Informační systém VŠFS

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

  1. KLESLA, Arnošt. Covid úvěry pro malé a střední podniky a hrozba zombie efektu. Bankovnictví. Praha: 4H production s. r. o., 2020, roč. 2020, č. 5, s. 26 - 27. ISSN 1212-4273.
  2. KLESLA, Arnošt. Čína a vlastní digitální měna. Bankovnictví. Praha: 4H production s.r.o., 2020, XXVII, 9/2020, s. 25. ISSN 1212-4273.
  3. HELÍSEK, Mojmír. Economic Research Support – 7th Annual Competition for the Prize of prof. František Vencovský. In ACTA VŠFS. Praha, 2020. s. 68-72. Vol. 14, No.1. ISSN 1802-792X. doi:10.37355/acta-2020/1-05.
  4. KNIHOVÁ, Ladislava. Ikonická partnerství ikonických značek. Marketing a komunikace. Praha: Česká marketingová společnost, 2020, XXV, 1/2020, s. 14-15. ISSN 1211-5622.
  5. LEŠKA, Rudolf. Koronavirus jako příležitost aneb Mluvme o systémových problémech ve financování kultury. In Divadelní noviny. Praha: Společnost pro Divadelní noviny, 2020. s. 10-10. ISSN 1210-471X.

  2019

  1. LEŠKA, Rudolf, Jiří SRSTKA a Josef HERMAN. Autor, nebo interpret? In Divadelní noviny. Praha: Společnost pro Divadelní noviny, 2019. 2 s. ISSN 1210-471X.
  2. LEŠKA, Rudolf. Autorské právo přes 200 let s námi. In Autor in. Praha: OSA — Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z. s., 2019. s. 06-06. ISSN 2464-6598.
  3. KLESLA, Arnošt. Investiční rozvoj malých a středních podniků pro budoucí konkurenceschopnost. Praha: 4H production, s. r. o., 2019. s. 30 - 33. ISSN 1212-4273.
  4. LEŠKA, Rudolf. Opravdový konec internetu? In Divadelní noviny. Praha: Společnost pro Divadelní noviny, 2019. s. 2. ISSN 1210-471X.
  5. HELÍSEK, Mojmír. Ovlivňuje distribuční stres alokaci aktiv životních pojišťoven? Zkušenost českého prostředí. Informace o semináři. In Zpravodaj České společnosti ekonomické. 2019. s. 4.
  6. HRONOVÁ, Štěpánka. Seniory ve školních lavicích baví výuka anglického jazyka. Most: Statutární město Most, 2019. Mostecké listy (online).
  7. ERBEN, Michal a Jaroslav DAŇHEL. Zavedení dobrovolného zdravotního pojištění se stále odkládá. Pojistný obzor : Časopis českého pojišťovnictví. Praha: Česká asociace pojišťoven, 2019, Neuveden, č. 1, s. 10-11. ISSN 0032-2393.
  8. LEŠKA, Rudolf. Zločinu rušení náboženství…. In Divadelní noviny. Praha: Společnost pro Divadelní noviny, 2019. s. 2. ISSN 1210-471X.

