Information System VŠFS

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2021

  1. LEŠKA, Rudolf. Člen redakční rady (Member of the editorial board). Svět a divadlo, 2021. ISSN 0862-7258.

  2020

  1. LEŠKA, Rudolf. Nepolapitelné umění performance: autorskoprávní analýza (The Elusive Performance Art: A Copyright Analysis). Theatralia. Brno: Masarykova univerzita, 2020, vol. 23, No 2, p. 57-73. ISSN 1803-845X. doi:10.5817/TY2020-2-4.

  2015

  1. LEŠKA, Rudolf. Neobjevujme objevené (Let's not discover the discovered). In Divadelní noviny. Praha: Společnost pro Divadelní noviny, 2015. 1 pp. ISSN 1210-471X.
  2. LEŠKA, Rudolf. Patří špatný vkus za mříže? (Should we punish bad taste by imprisonment?). In Divadelní noviny. Praha: Společnost pro Divadelní noviny, 2015. p. 2. ISSN 1210-471X.
Display details
Displayed: 29/11/2023 19:28