Information System VŠFS

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2021

 1. MAIELLO, Giuseppe and Martina CICHÁ. An Italian HC Frontman Melded into Czechoslovakia. In Jan Charvát, Anna Oravcová. Out of Step. Politics and Subculture in Post-socialist Space. Praha: Dokořán, 2021. p. 59-74. bod. ISBN 978-80-7363-911-2.
 2. ŠINDELÁŘ, Jiří and Michal ERBEN. DOES DISTRIBUTION GROWTH AFFECT THE INSURERS’ ASSET ALLOCATION IN LIFE INSURANCE? THE CASE OF CENTRAL EUROPE. Prague Economic Papers. Prague: University of Economics, 2021, vol. 30, No 1, p. 20-36. ISSN 1210-0455. doi:10.18267/j.pep.752.
 3. 2020

 4. HOSSEINZADEH, Mehdi, Jan LÁNSKÝ, Amir Masoud RAHMANI, Cuong TRINH, Masoumeh SAFKHANI, Nasour BAGHERI and Bao HUYNH. A New Strong Adversary Model for RFID Authentication Protocols. IEEE Access. USA: IEEE, 2020, vol. 8, No 1, p. 125029-125045. ISSN 2169-3536. doi:10.1109/ACCESS.2020.3007771.
 5. RAK, Roman and Dagmar KOPENCOVÁ. Actual Issues of Modern Digital Vehicle Forensics. Internet of Things and Cloud Computing. New York: Science Publishing Group, 2020, vol. 8, No 1, p. 12-16. ISSN 2376-7715. doi:10.11648/j.iotcc.20200801.13.
 6. HOSSEINZADEH, Mehdi, Omed Hassan AHMED, Sarkar Hasan AHMED, Cuong TRINH, Nasour BAGHERI, Saru KUMARI, Jan LÁNSKÝ and Bao HUYNH. An Enhanced Authentication Protocol for RFID Systems. IEEE Access. USA: IEEE, 2020, vol. 8, No 1, p. 126977-126987. ISSN 2169-3536. doi:10.1109/ACCESS.2020.3008230.
 7. MAIELLO, Giuseppe and Martina CICHÁ. Antropologický pohled na jednu pražskou BDSM komunitu (An Anthropological sight at one of Prague BDSM community). Anthropologia integra. Brno: Ústav antropologie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, 2020, vol. 11, No 1, p. 37-42. ISSN 1804-6657.
 8. KUPEC, Václav, Michal LUKÁČ, Peter ŠTARCHOŇ and Gabriela PAJTINKOVÁ BARTÁKOVÁ. Audit of Museum Marketing Communication in the Modern Management Context. International Journal of Financial Studies. Basel: MDPI, 2020, vol. 8, No 3, p. 1-13, 14 pp. ISSN 2227-7072. doi:10.3390/ijfs8030039.
 9. POLČÁK, Radim, Pavel KOUKAL, Rudolf LEŠKA, Matěj MYŠKA, Jiří HRABÁNEK, Jan ZIBNER, Michal ŠALAMOUN, Michal KOŠČÍK, Petr PRCHAL, Jan BARTÁK, Martin VALOUŠEK, Dominika COLLETT, Pavel MATES and Jan TULÁČEK. Autorský zákon. Praktický komentář s judikaturou. (Copyright Act. Practical Commentary with Case Law.). 1st ed. Praha: Leges, 2020. 864 pp. Komentátor. ISBN 978-80-7502-391-9.
 10. MILDEOVÁ, Stanislava and Jan LÁNSKÝ. Business Intelligence reporting by System dynamics. International Journal of Economics, Finance and Business Management Studies. UK: FLE Learning, 2020, vol. 6, No 1, p. 48-56. ISSN 2397-6926.
 11. JINDŘICHOVSKÁ, Irena, Dana KUBÍČKOVÁ and Mihaela MOCANU. Case Study Analysis of Sustainability Reporting of an Agri-Food Giant. Sustainability. Switzerland: MDPI AG, 2020, 12(11), No 11, p. 4491-4512. ISSN 2071-1050. doi:10.3390/su12114491.
 12. MAREK, Karel, Edita HAJNIŠOVÁ and Mikola SIDAK. Conslusion of Contracts under the new Civil Code into the Czech Republic and insight into the Slovak Legislation. In Polina Vuitsik. Proceedings of the 3rd International Scientific and Practical Conference. 1st ed. Ottava: InterConf Scientific Publishing Center, 2020. p. 63-72. ISBN 978-0-458-20903-3.
 13. LÁNSKÝ, Jan. Cryptocurrency Survival Analysis. The Journal of Alternative Investments. USA: Pageant Media Ltd, 2020, vol. 22, No 3, p. 55-64. ISSN 1520-3255. doi:10.3905/jai.2019.1.084.
 14. VOSTATEK, Jaroslav. Český důchodový (ne)systém vyžaduje zásadní reformu (The Czech pension (non)system requires fundamental reform). Fórum sociální politiky. Praha: VÚPSV, 2020, vol. 14, No 1, p. 2-10. ISSN 1802-5854.
 15. MATES, Pavel. Dobrá víra ve správním právu (Good faith in administrative law). Právní rozhledy. Praha: C. H. Beck, 2020, 28., No 7, p. 240-245. ISSN 1210-6410.
 16. KUBÍČKOVÁ, Dana and Vladimír NULÍČEK. Does High School Education Enhance the Financial Literacy? (Does High School Education Enhance the Financial Literacy,). In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. INTED 2020. 14th International Technology, Education and Development Conference. 1st ed. Valencia: IATED Academy, 2020. p. 328-339. ISBN 978-84-09-17939-8. doi:10.21125/inted.2020.
 17. KUBÍČKOVÁ, Dana and Vladimír NULÍČEK. Does the Financial Literacy Increase During the Secondary School Study? In Pavel JEDLIČKA, Petra MAREŠOVÁ, Krzysztof FIRLEJ, Ivan SOUKAL. Proceedings of the international scientific conference Hradec Economic Days 2020. 1st ed. Hradec Králové: University of Hradec Králové, 2020. p. 399-406. ISBN 978-80-7435-776-3. doi:10.36689/uhk/hed/2020-01-000.
 18. KNIHOVÁ, Ladislava. Empowering Customers through Education-based Videos in E-commerce. In Margarethe Überwimmer, Robert Füreder, Michael Schmidthaler, Markus Vorderwinkler. Cross-Cultural Business Conference 2020. 1st ed. Düren: Shaker Verlag, 2020. p. 17-27. ISBN 978-3-8440-7301-0.
 19. FIALA, Petr and Renata MAJOVSKÁ. Equilibrium Searching in Supply Chains by Biform Games. In Jedlička P., Marešová P., Firlej K., Soukal I. Hradec Economic Days 2020. 1st ed. Hradec Králové: University of Hradec Králové, 2020. p. 136-141. ISBN 978-80-7435-776-3. doi:10.36689/uhk/hed/2020-01-000.
 20. MAIELLO, Giuseppe. Etnografia digitale, netnografia e autoetnografia: ricerche tra vecchi punk, giovani neopagani e membri di una vasta comunita BDSM della Repubblica ceca (Digital ethnography, netnography and autoethnography in the Czech sub-cultures: researches among old Punks, young Neo-pagans and members of a large BDSM community). In Giuseppe Masullo, Felice Addeo, Angela Delli Paoli. Etnografia e Netnografia. Riflessioni teoriche, sfide metodologiche ed esperienze di ricerca. Napoli: Loffredo, 2020. p. 50-62. ISBN 978-88-32193-42-8.
 21. JANKŮ, Martin. Europeizace soukromého práva a Zásady evropského smluvního práva (PECL) (Europeisation of the ptivate law and the Principles of the European Contract Law (PECL)). 1st ed. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2020. 152 pp. EUpress. ISBN 978-80-7408-204-7.
 22. ROUBAL, Ondřej. From Protestant Ethic to Hedonistic Experiental Ethics. European Journal of Science and Theology. Iasi (Romania): Acad Organisation Environmental Engineering & Sustainable Development, 2020, vol. 16, No 3, p. 47-56. ISSN 1841-0464.
 23. MILDEOVÁ, Stanislava and Jan LÁNSKÝ. From Research to Business. Computer Simulation by System Dynamics. In Manue Au-Yong-Oliveira, Carlos Costa. Proceedings of the 19th European Conference on Research Methodology for Business and Management Studies. UK: Academic Conferences and Publishing International Limited Reading, 2020. p. 174-181, 392 pp. ISBN 978-1-912764-60-0.
 24. JURÁSEK, Miroslav and Tomislav POTOCKÝ. How to Improve Communication within an Organization? The Relationship between Cultural Intelligence and Language Competence. Journal of Intercultural Management. Polsko: Społeczna Akademia Nauk, 2020, vol. 12, No 2, p. 53-81. ISSN 2080-0150. doi:10.2478/joim-2020-0038.
 25. STRAUS, Jiří. Hraniční meze biomechanického hodnocení pádu a skoku z výšky (Boundary limits of biomechanical evaluation of fall and jump from height). Forenzní vědy, právo, kriminalistika. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2020, vol. 6, 1/2020, p. 42-57. ISSN 2533-4387.
 26. ČECHÁK, Petr, Pavel MATES and Jan ŠMÍD. Human Rights and the Courts. Czech yearbook of international law. Nizozemsko: Lex Lata BV, 2020, vol. 2020, XI, p. 85-116. ISSN 2157-2976.
 27. PAVLÁK, Miroslav, Naděžda PETRŮ and Lukáš BLAŽEK. INNOVATION ACTIVITIES AT START-UPS AS AN INSTRUMENT OF THEIR COMPETITIVENESS. In Tomáš Chlopčík. Opportunities and Threats to Current Business Management in Cross-border Comparison 2019. Germany: GUC - Verlag der Gesellschaft für Unternehmensrechnung und Controlling m.b.H., 2020. p. 139 - 147. ISBN 978-3-86367-062-7.
 28. STRAUS, Jiří. Jaká výška pádu je smrtelná? (What fall height is death?). In Markéta Brunová. Trestně právní a kriminalistické aspekty dokazování. první. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2020. p. 331-337. ISBN 978-80-7408-206-1.
 29. VALENČÍK, Radim and Jaroslav ŠULC. Jakou reformu penzí pro ČR a proč? (What pension reform for the Czech Republic and why?). Fórum sociální politiky. Praha: VÚPSV, 2020, vol. 2020, No 2, p. 22-30. ISSN 1802-5854.
 30. KUBIČEK, Pavol and Karel MAREK. K obecnému rozhodčímu soudu v ČR (To the general Arbitration Court in the Czech Republic). Justičná revue. Bratislava: Ministerstvo spravedlnosti SR, 2020, vol. 72, 2/2020, p. 231-242. ISSN 1335-6461.
