Informační systém VŠFS

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

 1. HELÍSEK, Mojmír. Accession of the Czech Republic into euro area and Maastricht convergence criteria from the perspctive of theory of "impossible trinity". ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2008, Vol. 2, No. 2, s. 138-157. ISSN 1802-792X.
 2. ZICH, František a Ondřej ROUBAL. Anketa zamestnanců VŠFS (2008), interní materiál. Praha: VŠFS, 2008.
 3. BÍLKOVÁ, Diana. Application of Lognormal Curves in Modeling of Wage Distributions. In Aplimat 2008. Bratislava: Universita of Technology, 2008. 29 s. ISBN 978-80-89313-02-0.
 4. BÍLKOVÁ, Diana. Application of Lognormal Curves in Modeling Of Wage Distributions. In Aplimat 2008 (CD-ROM). Bratislava: Universita of Technology, 2008. s. 341-352. ISBN 978-80-89313-03-7.
 5. ŠENKÝŘOVÁ, Bohuslava. BAG8 příjímá studenty zkrachovalé Minervy. Šortky VŠFS. 2008, roč. 2, s. 2-2.
 6. SCHEU, Harald Christian. Boj Evropské unie proti nelegální migraci. Správní právo. 2008, roč. 41, 4-5, s. 193-222. ISSN 0139-6005.
 7. SULITKOVÁ, Ludmila a Hana JORDÁNKOVÁ. Brno, město uvnitř hradeb. Praha: Paseka, 2008. 71 s. Zmizelá Morava. ISBN 978-80-7185-898-0.
 8. LISSE, Luděk. Civilní proces. 1. vyd. Praha: VŠFS, 2008. 97 s. ISBN 978-80-86754-94-9.
 9. JAKUBÍK, Petr. Credit Risk and Stress Testing of the Czech Banking Sector. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2008, roč. 2008, č. 1, s. 107-123. ISSN 1802-792X.
 10. SCHEU, Harald Christian. Die europaische Integration und die tschechische Politik. Literaturspiegel. 2008, roč. 2008, č. 47, s. 59-64. ISSN 0456-2666.
 11. CHARVÁT, Jan. Dnešní neonacismus je dobře běžící byznys. MF dnes. Praha: MaFra, 2008, s. 1-1. ISSN 1210-1168.
 12. VOSTATEK, Jaroslav. Extrémní liberálové jsou nezbytným koloritem. E 15. 2008, roč. 2008, s. 23-23.
 13. ŠENKÝŘOVÁ, Bohuslava. Hola Peru! Xadonia. 2008, roč. 7, s. 1-1.
 14. WAWROSZ, Petr. Implementace norem EU v oblasti obchodního práva, ochrany spotřebitele, životního prostředí a české národní zájmy. Scientia at Societas. 2008, roč. 4, č. 2, s. 118-138. ISSN 1801-7118.
 15. LISSE, Luděk. Inkompatibilita a teorie dělby moci. Právo - časopis pro právní teorii a praxi. 2008, roč. 2008, č. 1, s. 19-30. ISSN 1802-9116.
 16. ČÁSTEK, Michal. Integrační politika Finska od druhé světové války do konce 80. let 20. století. In ŠVEC, Luboš. Rusko a jeho sousedé. Acta Universitatis Carolinae, Studia Territorialia X-2007. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2008. s. 11-36.
 17. PRUŠVIC, David. Interaction between Monetary and Fiscal Policy in a Small Open Economy with Autonomous Monetary Policy and Fiscal Policy Rule. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2008, roč. 2008, č. 1, s. 56-79. ISSN 1802-792X.
 18. CHARVÁT, Jan. Jak ospravedlnit fašismus? A2. 2008, č. 15. ISSN 1801-4542.
 19. CHARVÁT, Jan. Jak ospravedlnit fašismus? A2. 2008, č. 15. ISSN 1801-4542.
 20. BLAHA, Jaroslav. Krizový management obce. In Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí - 13. medzinárodna vedecka konferencia. Žilina: Fakulta špeciálného inžinierstva Žilinskéj univerzity, 2008. ISBN 978-80-8070-846-7.
