Information System VŠFS

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2010

 1. MATES, Pavel. Příspěvek k právnímu řešení problému domácího násilí. Právní zpravodaj. 2010, vol. 8, No 6. ISSN 1212-8694.
 2. 2007

 3. CYHELSKÝ, Lubomír and V. VALENTOVÁ. A new principle of enterprise management. Prague Economic Papers. Praha: Vysoká škola ekonomiká, 2007, No 2, p. 180-181. ISSN 1210-0455.
 4. STÝBLO, Jiří. Abeceda personalistiky. 1st ed. Olomouc: ANAG, 2007. 66 pp. ISBN 978-80-7263-395-1.
 5. PAVLÁT, Vladislav. Aktuální vývoj finančních trhů, jejich regulace a dozor: Sborník z mezinárodní konference, Praha 13-14. června 2007 [Sborník abstraktů a CD-ROM]. Praha: VŠFS, 2007. 28 pp. ISBN 80-86754-87-1.
 6. TÖPFER, Pavel. Algoritmy a programovací techniky. 2nd ed. Praha: Prometheus, 2007. 300 pp. ISBN 978-80-7196-350-9.
 7. BURÝŠEK, Slavomír. Bifurcation of solutions of any operator equation with the polynomial nonlinearity. Mundus Symbolicus. Praha: VŠE, 2007, vol. 15. ISSN 1210-809X.
 8. ROUBAL, Ondřej. Biografický výzkum a historická paměť osidlování českého pohraničí. SOCIOweb. 2007, vol. 5, No 4, p. 5-7. ISSN 1214-1720.
 9. HAMERNÍKOVÁ, Bojka. CESTA na cestě (CESTA on the Way). ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2007, vol. 2007, No 1, p. 103-104. ISSN 1802-792X.
 10. MAJERIK, Petr. Česko v roce 2008. Strategie. 2007, vol. 2007, No 1. ISSN 1210-3756.
 11. PAVLŮ, Dušan. Digitální věk a veletrhy? Paradox doby? Strategie. 2007, vol. 2007, No 26, p. 34-35. ISSN 1210-3756.
 12. HAVLÍČEK, Ivan. Diskrétní matematika. 1. vydání. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2007. 114 pp. ISBN 978-80-86754-84-0.
 13. ČASTORÁL, Zdeněk. Ekonomická kriminalita a ochrana podnikání v EU. In Ekonomické a právní aspekty podnikání v EU a ochrana lidských práv. Praha: Právnická fakulta UK v Praze, Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s.r.o. v Praze, 2007. p. 187-196. ISBN 978-80-85889-91-8.
 14. ČASTORÁL, Zdeněk. Ekonomická kriminalita (z pohledu řízení a správy). Praha: VŠFS, 2007. 184 pp. ISBN 978-80-86754-80-2.
 15. PRŮŠA, Ladislav. Ekonomie sociálních služeb. 2nd ed. Praha: ASPI, 2007. 180 pp. ISBN 978-80-7357-255-6.
 16. PAVLÁT, Vladislav, Přemysl ZÁŠKODNÝ and Josef BUDÍK. Finanční deriváty a jejich oceňování. 1st ed. Praha: VŠFS, 2007. ISBN 978-80-86754-73-4.
 17. BUDÍK, Josef. Fond kolektivního investování a činnost dohledu. In Aktuální vývoj finančních trhů, jejich regulace a dozor: Sborník abstraktů z mezinárodní konference a CD-ROM. 1st ed. Praha: VŠFS, 2007. p. 1-6. ISBN 80-86754-87-1.
 18. SCHRÁNIL, Pavel and Rudolf BALOUŠEK. Harmonizace účetnictví. Praha: VŠFS, 2007. ISBN 978-80-86754-89-5.
 19. WAWROSZ, Petr. Harmonizace vybraných oblastí našeho právního řádu s právem EU pohledem českých zájmů. Scientia et Societas. 2007, vol. 3, No 3, p. 90-123. ISSN 1801-7118.
 20. BACHMAN, P. and Karel LACINA. Introduction to Management and Marketing. 1st ed. Hradec Králové: Gaudeamus, 2007. 169 pp. ISBN 978-80-7041-849-9.
 21. VALENČÍK, Radim and Rafik BEDRETDINOV. Investování do lidského kapitálu a vzdělanostní společnost (Investing in Human Capital and Knowledge Society). ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2007, vol. 2007, No 1, p. 49-73. ISSN 1802-792X.
 22. WAWROSZ, Petr. Investování do sociálního kapitálu, efektivnost a redistribuční systémy (Investments in Social Capital, Efficiency and Systems of Redistributions). ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2007, vol. 2007, No 1, p. 74-102. ISSN 1802-792X.
 23. LISSE, Luděk. Ještě jednou k činnosti arbitrážních center. Právní rádce. 2007, vol. 2007, No 9, p. 61-63. ISSN 1210-4817.
 24. KUBÍČEK, Antonín and Vladislav PAVLÁT. K integraci regulace a dohledu nad finančními trhy a možnostem její praktické realizace (On Integration of Regulation and Supervision of the Financial Markets and on Facilitics of its Applied Implementation). ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2007, vol. 2007, No 1, p. 4-25. ISSN 1802-792X.
