Information System VŠFS

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2018

 1. PÍSAŘ, Přemysl and Karel HAVLÍČEK. Advanced Controlling and Information Systems Methods as a Tool for Cohesion and Competitiveness of the European Union. In VŠB - Technical University of Ostrava. Proceedings of the 4 th International Conference on European Integration 2018. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2018. p. 1172-1181. ISBN 978-80-248-4169-4.
 2. PÍSAŘ, Přemysl. Advanced Informational System Based on Controlling as a Way for SME Competitiveness. In Helísek, M. Ekonomický výzkum – prezentace výsledků doktorandů. 1st ed. Prague: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2018. p. 126-134. ISBN 978-80-7408-181-1.
 3. ŠINDELÁŘ, Jiří and Petr BUDINSKÝ. Agent-zákazník problém v distribuci finančních produktů (Agent-Principal Problem in Financial Distribution). Politická ekonomie. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2018, vol. 66, No 4, p. 491-507. ISSN 0032-3233.
 4. MAJOVSKÁ, Renata and Petr FIALA. Application of Biform Games. In Marian Reiff. QUANTITATIVE METHODS IN ECONOMICS Multiple Criteria Decision Making XIX. 1st ed. Bratislava: University of Economics, Bratislava, 2018. p. 104-111. ISBN 978-80-89962-07-5.
 5. JEŘÁBEK, Tomáš. Asymetrie a dynamika závislostí na finančních trzích (Asymmetry and dynamics of financial market dependencies). In Mojmír Helísek. Ekonomický výzkum – prezentace výsledků doktorandů. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2018. p. 67-84. ISBN 978-80-7408-181-1.
 6. PAVLÁK, Miroslav. Barriers to the Internationalization of Czech SMEs. European Research Studies Journal. Piraeus: International Strategic Management Association, 2018, vol. 21, No 2, p. 453-462. ISSN 1108-2976.
 7. STRAUS, Jiří and Jiří JONÁK. Biomechanická analýza videozáznamu – teorie a praxe. (Biomechanical analysis of video recording - theory and practice.). 1st ed. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2018. 102 pp. SCIENCEpress. ISBN 978-80-7408-169-9.
 8. STARÝ, Marek. Cizozemci a spoluobyvatelé. Udělování českého obyvatelského práva (inkolátu) v době předbělohorské (Foreigners and Co-inhabitants. Granting of the Bohemian Residential Right (Inkolat) in the Period before the Battle on the White Mountain). 1st ed. Praha: Auditorium, 2018. 757 pp. ISBN 978-80-87284-67-4.
 9. MAJOVSKÁ, Renata and Petr FIALA. Combinatorial Auctions and Duality Theory. In Marian Reiff. QUANTITATIVE METHODS IN ECONOMICS Multiple Criteria Decision Making XIX. 1st ed. Bratislava: University of Economics, Bratislava, 2018. p. 223-229. ISBN 978-80-89962-07-5.
 10. PETRŮ, Naděžda, Karel HAVLÍČEK and Andrea TOMÁŠKOVÁ. COMPARISON OF MARKETING VITALITY OF FAMILY AND NON-FAMILY COMPANIES DOING BUSINESS IN CZECH REPUBLIC. Economics and Sociology. Polsko: Centre of Sociological Research, 2018, vol. 11, No 2, p. 138-156. ISSN 2071-789X. doi:10.14254/2071-789X.2018/11-2/10.
 11. MERTL, Jan. Compulsory two-component health insurance for Czechia: a bad idea whose time will never come. In Sedmihradská, L. Proceedings of the 23rd International Conference Theoretical and Practical Aspects of Public Finance 2018. 1st ed. Praha: VŠE, 2018. p. 81-88. ISBN 978-80-245-2283-8.
 12. PÍSAŘ, Přemysl. CONTROLLING AS A TOOL FOR SME PROCESS AUDITING. In Aylin Akin. 26th EBES CONFERENCE. 1. vyd. Istanbul: EBES Akşemsettin Mah., 2018. p. 523-537. ISBN 978-605-67622-5-3.
