Information System VŠFS

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2022

 1. LEŠKA, Rudolf. Poskytování sociálních, kulturních a vzdělávacích služeb organizacemi kolektivní správy práv (Social, cultural and educational services of the collective rights management organizations). 2022.
 2. 2021

 3. LEŠKA, Rudolf and Kateřina LEŠKOVÁ DOLENSKÁ. Autorská práva a divadlo II (Copyright and Theatre II). In Loutkář. Praha: Spolek pro vydávání časopisu Loutkář, 2021. p. 78-81. ISSN 1211-4065.
 4. ZAHRÁDKA, Pavel and Rudolf LEŠKA. Die sozialen, kulturellen und Bildungsleistungen der Verwertungsgesellschaften aus der Perspektive ihrer Benefizienten: Tschechische Republik (Social, cultural and educational services of the collective management organizations from the perspective of its beneficiaries). 2021.
 5. POLÁKOVÁ, Barbora and Rudolf LEŠKA. Focení na závodech z právního hlediska. In Jezdectví. Praha: Equi Press s.r.o., 2021. p. 72-73. ISSN 1210-5406.
 6. LEŠKA, Rudolf. Hraní s partou (Playing in a band). In Hraní s partou. 2021.
 7. LEŠKA, Rudolf. Proměny individuální a kolektivní správy práv autorských (Transformations of Individual and Collective Copyright Management). 2021.
 8. 2020

 9. LEŠKA, Rudolf, Ivo TELEC, Pavel KOUKAL and Matěj MYŠKA. Člen vědecké rady ALAI Česká republika (Member of the ALAI Czech Republic Scientific Committee). Vědecká rada ALAI Česká republika, 2020.
 10. LEŠKA, Rudolf. Koronavirus jako příležitost aneb Mluvme o systémových problémech ve financování kultury (Coronavirus as an Opportunity to Talk About System Failures in Culture Financing). In Divadelní noviny. Praha: Společnost pro Divadelní noviny, 2020. p. 10-10. ISSN 1210-471X.
 11. LEŠKA, Rudolf. Nepolapitelné umění performance: autorskoprávní analýza (The Elusive Performance Art: A Copyright Analysis). Theatralia. Brno: Masarykova univerzita, 2020, vol. 23, No 2, p. 57-73. ISSN 1803-845X. doi:10.5817/TY2020-2-4.
 12. LEŠKA, Rudolf. Sync That Tune! The Role of Collective Management of Rights in Film Production and Distribution. In Petr Szczepanik, Pavel Zahrádka, Jakub Macek, Paul Stepan. Digital Peripheries: The Online Circulation of Audiovisual Content from the Small Market Perspective. 1st ed. Cham: Springer, 2020. p. 273-290. Springer Series in Media Industries. ISBN 978-3-030-44849-3. doi:10.1007/978-3-030-44850-9_16.
 13. LEŠKA, Rudolf and Jan VESELÝ. Vydělávající Ještěd. Proč se platí? In Mladá Fronta DNES - Liberecký kraj DNES. Liberec: MAFRA, a. s., 2020. p. 16-16. ISSN 1210-1168.
 14. 2019

 15. SRSTKA, Jiří, Rudolf LEŠKA, Pavel MATES, Jan BARTÁK, Tomáš DOBŘICHOVSKÝ, Pavel KOUKAL, Petr PRCHAL, František PÚRY, Petra SKŘEJPKJOVÁ, Vladimír SMEJKAL, Ivo TELEC, František VYSKOČIL and Petra ŽIKOVSKÁ. Autorské právo a práva související (Copyright Law and Related Rights). 2nd ed. Praha: Leges, 2019. 432 pp. Student. ISBN 978-80-7502-386-5.
 16. LEŠKA, Rudolf. Autorské právo přes 200 let s námi (More than 200 Years with the Copyright Law). In Autor in. Praha: OSA — Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z. s., 2019. p. 06-06. ISSN 2464-6598.
 17. LEŠKA, Rudolf. Global Licensing. In Production Music Conference 2019. 2019.
 18. LEŠKA, Rudolf. Managing Copyright - Hot topics and emerging business models in the individual and collective management of rights. 2019.
 19. LEŠKA, Rudolf. Moral Rights as an Obstacle to Cross-Border Commerce? In Le droit moral dans les arts d'édition. 2019.
 20. LEŠKA, Rudolf. Neighbouring Rights in Production Music. In Production Music Conference 2019. 2019.
 21. LEŠKA, Rudolf. Opravdový konec internetu? (A Real end of the Internet?). In Divadelní noviny. Praha: Společnost pro Divadelní noviny, 2019. p. 2. ISSN 1210-471X.
 22. LEŠKA, Rudolf. Performers’ Rights: A Central European Export. In Mira T. Sundara Rajan. Cambridge Handbook of Intellectual Property in Central and Eastern Europe. 1st ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2019. p. 222-237. Cambridge Law Handbooks. ISBN 978-1-107-15636-4. doi:10.1017/9781316661253.013.
 23. LEŠKA, Rudolf. Úkoly kolektivního správce INTERGRAM v oblasti přenosu vysílání (Collective management organization's INTERGRAM tasks in the field of retransmission). In Kolektivní správa autorských práv při přenosu vysílání. 2019.
 24. 2018