 25. SCHEU, Harald Christian. K otázce rituálního usmrcování zvířat podle islámských předpisů. Kulturní konflikt před německými soudy. Jurisprudence. 2007, vol. 2007, No 1, p. 10-13. ISSN 1802-3843.
 26. CYHELSKÝ, Lubomír and V. VALENTOVÁ. Katedra ekonomické statistiky. In Almanach 15. výročí založení fakulty. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2007. p. 72-75.
 27. CYHELSKÝ, Petr and Lubomír CYHELSKÝ. Ke vzniku Montgomeryova cenového indexu před sedmdesáti lety. Statistika. Praha: Český statistický úřad, 2007, No 6, p. 509-513, 4 pp. ISSN 0322-788X.
 28. HELÍSEK, Mojmír. Krize EMS, česká měnová krize a souvislosti se zapojením koruny do mechanismu ERM II. (EMS Crisis, Czech Currency Crisis and Connections to Joining of the Crown into ERM II). Acta VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2007, vol. 1, No 1, p. 26-48. ISSN 1802-792X.
 29. BERKA, Petr, J. RAUCH and M. TOMEČKOVÁ. Learned from the ECML/PKDD Discovery Challenge on the Atherosclerosis Risk Factors Data. Computing and Informatics. 2007, vol. 26, No 3, p. 1001-1016, 15 pp. ISSN 1335-9150.
 30. PETRŽÍLEK, Petr. Legislativa udržitelného rozvoje a nové podnikatelské příležitosti. Praha: LexisNexis CZ s.r.o., 2007. 230 pp. EKO. ISBN 978-80-86920-20-7.
 31. STÝBLO, Jiří. Lidský kapitál, inovace a příprava na budoucnost. Práce a mzda. 2007, vol. 55, No 6. ISSN 0032-6208.
 32. BERKA, Petr, Jan RAUCH and Milan ŠIMŮNEK. LISp-Miner: Systém pro získávání znalostí z dat. In Znalostní manažment 2007 [CD-ROM]. Bratislava: VŠM Bratislava, 2007. p. 1-20. ISBN 978-80-89306-02-2.
 33. HELÍSEK, Mojmír. Macroeconomics of Open Economy - recenze publikace Muchová, E. : Makroekonómia otvorenej ekonomiky, Bratislava. Prague Economic Papers. Praha: Vysoká škola ekonomiká, 2007, No 1, p. 95-96. ISSN 1210-0455.
 34. WAWROSZ, Petr. Makroekonomie. 1st ed. Praha: VŠFS, 2007. 212 pp. ISBN 978-80-86754-80-2.
 35. STÝBLO, Jiří. Management inovací. Práce a mzda. 2007, vol. 55, No 4. ISSN 0032-6208.
 36. BUDÍK, Josef. Manažerské techniky a koučování – vybrané přístupy a teorie. Acta Oeconomica Pragensia. Praha: VŠE, 2007, vol. 15, No 3, p. 66-70, 4 pp. ISSN 0572-3043.
 37. PAVLŮ, Dušan. Marketingové komunikace - netradiční informační služba? Marketing & Komunikace. 2007, vol. 2007, No 3. ISSN 1211-5622.
 38. PAVLŮ, Dušan. Marketingové komunikace – netradiční informační služba? Marketing & Komunikace. 2007, vol. 2007, No 3. ISSN 1211-5622.
 39. PAVLŮ, Dušan and ET AL. Marketingové komunikace a konkurence. Zlín: FMK UTB, 2007. 172 pp.
 40. COUFAL, J., J. KLŮFA and Miloš KAŇKA. Matematika pro ekonomy. Praha: Ekopress, 2007. 197 pp. ISBN 80-86929-24-8.
 41. URBAN, Jan, Jiří STÝBLO and Margerita VYSOJAKOVÁ. Meritum - Personalistika 2007/2008. Praha: ASPI, 2007. 924 pp. edice Meritum. ISBN 978-80-7357-239-6.
 42. TÖPFER, Pavel. Mezinárodní olympiáda v informatice. Rozhledy matematicko-fyzikální. 2007, vol. 82, No 1, p. 50-53. ISSN 0035-9343.
 43. KREBS, Vojtěch. Mezinárodní seminář "Die demographische Entwicklung in Europa und ihre Konsequenzen für sozialen Sicherungssysteme". Demografie. 2007, vol. 49, No 1, p. 57-58. ISSN 0011-8265.
 44. VALENČÍK, Radim, Petr WAWROSZ and Rafik BEDRETDINOV. Mikroekonomie I: Bakalářský studijní obor. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2007. ISBN 978-80-86754-77-2.
 45. VALENČÍK, Radim, Petr WAWROSZ and Rafik BEDRETDINOV. Mikroekonomie I: Magisterský studijní obor. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2007. ISBN 978-80-86754-81-9.
 46. DVOŘÁK, Pavel. Monetární teorie cyklu, dluhový problém a finanční krize. Politická ekonomie. 2007, No 2, p. 183-205, 18 pp. ISSN 0032-3233.
 47. PRŮŠA, Ladislav. Návrh priorit a cílů společného působení nepojistných sociálních dávek a hmotné podpory v nezaměstnanosti. Praha: SOCIOKLUB, 2007.
