Information System VŠFS

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2020

  1. KLESLA, Arnošt. Covid úvěry pro malé a střední podniky a hrozba zombie efektu (Covid loans for small and medium businesses and the threat of the zombie effect). Bankovnictví. Praha: 4H production s. r. o., 2020, vol. 2020, No 5, p. 26 - 27. ISSN 1212-4273.
  2. KLESLA, Arnošt. Čína a vlastní digitální měna (China and its own digital currency). Bankovnictví. Praha: 4H production s.r.o., 2020, XXVII, 9/2020, p. 25. ISSN 1212-4273.
  3. HELÍSEK, Mojmír. Economic Research Support – 7th Annual Competition for the Prize of prof. František Vencovský. In ACTA VŠFS. Praha, 2020. p. 68-72. Vol. 14, No.1. ISSN 1802-792X. doi:10.37355/acta-2020/1-05.
  4. KNIHOVÁ, Ladislava. Ikonická partnerství ikonických značek (Iconic Partnerships of Iconic Brands). Marketing a komunikace. Praha: Česká marketingová společnost, 2020, XXV, 1/2020, p. 14-15. ISSN 1211-5622.
  5. LEŠKA, Rudolf. Koronavirus jako příležitost aneb Mluvme o systémových problémech ve financování kultury (Coronavirus as an Opportunity to Talk About System Failures in Culture Financing). In Divadelní noviny. Praha: Společnost pro Divadelní noviny, 2020. p. 10-10. ISSN 1210-471X.

  2019

  1. LEŠKA, Rudolf, Jiří SRSTKA and Josef HERMAN. Autor, nebo interpret? (Author or Interpret?). In Divadelní noviny. Praha: Společnost pro Divadelní noviny, 2019. 2 pp. ISSN 1210-471X.
  2. LEŠKA, Rudolf. Autorské právo přes 200 let s námi (More than 200 Years with the Copyright Law). In Autor in. Praha: OSA — Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z. s., 2019. p. 06-06. ISSN 2464-6598.
  3. KLESLA, Arnošt. Investiční rozvoj malých a středních podniků pro budoucí konkurenceschopnost (Investment development of SMEs for future competitiveness). Praha: 4H production, s. r. o., 2019. p. 30 - 33. ISSN 1212-4273.
  4. LEŠKA, Rudolf. Opravdový konec internetu? (A Real end of the Internet?). In Divadelní noviny. Praha: Společnost pro Divadelní noviny, 2019. p. 2. ISSN 1210-471X.
  5. HELÍSEK, Mojmír. Ovlivňuje distribuční stres alokaci aktiv životních pojišťoven? Zkušenost českého prostředí. Informace o semináři (Does distribution stress affect the allocation of assets of life insurance companies? Experience of the Czech environment.). In Zpravodaj České společnosti ekonomické. 2019. p. 4.
  6. HRONOVÁ, Štěpánka. Seniory ve školních lavicích baví výuka anglického jazyka. Most: Statutární město Most, 2019. Mostecké listy (online).
  7. ERBEN, Michal and Jaroslav DAŇHEL. Zavedení dobrovolného zdravotního pojištění se stále odkládá (Introducing Facultative Health Insurance Postponed Again). Pojistný obzor : Časopis českého pojišťovnictví. Praha: Česká asociace pojišťoven, 2019, Neuveden, No 1, p. 10-11. ISSN 0032-2393.
  8. LEŠKA, Rudolf. Zločinu rušení náboženství… (A Crime of Religious Disturbance...). In Divadelní noviny. Praha: Společnost pro Divadelní noviny, 2019. p. 2. ISSN 1210-471X.