 13. PÍSAŘ, Přemysl. CONTROLLING AS A TOOL FOR SMES PERFORMANCE. In Nálepková, V. International Scientific Conference ECONOMIC AND SOCIAL POLICY. 1st ed. Ostrava: Vysoká škola sociálně správní, 2018. p. 301-314. ISSN 2571-1776.
 14. WAWROSZ, Petr. CORRUPTION IN GOVERNMENTAL ORGANIZATION. In Slavíčková Pavla, Talášek Tomáš. KNOWLEDGE FOR MARKET USE 2018: PUBLIC FINANCES IN THE BACKGROUND OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT. Olomouc: Palacký University Olomouc, 2018. p. 481- 488. ISBN 978-80-244-5392-7.
 15. KUBÍČKOVÁ, Dana and Vladimír NULÍČEK. Cost on Equity in the Condition of SMEs in the Czech Republic: A Preliminary Study. In Pavel Jedlička, Petra Marešová, Ivan Soukal. Proceedings of the scientific international conference Hradec Economic Days 2018. Hradec Králové: Universita Hradec Králové, 2018. p. 490-500. ISBN 978-80-7435-700-8.
 16. TICHÝ, Jaromír, Pavel ROSENLACHER and Barbora SLAVÍKOVÁ. Creating of effective product photography from perspective of neuromarketing. Economics Management Innovation. Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, 2018, vol. 10, 2/2018, p. 16-26. ISSN 1804-1299.
 17. BŘEČKOVÁ, Pavla. Declining trend in the willingness of young people to go into business. Marketing and Management of Innovations. Sumy (Ukraine): Department of Marketing and Management of Innovative Activity of Sumy State University, 2018, Neuveden, No 3, p. 109-118. ISSN 2218-4511. doi:10.21272/mmi.2018.3-09.
 18. MAREK, Karel and Endre TÓTH. Dilemata manažerů při řešení problémů a sporů (Managers´ dilemmas when solving problems and disputes). Socioekonomické a humanitní studie. Praha: Bankovní institut - AMBIS, 2018, Neuveden, No 1, p. 33-56. ISSN 1804-6800.
 19. ŠINDELÁŘ, Jiří and Michal ERBEN. Does an attractive pension product design sell by itself? The experience of the Czech Republic. Acta Oeconomica Pragensia. Prague: VŠE, 2018, vol. 26, No 3, p. 35-46. ISSN 0572-3043. doi:10.18267/j.aop.604.
 20. CHMELÍK, Jan and Eduard BRUNA. Dokazování v trestním řízení. Trestněprávní a kriminalistické aspekty (Proof in criminal proceedings. Criminal and Criminalistic Aspects). 1st ed. Praha: Eupress VŠFS, 2018. 228 pp. ISBN 978-80-7408-175-0.
 21. JANKŮ, Martin and Karel MAREK. Dokazování znaleckými posudky v rozhodčím řízení (Evidencing by Means of Expert Opinions in Arbitration Proceedings). Policajná teória a prax. Bratislava: Akadémia policajného zboru, 2018, vol. 26, No 2, p. 54-63. ISSN 1335-1370.
 22. ROSENLACHER, Pavel, Michal TOMČÍK and Matěj BRŮNA. EEG study of the effect of virtual reality (EEG STUDY OF THE EFFECT OF VIRTUAL REALITY). AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. Hradec Králové: Magnanimitas, 2018, vol. 8, No 2, p. 216-218. ISSN 1804-7890. doi:10.33543/0802216218.
 23. MENTLÍK, Roman and Mojmír HELÍSEK. Euro and Corporate Management in the Czech Republic. European Research Studies Journal. Piareus: International Strategic Management Association, 2018, vol. 21, No 2, p. 441-452. ISSN 1108-2976.
 24. PETRŮ, Naděžda and František ZICH. EVALUATION OF FAMILY BUSINESS MARKETING ACTIVITIES. In Petranová, Dana, Čábyová Ludmila, Bezáková Zuzana. Proceedings from International Scientific Conference Marketing Identity 2017. 1st ed. Trnava: Faculty of Mass Media Communication University of SS. Cyril a Methodius, 2018. p. 397-409. ISBN 978-80-8105-918-6.