 48. LISSE, Luděk. Některé aspekty generální klauzule nekalé soutěže. Obchodní právo. 2007, vol. 2007, No 9, p. 2-17. ISSN 1210-8278.
 49. PAVLŮ, Dušan. Nová média - nové hrozby, nebo nová inspirace pro veletrhy? Prague Expo Journal. 2007, vol. 2007, No 1, p. 6-6.
 50. CYHELSKÝ, Lubomír and V. VALENTOVÁ. Nový princip řízení podniku. Politická ekonomie. Praha: VŠE, 2007, No 1, p. 132-133. ISSN 0032-3233.
 51. ČECHÁK, Vladimír. Osobnost a postavení pracovníka (úředníka) veřejné správy. In Problematika přípravy úředníků veřejné správy. Olomouc, 2007. p. 10.
 52. ČECHÁK, Vladimír. Osobnost a profesní (kvalifikační) profil pracovníka veřejné správy. In Rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě. Opava: Obchodně podnikatelská fakulta Slezské univerzity, 2007. p. 9.
 53. PRŮŠA, Ladislav and Jan VLACH. Osoby samostatně výdělečně činné v České republice. Scientia et Societas. 2007, vol. 3, No 1, p. 48-60. ISSN 1801-7118.
 54. LACINA, Karel and ET AL. Partnerství pro cestovní ruch na regionální úrovni. 1st ed. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. 216 pp. ISBN 978-80-7194-974-9.
 55. PRŮŠA, Ladislav. Plán rozvoje sociálních služeb jako nástroj pro odstranění dlouhodobých problémů v sociální oblasti. Národohospodářský obzor. 2007, vol. 2007, No 1, p. 47-53. ISSN 1213-2446.
 56. PAVLŮ, Dušan. Pod drobnohledem výzkumů veletrhy a výstavy. Marketing magazine. 2007, vol. 2007, No 6, p. 16-17. ISSN 1211-7315.
 57. CYHELSKÝ, Lubomír and Petr CYHELSKÝ. Podíl počtu smysluplných porovnání diferencí hodnot ordinální proměnné na celkovém počtu jejich porovnání. Statistika. Praha: Český statistický úřad, 2007, No 4, p. 322-326, 4 pp. ISSN 0322-788X.
 58. BALOUŠEK, Rudolf, Pavel SCHRÁNIL and ET AL. Podvojné účetnictví v bankách. 2nd ed. Praha: C.H.Beck, 2007. 265 pp. ISBN 978-80-7179-663-3.
 59. BALOUŠEK, Rudolf, Dana KUBÍČKOVÁ and ET AL. Podvojné účetnictví v bankách. Praha: C.H.Beck, 2007. 265 pp. ISBN 978-80-7179-663-3.
 60. MATES, Pavel and ET AL. Policejní právo, právní předpisy s komentářem. 4th ed. Praha: Linde, 2007. 396 pp. ISBN 978-80-7201-672-3.
 61. ČASTORÁL, Zdeněk and Jan CEDL. Position of controlling in the strategic management of an enterprise. In Strategic management and its suport by information systems. Ostrava: VŠB-TU, 2007. ISBN 978-80-248-1466-7.
 62. KELEMEN, J., Petr BERKA and ET AL. Pozvanie do znalostnej spoločnosti. Bratislava: Iura Edition – Wolters Kluwer, 2007. 265 pp. ISBN 978-80-8078-149-1.
 63. WAWROSZ, Petr. Právo Evropské Unie a národní zájmy České republiky. Scientia et Societas. 2007, vol. 3, No 1, p. 61-84. ISSN 1801-7118.
 64. BERKA, Petr and M. LABSKÝ. Predicting Page Occurence in a Click-stream Data: Statistical and Rule-based Approach. Advances in Data Mining. 2007, p. 135-147, 12 pp. ISSN 0302-9743.
 65. PRŮŠA, Ladislav. Projekt "Cesta ke kvalitě" s podporou Iniciativy Společenství EQUAL. FÓRUM sociální politiky. 2007, vol. 2007, No 1, p. 21-23. ISSN 1802-5854.
 66. VOSTATEK, Jaroslav. Reforma penzijního připojištění. Ekonom. 2007, vol. 29. ISSN 1210-0714.
 67. MATES, Pavel and ET AL. Reforma veřejné správy. 1st ed. Paha: ASPI, 2007. 375 pp. ISBN 978-80-7357-300-3.
 68. VOSTATEK, Jaroslav. Reforma veřejných financí a privatizace sociálního zabezpečení. Pojistný obzor. 2007, vol. 2007, No 10. ISSN 0032-2393.
 69. STARÝ, Marek. Rozšíření českého panského stavu v roce 1607. Právněhistorické studie 38. Praha: Karolinum, 2007, vol. 2007, p. 69-87. ISSN 0079-4929.
 70. BURÝŠEK, Slavomír. Small solutions of a holomorphic operator equation. Mundus Symbolicus. Praha: VŠE, 2007, vol. 15. ISSN 1210-809X.
