Information System VŠFS

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2021

  1. ZAHRÁDKA, Pavel and Rudolf LEŠKA. Die sozialen, kulturellen und Bildungsleistungen der Verwertungsgesellschaften aus der Perspektive ihrer Benefizienten: Tschechische Republik (Social, cultural and educational services of the collective management organizations from the perspective of its beneficiaries). 2021.
  2. LEŠKA, Rudolf. Proměny individuální a kolektivní správy práv autorských (Transformations of Individual and Collective Copyright Management). 2021.

  2020

  1. LEŠKA, Rudolf. Koronavirus jako příležitost aneb Mluvme o systémových problémech ve financování kultury (Coronavirus as an Opportunity to Talk About System Failures in Culture Financing). In Divadelní noviny. Praha: Společnost pro Divadelní noviny, 2020. p. 10-10. ISSN 1210-471X.

  2019

  1. LEŠKA, Rudolf. Performers’ Rights: A Central European Export. In Mira T. Sundara Rajan. Cambridge Handbook of Intellectual Property in Central and Eastern Europe. 1st ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2019. p. 222-237. Cambridge Law Handbooks. ISBN 978-1-107-15636-4. doi:10.1017/9781316661253.013.

  2017

  1. LEŠKA, Rudolf. Roztrháno na kusy (Torn into Parts). In Divadelní noviny. Praha: Společnost pro Divadelní noviny, 2017. p. 2. ISSN 1210-471X.

  2016

  1. LEŠKA, Rudolf. Když si chcete na pražské ulici zahrát na housle, musíte za advokátem (If you want to busk in Prague, call an attorney). In Divadelní noviny. Praha: Společnost pro Divadelní noviny, 2016. p. 2. ISSN 1210-471X.

  2015

  1. LEŠKA, Rudolf. Neobjevujme objevené (Let's not discover the discovered). In Divadelní noviny. Praha: Společnost pro Divadelní noviny, 2015. 1 pp. ISSN 1210-471X.
  2. LEŠKA, Rudolf. Patří špatný vkus za mříže? (Should we punish bad taste by imprisonment?). In Divadelní noviny. Praha: Společnost pro Divadelní noviny, 2015. p. 2. ISSN 1210-471X.

  2012

  1. LEŠKA, Rudolf. Mnoho povyku pro nic (Much Ado about Nothing). In Divadelní noviny. Praha: Společnost pro Divadelní noviny, 2012. p. 2. ISSN 1210-471X.
Display details
Displayed: 28/11/2023 10:43