 21. SULITKOVÁ, Ludmila a Hana JORDÁNKOVÁ. Lékaři v Brně v předbělohorském období. Brno v minulosti a dnes XXI. 2008, roč. 2008, s. 71-88. ISSN 0524-689X.
 22. WAWROSZ, Petr. Lisabonská smlouva a národní zájmy ČR. Scientas et Societas. 2008, roč. 4, č. 1, s. 136-163. ISSN 1801-7118.
 23. STÝBLO, Jiří. Management současný a budoucí. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2008. 186 s. ISBN 978-80-86946-67-2.
 24. ŠENKÝŘOVÁ, Bohuslava. Marketing potřebuje svébytné tvůrčí talenty. Marketing Magazine. 2008, roč. 2008, č. 2, s. 19-19. ISSN 1211-7315.
 25. KAŠÍK, Milan a Karel HAVLÍČEK. Marketingové řízení zahraničního obchodu. 2. vyd. Praha: VŠFS, 2008. 108 s. ISBN 978-80-7408-004-3.
 26. TÖPFER, Pavel. Maximální okno (úlohy z MO - kategorie P - 18. část). Matematika, fyzika, informatika. 2008, roč. 17, č. 5, s. 296-303. ISSN 1210-1761.
 27. SCHEU, Harald Christian. Mezi izolací a členstvím - vztahy Švýcarska a Evropské unie. Právník. 2008, roč. 147, č. 3, s. 247-278. ISSN 0231-6625.
 28. BÍLKOVÁ, Diana. Modelování mzdových rozdělení v ČR v letech 2004 a 2005 s využitím logaritmicko-normálních křivek a křivek Pearsonova a Johnsonova systému. Statistika. Praha: Český statistický úřad, 2008, roč. 88, č. 2, s. 149-166, 17 s. ISSN 0322-788X.
 29. HORVÁTH, Roman. Monetary Policy Stance and Future Inflation: The Case of Czech Republic. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2008, roč. 2008, č. 1, s. 80-106. ISSN 1802-792X.
 30. STÝBLO, Jiří. Motivace k vyšší výkonnosti. Práce a mzda. 2008, roč. 2008, č. 56, s. 51-59. ISSN 0032-6208.
 31. ŠENKÝŘOVÁ, Bohuslava. Možnost "odchození" titulu je menší. Byznys. 2008, roč. 2008, s. 1-1.
 32. ČÁSTEK, Michal. Možnosti pro integrační politiku Finska v období od druhé světové války do konce 80.let 20.století. In Rusko a jeho sousedé. AUC 2007 Studia territorialia. Praha, 2008.
 33. VYBÍHAL, Václav a ET AL. Mzdové účetnictví 2008, praktický průvodce. Praha: Grada Publishing, 2008. 416 s. ISBN 978-80-247-2538-3.
 34. ŠENKÝŘOVÁ, Bohuslava. Namibie, drahokam Afriky. Fit pro život. 2008, roč. 2008, s. 1-1.
 35. BUDINSKÝ, Petr a Radim VALENČÍK. Nash Equilibrium in Redistributions Systems (Calculation, Weight, Application). ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2008, roč. 2008, č. 1, s. 124-130. ISSN 1802-792X.
 36. KUNZ, Vilém a J. SRPOVÁ. Návrh postupu pro implementaci CSR do firemní praxe. In Podnikání a konkurenceschopnost. Bratislava: Fakulta podnikového managementu, Ekonomická univerzita v Bratislavě, 2008. s. 333-336, 3 s. ISBN 978-80-225-2552-7.
 37. HAVLÍČEK, Karel. Nejdříve nakupujte lidi, potom technologie. Moderní řízení. Praha: Economia, 2008, č. 5, s. 77-80. ISSN 0026-8720.
 38. ŠENKÝŘOVÁ, Bohuslava. Největší přínos v publikační činnosti. Šortky VŠFS. 2008, roč. 2, s. 2-2.
 39. PAVLŮ, Dušan. Odborný expertní posudek mediálního obrazu Moravskoslezského kraje celostátního a regionálního rozsahu za období leden 2007 - červen 2007. Praha, 2008. 5 s.