  2018

  1. PETRŮ, Naděžda. Drtivá většina firem v Indonésii je rodinných (The vast majority of companies in Indonesia are family members). 1st ed. Praha: ANTECOM, s.r.o, 2018. p. 30-31. ISSN 1805-5397.
  2. PETRŮ, Naděžda. Historie - od šunky po hutě a textilky (History - from ham to metallurgy and textiles). 1st ed. Praha: Economia a.s., 2018. p. 24-25. Podnikání. ISSN 0862-9587.
  3. PETRŮ, Naděžda. Honduras: Rodina je svatá (Honduras: The family is holy). 1st ed. Praha: Antecom, s.r.o., 2018. p. 66-67. VII. ročník. ISSN 1805-5397.
  4. PETRŮ, Naděžda. Industrializace Thajska je spjata s rodinnými podniky (The industrialization of Thailand is linked to family businesses). 1st ed. Praha: ANTECOM, s.r.o, 2018. p. 42-43. ISSN 1805-5397.
  5. SCHLOSSBERGER, Otakar. Kam se poděl "přeshraniční převod"? (Where did the "cross-border transfer" take place?). Bankovnictví. Praha: 4H production, s. r. o., 2018, XXV, 9/2018, p. 28-31. ISSN 1212-4273.
  6. CHYTIL, Miloslav and Giuseppe MAIELLO. Kniha C.F. Schertze Discursus Juridicus zpět ve Spálově (C.F. Schertz's book Discursus Juridicus back in Spalov). Ostrava: Společnost přátel Poodří, 2018. p. 55-56. ISSN 1803-2338.
  7. HELÍSEK, Mojmír. Pobídky a střet zájmů u investičních služeb. Informace o semináři (Incentives and conflict of interest in investment services). In Zpravodaj České společnosti ekonomické. 2018. p. 10.
  8. HELÍSEK, Mojmír. Results and Perspectives of Doctoral Candidates’ Conferences at the University of Finance and Administration. In ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2018. p. 191-193. Vol. 12, No. 2. ISSN 1802-792X.
  9. PETRŮ, Naděžda. RODINNÉ FIRMY – NADĚJE PRO BOSNU A HERCEGOVINU (FAMILY COMPANIES - HOPE FOR BOSNA AND HERZEGOVINA). 1st ed. Praha: Antecom, s.r.o., 2018. p. 54-55. ISSN 1805-5397.
  10. PETRŮ, Naděžda. Rodinné podnikání má v Kolumbii tradici (Family business has a tradition in Colombia). 1st ed. Praha: Antecom, s.r.o., 2018. p. 44-45. 1/2018. ISSN 1805-5397.
  11. PETRŮ, Naděžda. VĚTŠINA RUMUNSKÝCH RODINNÝCH FIREM SVOU VIZI TEPRVE HLEDÁ (MORE OF THE ROMANIAN FAMILY COMPANIES FIND OUT YOUR VISION). 1st ed. Praha: Antecom, s.r.o., 2018. p. 62-63. ISSN 1805-5397.
  12. ČECHÁK, Vladimír. Vývoj územně-správního členění v období první republiky (Development of territorial-administrative divisions in the period of the First Republic). Praha: Ministerstvo vnitra, 2018. p. 14-15.
  13. LEŠKA, Rudolf. Zapojit se do obchodu s padělky je neetické. In Lidové noviny. Praha: MAFRA, a. s., 2018. p. 12-12. ISSN 0862-5921.

  2017

  1. HELÍSEK, Mojmír. Český penzijní systém a návrhy na jeho reformu. Informace o semináři (Czech pension system and proposals for its reform). In Zpravodaj České společnosti ekonomické. 2017th ed. Praha: Česká společnost ekonomická, 2017. p. 3-4, 1 pp.
  2. LEŠKA, Rudolf. „Kouříme? Nekouříme – víme?“ ("Do we smoke? We don't - you know."). In Divadelní noviny. Praha: Společnost pro Divadelní noviny, 2017. p. 2. ISSN 1210-471X.
  3. PETRŮ, Naděžda. Navzdory ekonomické nejistotě jsou rodinné podniky v Keni živé, úspěšné a ambiciózní (Despite the economic uncertainty, family businesses in Kenya are lively, successful and ambitious). TradeNews. Magazín Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Praha: ANTECOM, s.r.o.,, 2017, 6., 6/2017, p. 54-55. ISSN 1805-5397.
  4. HELÍSEK, Mojmír. Prognózy HDP – nakolik jsou přesným vodítkem vývoje ekonomiky? Informace o semináři (GDP forecasts - to what extent are they the exact guides for the development of the economy?). In Zpravodaj České společnosti ekonomické. 2017th ed. Česká společnost ekonomická, 2017. p. 6.
  5. LEŠKA, Rudolf. Roztrháno na kusy (Torn into Parts). In Divadelní noviny. Praha: Společnost pro Divadelní noviny, 2017. p. 2. ISSN 1210-471X.
  6. PETRŮ, Naděžda. 91 procent Německých firem je rodinných (91 percent of German companies are family members). 4/2017/VI.ročník. Praha: ANTECOM, s.r.o.,, 2017. p. 44-45. ISSN 1805-5397.

  2016

  1. LEŠKA, Rudolf. Když si chcete na pražské ulici zahrát na housle, musíte za advokátem (If you want to busk in Prague, call an attorney). In Divadelní noviny. Praha: Společnost pro Divadelní noviny, 2016. p. 2. ISSN 1210-471X.

  2015

  1. LEŠKA, Rudolf. Neobjevujme objevené (Let's not discover the discovered). In Divadelní noviny. Praha: Společnost pro Divadelní noviny, 2015. 1 pp. ISSN 1210-471X.
  2. LEŠKA, Rudolf. Patří špatný vkus za mříže? (Should we punish bad taste by imprisonment?). In Divadelní noviny. Praha: Společnost pro Divadelní noviny, 2015. p. 2. ISSN 1210-471X.

  2012

  1. LEŠKA, Rudolf. Mnoho povyku pro nic (Much Ado about Nothing). In Divadelní noviny. Praha: Společnost pro Divadelní noviny, 2012. p. 2. ISSN 1210-471X.
Display details
Displayed: 29/11/2023 18:48