 31. BRUNA, Eduard and Viktor PORADA. K problematice závěrů soudních znalců při dokazování v trestním řízení (Concerning the conclusion of experts in the evidence in criminal proceedings). In Brunová Markéta. Sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference TRESTNĚ PRÁVNÍ A KRIMINALISTICKÉ ASPEKTY DOKAZOVÁNÍ 2020. 1st ed. Praha: VŠFS, 2020. p. 32-38. ISBN 978-80-7408-206-1.
 32. KUBIČEK, Pavol and Karel MAREK. K rozhodčímu řízení v České republice a Slovenské republice ( k obecným rozhodčím soudům) (Abouth the Arbitration Proceding in Czech Republic and Slovak Rewpublic ( abouth general arbitration courts)). In Bursová,J.,Králiková,K.,Kurilova,V. Defomácie spoločenských vzťahov a možnosti ich eliminovania. 1st ed. Lódz: Wydawnictwo Uczelnia Nauk Spolecznych, 2020. p. 68-87. ISBN 978-83-64838-30-9.
 33. MAREK, Karel. K tiché společnosti ve smyslu českého občanského zákoníku (The silent society in the sense of the Czech Civil Code). Justičná revue. Bratislava: Ministerstvo spravednosti SR, 2020, vol. 72, No 1, p. 83-87. ISSN 1335-6461.
 34. MAREK, Karel. K vybraným bankovním obchodům (For selected bank transactions). Soukromé právo. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020, vol. 2020, No 5, p. 25-31. ISSN 2533-4239.
 35. MAREK, Karel. Ke dvěma frekventovaným smlouvám - ke smlouvě o kontrolní činnosti a smlouvě o tiché společnosti (The Two Frequented Contracts - The Control Activity Contract and the Silent Company Contract). Forenzní vědy, právo, kriminalistika. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2020, vol. 5, No 1, p. 31- 41. ISSN 2533-4387.
 36. ŘÍHOVÁ, Lenka. Klíč pro úspěšnou implementaci personálního informačního systému (The Key to the Successful Implementation of a Personnel Information System). Práce a mzda. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2020, vol. 2020, No 5, p. 37-42. ISSN 0032-6208.
 37. JURÁSEK, Miroslav and Tomislav POTOCKÝ. Management of Innovations in Cross-Cultural Communication within an Organization. Marketing and Management of Innovations. Ukraine: Sumy State University, 2020, vol. 2020, No 2, p. 108-121. ISSN 2218-4511. doi:10.21272/mmi.2020.2-08.
 38. PETRŮ, Naděžda, Jan KRAMOLIŠ and Peter STUCHLÍK. Marketing tools in the era of digitization and their use in practice by family and other businesses. E & M: Economics and Management. Czech Republic: Technická univerzita v Liberci, 2020, XXIII, No 1, p. 199-214. ISSN 1212-3609. doi:10.15240/tul/001/2020-1-014.
 39. MAIELLO, Giuseppe and Ondřej ROUBAL. Média a kultura. Od primární orální kultury ke konstrukci kyber-prostorových identit v éře digitální komunikace (Media and culture. From primary oral culture to the construction of cyber-spatial identities in the era of digital communication). 1st ed. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2020. 126 pp. EUpress. ISBN 978-80-7408-179-8.
 40. HELÍSEK, Mojmír. Měny v mezinárodním měnovém systému (Currencies in the international monetary system). In Petr Sedláček. Zapojení ČR do mezinárodního úsilí o posílení globální měnové a finanční stability. 1st ed. Praha: Grada Publishing, 2020. p. 107-134. ISBN 978-80-271-1737-6.
 41. FIALA, Petr and Renata MAJOVSKÁ. Modeling the Design Phase of Sustainable Supply Chains. In Syed Abdul Rehman Khan. Global Perspectives on Green Business Administration and Sustainable Supply Chain Management. 1st ed. Hershey (PA, USA): IGI Global, 2020. p. 16-44. ISBN 978-1-7998-2173-1. doi:10.4018/978-1-7998-2173-1.
 42. MATES, Pavel. Nahlížení do stavební dokumentace (Viewing the construction documentation). Právní rozhledy. Praha: C. H. Beck, 2020, 28., No 12, p. 446-448. ISSN 1210-6410.
 43. PORADA, Viktor and Květoň HOLCR. Některé dílčí poznatky z bezpečnostního výzkumu zaměřeného na konstituování bezpečnostních věd, jako samostatného vědního oboru za léta 2005–2019 (Some partial knowledge from security research focused on constitution of security sciences as an independent scientific field over the years 2005–2019). In Brunová Markéta. Sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference TRESTNĚ PRÁVNÍ A KRIMINALISTICKÉ ASPEKTY DOKAZOVÁNÍ 2020. první. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2020. p. 271-282. ISBN 978-80-7408-206-1.
 44. MAREK, Karel. Nová změna zákona o zadávání veřejných zakázek (On the Upcoming Amendment to the Public Procurement Act). In Bursová,J., Králiková,K., Kurilova,V. Defomácie spoločenských vzťahov a možnosti ich eliminovania. 1st ed. Lódz: Wydawnictwo Uczelnia Nauk Spolecznych, 2020. p. 220-257. ISBN 978-83-64838-30-9.
 45. JURÁSEK, Miroslav, Tomislav POTOCKÝ and Tereza VACÍNOVÁ. NOVÉ SCHOPNOSTI PRO 21. STOLETÍ: KULTURNÍ INTELIGENCE A JAZYKOVÁ KOMPETENCE (NEW CAPABILITIES FOR THE XXI CENTURY: CULTURAL INTELLIGENCE AND LANGUAGE COMPETENCE). Orbis Linguarum. Bulharsko: South-Western University “Neophyte Rilsky”, 2020, vol. 18, No 1, p. 148-155. ISSN 1312-0484.
 46. BRUNOVÁ, Markéta. Novodobý vývoj a stav vězeňství v České a Slovenské republice (Modern development and state of prison in the Czech and Slovak Republic). 1st ed. Praha: Leges, 2020. 223 pp. Teoretik. ISBN 978-80-7502-408-4.
 47. PETRŮ, Naděžda and Peter STUCHLÍK. Odolná rodinná firma 2020 (Resilience family business 2020). 2020.
 48. STRAUS, Jiří. Pád z výšky a počítačová simulace (Fall from height and computer simulation). In Markéta Brunová. Trestně právní a kriminalistické aspekty dokazování. první. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2020. p. 321-330. ISBN 978-80-7408-206-1.
 49. MAREK, Karel. Pacht nejen pro praxi obcí - část 1. (The smithy not only in practice of municipalities - Part 1). Moderni obec. Praha: Profipress Praha, 2020, XXVI, 5/2020, p. 46-47. ISSN 1211-0507.
 50. MAREK, Karel. Pacht nejen pro praxi obcí - část 2. (The smithy not only in practice of municipalities - Part 2). Moderni obec. Praha: Profipress Praha, 2020, XXVI, 6/2020, p. 44-45. ISSN 1211-0507.
 51. STRAUS, Jiří and František VAVERA. Paul Uhlenhuth, zakladatel moderní kriminalistické biologie (Paul Uhlenhuth, founder of modern forensic biology). Kriminalistika. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2020, LIII, No 2, p. 133-139. ISSN 1210-9150.
 52. MAREK, Karel. Péče o zdraví (Health Care). Justičná revue. Bratislava: Ministerstvo spravedlnosti SR, 2020, vol. 72, 3/2020, p. 389-392. ISSN 1335-6461.
 53. POTOCKÝ, Tomislav. Populismus jako symptom strukturální proměny společnosti a demokracie (exkurs do německé akademické debaty) (Populism as a symptom of structural transformation of society and democracy (excursion to the German academic debate)). In Jan Kysela. Populismus v demokratickém právním státě: hrozba, nebo výzva? 1st ed. Praha: Leges, 2020. p. 139-155. Teoretik. ISBN 978-80-7502-402-2.
 54. MATES, Pavel. Právo na digitální služby (Right to Digital Services). Revue pro právo a technologie. Brno: Masarykova univerzita, 2020, vol. 10, No 21, p. 73-89. ISSN 1804-5383.
 55. MAREK, Karel. Právo stavby (The right construction). Justičná revue. Bratislava: Ministerstvo spravedlnosti SR, 2020, vol. 72, No 5, p. 681-685. ISSN 1335-6461.
 56. VALENČÍK, Radim, S. L. SAZANOVA and B. A. ERZKNYAN. Produktivnoye potrebleniye i ekonomicheskiye kommunikatsii (Productive consumption and economic communication). Putevoditel' predprinimatelya. Moskva: Rossiyskaya Akademiya predprinimatel'stva, 2020, vol. 13, No 1, p. 118-129. ISSN 2073-9885. doi:10.24182/2073-9885-2020-13-1-118-129.
 57. MAREK, Karel. Příprava změny zákona o zadávání veřejných zakázek (Preparing the change to the Public Procurement Act). Justičná revue. Bratislava: Ministerstvo spravedlnosti SR, 2020, vol. 72, 4/2020, p. 513-540. ISSN 1335-6461.
 58. SCHLOSSBERGER, Otakar. PSD 2 a nebankovní poskytovatelé po dvou letech (PSD 2 and non-bank providers after two years). Bankovnictví. Praha: 4H production, s. r. o., 2020, XXVII, 5/2020, p. 28-31. ISSN 1212-4273.
 59. CIRKLOVÁ, Jitka. Reaffirming Identity Through Images. The commodification of llusions in the Contemporary Presentation of Self. methaodos.revista de ciencias sociales. Spain: Universidad Rey Juan Carlos, 2020, vol. 8, No 1, p. 103-110. ISSN 2340-8413. doi:10.17502/m.rcs.v8i1.351.
 60. KOTĚŠOVCOVÁ, Jana, Jiří MIHOLA and Petr WAWROSZ. Reliable Estimates of Sovereign Rating. International Advances in Economic Research. Switzerland: Springer nature, 2020, vol. 26, No 2, p. 179-181. ISSN 1083-0898. doi:10.1007/s11294-020-09779-z.
 61. BRŇOVJÁK, Jiří and Marek STARÝ. Residential Right in the Course of Time: Changes in the Legal Institution of the Inkolat in the Bohemian Crown Lands. In GAŁĘDEK, Michał, KLIMASZEWSKA, Anna. Modernisation, National Identity and Legal Instrumentalism. Volume 2: Public Law. Studies in Comparative Legal History. 1st ed. Leiden - Boston: Brill Nijhoff, 2020. p. 1-32. Legal History Library 36. ISBN 978-90-04-41715-1.
 62. PETRŮ, Naděžda. RODINNÉ PODNIKÁNÍ fenomén, příležitost, budoucnost (FAMILY BUSINESS phenomenon, opportunity, future). 1st ed. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2020. 278 pp. EUpress. ISBN 978-80-7408-207-8.
 63. PETRŮ, Naděžda, Pavla BŘEČKOVÁ and Andrea TOMÁŠKOVÁ. Rodinné podniky: generátory hodnoty a určování hodnoty v procesu nástupnictví, specifika řízení RP (Family businesses: value generators and determining value in the succession process, the specifics of DP management). 2020.