 40. KUBÍČEK, Antonín. Plagiátorství a co dál? Xadonia. 2008, roč. 7, č. 1, s. 10-11.
 41. ROUBAL, Ondřej, Zdeněk CECAVA, Miloslav KAFKA a Michal TOMČÍK. Posluchači třetího ročníku bakalářského studia VŠFS (AR 2007/2008). Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2008.
 42. PRŮŠA, Ladislav. Potřeba sociálních služeb pro staré občany z dlouhodobého pohledu. Fórum sociální politiky. 2008, roč. 2008, č. 3, s. 23-25. ISSN 1802-5854.
 43. PRŮŠA, Ladislav. Pracovníci ve zdravotnictví a řídící pracovníci ve zdravotnictví - resortní analýza potřeb pracovníků jednotlivých profesí a oborů, s výhledem do roku 2015. Kladno: Institut sociálního rozvoje, 2008.
 44. CHARVÁT, Jan. Propaganda xenofobie. A2. 2008, č. 28, s. 18-18. ISSN 1801-4542.
 45. ŠENKÝŘOVÁ, Bohuslava. Předání sbírky Klokánek. Šortky VŠFS. 2008, roč. 2, s. 2-2.
 46. PAVLŮ, Dušan. Realita marketingových aktivit průmyslových podniků. Marketing magazine. 2008, roč. 2008, č. 1, s. 30-32. ISSN 1211-7315.
 47. BUDINSKÝ, Petr a Radim VALENČÍK. Redistribution Systems Theory as a Key to Reality Decoding. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2008, roč. 2008, č. 2, s. 158-175. ISSN 1802-792X.
 48. HELÍSEK, Mojmír. Riziko měnové krize z hlediska účasti v kurzovém mechanismu ERM II. Politická ekonomie. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2008, LVI, č. 3, s. 380-403, 23 s. ISSN 0032-3233.
 49. KUNZ, Vilém a Anna KLOSOVÁ. Rozvoj lidských zdrojů drobných a malých podniků v Ústeckém kraji. In Inovace výukových programů a možnosti jejich financování. Praha: Oeconomica, 2008. s. 12-18, 6 s. ISBN 978-80-245-1395-9.
 50. ŠMÍD, Jan. Socialismus – základní teze. Distance - revue pro kritické myšlení. Praha: Distance, o.s., 2008, roč. 11, č. 2, s. 48-54, 6 s. ISSN 1212-7833.
 51. VOSTATEK, Jaroslav. Sociální důchodové pojištění můžeme mít. FÓRUM sociální politiky. 2008, roč. 2, č. 4, s. 27-29. ISSN 1802-5854.
 52. VOSTATEK, Jaroslav. Sociální nemocenské pojištění mít můžeme. FÓRUM sociální politiky. 2008, roč. 2, č. 4. ISSN 1802-5854.
 53. KUNZ, Vilém. Společenská odpovědnost firem a její uplatňování v ČR (disertační práce). Praha: VŠE - fakulta podnikohospodářská, 2008. 198 s.
 54. KUNZ, Vilém. Společensky odpovědné podnikání. In Podnikání malé a střední firmy. Praha: Grada Publishing, 2008. s. 54-57. ISBN 978-80-247-2409-6.
 55. TÖPFER, Pavel. Společná vybraná podposloupnost. Matematika, fyzika, informatika. 2008, roč. 17, č. 2, s. 101-105. ISSN 1210-1761.
 56. MATES, Pavel. Svobodný přístup k informacím. Právní rádce. 2008, roč. 16, č. 6, s. 35-40. ISSN 1210-4817.
 57. VALENČÍK, Radim. Teorie her a redistribuční systémy. 1. vyd. Praha: VŠFS, 2008. 120 s. ISBN 978-80-7408-002-9.
 58. NOVOTNÝ, Filip. The Exchange Rate Adjustment Role in Imperfect Competition: the Case of the Czech Republic. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2008, roč. 2008, č. 1, s. 38-55. ISSN 1802-792X.