 25. MERTL, Jan. Evoluce českého veřejného zdravotního pojištění (Evolution of Czech public health insurance). Pojistné rozpravy. Praha: Česká asociace pojišťoven, 2018, vol. 2018, No 35, p. 64-71. ISSN 0862-6162.
 26. JEŘÁBEK, Tomáš. EVT-GARCH-COPULA APPROACH IN VALUE AT RISK ESTIMATION AND BACKTESTING. Journal of Tourism, Hospitality and Commerce. Brno: Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o., 2018, vol. 9, No 1, p. 54-64. ISSN 1804-3836.
 27. PETRŮ, Naděžda and Andrea TOMÁŠKOVÁ. EXPORT RODINNÝCH FIREM V ČR JAKO KROK JEJICH DALŠÍHO POKRAČOVÁNÍ A ROZVOJE (EXPORT OF FAMILY COMPANIES IN THE CZECH REPUBLIC AS THE STEP OF THEIR FURTHER CONTINUATION AND DEVELOPMENT). Trendy v podnikání - Business Trends, Vědecký časopis Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni. Plzeň: Fakulta ekonomická Západočeské univerzity v Plzni, 2018, 8/2018, 4/8, p. 28-41. ISSN 1805-0603. doi:10.24132/jbt.2018.8.4.28_41.
 28. TURNER, John, Jaroslav VOSTATEK and Joanna RUTECKA-GÓRA. Extending Pension Coverage: Tax versus non-tax incentives. Acta VŠFS. Prague: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2018, vol. 2018, No 2, p. 107-124. ISSN 1802-792X.
 29. PETRŮ, Naděžda and Andrea TOMÁŠKOVÁ. Family Business in the Czech Republic: Opportunity and Inter-Generation Challenge; Occurrence and Management of Conflicts. In Wanda Musialik, Roman Śmietański. Rzemiosło – w wymiarze lokalnym, regionalnym i międzynarodowym (Craftsmanship - its local, regional and international dimension). Polsko: Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości - Związek Pracodawców w Opolu, 2018. p. 66-85. ISBN 978-83-950063-1-9.
 30. TOMÁŠKOVÁ, Andrea and Karel HAVLÍČEK. Family Enterprises and their Support through Subsidies. European Research Studies Journal. Piraeus: International Strategic Management Association, 2018, vol. 21, No 2, p. 23-37. ISSN 1108-2976.
 31. VACÍNOVÁ, Tereza. Finanční a environmentální vzdělávání v moderní době (Financial and environmental education in modern times). Andragogika v praxi. Praha: Asociace institucí ve vzdělávání dospělých, 2018, Neuveden, No 14, p. 30-32. ISSN 2336-5145.
 32. ŘÍHOVÁ, Lenka. Finanční úřady a náklady na jejich provoz (Financial Authorities and the Costs of their Operation). In Mojmír Helísek. Ekonomický výzkum – prezentace výsledků doktorandů. 2018th ed. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2018. p. 135-141. ISBN 978-80-7408-181-1.
 33. RAK, Roman, Petra KOLITSCHOVÁ and Jaroslav KERBIC. Forensic and technical aspects of vehicle identification labels. In Marek Jaśkiewicz. 11th International Scientific and Technical Conference on Automative Safety. Casta Papernicka, Slovakia: IEEE, 2018. p. 1-6. ISBN 978-1-5386-4578-9.
 34. PORADA, Viktor and Jiří STRAUS. FORENSIC BIOMECHANICS. Criminalistic and Forensic Application. 1st ed. Prague: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2018. 235 pp. SCIENCEpress. ISBN 978-80-7408-168-2.
 35. KOLITSCHOVÁ, Petra and Roman RAK. Forenzní aspekty technologie a umístění VIN motorových vozidel (Forensic Aspects of VIN Technology and Location in Vehicles). Soudní inženýrství : časopis pro soudní znalectví v technických a ekonomických oborech. Brno: Cerm, 2018, vol. 29, No 4, p. 9-14. ISSN 1211-443X. doi:10.13164/SI.2018.4.9.