 71. KREBS, Vojtěch. Sociáloní politika. 4th ed. Praha: ASPI, 2007. 503 pp. ISBN 80-7357-276-1.
 72. GOMBÁR, Eduard. Sorby, Karol R. Arabský východ (1945-1958). Bratislava: Veda, 2005. Asian and African Studies. 2007, vol. 16, No 1, p. 122-124. ISSN 1335-1257.
 73. GOMBÁR, Eduard. Sorby, Karol R. Suez 1956: Súmrak tradičného kolonializmu na Blízkom východe. Bratislava: Veda, 2003. Asian and African Studies. 2007, vol. 16, No 1, p. 120-122. ISSN 1335-1257.
 74. CHARVÁT, Jan. Současný politický extremismus a radikalismus. Praha: Portál, 2007. 184 pp. ISBN 978-80-7367-098-6.
 75. KOCOUREK, Ludomír. Správa v českých zemích a v Československu v letech 1848 - 2005. 1st ed. Praha: VŠFS, 2007. 134 pp. ISBN 978-80-86754-75-8.
 76. GOMBÁR, Eduard. Sýrie za vlády emíra Fajsala v letech 1918-1920. Historický obzor. Praha, 2007, vol. 18, 3-4, p. 66-72, 6 pp. ISSN 1210-6097.
 77. WAWROSZ, Petr. Thorstein Veblen a americká meziválečná institucionální ekonomie. Marathon (on-line). 2007, vol. 2007, No 3. ISSN 1211-8591.
 78. KUBÍČKOVÁ, Dana and Pavel SCHRÁNIL. Účetnictví organizačních složek státu, státních fondů, územně samosprávných celků a příspěvkových organizací. Praha: VŠFS, 2007. 130 pp. ISBN 978-80-86754-76-5.
 79. TÖPFER, Pavel. Ústřední kolo 56. ročníku Matematické olympiády - kategorie P. Rozhledy matematicko-fyzikální. 2007, vol. 82, No 2, p. 49-50. ISSN 0035-9343.
 80. TÖPFER, Pavel. Ústřední kolo 56. ročníku Matematické olympiády - kategorie P. Matematika, fyzika, informatika. 2007, vol. 17, No 1, p. 59-60. ISSN 1210-1761.
 81. PAVLŮ, Dušan. V reklamě se nejvíce cení humor a vtip. Marketing Magazine. 2007, vol. 2007, No 3, p. 38-40. ISSN 1211-7315.
 82. BURÝŠKOVÁ, Věra. Variační metody v matematice a fyzice. Mundus Symbolicus. Praha: VŠE, 2007, vol. 15. ISSN 1210-809X.
 83. PAVLŮ, Dušan. Veletrhy si s virtuální konkurencí poradily. Profit – podnikatelský týdeník. 2007, vol. 2007, No 26, p. 16-17. ISSN 1212-3498.
 84. PRŮŠA, Ladislav. Vstupní analýza současných vazeb trhu práce se sektorem zdravotní a sociální péče a veterinární činnosti (OKEČ 85) a definování výchozích předpokladů pro strategické plánování zaměstnanosti v tomto sektoru. Praha: MPSV, 2007.
 85. KREBS, Vojtěch. Vytvoření programu VaV pro střednědobé potřeby MPSV s využitím začlenění ČR do struktur EU. Praha: VŠE, 2007. 23 pp.
 86. BUDÍK, Josef. Využití e-learningu v projektu vzdělávání pracovníků cestovních kanceláří. In Sborník z VII. Ročníku konference o e-learningu. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského, 2007. ISBN 978-80-86723-26-6.
 87. CEDL, Jan. Využití počítačových programů pro simulaci a modelování při výuce ekonomických předmětů. In sborník ze semináře Inovace výuky managementu a podnikání na vysokých školách. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. ISBN 978-80-7043-613-4.
 88. PETRŽÍLEK, Petr, Martin KLOZ and Jan MOTLÍK. Využívání obnovitelných zdrojů energie, právní předpisy s komentářem. 1st ed. Praha: Linde Praha, a.s., 2007. 511 pp. ISBN 978-80-7201-670-9.
 89. BUDINSKÝ, Petr. Vývoj IPO v ČR. In Aktuální vývoj finančních trhů, jejich regulace a dozor: Sborník z mezinárodní konference [sborník abstraktů a CD-ROM]. 1st ed. Praha: VŠFS, 2007. p. 1-22. ISBN 80-86754-87-1.
 90. STARÝ, Marek. Vývoj veřejné správy v českých zemích do roku 1848. Praha: VŠFS, 2007. 98 pp. ISBN 978-80-86754-79-6.
 91. LACINA, Karel. Význam profesního vzdělávání pracovníků: evropské souvislosti. In Analýza dalšího profesního vzdělávání v Pardubickém kraji. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. p. 4-32, 28 pp. ISBN 978-80-7194-966-4.
 92. VAŇÁK, Miloslav and František NAHODIL. Základy marketingu. 1st ed. Praha: VŠFS, 2007. 98 pp. Eupress. ISBN 978-80-86754-85-7.
 93. MATES, Pavel, Vladimír NOVOTNÝ and Marek STARÝ. Základy správního práva procesního. Praha: VŠFS, 2007. 104 pp. ISBN 978-80-86754-82-6.