 59. GERŠL, Adam. Three Indirect Effects of Foreign Direct Investment: Evidence from the Czech Republic. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2008, roč. 2008, č. 1, s. 15-37. ISSN 1802-792X.
 60. SCHEU, Harald Christian. Trestní právo v napětí kulturního konfliktu. Jurisprudence. 2008, roč. 17, č. 5, s. 3-7. ISSN 1802-3843.
 61. STÝBLO, Jiří. Úspěšné rešení konfliktů na pracovišti. Práce a mzda. 2008, roč. 2008, č. 56, s. 53-58. ISSN 0032-6208.
 62. MATES, Pavel, Jaroslava KADEŘÁBKOVÁ a R. WOKOUN. Úvod do regionálních věd a veřejné správy. 2. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008. 455 s. ISBN 978-80-7380-086-4.
 63. ŠENKÝŘOVÁ, Bohuslava. Úvodník. Šortky VŠFS. 2008, roč. 2, č. 1, s. 1-1.
 64. ŠENKÝŘOVÁ, Bohuslava. Úvodník. Šortky VŠFS. 2008, roč. 2, č. 2, s. 1-1.
 65. PAVLŮ, Dušan. Veletrhy v konkurenci dalších informačních zdrojů. Euroveletrhy. 2008, roč. 15, s. 4-4. ISSN 1802-436X.
 66. PAVLŮ, Dušan. Veletrhy významná součást marketingové komunikace firmy. Prague Expo Journal. 2008, roč. 1, č. 1, s. 28-30.
 67. STARÝ, Marek. Vymření rodu Chlumů z Chlumu a zánik rytířského statku Újezdec. Středočeský sborník historický. 2008, roč. 2004-2007, 30-33, s. 62-87. ISSN 0585-4172.
 68. KUNZ, Vilém a J. SRPOVÁ. Výzkum v oblasti CSR mezi zástupci podnikové sféry v České republice. In Podníkání a konkurenceschopnost. Bratislava: Fakulta podnikového managementu, Ekonomická univerzita v Bratislavě, 2008. s. 327-332, 5 s. ISBN 978-80-225-2552-7.
 69. SCHEU, Harald Christian. Vznik nového státu a jeho uznání v mezinárodním právu. Mezinárodní politika. 2008, roč. 32, č. 4, s. 4-6. ISSN 0543-7962.
 70. MATES, Pavel a ET AL. Základy správního práva trestního. 4. vyd. Paha: C.H.Beck, 2008. 202 s. ISBN 978-80-7179-806-4.
 71. PAVLŮ, Dušan. Záujem o výstavnictví narastá. Hospodárske noviny. 2008, roč. 2008.
 72. VYBÍHAL, Václav. Zdaňování příjmů fyzických osob 2008, praktický průvodce. 4. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. 216 s. ISBN 978-80-247-2536-9.
 73. PAVLŮ, Dušan a Hana JAHODOVÁ. Zvoní autosalonům hrana? Strategie. 2008, roč. 16, č. 2, s. 53-54. ISSN 1210-3756.
 74. TÖPFER, Pavel. 19. Mezinárodní olympiáda v informatice. Matematika, fyzika, informatika. 2008, roč. 17, č. 4, s. 244-247, 14 s. ISSN 1210-1761.
 75. 2007

 76. ČASTORÁL, Zdeněk. Aktuální otázky východisek řízení podniků v nových podmínkách globalizujícího se světa. In Európska konferencia produktivity EPC. Žilina: Evropská asociace národních center a Slovenské centrum produktivity, 2007. s. 346-348. ISBN 978-80-969391-7-6.
 77. HELÍSEK, Mojmír. Aktuální stav příprav na zavedení eura v ČR. Informace o semináři. In Zpravodaj České společnosti ekonomické. 2007.
 78. GOMBÁR, Eduard. Bitva o Suez. Studená válka, druhý arabsko-izraelský konflikt a britsko-francouzská intervence v Egyptě. Mezinárodní politika. 2007, XXXI, č. 8, s. 40-40. ISSN 0543-7962.
