana a Vladimír NULÍČEK. The prediction ability of new bankruptcy models in the national environment. In Jedlička P., Marešová P., Soukal I.. Proceedings of the international scientific conference „Hradec Economic Days“, Part 1. 1. vyd. Hradec Králové: Universita Hradec Králové, 2019. s. 499-508, 10 s. ISBN 978-80-7435-735-0.
 9. 2018

 10. KUBÍČKOVÁ, Dana a Vladimír NULÍČEK. Cost on Equity in the Condition of SMEs in the Czech Republic: A Preliminary Study. In Pavel Jedlička, Petra Marešová, Ivan Soukal. Proceedings of the scientific international conference Hradec Economic Days 2018. Hradec Králové: Universita Hradec Králové, 2018. s. 490-500, 11 s. ISBN 978-80-7435-700-8.
 11. KUBÍČKOVÁ, Dana, Vladimír NULÍČEK a Irena JINDŘICHOVSKÁ. Indicator EVA in conditions of SMEs in the Czech Republic. In Löster, T., Pavelka T.. Proceedings of the “The 12th International Days of Statistics and Economics“. Prague: L. Mackáková, Melandrium (University of Economics, Prague), 2018. s. 949-958, 10 s. ISBN 978-80-87990-14-8.
 12. JINDŘICHOVSKÁ, Irena, Dana KUBÍČKOVÁ a Vladimír NULÍČEK. Non-financial Reporting in Czech Beverage industry. In Jindřichovská, I., Kubíčková, D.. 6th International Scientific Conference on IFRS - Global Rules and Local Use. Prague: AAUni Prague, 2018. s. 210-218, 9 s. ISBN 978-80-906585-7-8.
 13. KUBÍČKOVÁ, Dana a Vladimír NULÍČEK. The Financial Reporting and its Perception in Different National Environments: the Case of the Czech Republic and China Republic. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. proceedings of the 12th International Technology, Education and Development Conference “INTED 2018”. Valencia (Spain): IATED Academy, 2018. s. 520-529, 10 s. ISBN 978-84-697-9480-7. doi:10.21125/inted.2018.
 14. 2017

 15. KUBÍČKOVÁ, Dana a Vladimír NULÍČEK. Bankruptcy Model Construction and its Limitation in Input Data Quality. In Pavel Jedlička, Petra Marešová, Ivan Soukal. Hradec Economic Days 2017. Hradec Králové: 978-80-7435-664-3, 2017. s. 494-505, 12 s. ISBN 978-80-7435-664-3.
 16. KUBÍČKOVÁ, Dana, Vladimír NULÍČEK a Irena JINDŘICHOVSKÁ. Indicator EVA in conditions of SMEs in the Czech Republic. In Tomáš Loster, Tomáš Pavelka. Proceedings of the “The 12th International Days of Statistics and Economics“ (MSED). Praha: VŠE Praha, 2017. s. 949-958, 10 s. ISBN 978-80-87990-14-8.
 17. NULÍČEK, Vladimír. Problémy implementace IPv6. Acta Informatica Pragensia, Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017, Neuveden, č. 2, s. 25-39. ISSN 1805-4951.
 18. KUBÍČKOVÁ, Dana, Vladimír NULÍČEK a Irena JINDŘICHOVSKÁ. The Accounting Profession in Different Backgrounds: Comparison of the Czech Republic and China. In Kubíčková Dana, Jindřichovská Irena. IFRS: GLOBAL RULES & LOCAL USE. Prague: Anglo-American University, 2017. s. 207-221, 15 s. ISBN 978-80-906585-3-0.
 19. 2016

 20. KUBÍČKOVÁ, Dana a Vladimír NULÍČEK. Predictors of financial distress and bankruptcy model construction. In Ing. Pavel Jedlička, CSc.. Hradec Economic Days. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2016. s. 476-485, 10 s. ISBN 978-80-7435-636-0.
 21. KUBÍČKOVÁ, Dana a Vladimír NULÍČEK. Predictors of Financial Distress and Bankruptcy Model Construction. International Journal of Management Science and Business Administration, Zagreb: Research Leap, 2016, roč. 6, č. 2, s. 34-42. ISSN 1849-5419. doi:10.18775/ijmsba.
 22. NULÍČEK, Vladimír. Specifika výuky informatiky na středních a vysokých školách s neinformatickým zaměřením. In Petr Hlaďo. Sborník z mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2016. 2016. vyd. Brno: Mendelova univerzita, 2016. s. 317-324, 526 s. ISBN 978-80-7509-426-1.
 23. 2015

 24. BUDÍK, Josef a Vladimír NULÍČEK. Porovnání výsledků testů hodnocených člověkem a hodnocených počítačem. In Danielová, L., Hlaďo, P., Horáčková, M., Janderková, D., Kamanová, L., Vyleťal, P.. Rozvoj kompetencí vzdělavatelů v kontextu moderního pojetí vzdělávání. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015. s. 125-128. ISBN 978-80-7509-256-4.
 25. NULÍČEK, Vladimír. Srovnání různých metod testování studentů na vysoké škole. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2015. s. 365-373, 9 s. ISBN 978-80-7509-287-8.
 26. 2014

 27. BUDÍK, Josef a Vladimír NULÍČEK. Porovnání výsledků testů hodnocených člověkem a hodnocených počítačem. In Sborník z mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2014. s. 22-27, 6 s. ISBN 978-80-7509-001-0.
 28. NULÍČEK, Vladimír, Anna NOVÁKOVÁ a Jan LÁNSKÝ. Program na automatické generování a vyhodnocování testů znalostí aplikace MS Word. In eLearnimg 2014. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014. 7 s. ISBN 978-80-7435-481-6.
 29. 2013

 30. NULÍČEK, Vladimír, Anna NOVÁKOVÁ a Jan LÁNSKÝ. Distanční studijní opora předmětu Aplikační software na Vysoké škole finanční a správní. In Paulová, P. Sborník příspěvků z konfernece a soutěže eLearning 2013. Hradec Králové: Gaudeamus, UHK, 2013. s. s. 14-20. ISBN 978-80-7435-327-7.
 31. VÁMOŠOVÁ, J., Vladimír NULÍČEK a Jan LÁNSKÝ. Sběr a přenos dat ze vzdálených oblastí pomocí sítě GSM/3G. Energetika, 2013, Vol. 63, No. 11, s. pp. 628-633. ISSN 0375-8842.
 32. 2012

 33. NOVÁKOVÁ, Anna a Vladimír NULÍČEK. Aplikační software 2 (MS Office 2010). Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012. 128 s. ISBN 978-80-7408-064-7.
 34. 2011

 35. NOVÁKOVÁ, Anna a Vladimír NULÍČEK. Aplikační software I (MS Office 2010). 1. vydání. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. EUPRESS. ISBN 978-80-7408-052-4.
 36. 2008

 37. NOVÁKOVÁ, Anna a Vladimír NULÍČEK. Aplikační software 1. díl (MS Office 2007 – MS Word). 1. vyd. Praha: VŠFS, 2008. 117 s. ISBN 978-80-7408-010-4.
 38. NOVÁKOVÁ, Anna a Vladimír NULÍČEK. Aplikační software 2.díl (MS Office 2007 – MS Excel, MS PowerPoint). 1. vyd. Praha: VŠFS, 2008. 131 s. ISBN 978-80-7408-011-1.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 9. 7. 2020 23:25