 94. PRŮŠA, Ladislav. Zamyšlení nad dosavadními výsledky dotačního řízení v oblasti poskytování sociálních služeb. Rezidenční péče. 2007, vol. 2007, No 1, p. 4-6. ISSN 1801-8718.
 95. VOSTATEK, Jaroslav. Zastaralý produkt. Ekonom. 2007, vol. 2007, No 26. ISSN 1210-0714.
 96. VYBÍHAL, Václav. Zdaňování příjmů fyzických osob 2007, praktický průvodce. Praha: Grada Publishing, 2007. 216 pp. ISBN 978-80-247-2096-8.
 97. ROUBAL, Ondřej. Ztrácí vzdělání prestiž? Listy. 2007, vol. 37, No 6, p. 25-29. ISSN 1210-1222.
 98. 2006

 99. ŠENKÝŘOVÁ, Bohuslava. Akreditační komise provedla institucionální hodnocení VŠFS. Xadonia. 2006, vol. 5, No 4, p. 12-12.
 100. PAVLŮ, Dušan. Česká pošta využívá výzkum k manažerskému rozhodování. Marketing magazín. 2006, vol. 2006, No 2, p. 22-23. ISSN 1211-7315.
 101. BREUEROVÁ, Růžena. Česká republika a nové členské země EU na cestě do eurozóny. In Zahraniční obchod a globalizační procesy, Agrární perspektivy XV. Praha: PEF CZU, 2006. p. 142-145. ISBN 80-213-1531-8.
 102. ZICH, František. Člověk v pohraničí. Ústí nad Labem: UJEP, 2006. 262 pp. ISBN 80-7044-836-9.
 103. RYTINA, Jan and Michal TOMČÍK. Člověk v pohraničí: Sborník výsledků výzkumu přeshraničních vlivů působích na obyvatele pohraničí ČR v r. 2006, část B: Výsledky dotazníkového šetření květen 2006 - předvýzkum. Ústí nad Labem: UJEP, 2006.
 104. HARUMOVÁ, A. and Květa KUBÁTOVÁ. Dane podnikatelských subjektov. Bratislava: Poradce podnikatela, 2006. 293 pp. ISBN 80-88931-55-X.
 105. KUBÁTOVÁ, Květa. Daňová teorie a politika. 4th ed. Praha: ASPI, 2006. 279 pp. ISBN 80-7357-205-2.
 106. MATES, Pavel and Vladimír SMEJKAL. E-government v českém právu. Praha: Linde, 2006. 244 pp. ISBN 80-7201-614-8.
 107. BREUEROVÁ, Růžena. Ekonomická migrace obyvatel Ukrajiny do České Republiky. In Dopady globalizace na trhy práce. Praha: FNH VŠE, 2006. p. 5. ISBN 80-245-1092-8.
 108. PAVLŮ, Dušan. Globální souvislosti marketingových komunikací. Marketing & Komunikace. 2006, vol. 2006, No 2, p. 11-13. ISSN 1211-5622.
 109. PAVLŮ, Dušan. Globální souvislosti marketingových komunikací. Marketing & Komunikace. 2006, vol. 4, No 2, p. 11-13. ISSN 1211-5622.
 110. SCHELLE, Karel and Milan HRADEC. Historie pojišťovnictví. 1st ed. Praha: Eurolex Bohemia, 2006. ISBN 80-86861-52-X.
 111. SULITKOVÁ, Ludmila. Hoffmann, František. Místopis města Jihlavy v první polovině 15. století. Brno: MZA/Jihlava: SOKA, 2004. Český časopis historický. 2006, vol. 2006, No 104, p. 428-429. ISSN 0862-6111.
 112. ŠENKÝŘOVÁ, Bohuslava. Inaugurační projev Bohuslavy Šenkýřové, rektorky Vysoké školy finanční a správní. Xadonia. 2006, vol. 5, No 4, p. 6-8.
 113. VANČUROVÁ, Alena and Bojka HAMERNÍKOVÁ. Income Taxes in the OECD Countries. European financial and accounting journal. 2006, vol. 1, No 3, p. 22-32, 10 pp. ISSN 1802-2197.
 114. STARÝ, Marek. Ius incolatus. Několik poznámek k českému právu obyvatelskému v době předbělohorské. Právník. 2006, vol. 145, No 12, p. 1452-1466. ISSN 0231-6625.
 115. VÁŇA, Petr, Dušan PAVLŮ and ET AL. Jak získat nové zákazníky – Direct marketing v teorii a praxi. 2nd ed. Praha: OMEGA, 2006. 128 pp. ISBN 80-903726-1-9.
 116. ČECHÁK, Vladimír. K metodologickým aspektům a účelonosti základních charakteristik vymezení lidského a sociálního kapitálu. In Lidský kapitál a investice do vzdělání. Praha: VŠFS, 2006. ISBN 80-86754-71-5.
 117. LISSE, Luděk. K požadavkům na výkon funkce rozhodce a liberalizace rozhodčího soudnictví. Právní rozhledy. 2006, vol. 2006, No 6, p. 224-228. ISSN 1210-6410.