 79. ČASTORÁL, Zdeněk. Dialektika lidského kapitálu a znalostního kapitálu. In Lidský kapitál a investice do vzdělání. Praha: VŠFS, 2007. ISBN 80-86754-71-5.
 80. KREBS, Vojtěch. Die demographische Entwicklung in Europa und ihre Konsequenzen fur sozialen Sicherungssysteme. Demografie. 2007, roč. 49, č. 1, s. 57-58. ISSN 0011-8265.
 81. STÝBLO, Jiří. HR jako podnikatel a strategický partner managementu. Práce a mzda. 2007, roč. 55, č. 10. ISSN 0032-6208.
 82. PAVLŮ, Dušan. Charakteristika veletržního a výstavního trhu v ČR 2007. Euroveletrhy. 2007, roč. 15, s. 4-5. ISSN 1802-436X.
 83. ČASTORÁL, Zdeněk. Inovace ve strategických souvislostech. In Svět práce a kvalita života v globalizované ekonomice. Praha: VŠE, 2007. ISBN 978-80-245-1207-5.
 84. LISSE, Luděk. Insolvenční právo. 1. vyd. Praha: VŠFS, 2007. 90 s. ISBN 978-80-86754-91-8.
 85. PAVLÁT, Vladislav. Jak vznikala pražská burza cenných papírů (1993 - 2008). ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2007, roč. 2007, č. 2, s. 66-78. ISSN 1802-792X.
 86. PAVLÁT, Vladislav a Antonín KUBÍČEK. K integraci regulace a dohledu nad finančními trhy a možnostem její praktické realizace. ACTA VŠFS. 2007, roč. 1, č. 1, s. 4-25. ISSN 1210-4817.
 87. VALENČÍK, Radim. Lidský kapitál a investice do vzdělání. Praha: VŠFS, 2007. ISBN 978-80-86754-95-6.
 88. ŠTĚPÁNEK, Pavel. Maastrichtská fiskální kritéria: užitečný nástroj nebo neefektivní zátěž? ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2007, roč. 2007, č. 2, s. 60-64. ISSN 1802-792X.
 89. KALA, T. a Karel LACINA. Management malé obce: rozvoj a fungování místních a regionálních správ a samospráv. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2007. 110 s. ISBN 978-80-7041-921-2.
 90. BÍLKOVÁ, Diana. Methods of the estimation of lognormal distribution in connection with the distribution of wages and income. In MSED na VŠE. Praha: Typograf, 2007. s. 1-6. ISBN 978-80-254-0274-0.
 91. BÍLKOVÁ, Diana. Metody odhadu parametrů logaritmicko-normální rozdělení v souvislosti s rozdělení mezd a příjmů. In Mezinárodní statisticko-ekonomické dny na VŠE v Praze [CD-ROM]. Praha: VŠE, 2007. s. 1-6. ISBN 978-80-254-0275-7.
 92. BÍLKOVÁ, Diana. Metody odhadu parametrů logaritmicko-normální rozdělení v souvislosti s rozdělení mezd a příjmů. In Mezinárodní statisticko-ekonomické dny na VŠE v Praze: Sborník abstraktů. 1. vyd. Praha: VŠE, 2007. 7 s. ISBN 978-80-254-0274-0.
 93. TÖPFER, Pavel. Mezinárodní olympiáda v informatice IOI 2007. Rozhledy matematicko-fyzikální. 2007, roč. 82, č. 4, s. 49-51. ISSN 0035-9343.
 94. CEDL, Jan a Zdeněk ČASTORÁL. Místo controllingu v modelu strategického řízení podniku. In Zvyšování konkurenceschopnosti aneb nové výzvy pro rozvoj regionů, států a mezinár. trhů. Ostrava: Ekonomická fakulta VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2007. ISBN 978-80-248-1457-5.
 95. BÍLKOVÁ, Diana. Modeling of Income Distributions Using Lognormal Distribution. In AMSE 2007. Banská Bystrica: Univerzita Mateje Bela, 2007. s. 10-15. ISBN 978-80-969535-4-7.