 25. LEŠKA, Rudolf. Collective Rights Management as an Instrument of the National Cultural Policy in the Age of Globalisation. In SCREEN INDUSTRIES IN EAST-CENTRAL EUROPE: Online Distribution and Internet TV. 2018.
 26. LEŠKA, Rudolf. Globalization of Collective Rights Management and the Role of National CMOs. In Pluralism or Universalism in International Copyright Law. 2018.
 27. LEŠKA, Rudolf. Práva k dílům umělé inteligence (Rights in the AI works). In Law Fit 2018 - Copyright a technologie. 2018.
 28. LEŠKA, Rudolf. Právní ochrana architektonické studie během všech fází architektonické tvorby (Legal Protection of architectural study in develpoment phases of architectural work). 2018.
 29. LEŠKA, Rudolf and Eva ONDŘEJOVÁ. ZÁKLADY MARKETINGOVÉHO PRÁVA A PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ - FUNDAMENTALS OF MARKETING LAW AND INTELLECTUAL PROPERTY LAW. 1st ed. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2018. 138 pp. EDUCOpress. ISBN 978-80-7408-173-6.
 30. 2017

 31. KOUKAL, Pavel, Rudolf LEŠKA and Petr PRCHAL. ALAI Congress 2017 in Copenhagen; Copyright, to be or not to be - Czech Report. Copenhagen: Association Littéraire et Artistique Internationale, 2017. 10 pp.
 32. LEŠKA, Rudolf, Mira T. Sundara RAJAN, Marta GARCÍA LEÓN, Péter MEZEI and Michel WALTER. Comment on the U.S. Copyright Office Notice: Study on Moral Rights of Attribution and Integrity. Washington D.C.: Vlastním nákladem, 2017. 19 pp. N/A.
 33. LEŠKA, Rudolf. Czech Republic. In Silke von Lewinski. Copyright throughout the World. 9. aktualizované vyd. Eagan: Thomson Reuters, 2017. p. 1-92, 93 pp. N/A. ISBN 978-0-314-97980-3.
 34. LEŠKA, Rudolf. From Marx to Google - Redefining the Role of Moral Rights in Czechia. In Moral Rights and New Technologies - Authorship, Attribution, and Integrity in a Digital World. 2017.
 35. LEŠKA, Rudolf. Roztrháno na kusy (Torn into Parts). In Divadelní noviny. Praha: Společnost pro Divadelní noviny, 2017. p. 2. ISSN 1210-471X.
 36. 2016

 37. LEŠKA, Rudolf. Archivy a autorské právo – symbióza nebo kolize? (Archives and Copyright – Symbiosis or Clash?). Archivní časopis. Praha: Ministerstvo vnitra, 2016, 2016/66, No 2, p. 5-28. ISSN 0004-0398.
 38. LEŠKA, Rudolf. Czech Republic. In Silke von Lewinski. Copyright throughout the World. 8th ed. Eagan: Thomson Reuters, 2016. p. 1-92, 93 pp. N/A. ISBN 978-0-314-97980-3.
 39. LEŠKA, Rudolf. Chairman of the Scientific Committee. ALAI 2019 Congress Scientific Committee, 2016 - 2019.
 40. 2015

 41. LEŠKA, Rudolf. Jednotný digitální trh – iniciativa Komise z pohledu autorskoprávního (Digital Single Market - Copyright Implications of the Commission Initiative). In Jednotný digitální trh v EU a jeho výhody v České republice. 2015.
 42. 2014

 43. LEŠKA, Rudolf. Rozmnoženina pro osobní potřebu (Private Copy). In Olomoucké právnické dny 2014. 2014.
 44. 2012

 45. LEŠKA, Rudolf. Mnoho povyku pro nic (Much Ado about Nothing). In Divadelní noviny. Praha: Společnost pro Divadelní noviny, 2012. p. 2. ISSN 1210-471X.
 46. 2011

 47. LEŠKA, Rudolf. Predĺženie trvania práv k hudobným umeleckým výkonom – Prečo sa Komisia mýli (Term of Copyright Protection Directive Amendment - Why the Commission is Wrong). In Ondrej Hamulak. Právo v umění a umění v právu. 1st ed. Praha: Leges, 2011. p. 297-304. Olomoucké debaty mladých právníků. ISBN 978-80-87576-14-4.
Display details
Displayed: 26/3/2023 11:00