 64. MAREK, Karel. Smlouva o nájmu nejen v praxi obcí (2) (Contract of lease not only in praktice of munipalities (2)). Moderní obec. Praha: Profipress, 2020, XXVI, No 1, p. 42-43. ISSN 1211-0507.
 65. MAREK, Karel. Smlouva o nájmu nejen v praxi obcí (3) (Contract of lease not only in praktice of munipalities (3)). Moderní obec. Praha: Profipress, 2020, XXVI, No 2, p. 56-58. ISSN 1211-0507.
 66. MAREK, Karel. Smlouva o nájmu nejen v praxi obcí (4) (Contract of lease not only in praktice of munipalities (4)). Moderní obec. Praha: Profipress, 2020, XXVI, No 3, p. 55-56. ISSN 1211-0507.
 67. MAREK, Karel. Smlouva o společnosti a Tichá společnost (Company Egreement and Silent company). Notitiae Iudiciales Academiae Collegii Aedilium in Bratislava. Bratislava: Akadémia policajného zboru v Bratislave, 2020, 6., No 1, p. 114-122. ISSN 2453-6954.
 68. MAREK, Karel. Smlouvy o účtu, akreditivu, inkasu (Account, Letter of Credit, Agreement, Treaties about Collection). Štát a právo. Banská Bystrica: Belanium UMB, Právnická fakulta UMB, 2020, vol. 7, No 1, p. 13-24. ISSN 1339-7753. doi:10.24040/sap.2020.7.1.2-14.
 69. VOSTATEK, Jaroslav. Social Workers’ Compensation Models and the Czech Statutory Employer Liability Insurance. DANUBE: Law, Economics and Social Issues Review. Berlin: De Gruyter, 2020, vol. 11, No 1, p. 16-33. ISSN 1804-6746. doi:10.2478/danb-2020-0002.
 70. ŘÍHOVÁ, Lenka. Sociální sítě a nábor zaměstnanců - Efektivní cesty využití Facebooku (Social Networks and Recruitment - Effective Ways to use Facebook). Práce a mzda. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2020, x, No 3, p. 38-43. ISSN 0032-6208.
 71. FARKAČOVÁ, Lenka. Stanovení cíle práce jako motivačního nástroje zaměstnanců (The Goal of Work as a Motivational Tool for Employees). Práce a mzda. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2020, vol. 2020, No 7, p. xx-xx, xx. ISSN 0032-6208.
 72. LEŠKA, Rudolf. Sync That Tune! The Role of Collective Management of Rights in Film Production and Distribution. In Petr Szczepanik, Pavel Zahrádka, Jakub Macek, Paul Stepan. Digital Peripheries: The Online Circulation of Audiovisual Content from the Small Market Perspective. 1st ed. Cham: Springer, 2020. p. 273-290. Springer Series in Media Industries. ISBN 978-3-030-44849-3. doi:10.1007/978-3-030-44850-9_16.
 73. ZOUBEK, Vladimír. Teorie práva a středoevropský konstitucionalismus v postmoderní situaci multikulturalismu (Theory of law and Central European constitutionalism in the postmodern situation of multiculturalism). In Katarzyna Žák Krzyžanková, Zdeněk Kühn, Karel Beran, Pavel Maršálek, Jan Wintr, Pavel Ondřejek, Jan Tryzna. Právo jako multidimenzionální fenomén: Pocta Aleši Gerlochovi k 65. narozeninám. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2020. p. 196-201. ISBN 978-80-7380-797-9.
 74. ROSENLACHER, Pavel and Jaromír TICHÝ. The effect of sensory marketing from the perspective of neuromarketing. GRANT Journal. Hradec Králové: Magnanimitas, 2020, vol. 9, No 1, p. 77-80. ISSN 1805-062X.
 75. TICHÝ, Jaromír, Pavel ROSENLACHER and Kateřina TUČKOVÁ. The effect of sensory marketing from the perspective of neuromarketing. In Magnanimitas. QUAERE 2020. 10th. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2020. p. 124-131, 1444 pp. ISBN 978-80-87952-32-0. doi:10.33543/q.2020.10.
 76. PÍSAŘ, Přemysl and Andrea TOMÁŠKOVÁ. The importance of social networks for the SME’s innovation potential in Industry 4.0. Innovative Marketing. Ukraine: LLC “Consulting Publishing Company “Business Perspectives”, 2020, vol. 16, No 3, p. 48-61. ISSN 1814-2427. doi:10.21511/im.16(3).2020.05.
 77. PETRŮ, Naděžda and Andrea TOMÁŠKOVÁ. The preferred usage of equity and debt financing in family businesses: evidence from Czech Republic. Investment Management and Financial Innovations. Ukraine: LLC “Consulting Publishing Company “Business Perspectives”, 2020, vol. 17, No 3, p. 27-39. ISSN 1810-4967. doi:10.21511/imfi.17(3).2020.03.
 78. CIRKLOVÁ, Jitka. TRACING TRUST AND DISTRUST LEVITICUS REINTERPRETED IN THE FRAME OF THE CONTEMPORARY CONSUMER CULTURE. European Journal of Science and Theology. Iasi (Romania): Acad Organisation Environmental Engineering & Sustainable Development, 2020, vol. 16, No 1, p. 1-10. ISSN 1841-0464.
 79. BRUNA, Eduard. Trestní řád: § 302 až § 471 (Criminal procedure code). In Jiří Jelínek. Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou. 8th ed. Praha: Leges, 2020. p. 1160 - 1272. ISBN 978-80-7502-395-7.
 80. KUBÍČEK, Pavol and Karel MAREK. Tschechische und Slowakische Republik: Schiedsgesetze: Teil 1 (Czech Republic and Slowak Republic: Refree Laws: Part 1). WiRO. München und Frankfurt a. M.: C.H.Beck, 2020, vol. 29, 3/2020, p. 80-87. ISSN 0941-6293.
 81. KUBÍČEK, Pavol and Karel MAREK. Tschechische und Slowakische Republik: Schiedsgesetze: Teil 2 (Czech Republic and Slowak Republic: Refree Laws: Part 2). WiRO. München und Frankfurt a. M.: C.H.Beck, 2020, vol. 29, No 4, p. 109-115, 16 pp. ISSN 0941-6293.
 82. KUBÍČEK, Pavol and Karel MAREK. Tschechische und Slowakische Republik: Schiedsgesetze: Teil 3 (Czech Republic and Slowak Republic: Refree Laws: Part 3). WiRO. München und Frankfurt a. M.: C.H.Beck, 2020, vol. 29, No 5, p. 142-149. ISSN 0941-6293.
 83. STRAUS, Jiří. Variabilita biomechanického hodnocení pádu z výšky (Variability of Biomechanical Fall Assessment). In Michal Křižák, Roman Mikulec, Albert Bradáč. Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2020. 1st ed. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2020. p. 218-227. ISBN 978-80-214-5829-1.
 84. WOKOUN, René. VÝVOJ ČESKÉ REGIONÁLNÍ POLITIKY V PRVNÍ POLOVINĚ DEVADESÁTÝCH LET DVACÁTÉHO STOLETÍ (Development of Czech regional policy in the first half of the 1990s). In Klímová, V., Žítek, V. XXIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, s. 58–64. ISBN 978-80-210-9610-3. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2020. p. 58-64. ISBN 978-80-210-9610-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-9610-2020-7.
 85. WOKOUN, René. WORKSHOP S APLIKAČNÍMI GARANTY / DECIZNÍ SFÉROU - VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ PERIFERIE ČESKA – OD GENETICKÉ DETERMINACE K ÚZEMNÍ KOHEZI (TL03000527) (WORKSHOP WITH APPLICATION GUARANTEES / DECISION SPHERE - Internal and external peripheries in the regional development of the Czech Republic - from genetic determination to territorial cohesion). 2020.
 86. DURDISOVÁ, Jaroslava and Jan MERTL. Zachrání důchody současné generace spoření na stáří? (Will This Generation’s Pensions Be Saved by Savings for Old Age?). Scientia et Societas. Praha: Newton College, 2020, vol. 16, No 2, p. 77-93. ISSN 1801-7118.
 87. MAREK, Karel. Zákon o zadávání veřejných zakázek v ČR de lege lata a de lege ferenda (Procurement act in Czech Republic de lege lata and de lege ferenda). Právny obzor. Bratislava: Ústav štátu a práva SAV, 2020, vol. 103, 3/2020, p. 211-229, 18 pp. ISSN 0032-6984.
 88. MAREK, Karel and Jiří STRAUS. Znalecko-odborné posouzení věci u rozhodčích soudů a výklad s tím souvisejících smluv (Expert-professional assessment of the case in arbitration courts and the interpretation of related contracts). Notitiae Iudiciales Academiae Collegii Aedilium in Bratislava. Bratislava: Akadémia policajného zboru v Bratislave, 2020, 6., No 1, p. 123-133. ISSN 2453-6954.
 89. 2019

 90. BÁN, Zoltán, Jan LÁNSKÝ, Stanislava MILDEOVÁ and Petr TESAŘ. A Probe Survey of Bitcoin Transactions Through Analysis of Advertising in an On-Line Discussion Forum. Acta Informatica Pragensia. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2019, vol. 8, No 2, p. 112-131. ISSN 1805-4951. doi:10.18267/j.aip.127.
 91. MAREK, Karel. About the new czech legal regulation of the contract for Work. STUDIA IURIDICA Cassoviensia. Košice: UPJŠ Košice, 2019, vol. 7, No 2, p. 58-70. ISSN 1339-3995.
 92. BURIANOVÁ, Olga. Alliance Importance and Security Continuity of Funding European Budget. In Helísek, Mojmír. Ekonomický a finanční výzkum - prezentace výsledků doktorandů. 1st ed. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2019. p. 6-15. ISBN 978-80-7408-189-7.
 93. BURIANOVÁ, Olga and Jiří URBÁNEK. Alliance Importance and Security Continuity of Funding European Budget. In Michael Beer, Enrico Zio. Proceedings of the 29th European Safety and Reliability Conference. 1st ed. Singapore: Research Publishing Services, 2019. p. 4227-4232. ISBN 978-981-11-2724-3.
 94. JANKŮ, Martin. Alternativy k zajištění žadatelů o mezinárodní ochranu vúpravě práva EU (Alternatives to detention of the Asylum Seekers under the EU Law Regulation). In Viktor Porada, Eduard Bruna. Bezpečná Evropa 2018. 1st ed. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2019. p. 288-298. ISBN 978-80-7408-185-9.
 95. MAIELLO, Giuseppe. An extreme and massive expression of the iconization of suffering: The Cult of the “abandoned souls” in Naples. In Hricková Maria, Klimková Simona. The iconization of suffering in literature and interdiscilinary perspectives. 1st ed. Nitra: Constantine the Philosopher University in Nitra, 2019. p. 145-154. ISBN 978-80-558-1467-4.