 96. BÍLKOVÁ, Diana. Modelling of income distributions using lognormal distribution. In AMSE 2007 (CD ROM). Poprad: Občianske združenie Financ, 2007. s. 10-15. ISBN 978-80-969535-7-8.
 97. BÍLKOVÁ, Diana. Modely mzdových rozdělení. Forum Statisticum Slovacum. Bratislava: SŠDS, 2007, roč. 3, č. 6, s. 4-17, 13 s. ISSN 1336-7420.
 98. KUBÁTOVÁ, Květa. Možnosti a meze české daňové politiky v období po vstupu do EU a před vstupem do Eurozóny. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2007, roč. 2007, č. 2, s. 5-19. ISSN 1802-792X.
 99. KREBS, Vojtěch a Ladislav PRŮŠA. Možnosti řešení současných problémů systému důchodového pojištění. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2007, roč. 2007, č. 2, s. 20-35. ISSN 1802-792X.
 100. ČASTORÁL, Zdeněk. Některé aspekty strategického znalostního managementu. In Integrované inženýrství v řízení průmyslových podniků, Teorie a praxe inovací v podnikovém řízení. Brno: ČVÚT, fak. Strojní, Praha - Ústav řízení a ekonomiky podniku, 2007. ISBN 978-80-01-03787-4.
 101. CHARVÁT, Jan. Neonacisté v Čechách. Agora. 2007, č. 35.
 102. SULITKOVÁ, Ludmila. Nepředvídatelné fenomény v životě raně novověkého města (na příkladu Brna předbělohorského období). AUC Philosophica et historia. Z pomocných věd historických XVI. 2007, roč. 2007, 1-2, s. 707-720. ISSN 0567-8293.
 103. ČASTORÁL, Zdeněk. Nové směry a otázky současného managementu. In Zvyšování konkurenceschopnosti aneb nové výzvy pro rozvoj regionů, států a mezinár. trhů. Ostrava: Ekonomická fakulta VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2007. ISBN 978-80-248-1457-5.
 104. KUBÁTOVÁ, Květa. Odraz daňové politiky České republiky a Slovenska v daňové kvótě a její struktuře. Ekonómia a podnikanie. 2007, roč. 1, č. 1, s. 45-48. ISSN 1337-4990.
 105. SCHEU, Harald Christian. Ochrana menšin v právu Evropské unie. Správní právo. 2007, roč. 40, č. 7, s. 490-514. ISSN 0139-6005.
 106. BÍLKOVÁ, Diana. Pearson's and Johnson's system of curves and distributions of wages and income. In Mezinárodní statisticko-ekonomické dny na VŠE v Praze: Sborník abstraktů. 1. vyd. Praha: Typograf, 2007. s. 1-6. ISBN 978-80-254-0275-7.
 107. BÍLKOVÁ, Diana. Pearson´s and Johnson´s system of curves and distributions of wages and income. In MSED na VŠE. Praha: Typograf, 2007. 8 s. ISBN 978-80-254-0274-0.
 108. BEDRETDINOV, Rafik. Podíl katedry ekonomie a mezinárodních vztahů na formování a rozvoji sociálního kapitálu. In Lidský kapitál a investice do vzdělání. Praha: VŠFS, 2007. ISBN 978-80-86754-95-6.
 109. SCHEU, Harald Christian. Právní opatření Evropské unie v boji proti terorismu. Acta Universitatis Carolinae Iuridica. 2007, roč. 2007, č. 1, s. 65-86. ISSN 0323-0619.
 110. BERKA, Petr a Martin LABSKÝ. Predicting Page Occurrence in a Click-stream Data: Statistical and Rule - based Approach. In Advances in Data Mining, 7th Industrial Conference ICDM 2007. Berlin: Springer, 2007. s. 135-147. ISBN 978-3-540-73434-5.
 111. HELÍSEK, Mojmír. Problémy kurzového konvergenčního kritéria při vstupu ČR do eurozóny. Informace o semináři. In Zpravodaj ČSE. 2007.
 112. KUNZ, Vilém. Program vzdělávání pro malé a drobné podniky a výsledky pilotních ověření. In Rozvoj lidských zdrojů drobných a malých podniků regionu. Most: VUHU, 2007. s. 12-23. ISBN 978-80-254-0902-2.