 36. WAWROSZ, Petr, Jiří MIHOLA and Jana KOTĚŠOVCOVÁ. GDP and Dynamic Intensity and Extensity Parameters - Calculation for the Czech Republic and Germany in the Period 1991 - 2017. In Marešová Petra. Hradec Economic Days. Hradec Králové: University of Hradec Králové, 2018. p. 472-484. ISBN 978-80-7435-701-5.
 37. ULRYCHOVÁ, Eva and Diana BÍLKOVÁ. Gender Analysis of Math Exam Results at University of Finance and Administration. In Tomáš Löster, Tomáš Pavelka. 12th International Days of Statistics and Economics. Slaný: MELANDRIUM, 2018. p. 1815-1822. ISBN 978-80-87990-14-8.
 38. HES, Aleš. GLOBAL ASPECTS OF INTERCULTURAL COMMUNICATION IN CONTEMPORARY SOCIETY. In Klieštik Tomáš. Proceedings 18th International Scientific Conference „Globalization and Its Socio-Economic Consequences“. 1st ed. Žilina: University of Zilina, Faculty of Operation and Economics of Transport and Communications, Department of Economics, 2018. p. 540-547. ISBN 978-80-8154-249-7.
 39. POLIŠENSKÁ, Veronika Anna. Good Lives Model (Model dobrého života) a jeho využití v probačním dohledu (Good Lives Model and its use in probation). In Ščerba, Filip. Kriminologické dny 2018. 2018th ed. Olomouc: Iuridicum Olomoucense, o.p.s., 2018. p. 376-395. ISBN 978-80-88266-15-0.
 40. WAWROSZ, Petr, Jiří MIHOLA and Jana KOTĚŠOVCOVÁ. How to Express and to Measure Whether an Economic System Develops Intensively. Systems. MDPI, St. Alban-Anlage 66, 4052 Basel, S: MDPI, 2018, vol. 6, No 2, p. 1-18. ISSN 2079-8954.
 41. PAVLÁT, Vladislav and Jan LÁNSKÝ. Impact of CSR Reports on PSE Listed Companies' Income. In Jindřichovská, I., Kubíčková, D. Proceedings of The 6th International Scientific Conference IFRS: Global Rules and Local Use. Praha: Anglo-American University, 2018. p. 200-208. ISBN 978-80-906585-7-8.
 42. KUBÍČKOVÁ, Dana, Vladimír NULÍČEK and Irena JINDŘICHOVSKÁ. Indicator EVA in conditions of SMEs in the Czech Republic. In Löster, T., Pavelka T. Proceedings of the “The 12th International Days of Statistics and Economics“. Prague: L. Mackáková, Melandrium (University of Economics, Prague), 2018. p. 949-958. ISBN 978-80-87990-14-8.
 43. PETRŮ, Naděžda and Miroslav PAVLÁK. Innovation and Creativity as a Source of Competitive Advantage at Start-ups. In Aylin Akin. 26th EBES CONFERENCE. 1st ed. Istanbul, Turecko: EBES Akşemsettin Mah.: EBES, 2018. p. 1190-1200. ISBN 978-605-67622-5-3.
 44. BUDINSKÝ, Petr and Michal BEZVODA. Innovative approach to the management of credit risk. Marketing and Management of Innovations. Sumy (Ukraine): Sumy State University, 2018, Neuveden, No 1, p. 327-337. ISSN 2218-4511. doi:10.21272/mmi.2018.1-25.
 45. TOMÁŠKOVÁ, Andrea and Naděžda PETRŮ. Investment incentives and their impact on employment in the regions of the Czech Republic in light (shadow) of the social aspect of the Czech family businesses (Investment incentives and their impact on employment in the regions of the Czech Republic in light (shadow) of the social aspect of the Czech family businesses). In Leszek Karczewski, Henryk A. Kretek. Biznes i zarzadzanie a bezpieczenstwo w Polsce i na swiecie. Business and management in the light of poland´s and worldwide safety. Polsko: Politechnika Opolska, Opole, 2018. p. 245-273. ISBN 978-83-66033-20-7.