 96. KUBÍČKOVÁ, Dana. Are there any Differences in the Perception of Financial Reporting and Accounting Profession in different Accounting Models? Comparison of the Czech Republic and Great Britain (ARE THERE ANY DIFFERENCES IN THE PERCEPTION OF FINANCIAL REPORTING AND ACCOUNTING PROFESSION IN DIFFERENT ACCOUNTING MODELS? COMPARISON OF THE CZECH REPUBLIC AND GREAT BRITAIN). In Jindřichovská I., Dehning B. Proceedings of of international scientific conference “IFRS-global rules and local use”. 1st ed. Prague: Metropolitan University Prague, 2019. p. 284 - 295. ISBN 978-80-906585-7-8.
 97. HES, Aleš. Aspekty globální a regionální marketingové komunikace v České republice (Aspects of Global and Regional Marketing Communications in the Czech Republic). In Marie Hesková a kol. Současné trendy a výzvy v oblasti ekonomiky a marketingu. 1st ed. České Budějovice: VŠERS, z.ú., 2019. p. 10-17. ISBN 978-80-7556-054-4.
 98. CHLUMSKÁ, Zuzana. Asset Bubbles and the Impacts of The United States Subprime Mortgage Crisis. Slovak Journal of Public Policy and Public Administration. Trnava: UCM, 2019, vol. 6, No 1, p. 17-30. ISSN 1339-5637.
 99. KUPEC, Václav and Přemysl PÍSAŘ. Audit Testing of Personal Data on Social Media. In KUSÁ, A., A. ZAUŠKOVÁ a Z. BUČKOVÁ. MARKETING IDENTITY: Offline Is the New Online. 1st ed. Trnava: University of SS. Cyril and Methodius in Trnava, 2019. p. 155-170. ISBN 978-80-572-0038-3.
 100. SRSTKA, Jiří, Rudolf LEŠKA, Pavel MATES, Jan BARTÁK, Tomáš DOBŘICHOVSKÝ, Pavel KOUKAL, Petr PRCHAL, František PÚRY, Petra SKŘEJPKJOVÁ, Vladimír SMEJKAL, Ivo TELEC, František VYSKOČIL and Petra ŽIKOVSKÁ. Autorské právo a práva související (Copyright Law and Related Rights). 2nd ed. Praha: Leges, 2019. 432 pp. Student. ISBN 978-80-7502-386-5.
 101. KUBÍČKOVÁ, Dana and Vladimír NULÍČEK. Bankruptcy Model Construction and its Limitation in Input Data Quality. Journal of Business and Economics. New York: Academic Star Publishing Company, 2019, vol. 10, No 2, p. 117-125. ISSN 2155-7950. doi:10.15341/jbe(2155-7950)/02.10.2019/003.
 102. TALLO, Anton, Dominika PORUBSKÁ, Vincent HOLUBICZKY, Robert ODLER, Roman RAK, Tomáš ŠKRINÁR, Martin KRIŠKA and Jaroslav TUREČEK. Bezpečnostné technológie pre policajnú, forenznú a komerčnú prax (Security technologies for police, forensic and commercial practice). 1st ed. Bratislava: Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2019. 327 pp. ISBN 978-80-8054-808-7.
 103. STRAUS, Jiří. Biomechanické hodnocení pádu z výšky a počítačová simulace (Biomechanical evaluation of a fall from a height and computer simulation). In Jana Viktoryová, Jaroslav Blatnický. Teória a prax dokazovania: Zborník vedeckých prác. 1st ed. Bratislava: Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2019. p. 235-248. ISBN 978-80-8054-803-2.
 104. MILDEOVÁ, Stanislava and Jan LÁNSKÝ. Business Intelligence reporting by System Dynamics. In FLE Learning Ltd. Cambridge Conference Series. AICSSH-ICBITM 2019. Conference Proceedings. Cambridge: FLE Learning Ltd., 2019. p. 7-15, 146 pp. ISBN 978-1-911185-95-6.
 105. MAREK, Karel. Contract for work in the context of industrial revolution 4.0. In Peter Madzík. 2nd International Scientific Conference of the Poprad-Economic-and-Management-Forum. 1st ed. Ružomberok: Verbum Ružomberok, 2019. p. 102-113. ISBN 978-80-561-0671-6.
 106. PÍSAŘ, Přemysl and Diana BÍLKOVÁ. Controlling as a tool for SME management with an emphasis on innovations in the context of Industry 4.0. Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy. Toruń: Institute of Economic Research, 2019, vol. 14, No 4, p. 763-785. ISSN 1689-765X. doi:10.24136/eq.2019.035.
 107. BUDÍK, Josef and Otakar SCHLOSSBERGER. Credit rating and Corruption Perceptions Index. In Miroslav Čulík. FINANCIAL MANAGEMENT OF FIRMS AND FINANCIAL INSTITUTIONS. 1st ed. Ostrava: VSB - Techniucal University of Ostrava, 2019. p. 56-63. ISBN 978-80-248-4344-5.
 108. CIRKLOVÁ, Jitka. Development of Interest in Buddhism in the Czech Republic. In Thich Nhat Tu. Buddhism Around the World. Ho Chi Minh City: Religion Publisher - Southern Educational Promotion, 2019. p. 135-144. Unated Nations Days of Vesak 2019. ISBN 978-604-61-6261-2.
 109. CVIK, Eva Daniela, Radka MCGREGOR PELIKÁNOVÁ and Otakar SCHLOSSBERGER. Developmnet of Share Price in Direct Relation to the Entry of the New Investor in ghe Management of Business Corporation. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2019, vol. 13, 2/2019, p. 161-185. ISSN 1802-792X.
 110. CIRKLOVÁ, Jitka. Dialogue of Values and Tradition in the Diversity of Contemporary Consumer Culture. In Zaneta Stanciuk. Nations, Regions, Organizations – cultures of diversity. Department of Sociology of Culture, Univ: Department of Sociology of Culture, University of Szczecin, 2019. p. 10-19. ISBN 978-604-61-6261-2.
 111. ČECHÁK, Vladimír. Direct elections of mayors (lord mayors) and governors and their possible impact on the performance of public administration. In Ivana Vaňková. Public Economics and Administration 2019. 1st ed. Ostrava: VSB - Technical University of Ostrava, 2019. p. 56-69. ISBN 978-80-248-4356-8.
 112. PETRŮ, Naděžda, Andrea TOMÁŠKOVÁ and Monika KROŠLÁKOVÁ. Diversification of Export Territories of Family Businesses as a Tool of their Futher Development. Problems and Perspectives in Management. Sumy (Ukraine): LLC “Consulting Publishing Company “Business Perspectives”, 2019, vol. 17, No 3, p. 306-322. ISSN 1727-7051. doi:10.21511/ppm.17(3).2019.25.
 113. VYSOKAJOVÁ, Margerita. Doby a lhůty v pracovněprávních vztazích a navrhovaná změna právní úpravy (Time and deadlines in labour relations and proposed change of legislation). Soukromé právo. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2019, VII, 4/2019, p. 15-18. ISSN 2533-4239.
 114. BRUNOVÁ, Markéta. Dokazování trestné činnosti s využitím kriminalistických stop a identifikace (Demonstration of crime using forensic traces and identification). 1st ed. Praha: Vysoká škola finanční a správní a.s., 2019. 127 pp. ISBN 978-80-7408-196-5.
 115. URBÁNEK, Jiří and Olga BURIANOVÁ. Dynamic Model of the Finance Flows Secure Continuity into European Value Added Tax Environments. In Michael Beer, Enrico Zio. Proceedings of the 29th European Safety and Reliability Conference. Singapore: Research Publishing Services, 2019. p. 4241-4248. ISBN 978-981-11-2724-3. doi:10.3850/978-981-11-2724-3_0694-cd.
 116. VALENČÍK, Radim and Petr WAWROSZ. Economics of Productive Consumption as an Offshoot of Main Currents of Economic Theory. ACTA VŠFS. Prague: University of Finance and Administration, 2019, 2/2019, No 13, p. 113-134. ISSN 1802-792X.
 117. MAREŠ, David and Radka PROCHÁZKOVÁ. Economies of scale and their influence on the amount of rent for natural and legal persons. In Karel Tomšík. AGRARIAN PERSPECTIVES XXVIII. BUSINESS SCALE IN RELATION TO ECONOMICS. Prague. Czech University of Life Sciences Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2019. p. 144-151. ISBN 978-80-213-2973-7.
 118. BUDÍK, Josef and Otakar SCHLOSSBERGER. Erasmus+ as a source of the Best Practice. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. Proceedings of the International Conference ICERI2019. 1st ed. Spain: IATED Academy, 2019. p. 1350-1355. ISBN 978-84-09-14755-7.
 119. PÍSAŘ, Přemysl. European SMEs’ value management based on controlling, financial analysis and ratios – empirical study. Investment Management and Financial Innovations. Sumy (Ukraine): LLC “Consulting Publishing Company “Business Perspectives”, 2019, 16 2019, 4., p. 277-289. ISSN 1810-4967. doi:10.21511/imfi.16(4).2019.24.
 120. KROŠLÁKOVÁ, Monika, Viera KUBÍČKOVÁ and Naděžda PETRŮ. Favourable Business Environment as a Factor of Business Development. In Róbert Rehák, Paulína Krnáčová. PETRŮ, Naděžda. Trends and Challenges in the European Business Environment: Trade, International Business and Tourism. Proceedings of the 6th International Scientific Conference. 1st ed. Bratislava: EKONÓM, 2019. p. 267-275. ISBN 978-80-225-4646-1.
 121. TICHÝ, Jaromír. FINANCING OF HIGHER EDUCATION ON A BASIS OF TRANSFERRED PRICE. In MAGNANIMITAS. Recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů QUAERE 2019. MAGNANIMITAS. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2019. p. 254-261. ISBN 978-80-87952-30-6.
 122. TICHÝ, Jaromír. Financování vysokoškolského vzdělání na principu přenesené ceny. In Mojmír Helísek. Ekonomický a finanční výzkum prezentace výsledků doktorandů: Recenzovaný sborník příspěvků z 6. ročníku konference doktorandů na Vysoké škole finanční a správní. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2019. p. 112-123, 147 pp. ISBN 978-80-7408-189-7.
 123. MERTL, Jan. Fiskální prostor pro financování zdravotnictví (The fiscal space for healthcare financing). In Sadovský, Z. Sborník referátů a abstraktů XXII. ročníku mezinárodní odborné konference Daně - teorie a praxe 2019. Brno: Sting, 2019. p. 130-138. ISBN 978-80-87482-67-4.
 124. POLIŠENSKÁ, Veronika Anna. Forenzní psychologie: teorie a praxe (Forensic psychology: theory and practice). Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2019. 120 pp. EUpress. ISBN 978-80-7408-187-3.
 125. LEŠKA, Rudolf. From Marx to Google: Redefining the Role of Moral Rights in Czechia. Journal of Intellectual Property Law & Practice. Oxford: Oxford University Press, 2019, vol. 14, No 4, p. 331-337. ISSN 1747-1532. doi:10.1093/jiplp/jpz003.
