Information System VŠFS

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2021

 1. ZAHRÁDKA, Pavel and Rudolf LEŠKA. Die sozialen, kulturellen und Bildungsleistungen der Verwertungsgesellschaften aus der Perspektive ihrer Benefizienten: Tschechische Republik (Social, cultural and educational services of the collective management organizations from the perspective of its beneficiaries). 2021.
 2. LEŠKA, Rudolf. Proměny individuální a kolektivní správy práv autorských (Transformations of Individual and Collective Copyright Management). 2021.
 3. 2020

 4. LEŠKA, Rudolf. Koronavirus jako příležitost aneb Mluvme o systémových problémech ve financování kultury (Coronavirus as an Opportunity to Talk About System Failures in Culture Financing). In Divadelní noviny. Praha: Společnost pro Divadelní noviny, 2020. p. 10-10. ISSN 1210-471X.
 5. 2019

 6. LEŠKA, Rudolf. Performers’ Rights: A Central European Export. In Mira T. Sundara Rajan. Cambridge Handbook of Intellectual Property in Central and Eastern Europe. 1st ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2019. p. 222-237. Cambridge Law Handbooks. ISBN 978-1-107-15636-4. doi:10.1017/9781316661253.013.
 7. 2017

 8. LEŠKA, Rudolf. Roztrháno na kusy (Torn into Parts). In Divadelní noviny. Praha: Společnost pro Divadelní noviny, 2017. p. 2. ISSN 1210-471X.
 9. 2016

 10. LEŠKA, Rudolf. Když si chcete na pražské ulici zahrát na housle, musíte za advokátem (If you want to busk in Prague, call an attorney). In Divadelní noviny. Praha: Společnost pro Divadelní noviny, 2016. p. 2. ISSN 1210-471X.
 11. 2015

 12. LEŠKA, Rudolf. Neobjevujme objevené (Let's not discover the discovered). In Divadelní noviny. Praha: Společnost pro Divadelní noviny, 2015. 1 pp. ISSN 1210-471X.
 13. LEŠKA, Rudolf. Patří špatný vkus za mříže? (Should we punish bad taste by imprisonment?). In Divadelní noviny. Praha: Společnost pro Divadelní noviny, 2015. p. 2. ISSN 1210-471X.
 14. 2012

 15. LEŠKA, Rudolf. Mnoho povyku pro nic (Much Ado about Nothing). In Divadelní noviny. Praha: Společnost pro Divadelní noviny, 2012. p. 2. ISSN 1210-471X.
Display details
Displayed: 29/3/2023 02:33