 118. LISSE, Luděk. K právnímu postavení tzv. arbitrážních center. Bulletin advokacie. 2006, vol. 2006, No 1, p. 40-44. ISSN 1210-6348.
 119. ČECHÁK, Vladimír. K problému "poznání skutečnosti". In John Stuart Mill - dvě stě let od narození. Sborník CEP č. 53/2006. Praha: CEP, 2006. ISBN 80-86547-57-4.
 120. PAVLŮ, Dušan. Kde hledat nové zákazníky. In In: Váňa, Petr. Jak získávat nové zákazníky – II. Kdy a jak využít přímou reklamu? 2nd ed. Praha: OMEGA, 2006. ISBN 80-903726-0-0.
 121. PAVLŮ, Dušan. Kde je klíč k efektivnosti veletržní prezentace? In Oficiální katalog výstav a veletrhů pořádaných v České republice. Praha: Expo, 2006. p. 107-109. ISBN 80-903068-5-3.
 122. STARÝ, Marek. Kníže Marek Basarab jako kandidát na udělení českého inkolátu v roce 1607. Společnost přátel starožitností českých. 2006, vol. 114, 3-4, p. 208-212. ISSN 0027-5255.
 123. SULITKOVÁ, Ludmila and Blažena PRZYBYLOVÁ. Konference "Archiváři - profese budoucnosti". Varšava, 18-20. května 2006. Archivní časopis. 2006, vol. 2006, No 56, p. 209-213. ISSN 0004-0398.
 124. ŠENKÝŘOVÁ, Bohuslava. Letem světem do Namibie, část 1. Xadonia. 2006, vol. 52, No 1, p. 22-24.
 125. SULITKOVÁ, Ludmila. Libri civitatis I. Pamětní kniha města České Lípy 1461-1722. Časopis Matice moravské. 2006, vol. 125, No 1, p. 203-204. ISSN 0323-052X.
 126. HELÍSEK, Mojmír. Makroekonomie otevřené ekonomiky: Recenze publikace "Muchová, E. Makroekonómia otvorenej ekonomiky. Bratislava: Iura Edition, 2005". Politická ekonomie. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2006, vol. 54, No 6, p. 856-856. ISSN 0032-3233.
 127. PAVLŮ, Dušan and ET AL. Marketingová komunikace a image. Zlín: FMK UTB, 2006. 202 pp. ISBN 80-7318-394-3.
 128. PAVLŮ, Dušan and ET AL. Marketingová komunikace a výzkum. Zlín: FMK UTB, 2006. 198 pp. ISBN 80-7318-383-8.
 129. ŠENKÝŘOVÁ, Bohuslava. Marketingová komunikace je fenoménem 21. století. Marketing Magazine. 2006, vol. 2006, No 12. ISSN 1211-7315.
 130. KAŠÍK, Milan and Karel HAVLÍČEK. Marketingové řízení zahraničního obchodu. 1st ed. Praha: VŠFS, 2006. 106 pp. ISBN 80-86754-67-7.
 131. SULITKOVÁ, Ludmila and Hana JORDÁNKOVÁ. Městští písaři a vrcholná politika čtvrtého stavu (na příkladu královského města Brna). Časopis Matice moravské. 2006, vol. 125, No 2, p. 25-25. ISSN 0323-052X.
 132. SULITKOVÁ, Ludmila. Michael Hochedlinger – Anton Tantner (edd.): „…der grösste Teil der Untertanen lebt elend und mühselig.“ Die Berichte des Hofkriegsrates zur sozialen und wirtschaftlichen Lage der Habsburgermonarchie 1770-1771. Časopis Matice moravské. 2006, vol. 125, No 1, p. 205-207. ISSN 0323-052X.
 133. WAWROSZ, Petr. Možnosti postmoderní filosofie. Marathon [on-line]. 2006, vol. 2006, No 4. ISSN 1211-8591.
 134. WAWROSZ, Petr. Může závist zničit základy společnosti? Marathon [on-line]. 2006, vol. 2006, No 5. ISSN 1211-8591.
 135. KOCOUREK, Ludomír. Nacistické organizace v říšské župě Sudety. Historie okupovaného pohraničí 1938-1945. 2006, vol. 2006, No 12, p. 9-72. ISSN 1212-3439.
 136. CYHELSKÝ, Lubomír. Nad skonem prof. Ing. Jary Kaňokové, CSc. Statistika. Praha: Český statistický úřad, 2006, No 4, p. 345-345. ISSN 0322-788X.
 137. LISSE, Luděk. Několik poznámek k ust. § 3 zákona č.85/1996 Sb., o advokacii, a některým ustanovením souvisejícím. Bulletin advokacie. 2006, vol. 2006, 11-12, p. 90-95. ISSN 1210-6348.
 138. PAVLŮ, Dušan. Některá specifika výzkumu efektivnosti veletržní komunikace. In Marketingové komunikace a výzkum. Zlín: FMK UTB, 2006. p. 125-137. ISBN 80-7318-383-8.
 139. ŠENKÝŘOVÁ, Bohuslava. O pověrách kolem soukromých vysokých škol. Právo. 2006, vol. 2006. ISSN 1211-2119.