 126. HES, Aleš. Global Communication environment for B2B Markets. In Tomáš Klieštik. 19th International Scientific Conference Globalization and Its Socio-Economic Consequences. 1st ed. Žilina: University of Zilina, 2019. p. 9-14. ISSN 2261-2424. doi:10.1051/shsconf/20207402007.
 127. LEŠKA, Rudolf. Globalization of Collective Rights Management and the Role of National CMOs. In Tatiana Eleni Synodinou. Pluralism or Universalism in International Copyright Law. 1st ed. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International B.V., 2019. p. 95-114. ISBN 978-94-035-0355-4.
 128. URBÁNEK, Jiří and Olga BURIANOVÁ. Globalizovaný integrovaný management bezpečnostní kontinuity organizací. In Jiří Straus, Eduard Bruna. Trestně právní a kriminalistické aspekty dokazování. 1st ed. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2019. p. 329-337. ISBN 978-80-7408-191-0. doi:.
 129. VOSTATEK, Jaroslav. Health & Long-term Care Financing. In Sedmihradská, L. Proceedings of the 24rd International Conference Theoretical and Practical Aspects of Public Finance 2019. 1st ed. Praha: Nakl. Oeconomica, 2019. p. 141-148. ISBN 978-80-245-2318-7.
 130. MERTL, Jan. Health financing perspectives, stability and sustainability factors. Revue sociálno-ekonomického rozvoja. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave, 2019, vol. 5, No 2, p. 51-60. ISSN 2453-6148.
 131. PORADA, Viktor. Identifikace v kriminalistice, policejních a bezpečnostních vědách (Identification in criminalistic, police and security sciences). In Eva Szabová, Miloš Deset. In omnibus quldem,maxime tamen in iure. aqcquitas spectanda est, Pocta prof. JUDr. Ivanovi Šimovčekovi, CSc.. k 65 narodeninám. první. Krakow: Spolok Slovákov v Poľsku, 2019. p. 37-54, 17 pp. ISBN 978-83-8111-156-0.
 132. MERTL, Jan, Jiří MIHOLA and Radim VALENČÍK. Incentive extension of pay-as-you-go pension system. Journal of International Studies. Poland: Centre of Sociological Research, 2019, vol. 12, No 4, p. 195-213. ISSN 2071-8330. doi:10.14254/2071-8330.2019/12-4/13.
 133. SMEJKAL, Vladimír, Boris ONISČENKO, Jindřich KODL and Petr TESAŘ. Influence of Hypoxia on the Stability of the Dynamic Biometric Signature (Influence of Hypoxia on the Stability of the Dynamic Biometric Signature.). In Anna Unversity. Proceedings of 53th International Carnahan Conference on Security Technology (ICCST). Chennai, India: IEEE, 2019. p. 1-6. ISBN 978-1-7281-1575-7.
 134. ŘÍHOVÁ, Lenka, Přemysl PÍSAŘ and Karel HAVLÍČEK. Innovation potential of cross-generational creative teams in the EU. Problems and Perspectives in Management. Sumy (Ukraine): LLC “Consulting Publishing Company “Business Perspectives”, 2019, vol. 17, No 4, p. 38-51. ISSN 1727-7051. doi:10.21511/ppm.17(4).2019.04.
 135. PÍSAŘ, Přemysl and Václav KUPEC. Innovative controlling and audit – opportunities for SMEs. Problems and Perspectives in Management. Sumy (Ukraine): LLC “Consulting Publishing Company “Business Perspectives”, 2019, vol. 17, No 3, p. 184-195. ISSN 1727-7051. doi:10.21511/ppm.17(3).2019.15.
 136. KUBÍČKOVÁ, Dana, Vladimír NULÍČEK and Irena JINDŘICHOVSKÁ. Is the Financial Literacy Affected by the Field of Study? International Journal of Management Science and Business Administration. Zagreb: Research Leap, 2019, vol. 5, No 6, p. 15-20. ISSN 1849-5419. doi:10.18775/ijmsba.1849-5664-5419.2014.56.1002.
 137. KUBÍČKOVÁ, Dana, Vladimír NULÍČEK and Irena JINDŘICHOVSKÁ. Is the Financial Literacy Affected by the Field of Study? (a Comparison of Specialised Secondary Schools). In Löster T., Pavelka T. The 13th International Days of Statistics and Economics. 1st ed. Slaný: Libuše Macáková, Melandrium, 2019, 2019. p. 845-854. ISBN 978-80-87990-14-8. doi:10.18267/pr.2019.los.186.84.
 138. ERBEN, Michal and Jiří ŠINDELÁŘ. Jaké dopady by přineslo narovnání mezi zaměstnanci a osobami samostatně výdělečně činnými? Případo vá studie sociálního pojištění (Equalling the Taxation Burden between Employees and Self-Employed: the Case of Social Insurance in the Czech Republic). Scientia et Societas. Praha: Newton College, 2019, XV, No 4, p. 86-96. ISSN 1801-7118.
 139. PETR, Oldřich Johannes. Jazyková hra v reklamní komunikaci (Language play in advertising communication). In Magnanimitas. QUAERE 2019. I. Hradec Králové: Magnanimitas, 2019. p. 24-30, 1229 pp. ISBN 978-80-87952-30-6.
 140. STRAUS, Jiří and František VAVERA. Juan Vucetich – Jeden ze zakladatelů daktyloskopie (Juan Vucetich - One of the founders of dactyloscopy). Kriminalistika. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2019, vol. 2019, No 2, p. 137-148. ISSN 1210-9150.
 141. MAREK, Karel. K obecným otázkám soukromého práva (On general questions of private law). Justičná revue. Bratislava: Ministerstvo spravedlnosti SR, 2019, vol. 71, No 12, p. 1297-1310. ISSN 1335-6461.
 142. PORADA, Viktor. K privatizaci trestního práva z pohledu kriminalistiky a forenzních oborů v oblasti znalecké činnosti (On the privatization of criminal law from the perspective of forensic science and forensics in the field of expert activities). In Sergej Romža a kol. Kriminologické a organizačno-technické asekty privatizace trestného práva. první. Košice: PF UPJŠ v Košiciach, 2019. p. 73-87, 14 pp. ISBN 978-80-8152-800-2.
 143. STRAUS, Jiří and Zdeněk KREJČÍ. K věrohodnosti znaleckého posudku (The credibility of the expert opinion). Forenzní vědy, právo, kriminalistika. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2019, vol. 4, No 2, p. 99-114. ISSN 2533-4387.
 144. BERKA, Petr. KDD Tools for Do-It-Yourself Analyses. In R. Janošcová. 14th International Workshop on Knowledge Management. Trenčín: VŠM Trenčín, 2019. p. 21-31. ISBN 978-80-89306-41-1.
 145. HÁJEK, Jan. Komplexita daňového práva: Základní negativní důsledek zákonodárného procesu (Tax Law Complexity: An Elementary Negative Effect of a Law Making Process). In Prof. Vladimír Babčák, CSc., JUDr. Adrián Popovič, PhD., JUDr. Jozef Szábo, PhD. III. SLOVENSKO-ČESKÉ DNI DAŇOVÉHO PRÁV A: Pozitívna a negatívna stimulácia štátu v oblasti zdaňovania. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2019. p. 133-143. ISBN 978-80-8152-819-4. doi:10.33542/DDP2019-819-4.
 146. FIALA, Petr and Renata MAJOVSKÁ. Koordinační hry (Coordination games). In Brian König. MEZINÁRODNÍ VĚDECKÝ SEMINÁŘ NOVÉ TRENDY V EKONOMETRII A OPERAČNÍM VÝZKUMU. 1st ed. Bratislava: EKONÓM, 2019. p. 19-24. ISBN 978-80-225-4650-8.
 147. SADÍLEK, Zdeněk, Štěpán KALAMÁR and Barbora PÁLKOVÁ. Krizové řízení a Integrovaný záchranný systém (Crisis management and integrated rescue system). Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2019. 72 pp. Krizové řízení a Integrovaný záchranný systém. ISBN 978-80-7408-192-7.
 148. WOKOUN, René, Pavel MATES and Petr ČECHÁK. Legal and Regional Aspects of Structuring of the Czech Republic. In Ivana Vaňková. Proceedings of the 13th International Scientific Conference Public Economics and Administration 2019. 1st ed. Ostrava: VSB - Technical University of Ostrava, 2019. p. 423-434, 444 pp. ISBN 978-80-248-4356-8.
 149. ČECHÁK, Vladimír. Logické aspekty důkazu a dokazování v právu (SELECTED LOGICAL ASPECTS OF EVIDENCE AND PROOF OF LAW). In Jiří Straus, Eduard Bruna. Trestně právní a kriminalistické aspekty dokazování. 1st ed. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2019. p. 56-65. ISBN 978-80-7408-191-0.
 150. BERKA, Petr, Lubos MAREK and Michal VRABEC. Modeling Students Dropout Using Statistical and Data Mining Methods. In Boda, M., Mendelova, V., Grausova, M. Proceedings of 22nd International Scientific Conference on Applications of Mathematics and Statistics in Economics. Paris: Atlantis Press, 2019. p. 70-80. ISBN 978-94-6252-804-8. doi:10.2991/amse-19.2019.8.
 151. MAJOVSKÁ, Renata and Petr FIALA. Modelling of supply network design. In Bruzzone A.G.,De Felice F.,Dias L.M.S.,Massei M.,Solis A. 18th International Conference on Modeling and Applied Simulation. 1st ed. Itálie: Dime University of Genoa, 2019. p. 22-27. ISBN 978-88-85741-30-0.
 152. MAREK, Karel. Nájem (Lease). Justičná revue. Bratislava: Ministerstvo spravedlnosti SR, 2019, vol. 71, 8-9, p. 876-896. ISSN 1335-6461.
 153. LEGIERSKÁ, Yvona. Náklady na výběr daní v ČR (Tax collection costs in the Czech Republic). Acta Sting. Brno: Akademie Sting, 2019, Neuveden, No 4, p. 67-83. ISSN 1805-1391.
 154. LEGIERSKÁ, Yvona. Náklady na výběr daní v ČR (Tax collection costs in the Czech Republic). In Autorský kolektiv. DANĚ – TEORIE A PRAXE 2019. 1st ed. Brno: Sting spol. s r. o. Brno, 2019. p. 106 - 117. ISBN 978-80-87482-67-4.
 155. TOMÁŠKOVÁ, Andrea. Název rodinné společnosti ve spojení se jménem rodiny a možné riziko tohoto spojení (The name of the family company in conjunction with the family name and the potential risk of this connection). In Mojmír Helísek. Ekonomický a finanční výzkum – prezentace výsledků doktorandů. 1st ed. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2019. p. 123-135. ISBN 978-80-7408-189-7.
 156. MAIELLO, Giuseppe and Martina CICHÁ. Neoliberal Approaches Among Czech Philologists and Anthropologists. In Autorský kolektiv. Proceedings of the 2019 International Conference on Pedagogy, Communication and Sociology (ICPCS 2019). 1st ed. Paris: Atlantis Press, 2019. p. 407-409. ISBN 978-94-6252-717-1. doi:10.2991/icpcs-19.2019.90.