  2018

  1. PETRŮ, Naděžda. Drtivá většina firem v Indonésii je rodinných. 1. vyd. Praha: ANTECOM, s.r.o, 2018. s. 30-31. ISSN 1805-5397.
  2. PETRŮ, Naděžda. Historie - od šunky po hutě a textilky. 1. vyd. Praha: Economia a.s., 2018. s. 24-25. Podnikání. ISSN 0862-9587.
  3. PETRŮ, Naděžda. Honduras: Rodina je svatá. 1. vyd. Praha: Antecom, s.r.o., 2018. s. 66-67. VII. ročník. ISSN 1805-5397.
  4. PETRŮ, Naděžda. Industrializace Thajska je spjata s rodinnými podniky. 1. vyd. Praha: ANTECOM, s.r.o, 2018. s. 42-43. ISSN 1805-5397.
  5. SCHLOSSBERGER, Otakar. Kam se poděl "přeshraniční převod"? Bankovnictví. Praha: 4H production, s. r. o., 2018, XXV, 9/2018, s. 28-31. ISSN 1212-4273.
  6. CHYTIL, Miloslav a Giuseppe MAIELLO. Kniha C.F. Schertze Discursus Juridicus zpět ve Spálově. Ostrava: Společnost přátel Poodří, 2018. s. 55-56. ISSN 1803-2338.
  7. HELÍSEK, Mojmír. Pobídky a střet zájmů u investičních služeb. Informace o semináři. In Zpravodaj České společnosti ekonomické. 2018. s. 10.
  8. HELÍSEK, Mojmír. Results and Perspectives of Doctoral Candidates’ Conferences at the University of Finance and Administration. In ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2018. s. 191-193. Vol. 12, No. 2. ISSN 1802-792X.
  9. PETRŮ, Naděžda. RODINNÉ FIRMY – NADĚJE PRO BOSNU A HERCEGOVINU. 1. vyd. Praha: Antecom, s.r.o., 2018. s. 54-55. ISSN 1805-5397.
  10. PETRŮ, Naděžda. Rodinné podnikání má v Kolumbii tradici. 1. vyd. Praha: Antecom, s.r.o., 2018. s. 44-45. 1/2018. ISSN 1805-5397.
  11. PETRŮ, Naděžda. VĚTŠINA RUMUNSKÝCH RODINNÝCH FIREM SVOU VIZI TEPRVE HLEDÁ. 1. vyd. Praha: Antecom, s.r.o., 2018. s. 62-63. ISSN 1805-5397.
  12. ČECHÁK, Vladimír. Vývoj územně-správního členění v období první republiky. Praha: Ministerstvo vnitra, 2018. s. 14-15.
  13. LEŠKA, Rudolf. Zapojit se do obchodu s padělky je neetické. In Lidové noviny. Praha: MAFRA, a. s., 2018. s. 12-12. ISSN 0862-5921.

  2017

  1. HELÍSEK, Mojmír. Český penzijní systém a návrhy na jeho reformu. Informace o semináři. In Zpravodaj České společnosti ekonomické. 2017. vyd. Praha: Česká společnost ekonomická, 2017. s. 3-4, 1 s.
  2. LEŠKA, Rudolf. „Kouříme? Nekouříme – víme?“. In Divadelní noviny. Praha: Společnost pro Divadelní noviny, 2017. s. 2. ISSN 1210-471X.
  3. PETRŮ, Naděžda. Navzdory ekonomické nejistotě jsou rodinné podniky v Keni živé, úspěšné a ambiciózní. TradeNews. Magazín Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Praha: ANTECOM, s.r.o.,, 2017, roč. 6., 6/2017, s. 54-55. ISSN 1805-5397.
  4. HELÍSEK, Mojmír. Prognózy HDP – nakolik jsou přesným vodítkem vývoje ekonomiky? Informace o semináři. In Zpravodaj České společnosti ekonomické. 2017. vyd. Česká společnost ekonomická, 2017. s. 6.
  5. LEŠKA, Rudolf. Roztrháno na kusy. In Divadelní noviny. Praha: Společnost pro Divadelní noviny, 2017. s. 2. ISSN 1210-471X.
  6. PETRŮ, Naděžda. 91 procent Německých firem je rodinných. 4/2017/VI.ročník. Praha: ANTECOM, s.r.o.,, 2017. s. 44-45. ISSN 1805-5397.

  2016

  1. LEŠKA, Rudolf. Když si chcete na pražské ulici zahrát na housle, musíte za advokátem. In Divadelní noviny. Praha: Společnost pro Divadelní noviny, 2016. s. 2. ISSN 1210-471X.

  2015

  1. LEŠKA, Rudolf. Neobjevujme objevené. In Divadelní noviny. Praha: Společnost pro Divadelní noviny, 2015. 1 s. ISSN 1210-471X.
  2. LEŠKA, Rudolf. Patří špatný vkus za mříže? In Divadelní noviny. Praha: Společnost pro Divadelní noviny, 2015. s. 2. ISSN 1210-471X.

  2012

  1. LEŠKA, Rudolf. Mnoho povyku pro nic. In Divadelní noviny. Praha: Společnost pro Divadelní noviny, 2012. s. 2. ISSN 1210-471X.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 29. 11. 2023 19:07