Information System VŠFS

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2021

 1. LEŠKA, Rudolf. Proměny individuální a kolektivní správy práv autorských (Transformations of Individual and Collective Copyright Management). 2021.
 2. 2020

 3. LEŠKA, Rudolf. Sync That Tune! The Role of Collective Management of Rights in Film Production and Distribution. In Petr Szczepanik, Pavel Zahrádka, Jakub Macek, Paul Stepan. Digital Peripheries: The Online Circulation of Audiovisual Content from the Small Market Perspective. 1st ed. Cham: Springer, 2020. p. 273-290. Springer Series in Media Industries. ISBN 978-3-030-44849-3. doi:10.1007/978-3-030-44850-9_16.
 4. 2019

 5. LEŠKA, Rudolf. Managing Copyright - Hot topics and emerging business models in the individual and collective management of rights. 2019.
 6. LEŠKA, Rudolf. Neighbouring Rights in Production Music. In Production Music Conference 2019. 2019.
 7. LEŠKA, Rudolf. Performers’ Rights: A Central European Export. In Mira T. Sundara Rajan. Cambridge Handbook of Intellectual Property in Central and Eastern Europe. 1st ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2019. p. 222-237. Cambridge Law Handbooks. ISBN 978-1-107-15636-4. doi:10.1017/9781316661253.013.
 8. LEŠKA, Rudolf. Úkoly kolektivního správce INTERGRAM v oblasti přenosu vysílání (Collective management organization's INTERGRAM tasks in the field of retransmission). In Kolektivní správa autorských práv při přenosu vysílání. 2019.
 9. 2011

 10. LEŠKA, Rudolf. Predĺženie trvania práv k hudobným umeleckým výkonom – Prečo sa Komisia mýli (Term of Copyright Protection Directive Amendment - Why the Commission is Wrong). In Ondrej Hamulak. Právo v umění a umění v právu. 1st ed. Praha: Leges, 2011. p. 297-304. Olomoucké debaty mladých právníků. ISBN 978-80-87576-14-4.
Display details
Displayed: 5/12/2022 22:03