 157. STRAUS, Jiří and František VAVERA. Ohledání místa mimořádné události (teorie a praxe) (Emergency event crime scene investigation (theory and praxis)). THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION. Lázně Bohdaneč: MV – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR,, 2019, vol. 11, No 2, p. 109-116, 18 pp. ISSN 1803-635X.
 158. BERKA, Petr, Michal VRABEC and Luboš MAREK. On stability and interpretability of mixture models of wage distributions. In Masahiro Inuiguchi, Radim Jiroušek, Václav Kratochvíl. Proceedings of the 22nd Czech-Japan Seminar on Data Analysis and Decision Making. 1st ed. Prague: MatFyzPress, 2019. p. 1-12. ISBN 978-80-7378-400-3.
 159. MACH, Petr. On the Origin of the Laffer Curve. ACTA VSFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2019, vol. 13, No 2, p. 186-191. ISSN 1802-792X.
 160. KALAMÁR, Štěpán. OTEVŘENÉ INFORMAČNÍ ZDROJE - INFORMAČNÍ SPOLEČNOST A INTERNET (Open Information Sources - Information Society and Internet). Forenzní vědy, právo, kriminalistika. Praha: VŠFS, 2019, vol. 4, No 2, p. 179-193. ISSN 2533-4387.
 161. VOSTATEK, Jaroslav. Paradigm Reform of the Czech Family Benefits and Credits: A Major Challenge. In Dvořáková. P. Proceedings of the 23rd International Conference Current Trends in Public Sector Research 2019. 1st ed. Brno: Masaryk University, 2019. p. 245-252. ISBN 978-80-210-9256-3.
 162. ČECHÁK, Petr. Pavel Mates (ed.) et al.: Ochrana osobnosti, soukromí a osobních údajů. Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora Praha, 2019, vol. 2019, No 12, p. 71-72. ISSN 1210-6348.
 163. KOSTIKOV, Eva, David MAREŠ and Radka PROCHÁZKOVÁ. PERFORMANCE AND STABILITY OF THE SECTORS IN THE FOOD INDUSTRY OF CZECH REPUBLIC. Journal of International Studies. Poland: Centre of Sociological Research, 2019, vol. 12, No 3, p. 158-168. ISSN 2071-8330. doi:10.14254/2071-8330.2019/12-3/13.
 164. LEŠKA, Rudolf. Performers’ Rights: A Central European Export. In Mira T. Sundara Rajan. Cambridge Handbook of Intellectual Property in Central and Eastern Europe. 1st ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2019. p. 222-237. Cambridge Law Handbooks. ISBN 978-1-107-15636-4. doi:10.1017/9781316661253.013.
 165. RAK, Roman. Phenomenom of equilibrium and limit states in security sciences. Bezpečnostní teorie a praxe. Prague: Police Academy of the Czech Republic in Prague, 2019, vol. 2019, No 4, p. 91-106. ISSN 1801-8211.
 166. KUNZ, Vilém. Podpora profesionálního sportu ze strany podniků v České republice (Support of Professional Sport by Companies in the Czech Republic). ACTA UNIVERSITATIS MATTHIAE BELII series Environmental Management [online]. Banská Bystrica: Faculty of Natural Sciences Matej Bel University, 2019, vol. 21, No 1, p. 6-13. ISSN 1338-4430. doi:10.24040/actaem.2019.21.1.6-13.
 167. MATES, Pavel. Policejní vykázání (Police banished). Právní rozhledy. Praha: C. H. Beck, 2019, vol. 17, No 6, p. 592-595. ISSN 0139-6005.
 168. NOVAK, Jan and Václav NETOLICKÝ. Politický extremismus jako destabilizační prvek příhraničních regionů (Political extremism as a destabilizing element of border regions). In J.Straus, E.Bruna. Trestněprávní a kriminalistické aspekty dokazování. 1st ed. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2019. p. 213-219. ISBN 978-80-7408-191-0.
 169. PROROK, Vladimír. Politický zájem a statutární města v ČR (Political interest and statutory cities in the Czech Republic). Medias res. Praha: Sdružení Medias res v Praze, 2019, IV, 3-4, p. 5-12. ISSN 2464-6334.
 170. MAREK, Karel. Poznámky k rozhodčímu řízení před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (Coment to the Arbitration Proceedings at the Arbitration Court at the Chamber of Commerce of the Czech Republic and the Agrarian Chambersof the Czech Republic). Právny obzor. Bratislava: Ústav státu a práva SAV, 2019, vol. 102, No 6, p. 509-523. ISSN 0032-6984.
 171. MAREK, Karel. Poznámky ke smlouvě o dílo de lege ferenda (Notes to the de lege ferenda contract for work). In J.Suchoža,J.Husár,R.Hučová. Právo, obchod, Ekonomika IX. 1st ed. Košice: UPJŠ Košice, 2019. p. 198-210. ISBN 978-80-8152-775-3.
 172. MAREK, Karel. Poznámky ke smlouvě o dílo podle českého práva (Notes to the Contract for Work under Czech Law). Justičná revue. Bratislava: Ministerstvo spravedlnosti SR, 2019, vol. 71, No 10, p. 1022-1033. ISSN 1335-6461.
 173. PORADA, Viktor. PRÁVNÍ ZÁKLADY POLICEJNĚ BEZPEČNOSTNÍ ČINNOSTI V TEORII POLICEJNÍCH VĚD (LEGAL BASES OF POLICE SECURITY ACTIVITIES IN THE THEORY OF POLICE SCIENCES). In Ivan Majchut. Národná a medzinárodná bezpečnosť 2019. první. Liptovský Mikuláš: Akadémia ozbrojených sil M.R. Štefánika 2019, 2019. p. 371-378. ISBN 978-80-8040-582-3.
 174. LEŠKA, Rudolf. Presumption of Authorship under the Berne Convention and its Application in the Online Environment. In Ysolde Gendreau. Copyright in Action: International Perspectives on Remedies. 1st ed. Montreal: Les Éditions Thémis, 2019. p. 307-318. ISBN 978-2-89400-428-9.
 175. NOVOTNÝ, Jiří and Markéta BRUNOVÁ. Procesní aspekty nezákonného důkazu (Procedural aspects of illegal evidence). In Jiří Straus, Eduard Bruna. Mezinárodní vědecká konference Trestně právní a kriminalistické aspekty dokazování. 5th ed. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2019. p. 220-231, 338 pp. ISBN 978-80-7408-191-0.
 176. WAWROSZ, Petr. Productive of the service sector: theory and practice of corruption declining. Marketing and Management of Innovations. Ukraine: Sumy State University, 2019, vol. 9, No 4, p. 269-279. ISSN 2227-6718. doi:10.21272/mmi.2019.4-21.
 177. FIALA, Petr and Renata MAJOVSKÁ. Project portfolio designing under risk. In Michal Houda, Radim Remeš. Conference Proceedings. 37th International Conference on Mathematical Methods in Economics 2019. 1st ed. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019. p. 566-571. ISBN 978-80-7394-760-6.
 178. SPITSYNA, Yuliia. Příčiny růstu podílu plateb a inkas v eurech mezi českými podniky a příčiny růstu eurových úvěrů (Causes of growth in the share of payments and receipts in euro among Czech firms and causes of growth in euro loans). In Mojmír Helísek. Ekonomický a finanční výzkum – prezentace výsledků doktorandů. 1st ed. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2019. p. 103-111. ISBN 978-80-7408-189-7.
 179. VESECKÁ, Renata. Příklady z trestního práva hmotného a procesního (Examples from the substantive criminal law and the criminal procedural law). Praha: VŠFS, 2019.
 180. STRAUS, Jiří, Zdeněk SADÍLEK and Jiří JONÁK. Příspěvek k identifikaci osoby podle dynamického stereotypu chůze – vliv obuvi na lokomoci (Contribution to the identification of a person according to the dynamic stereotype of walking - the effect of footwear on locomotion). In Straus Jiří, Bruna Eduard. Trestně právní a kriminalistické apsekty dokazování. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2019. p. 291-318. ISBN 978-80-7408-191-0.
 181. PÍSAŘ, Přemysl. Quality Management in European SME´s Empirical Study. In Mojmír Helísek. Ekonomický a finanční výzkum – prezentace výsledků doktorandů. 1st ed. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2019. p. 74-84, 145 pp. ISBN 978-80-7408-189-7.
 182. WOKOUN, René. Regiony (Regions). In Marek Pavlík a kolektiv. Regiony budoucnosti - spolupráce, bezpečí, efektivita. 1st ed. Praha: Grada Publishing a.s, 2019. p. 19-26. ISBN 978-80-271-1310-1.
 183. LACINA, Karel. Remarks to Tourism Industry Position in Contemporary Economic Relations. In Klokner Tomáš. ACTA IURIDICA SLADKOVICIENSIA XIV. (Právnické studie). 1st ed. Slovenská republika,un. Danubius: Vysoká škola Danubius a autori, 2019. p. 116-132. ISBN 978-80-7392-314-3.
 184. RAK, Roman and Dagmar KOPENCOVÁ. Risk analysis and threats in security science. European Science. Podhájska (Slovakia): European Institute of Further Education, 2019, vol. 2019, No 3, p. 109-115. ISSN 2585-7738.
 185. RAK, Roman. Rovnovážné a mezní stavy v bezpečnosti a soudním inženýrství (Equilibrum and Limite States in Security and Forensic Engineering). Soudní inženýrství. Brno: CERM, akademické nakladatelství, 2019, vol. 30, No 2, p. 40-48. ISSN 1211-443X. doi:10.13164/SI.2019.2.40.
 186. RAK, Roman and Ingrid MATOUŠKOVÁ. Rovnovážné a mezní stavy v bezpečnosti, v technice i společenských vědách část I. (Equilibrium and limit states in security, technology and social science part I.). Socioekonomické a humanitní studie. Praha: AMBIS vysoká škola, a.s., 2019, vol. 10, No 2, p. 45-56. ISSN 1804-6797.
 187. RAK, Roman and Ingrid MATOUŠKOVÁ. Rovnovážné a mezní stavy v bezpečnosti, v technice i společenských vědách část II. (Equilibrium and limit states in security, technology and social science part II.). Socioekonomické a humanitní studie. Praha: AMBIS vysoká škola, a.s., 2019, vol. 10, No 2, p. 57-71. ISSN 1804-6800.
 188. KALAMÁR, Štěpán and Jan NOGA. Řízení bezpečnosti v organizaci (Security management in an organization). In doc. Ing. Milan Kašík, CSc. Bezpečná Evropa 2018. 1st ed. Praha: VŠFS, 2019. p. 235-243. ISBN 978-80-7408-185-9.
 189. ŠINDELÁŘ, Jiří. Sales forecasting in financial distribution: a comparison of quantitative forecasting methods. Journal of Financial Services Marketing. London: Palgrave Macmillan, 2019, vol. 24, 3-4, p. 69-80. ISSN 1363-0539.