 140. WAWROSZ, Petr, Radim VALENČÍK and Rafik BEDRETDINOV. Obecná teorie redistribučních systémů. Marathon [on-line]. 2006, vol. 2006, 4-6. ISSN 1211-8591.
 141. BEDRETDINOV, Rafik, Radim VALENČÍK and Petr WAWROSZ. Obecná teorie redistribučních systémů. In Sborník ze 4. výroční konference České společnosti ekonomické. Praha: Česká společnost ekonomická, 2006.
 142. BEDRETDINOV, Rafik, Radim VALENČÍK and Petr WAWROSZ. Obecná teorie redistribučních systémů. In Determinanty sociálneho rozvoja: Zborník zo IV. ročníku medzinárodnej konferencie. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2006. ISBN 80-8083-280-3.
 143. MATES, Pavel. Ochrana soukromí ve správním řízení. Právní rádce. 2006, vol. 14, No 1. ISSN 1212-8694.
 144. KOCOUREK, Ludomír. Okupované pohraničí a holocaust. Historie okupovaného pohraničí 1938-1945. 2006, vol. 2006, No 12, p. 73-170. ISSN 1212-3439.
 145. TÖPFER, Pavel. Optimalizace cesty (Úlohy z MO - kategorie P - 15. část). Matematika, fyzika, informatika. 2006, vol. 16, No 3, p. 164-173. ISSN 1210-1761.
 146. TÖPFER, Pavel. Optimalizace cesty (Úlohy z MO - kategorie P - 15. část). Matematika, fyzika, informatika. 2006, vol. 16, No 4, p. 238-243. ISSN 1210-1761.
 147. ČECHÁK, Vladimír. Osobnost pracovníka (úředníka) veřejné správy. In K problematice přípravy pracovníků veřejné správy. Olomouc, 2006.
 148. LACINA, Karel. Partnerství pro cestovní ruch na regionální úrovni. Pardubice: FES UPA, 2006. 241 pp.
 149. BALOUŠEK, Rudolf and Pavel SCHRÁNIL. Podvojné účetnictví pojišťoven. Praha: VŠFS, 2006. ISBN 80-86754-62-6.
 150. VOSTATEK, Jaroslav. Pojistné za životní pojištění se vyrovná neživotnímu. Finanční poradce. 2006, vol. 2006, No 3. ISSN 1214-410X.
 151. VOSTATEK, Jaroslav. Postarejte se včas sami o sebe. Deníky Bohemia a Moravia. 2006, vol. 2006. ISSN 1801-478X.
 152. LISSE, Luděk. Postavení stálých rozhodčích soudů. Právní rádce. 2006, vol. 2006, No 10, p. 31-36. ISSN 1210-4817.
 153. LISSE, Luděk. Povinnost orgánů státní správy poskytovat právní stanoviska. Právní rádce. 2006, vol. 2006, No 5, p. 37-40. ISSN 1210-4817.
 154. KUNZ, Vilém. Proč být společensky odpovědnou firmou? In Nová teorie ekonomiky a managementu organizací. Praha: VŠE, 2006. p. 811-820. ISBN 80-245-1091-X.
 155. PAVLŮ, Dušan. Proměny image České pošty v čase. In Pavlů, Dušan a kol. Marketingové komunikace a image. 1st ed. Zlín: FMK UTB, 2006. p. 110-115. ISBN 80-7318-394-3.
 156. KAŇKA, Miloš and Eva KAŇKOVÁ. Přijímací zkoušky z matematiky na VŠE. Praha: Ekopress, 2006. ISBN 978-80-86929-28-6.
 157. STARÝ, Marek. Příspěvek k dějinám a držitelům hradu Klenová v 18. století. Minulosti zapadočeského kraje 41. 2006, vol. 2006, No 41, p. 127-140. ISSN 0544-3830.
 158. ČERNÁ, Jitka, Milan KAŠÍK and Vilém KUNZ. Public Relations - komunikace organizací. Praha: VŠFS, 2006. 88 pp. ISBN 80-86754-65-0.
 159. BEDRETDINOV, Rafik. Redistribuční systémy a lidský kapitál. In Lidský kapitál a investice do vzdělání: Sborník z 9. ročníku mezinárodní konference [CD-ROM]. 1st ed. Praha: VŠFS, 2006. ISBN 80-86754-71-5.
 160. ŠILHÁNKOVÁ, V., Karel LACINA and ET AL. Rekonverze vojenských brownfields. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. 216 pp. ISBN 80-7194-836-5.
 161. STARÝ, Marek. Rod pánů Černčických z Kácova v 16. století. Východočeský sborník historický 13. 2006, vol. 2006, p. 19-62. ISSN 1213-1733.
 162. BERKA, Petr, T. ATHANASIADIS and Y. AVRITHIS. Rule-based Reasoning for Semantic Image Segmentation and Interpretation. In Proceedings of 1st International Conference on Semantic and Digital Media Technologies SAMT 2006. Athens: University of Athens, 2006. p. 39-40.
 163. ZICH, František, Ondřej ROUBAL, Jan RYTINA and Vilém KUNZ. Sociální potenciál regionu. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2006. ISBN 80-86754-69-3.
 164. LACINA, Karel. Some Quotations about Management. Scientific Papers of the University Pardubice, Series D. 2006, vol. 2006, p. 217-222. ISSN 1211-555X.