 113. ZICH, František. Přeshraniční vlivy v českém pohraničí. Ústí nad Labem: UJEP, 2007. 282 s. ISBN 978-80-7044-931-8.
 114. KAŇKA, Miloš a Eva KAŇKOVÁ. Příjímací zkoušky z matematiky na VŠE. Praha: Ekopress, 2007. 78 s. ISBN 978-80-86929-35-4.
 115. STÝBLO, Jiří. Příprava lidí na obtížně předvídatelnou budoucnost. Práce a mzda. 2007, roč. 55, č. 12. ISSN 0032-6208.
 116. MATES, Pavel. Reforma územní správy po roce 1989. Právněhistorické studie. 2007, roč. 2007, č. 39, s. 309-326. ISSN 0079-4929.
 117. LACINA, Karel. Regionální rozvoj a veřejná správa. Praha: VŠFS, 2007. 123 s. ISBN 978-80-86754-78-9.
 118. BERKA, Petr. Rule - based Prediction of Page Occurence in Click- stream Data. Mundus Symbolicus. Praha: VŠE, 2007, roč. 15, s. 25-32, 7 s. ISSN 1210-809X.
 119. BUDÍK, Josef. Řízení podniku. Praha: Professional Publishing, 2007. 63 s. ISBN 978-80-86946-59-7.
 120. ČASTORÁL, Zdeněk. Řízení (problémy) výkonnosti znalostního kapitálu. In Znalostní báze na podporu řízení podnikatelských seskupení. Praha: ČVÚT Praha, 2007. ISBN 978-80-01-03891-8.
 121. ČASTORÁL, Zdeněk. Řízení výkonnosti podniků ve strategických souvislostech. In Koncepce a praxe řízení výkonnosti (perspektivy, výzvy, iniciativy). Praha: VŠE, 2007. s. 7-20.
 122. PRŮŠA, Ladislav. Sociální ekonomika v evropském kontextu. FÓRUM sociální politiky. 2007, roč. 2007, č. 1, s. 30-31. ISSN 1802-5854.
 123. ZICH, František, ROUBAL a ET AL. Sociální profil posluchačů VŠFS (2006/2007). Praha: VŠFS, 2007.
 124. KREBS, Vojtěch a ET AL. Solidarita a ekvivalence v sociálních systémech, 1. etapa. Praha: VŠE, 2007. 135 s.
 125. KUNZ, Vilém a J. SRPOVÁ. Společenská odpovědnost a její vliv na rozvoj kvality života. In Svět práce a kvalita života v globalizované ekonomice. Praha: VŠE, 2007. ISBN 978-80-245-1207-5.
 126. KUNZ, Vilém a L. SEDLÁČKOVÁ. Společenská odpovědnost firem - role podnikatelského sektoru ve znalostní společnosti. In Problematika Corporate Social Responsibility se zaměřením na lidský kapitál, Gender Studies a environmentální management. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2007. s. 207-213. ISBN 978-80-7372-289-0.
 127. KUNZ, Vilém a J. SRPOVÁ. Společenská odpovědnost firem - výzva pro podnikatelský sektor v České republice. In Konkurenceschopnost podniků, měst a regionů - REGIO 2007. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2007. s. 92-100. ISBN 978-80-7043-633-2.
 128. KUNZ, Vilém a J. SRPOVÁ. Společenská odpovědnost firem a její perspektivy v České republice. In Problematika Corporate Social Responsibility se zaměřením na lidský kapitál, Gender Studies a environmentální management. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2007. s. 200-206. ISBN 978-80-7372-289-0.
 129. KUNZ, Vilém a J. SRPOVÁ. Společenská odpovědnost firem v České republice. In Sociální ekonomika, sociální podnik a sociální kapitál. Ústí nad Labem: UJEP, 2007. ISBN 978-80-7044-954-7.
 130. KUNZ, Vilém a J. SRPOVÁ. Společenská odpovědnost firme - hledání cest k jejímu rozšíření. In Inovace a péče o kvalitu. Praha: ČSJ, 2007. s. 54-64. ISBN 978-80-245-1207-5.