 190. HÁJEK, Jan. Sdílená ekonomika -je možné ji zdanit? (Sharing Economy -Possible to Tax). In Prof. JUDr. Pichrt Jan, PhD., Doc. JUDr. Radim Boháč, PhD., JUDr. Jakub Morávek, PhD. Sdílená ekonomika tři roky poté - závěry a perspektivy. Praha: Wolters Kluwer, 2019. p. 138-144, 6 pp. ISBN 978-80-7598-591-0.
 191. LEGIERSKÁ, Yvona. Share of direct and indirect taxation as a reflection of public choice. In Lucie Sedmihradská. The 24th International Conference Theoretical and Practical Aspects of Public Finance. 1st ed. Praha: University of Economics, Prague, Oeconomica Publishing House – Prague 2019, 2019. p. 54 - 59. ISBN 978-80-245-2319-4.
 192. LACINA, Karel. Significance of Destination Manangement for Contemporary Tourism Industry. In Klokner Tomáš. ACTA IURIDICA SLADKOVICIENSIA XV.(Právnické studie). 1st ed. Slovenská republika,un. Danubius: Vysoká škola Danubius a autori, 2019. p. 135-147. ISBN 978-80-7392-329-7.
 193. TOMČÍK, Michal. Sociální a kvalifikační profil marketingových profesionálů (Social and qualification profile of marketing professionals). 1st ed. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2019. 116 pp. SCIENCEpress. ISBN 978-80-7408-203-0.
 194. VOSTATEK, Jaroslav. Sociální úrazové modely a české pojištění odpovědnosti za pracovní úrazy a nemoci z povolání (Social injury models and Czech liability insurance for workplace accidents and occupational deseases). Fórum sociální politiky. Praha: VÚPSV, 2019, vol. 13, No 6, p. 2-7. ISSN 1802-5854.
 195. MERTL, Jan. Socioekonomické aspekty standardu a nadstandardu ve zdravotním pojištění (Socio-economic aspects of standard and above standard care in health insurance). Pojistné rozpravy. Praha: Česká asociace pojišťoven, 2019, vol. 2019, No 36, p. 40-45. ISSN 2571-1059.
 196. HÁJEK, Jan. Současná omezení metod používaných ke zjištění předacích cen subjektů v koncernu (1. část) (Current Limits of Transfer Pricing Methods Used by Related Parties (1st Part)). Daně a účtovnictvo v praxi. Bratislava: Wolters Kluwer, 2019, vol. 2019, No 1, p. 59-62. ISSN 1335-7034.
 197. HÁJEK, Jan. Současná omezení metod používaných ke zjištění předacích cen subjektů v koncernu (2. část) (Current Limits of Transfer Pricing Methods Used by Related Parties (2nd Part)). Daně a účtovnictvo v praxi. Bratislava: Wolters Kluwer, 2019, vol. 2019, No 2, p. 60-62. ISSN 1335-7034.
 198. BÍLÝ, Jiří. Soud inkviziční. (Inquisitive court.). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. 1. vydání. Plzeň - Ostrava: Aleš Čeněk, 2019. p. 307-313. sv. XIV. ISBN 978-80-7380-748-1.
 199. BÍLÝ, Jiří. Soudce (do roku 1848). (Judge (until 1848).). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. 1. vydání. Plzeň - Ostrava: Aleš Čeněk, 2019. p. 652-661. sv. XIV. ISBN 978-80-7380-748-1.
 200. BÍLÝ, Jiří. Soudní personál feudálního státu. (Court staff of the feudal state.). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. 1. vydání. Plzeň - Ostrava: Aleš Čeněk, 2019. p. 710-715. sv. XIV. ISBN 978-80-7380-748-1.
 201. BÍLÝ, Jiří. Soudní rozhodnutí (feudalismus). (Court rulings (feudalism).). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. 1. vydání. Plzeň - Ostrava: Aleš Čeněk, 2019. p. 772-774. sv. XIV. ISBN 978-80-7380-748-1.
 202. BÍLÝ, Jiří. Soudnictví - počátky. (Judiciary - beginning.). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň - Ostrava: Aleš Čeněk, 2019. p. 27-29. sv. XIV. ISBN 978-80-7380-748-1.
 203. BÍLÝ, Jiří. Soudnictví v období absolutistického státu. (The judiciary in period of absolutism state.). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. 1. vydání. Plzeň - Ostrava: Aleš Čeněk, 2019. p. 86-110. sv. XIV. ISBN 978-80-7380-748-1.
 204. BÍLÝ, Jiří. Soudnictví v období husitské revoluce. (The judiciary in period of husitism revolution.). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. 1. vydání. Plzeň - Ostrava: Aleš Čeněk, 2019. p. 56-63. sv. XIV. ISBN 978-80-7380-748-1.
 205. BÍLÝ, Jiří. Soudnictví v období patrimoniálního státu. (The judiciary in period of patrimony state.). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. 1. vydání. Plzeň - Ostrava: Aleš Čeněk, 2019. p. 29-56. sv. XIV. ISBN 978-80-7380-748-1.
 206. BÍLÝ, Jiří. Soudnictví v období stavovského státu. (The judiciary in period of state of the estates.). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. 1. vydání. Plzeň - Ostrava: Aleš Čeněk, 2019. p. 63-86. sv. XIV. ISBN 978-80-7380-748-1.
 207. MAREK, Karel and Martin JANKŮ. Specifika dokazování v rozhodčím řízení (Specifics of taking evidence in arbitration procedings). In Oto Kunz. Odstraňování sporů. 1st ed. Plzeň: Západočeská univerzita Plzeň, 2019. p. 39-50, 21 pp. ISBN 978-80-261-0818-4.
 208. MATES, Pavel and Tomáš LECHNER. Spezifika der personenbezogener Daten in Tschechien (Specifics of personal data protection in the Czech Republic). Wirtschat und Recht in Osteuropa. München/Frankfurt a.M.: C. H. Beck, 2019, vol. 28, 10/2019, p. 297-302. ISSN 0941-6293.
 209. KUNZ, Vilém. Společenská odpovědnost v profesionálním fotbale (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN PROFESSIONAL FOOTBALL). In Marián Merica. Žiak, Pohyb, Edukácia, Vedecký sborník 2019 Scientific Proceedins 2019. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. p. 152-163. ISBN 978-80-223-4796-9.
 210. BÍLÝ, Jiří. Spolek branný českých měst (1502). (The Bohemian Cities Gateway Association (1502).). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. 1. vydání. Plzeň - Ostrava: Aleš Čeněk, 2019. p. 270-272. sv. XV. ISBN 978-80-7380-752-8.
 211. BÍLÝ, Jiří. Správa Prahy do roku 1848. (Administration of Prague till 1848 years.). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. 1. vydání. Plzeň - Ostrava: Aleš Čeněk, 2019. p. 783-787. sv. XV. ISBN 978-80-7380-752-8.
 212. BÍLÝ, Jiří. Správa veřejná patrimoniálního státu. (The public administration of patrimony state.). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. 1. vydání. Plzeň - Ostrava: Aleš Čeněk, 2019. p. 408-412. sv. XV. ISBN 978-80-7380-752-8.
 213. BÍLÝ, Jiří. Správa zemská (do roku 1620). (The administration of Czech lands (till 1620 years).). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. 1. vydání. Plzeň - Ostrava: Aleš Čeněk, 2019. p. 148-155. sv. XVI. ISBN 978-80-7380-761-0.
 214. BÍLÝ, Jiří. Správce hradský (soudce). (The administrator of castle (judge).). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. 1. vydání. Plzeň - Ostrava: Aleš Čeněk, 2019. p. 176-179. sv. XVI. ISBN 978-80-7380-761-0.
 215. BÍLÝ, Jiří. Správce zemský. (The landʼs administrator.). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. 1. vydání. Plzeň - Ostrava: Aleš Čeněk, 2019. p. 179-183. sv. XVI. ISBN 978-80-7380-761-0.
 216. JIRKŮVOVÁ, Margita and Karel MAREK. Srovnání smlouvy o úvěru a smlouvy o zápůjčce (Comparison of Credit Agreement and Loan Agreement). Notitiae Iudiciales. Bratislava: Akadémia policajného zboru, 2019, vol. 5, No 2, p. 107-135. ISSN 2453-6954.
 217. BÍLÝ, Jiří. Státoprávní představy Jiřího z Poděbrad. (The ideas about state and law of king George from Poděbrady.). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. 1. vydání. Plzeň - Ostrava: Aleš Čeněk, 2019. p. 639-647. sv. XVI. ISBN 978-80-7380-761-0.
 218. BÍLÝ, Jiří. Státoprávní představy Karla IV. (The ideas about state and law of king Charles IV.). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. 1. vydání. Plzeň - Ostrava: Aleš Čeněk, 2019. p. 650-660. sv. XVI. ISBN 978-80-7380-761-0.
 219. BÍLÝ, Jiří. Státoprávní představy Viléma Slavaty z Chlumu a z Košumberku. (The ideas about state and law of William Slavata from Chlum and Košumberk.). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. 1. vydání. Plzeň - Ostrava: Aleš Čeněk, 2019. p. 685-695. sv. XVI. ISBN 978-80-7380-761-0.
 220. ULRYCHOVÁ, Eva and Diana BÍLKOVÁ. Students’ knowledge of mathematical definitions. In Löster T., Pavelka T. The 13th International Days of Statistics and Economics. Slaný: Melandrium, 2019. p. 1558-1567. ISBN 978-80-87990-18-6. doi:10.18267/pr.2019.los.186.0.
 221. MATES, Pavel and Marek STARÝ. Subjektivní stránka v zákoně o odpovědnosti za přestupky, záležitost plná otazníků. In S. Skulová, A. Kliková, D. Hejč. Výzvy správního práva a správního soudnictví. 1st ed. Brno: Masarykova univertita, 2019. p. 239-252. ISBN 978-80-210-9360-7.
 222. PETRŮ, Naděžda. Support for family businesses from the public sector. In Imrich Rukovanský, Peter Ondria. INTERNATIONAL CONFERENCE MODERNIZATION OF PUBLIC ADMINISTRATION. 1st ed. Česká republika: Public Administration Educational Institute o.p.s., 2019. p. 39-47. ISBN 978-80-907057-6-0.
 223. JINDŘICHOVSKÁ, Irena, Margarita KORKHOVA and Dana KUBÍČKOVÁ. Sustainability Reporting in Environmentally Exposed Sector. In Löster T., Pavelka T. International Days of Statistics and Economics. Slaný: Libuše Macáková, Melandrium, 2019. p. 597-606. ISBN 978-80-87990-18-6. doi:10.18267/pr.2019.los.186.0.
 224. BÍLÝ, Jiří. Svobodníci. (The lance corporal.). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. 1. vydání. Plzeň - Ostrava: Aleš Čeněk, 2019. p. 84-89. sv. XVII. ISBN 978-80-7380-769-6.