 165. LACINA, Karel. Some Remarks to Management Principles Implementation in the Contemporary European Public Administration. In Vysoká škola jako facilitátor rozvoje společnosti a regionu. 2006. p. 159-168. ISBN 80-7314-052-7.
 166. LISSE, Luděk. Soudní prodej zástavy v rozhodčím řízení. Obchodní právo. 2006, vol. 2006, No 9, p. 13-20. ISSN 1210-8278.
 167. PAVLŮ, Dušan. Sterneck, Tomáš. Město, válka a daně: Brno v moravském berním systému za dlouhé války s Vysokou portou (1593-1606). Praha: Historický ústav AV ČR, 2006. Český časopis historický. 2006, vol. 2006, No 104, p. 625-628. ISSN 0862-6111.
 168. BLAHA, Jaroslav. Strategické plánování. Kladno: SVI Kladno, 2006.
 169. PAVLŮ, Dušan. Svet vel´trhov a výstav sa stabilizuje, rozhovor s red. K. Pokojnou, Bratislava. Trend Špeciál – Výstavy. 2006, p. 16-17. ISSN 1335-0684.
 170. HELÍSEK, Mojmír. Terciární vzdělávání v ČR ve srovnání s OECD - proč jsme stále v polovině cesty. Marathon [on-line]. 2006, No 71, p. 21-25, 4 pp. ISSN 1211-8591.
 171. VOSTATEK, Jaroslav. Trh je konkurenční ve velmi silné míře. Interview. Ekonom. 2006, vol. 2006, No 15. ISSN 1210-0714.
 172. TÖPFER, Pavel. Ústřední kolo 55. ročníku Matematické olympiády, kategorie P. Rozhledy matematicko-fyzikální. 2006, vol. 81, No 2, p. 48-50. ISSN 0035-9343.
 173. TÖPFER, Pavel. Ústřední kolo 55. ročníku MO - kategorie P. Matematika, fyzika, informatika. 2006, vol. 16, No 1, p. 54-56. ISSN 1210-1761.
 174. PAVLŮ, Dušan. Veletrh, image, efektivnost. Prague Expo Journal. 2006, vol. 2006, No 2, p. 25-25.
 175. PAVLŮ, Dušan. Veletrhy jako inovace. Inovační podnikání a transfer podnikání. 2006. ISSN 1210-4612.
 176. PAVLŮ, Dušan. Veletrhy jako součást segmentu podpory prodeje. Event & Promotion. 2006, vol. 2006, No 1, p. 8-8. ISSN 1801-7541.
 177. PAVLŮ, Dušan. Veletrhy v éře hyperkonkurence. Marketing Magazine. 2006, vol. 2006, No 12, p. 28-30. ISSN 1211-7315.
 178. PAVLŮ, Dušan. Veletrhy v éře hyperkonkurence. Marketing magazín. 2006, vol. 2006, No 12, p. 28-30. ISSN 1211-7315.
 179. PAVLŮ, Dušan. Veletrhy v éře hyperkonkurence budou efektivním marketingovým nástrojem? Marketing Magazine. Praha, 2006, vol. 2006, No 12, p. 28-30. ISSN 1211-7315.
 180. GOMBÁR, Eduard. Vliv politicky relevantních elit a institucí na demokratizační proces v Egyptě. Praha: MZV, 2006. 112 pp.
 181. CYHELSKÝ, Lubomír and V. VALENTOVÁ. Význam základní klasifikace ukazatelů pro korektní interpretaci vzájemných odlišností jejich hodnot. Politická ekonomie. Praha: VŠE, 2006, No 4, p. 542-548, 6 pp. ISSN 0032-3233.
 182. HELÍSEK, Mojmír. „Značné napětí“ při plnění kurzového kritéria a vývoj kurzu české koruny ("Severe tension" in meeting the exchange rate criterion and the development of the exchange rate of the Czech koruna). In Helísek, M. a kol. Kurzová konvergence, krizové indikátory a vstup ČR do erurozóny: Sborník statí k řešení grantového projektu GA ČR 402/06/1370. 1st ed. Mladá Boleslav: Škoda Auto Vysoká škola, 2006. p. 7-28. ISBN 80-87042-03-4.
 183. KUNZ, Vilém. Znalostní ekonomika. Téma. Črtvrtletník Okresní hospodářské komory Most. Most: Okresní hospodářské komora Most, 2006, roč. 1, č. 2, p. 6.
 184. TÖPFER, Pavel. Zpracování naměřených teplot (Úlohy z MO - kategorie P - 16. část). Matematika, fyzika, informatika. 2006, vol. 16, No 6, p. 357-363. ISSN 1210-1761.
 185. TÖPFER, Pavel. Zpracování naměřených teplot (Úlohy z MO - kategorie P - 16. část). Matematika, fyzika, informatika. 2006, vol. 16, No 7, p. 436-439. ISSN 1210-1761.
 186. TÖPFER, Pavel. 18. Mezinárodní olympiáda v informatice. Matematika, fyzika, informatika. 2006, vol. 16, No 3, p. 187-190. ISSN 1210-1761.
Display details
Displayed: 16/10/2021 10:58