 131. KUNZ, Vilém. Společensky odpovědné chování přináší firmám konkurenční výhody. In Marketingová komunikace a konkurence. Zlín: Univerzita T. Bati, 2007. s. 95-104, 9 s. ISBN 978-80-7318-634-0.
 132. KUNZ, Vilém, J. JANČÍK a A. KLOSOVÁ. Spolupráce s malými a drobnými podniky v Ústeckém kraji. In Inovace výuky managementu a podnikání na vysokých školách. Plzeň: ZČU Plzeň, 2007. s. 11-18. ISBN 978-80-7043-613-4.
 133. KREBS, Vojtěch. Střednědobý program výzkumu a vývoje v resortu MPSV pro roky 2008 - 2010. Paha: VŠE, 2007. 26 s.
 134. ŠENKÝŘOVÁ, Bohuslava. Studenti si platí příležitost, ne diplom. Obchodní týdeník. 2007, roč. 2007. ISSN 1214-6579.
 135. SORBY, Karol R. a Eduard GOMBÁR. Suez 1956 - Decline of Traditional Colonialism in the Middle East. Asian and African Studies. Bratislava, 2007, roč. 16, č. 1, s. 120-122, 2 s. ISSN 1335-1257.
 136. KREBS, Vojtěch. Systém sociálních služeb potřebuje zásadní změny. FÓRUM sociální politiky. 2007, roč. 1, č. 2, s. 30-30. ISSN 1802-5854.
 137. DVOŘÁK, Pavel a Petr LEJTNAR. Tendence ve vývoji veřejného zadlužení zemí EU. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2007, roč. 2007, č. 2, s. 36-59. ISSN 1802-792X.
 138. ČASTORÁL, Zdeněk. Teoretická a praktická východiska řízení podniku v nových podmínkách globalizujícího se světa. In Inproforum 2007. České Budějovice: Jihočeská univerzita, ekonomická fakulta, 2007. ISBN 978-80-7394-016-4.
 139. GOMBÁR, Eduard. Turecká válka za nezávislost 1919-1923. Historický obzor. Praha: Aleš Skřivan, 2007, roč. 18, 7-8, s. 151-158, 7 s. ISSN 1210-6097.
 140. MATES, Pavel. Ústavní soud k ochraně soukromí veřejně činných osob. Právní zpravodaj. 2007, roč. 8, č. 12, s. 13-14. ISSN 1212-8694.
 141. ČECHÁK, Vladimír. Úvod do základů logiky a metodologie. Praha: VŠFS, 2007. 66 s. ISBN 978-80-86754-90-1.
 142. HAMERNÍKOVÁ, Bojka, Alena MAAYTOVÁ, Vojtěch KREBS, Ladislav PRŮŠA, František NAHODIL, Květa KUBÁTOVÁ, Petr WAWROSZ a ET AL. Veřejné finance. Praha: Aspi, 2007. 364 s. ISBN 978-80-7357-301-0.
 143. HELÍSEK, Mojmír. Vstup ČR do Eurozóny, ERM II a kurzové konvergenční kritérium (kolektiv autorů). Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2007. 172 s. ISBN 978-80-7408-000-5.
 144. PAVLŮ, Dušan. Výzkum uplatnění rozhodujících tržních kompetencí a odstranění možných rozporů v malých a středních podnicích. Paha: FEL ČVUT, 2007.
 145. SCHEU, Harald Christian. Význam a přínos Evropské charty regionálních či menšinových jazyků. Správní právo. 2007, roč. 2007, č. 2, s. 105-127. ISSN 0139-6005.
 146. HRONOVÁ, Štěpánka. Zapojení studijního střediska Most do zahraničních stáží. Šortky VŠFS. 2007, roč. 2, č. 1, s. 2-2.
 147. PAVLŮ, Dušan. Závěrečná zpráva z výzkumu názorů návštěvníků na akci NOC REKLAMOŽROUTŮ 2007. Zlín: FMK UTB, 2007.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 3. 12. 2021 02:07