 46. MAIELLO, Giuseppe. Italská historiografie 20. století o českém národním obrození (Italian historiography on Czech National revival). In Ivo Pospíšil. Česká slavistika 2018. 1. vydání. Brno: Jan Sojnek – Galium, 2018. p. 95-105. ISBN 978-80-88296-00-3.
 47. KOTĚŠOVCOVÁ, Jana. Komparace sovereign ratingu vybraných ratingových agentur (Comparison of sovereign ratings of selected credit rating agencies). Scientia et Societas. Praha: NEWTON College, a. s., 2018, vol. 2018, No 2, p. 59 - 78. ISSN 1801-7118.
 48. LÁNSKÝ, Jan. Kryptoměny (Cryptocurrencies). 1st ed. Praha: C. H. Beck, 2018. 160 pp. Právo a společnost. ISBN 978-80-7400-722-4.
 49. JINDŘICHOVSKÁ, Irena and Dana KUBÍČKOVÁ. Legitimacy seeking behaviour: case study from controversial industry. In Löster T., Pavelka T. Proceedings of the “The 12th International Days of Statistics and Economics. Prague: L.Macáková, Melandrium (University of Economics), 2018. p. 741-750. ISBN 978-80-87990-14-8.
 50. TOMÁŠKOVÁ, Andrea and Naděžda PETRŮ. LIDSKÉ ZDROJE A JEJICH ŘÍZENÍ V RODINNÉM PODNIKÁNÍ (HUMAN RESOURCES AND THEIR MANAGEMENT IN FAMILY BUSINESS). In Radim Valenčík. Sborník z pracovní části 20. ročníku mezinárodní vědecké konference Lidský kapitál a investice do vzdělání. 1st ed. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2018. p. 95-109. ISBN 978-80-7408-164-4.
 51. KOSTIKOV, Eva and Petra JÍLKOVÁ. Loan Product Policy and Rentability Based on Interest Rates in Czech Republic (Loan Product Policy and Rentability Based on Interest Rates in Czech Republic Politika produktů a výnosů z úvěrů na základě úrokových sazeb v České republice). European Research Studies Journal. Piraeus: International Strategic Management Association, 2018, XXI, No 2, p. 575-585. ISSN 1108-2976.
 52. ROUBAL, Ondřej. Maximizers and Satisficers In Consumer Culture Changes. Communication Today. FMK UCM Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metóda, 2018, vol. 9, No 2, p. 38-54. ISSN 1338-130X.
 53. PORADA, Viktor and Jiří STRAUS. Mechanoskopie (Mechanoscopy). 1st ed. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2018. 175 pp. SCIENCEpress. ISBN 978-80-7408-177-4.
 54. PETRŮ, Naděžda and Andrea TOMÁŠKOVÁ. Merger of Family Companies in the Czech Republic as a step in their Continuation and Further Development. In Aylin Akin. 26th EBES CONFERENCE - PRAGUE PROCEEDINGS. 1st ed. Istanbul, Turecko: EBES Akşemsettin Mah.: EBES, 2018. p. 1437-1451. ISBN 978-605-67622-5-3.
 55. JEŘÁBEK, Tomáš. Modelování závislostí ve finančním managementu (Modeling Dependencies in Financial Management). Acta Sting. Brno: Akademie Sting, 2018, Neuveden, No 1, p. 22-44. ISSN 1805-1391.
 56. PETRŮ, Naděžda. Nástupnická strategie v českých rodinných podnicích (The succession strategy in Czech family businesses). 1st ed. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2018. 104 pp. SCIENCEpress. ISBN 978-80-7408-162-0.
 57. VALENČÍK, Radim and Jan ČERVENKA. Negotiation in SMEs’ Environment Analysis with Game Theory Tools. European Research Studies Journal. Piraeus: International Strategic Management Association, 2018, XXI, No 1, p. 104 - 114. ISSN 1108-2976.