 225. FRAIT, Jan, Michal BEZVODA, Petr BUDINSKÝ, Liběna ČERNOHORSKÁ, Jaroslav DAŇHEL, Eva DUCHÁČKOVÁ, Jan HÁJEK, Hana HEJLOVÁ, Mojmír HELÍSEK, Narcisa KADLČÁKOVÁ, Luboš KOMÁREK, Zlatuše KOMÁRKOVÁ, Miroslav PLAŠIL, Jarmila RADOVÁ, Marek RUSNÁK, Bohumil STÁDNÍK and Petr TEPLÝ. SYSTEMIC RISK IN POST-CRISIS FINANCIAL MARKETS. 1st ed. Prague: University of Finance and Administration, 2019. 154 pp. SCIENCEpress. ISBN 978-80-7408-200-9. doi:10.37355/03.2019/2.
 226. BÍLÝ, Jiří. Táborité. (The hussite fraction of Tabor.). In Karel Schelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie českých právních dějin. 1. vydání. Plzeň - Ostrava: Aleš Čeněk, 2019. p. 55 - 62. sv. XVIII. ISBN 978-80-7380-779-5.
 227. DVOŘÁK, Michal, Zlatuše KOMÁRKOVÁ and Adam KUČERA. The Czech Government Yield Curve Decomposition at the Lower Bound. Finance a úvěr - Czech Journal of Economics and Finance. Praha: Charles University, Faculty of Social Sciences, 2019, vol. 69, No 1, p. 2-36. ISSN 0015-1920.
 228. VOSTATEK, Jaroslav. The Czech Tax Mix at a Crossroads (The Czech tax mix at a crossroads). In Vaňková, I. Proceedings of the 13th International Scientific Conference: Public Economics and Administration 2019. 1st ed. Ostrava: VSB – Technical University of Ostrava. Faculty of Economics, 2019. p. 394-406. ISBN 978-80-248-4356-8.
 229. ROUBAL, Ondřej. The Erotic Capital of Men from the Perspective of the Sociology of Marketing Communication. In Alena Kusá, Anna Zaušková, Zuzana Bučková. Marketing Identity 2019. Offline is the new online. Trnava (Slovakia): Faculty of Mass Media Communication, University of SS. Cyril and Methodius, 2019. p. 706-717. ISBN 978-80-572-0038-3.
 230. MERTL, Jan and Radim VALENČÍK. The Extension Of Pay-As-You-Go Pension Insurance System – Income And Expenditure Aspect. Economy & Business. Burgas: International Scientific Publications, 2019, vol. 13, No 1, p. 77-86. ISSN 1314-7242.
 231. KUBÍČKOVÁ, Dana and Vladimír NULÍČEK. The Perception of the Financial Reporting and Accounting Profession in Different Cultural Environments: A Comparison of the Czech Republic, the China Republic, Great Britain and Ireland. In Lómez Chova, L., López Martínez A., Candel Torres, I. Proceedings of the International Conference ICERI2019. 1st ed. Spain: IATED Academy, 2019. p. 8751-8760. ISBN 978-84-09-14755-7.
 232. KNIHOVÁ, Ladislava and Vladislav PAVLÁT. The Personal Learning Cloud As an Innovative Tool in Corporate Training. In Beseda, J., Rohlíková, L., Duffek V. DisCo 2019 - E-learning: Unlocking the Gate to Education around the Globe – 14th conference reader. 1st ed. Prague: Center for Higher Education Studies, 2019. p. 47-60. ISBN 978-80-86302-85-0.
 233. KOTĚŠOVCOVÁ, Jana, Jiří MIHOLA and Petr BUDINSKÝ. The relationship between sovereign credit rating and trends of macroeconomic indicators. Investment Management and Financial Innovations. Sumy (Ukraine): LLC “Consulting Publishing Company “Business Perspectives”, 2019, vol. 16, No 3, p. 292 - 306. ISSN 1810-4967. doi:10.21511/imfi.16(3).2019.26.
 234. STRAUS, Jiří and Viktor PORADA. Trasologie (Trasology). 1st ed. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2019. 188 pp. SCIENCEpress. ISBN 978-80-7408-197-2. doi:10.37355/03-2019-01.
 235. MAREK, Karel and Petr BOHATA. Tschechische Republik: Landwirtschaftpacht und Pach eines Unternehmens, Teil 2 - Sonderregelungen (Czech Republic: Lease and lease company, Part 2 - Special arrangement). WiRO. München und Frankfurt a. M.: C.H.Beck, 2019, vol. 28, 10/2019, p. 304-309. ISSN 0941-6293.
 236. MAREK, Karel and Petr BOHATA. Tschechische Republik: Pacht und Pacht eines Unternehmens, Teil 1 - Pacht (Czech Republic: Lease and lease company, Part 1 - Lease). WiRO. München und Frankfurt a. M.: C.H.Beck, 2019, vol. 28, 9/2019, p. 272-279. ISSN 0941-6293.
 237. HOLUB, Martin, Jan MERTL, Milan ŠLAPÁK, Jaroslav VOSTATEK, Petr VÍŠEK and Pavlína MILLIONOVÁ. Typologie sociálních dávek a událostí v pojistném a nepojistném systému sociálního zabezpečení z hlediska vhodnosti a efektivity (Typology of social benefits and developments in the insurance and non-insurance social security systems in terms of suitability and effectiveness). 1st ed. Praha: Praha: VÚPSV, 2019. 266 pp. ISBN 978-80-7416-355-5.
 238. MAREK, Karel. Úprava veřejných zakázek platí obecně i v rezortu obrany (The regulation of public procurement also applies in the defense sector in general). Economics and Management. Brno: Univerzita obrany v Brně, 2019, Neuveden, No 2, p. 46-59. ISSN 1802-3975.
 239. MATES, Pavel. V labyrintech úpravy nahlížení do spisu podle správního řádu (In labyrinths adjustments to inspection of the file according to the Code of Administrative Procedure). Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2019, neuveden, 11/2019, p. 45-49. ISSN 1210-6348.
 240. HRONOVÁ, Štěpánka and Ladislava KNIHOVÁ. Video in Formal and Informal Learning Programmes. In Beseda, J., Rohlíková, L., Duffek V. E-learning: Unlocking the Gate to Education around the Globe: 14th conference reader. 1st ed. Prague: Center for Higher Education Studies, 2019. p. 26-37. ISBN 978-80-86302-85-0.
 241. KNIHOVÁ, Ladislava. VIRTUAL REALITY IN FINANCIAL REPORTING: ARE ACCOUNTANTS AN ENDANGERED SPECIES? In Irena Jindřichovská, Bruce Dehning. IFRS: GLOBAL RULES & LOCAL USE - BEYOND THE NUMBERS. 1st ed. Praha: Metropolitan University Prague, Anglo-American University, 2019. p. 137-147. ISBN 978-80-87956-96-0.
 242. SLANINOVÁ, Tereza, Gabriela BRONCOVÁ, Jiří STRAUS and Tatiana V. SHISHKANOVA. Vizualizace daktyloskopických stop pomocí vodivých polymerů (The Visualization of Fingerprints using Conducting Polymer Layers). Chemické listy. Praha: Česká chemická společnost, 2019, 113/9, No 9, p. 530-539. ISSN 1213-7103.
 243. STRAUS, Jiří and Tamara PETŘÍKOVOVÁ. Vliv chemických látek na degradaci trichologických stop (Influence of chemicals on degradation of trichological traces). Policajná teória a práx. Bratislava: Akadémia Policajného zboru v Bratislavě, 2019, XXVII, No 4, p. 40-56. ISSN 1335-1370.
 244. ČECHÁK, Vladimír. Vybrané mezinárodní (nadnárodní) aspekty bezpečnostní problematiky ve vztahu k evropské integraci (Selected international (transnational) aspects of security issues in relation to European integration). In Milan Kašík. Bezpečná Evropa 2018. 1st ed. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2019. p. 270-279. ISBN 978-80-7408-185-9.
 245. VAVERA, František and Jiří STRAUS. Vývoj československé kriminalistiky od roku 1918 (Development of Czechoslovak criminology since 1918). In Eva Kunovská. Zborník príspevkov z univerzitnej medzinárodnej vedeckej konference 100 rokov Česko Slovenskej štátnosti, právnictva a bezpečnosti. 1st ed. Bratislava: Akadénia Policajného zboru v Bratislave, 2019. p. 521-532. ISBN 978-80-8054-839-1.
 246. ŘEZNÍČEK, Václav. Význam modelování v informatizované společnosti: Implikace pro oblast vzdělávání (The Importance of Modeling in Computerized Society:Implications for Education). Media4u Magazine. Praha: Ing. Jan Chromý, Ph.D., 2019, vol. 16, No 3, p. 1-6. ISSN 1214-9187.
 247. MERTL, Jan. Will more personal savings save the Czech pension system? In Nálepová, Veronika. Proceedings of the International Scientific Conference Economic and Social Policy: Economic and Social Challenges for European Economy. Ostrava: Vysoká škola PRIGO, 2019. p. 389-402, 13 pp. ISBN 978-80-87291-25-2.
 248. MAREK, Karel and Taťana SOMMEROVÁ. Zasílatelství (Contract on forwarding). Soukromé právo. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019, Neuveden, 10/2019, p. 25-27. ISSN 2533-4239.
 249. RABAN, Přemysl, Jan HURDÍK, Jiří SRSTKA, Aleš ROZEHNAL, Otakar SCHLOSSBERGER, Radka ZAHRADNÍKOVÁ, Josef PELECH, Adam ZÍTEK, Kateřina BUREŠOVÁ, Eva KADLEC BENEŠOVÁ, Pavla TLOUŠŤOVÁ, Jarmila BRČÁKOVÁ, Ladislav KRYM and Jindřich PSUTKA. Závazkové právo (Law of Obligations). 1st ed. Brno: Václav Klemm - Vydavatelství a nakladatelství, 2019. 530 pp. ISBN 978-80-87713-18-1.
 250. 2018

 251. ERBEN, Michal. Některé distorze v současném systému zdravotního pojištění (Some distortions in the current health insurance system). In Mojmír Helísek. Ekonomický výzkum – prezentace výsledků doktorandů. 1st ed. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2018. p. 40-48. ISBN 978-80-7408-182-8.
 252. BÍLÝ, Jiří. Pražský apelační soud v letech 1548-1620. (The Prague Appellate Court in the Years 1548-1620.). Forenzní vědy, právo, kriminalistika. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2018, vol. 3, No 2, p. 100-118. ISSN 2533-4387.
 253. VALENČÍK, Radim and Petr WAWROSZ. THEORETICAL REFLECTION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THEORY OF PRODUCTIVE SERVICES AND SOCIAL PRAXIS. Economy & Business. Burgas, Bulgaria: International Scientific Publications, 2018, vol. 2018, No 12, p. 52-63. ISSN 1314-7242.
 254. 2017

 255. MERTL, Jan. The earmarked health tax as a resource for financing universal health care in Czechia. In Nálepová, V. Conference proceedings Economic Policy in Global Environment. Havířov: Vysoká škola sociálně správní, 2017. p. 207-218, 11 pp. ISBN 978-80-87291-20-7.
Display details
Displayed: 5/12/2022 21:24