 58. JINDŘICHOVSKÁ, Irena, Dana KUBÍČKOVÁ and Vladimír NULÍČEK. Non-financial Reporting in Czech Beverage industry. In Jindřichovská, I., Kubíčková, D. 6th International Scientific Conference on IFRS - Global Rules and Local Use. Prague: AAUni Prague, 2018. p. 210-218. ISBN 978-80-906585-7-8.
 59. TOMČÍK, Michal and Pavel ROSENLACHER. Number of advertisements per day and their relevance to consumers. Acta Oeconomica Universitatis Selye. Komárno: J. Selye University, 2018, vol. 7, No 2, p. 162-174. ISSN 1338-6581.
 60. VALENČÍK, Radim, Michal BLAHOUT, Jan ČERVENKA, Miroslav JURÁSEK, Patrik KAJZAR, Jan MERTL, Jiří MIHOLA, Vladislav PAVLÁT and Petr WAWROSZ. Odvětví produktivních služeb. Teorie a praxe (Sector of Productive Services. Theory and practice). 1st ed. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2018. 98 pp. SCIENCEpress. ISBN 978-80-7408-170-5.
 61. MAREK, Karel. OZ v praxi, smlouva úvěrová a smlouva o zápůjčce (Civil Code in practice, The credit Agreement and the Loan Agreement). Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2018, Neuveden, No 2018, p. 1-15. ISSN 1805-8280.
 62. PAVLÁT, Vladislav and Ladislava KNIHOVÁ. Peace Marketing Opportunities and Prospects: The Case of the Czech Republic. In Alexandru-Mircea Nedelea a Mirilena-Oana Nedelea. Marketing Peace for Social Transformation and Global Prosperity (Advances in Public Policy and Administration). 1st ed. Hershey, PA, USA: IGI Global, 2018. p. 1-21. IGI global book series. ISBN 978-1-5225-7464-4.
 63. STRAUS, Jiří. Počítačová simulace a kriminalistický experiment (Computer simulation and criminalistics experiment). Kriminalistika. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2018, 51/2018, No 3, p. 204-215. ISSN 1210-9150.
 64. LÁNSKÝ, Jan. Possible State Approaches to Cryptocurrencies. Journal of Systems Integration. Prague: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2018, vol. 9, No 1, p. 19-31. ISSN 2464-6393. doi:10.20470/jsi.v9i1.335.
 65. MERTL, Jan, Jiří MIHOLA, Radim VALENČÍK and Jan BOSÁK. Postgraduate pension system´s extension: support tool for active ageing. In Marcynkiewicz, E. PenCon proceedings 2018. Lodž: Lodž University of Technology, 2018. p. 63-75. ISBN 978-83-7283-900-8.
 66. PAVLÁT, Vladislav. Prague Stock Exchange (1993-1997). 1st ed. Prague: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2018. 155 pp. SCIENCEpress. ISBN 978-80-7408-178-1.
 67. STRAUS, Jiří. Pravděpodobnostní závěry znaleckých zkoumání (Conclusions on probability in expertise). Kriminalistika. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2018, vol. 1, No 1, p. 46-57. ISSN 1210-9150.
 68. BRUNA, Eduard. Problematické aspekty úplatkářských trestných činů (1. část) - úplatek (Problematic aspects of bribery offenses (part 1) - bribe). Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2018, Neuveden, No 10, p. 42-45. ISSN 1210-6348.
 69. BRUNA, Eduard. Problematické aspekty úplatkářských trestných činů (2. část) - obecný zájem (Problematic aspects of bribery crimes (part 2) - general interest). Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2018, Neuveden, No 12, p. 35-37. ISSN 1210-6348.
 70. MATES, Pavel. Přestupek provozovatele motorového vozidla (Intervention of the motor vehicle operator). Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2018, Neuveden, 7-8, p. 24-27. ISSN 1210-6348.
 71. LEGIERSKÁ, Yvona and Jan MERTL. Příjmy ze závislé činnosti a mezinárodní zdanění (Income from dependent activity and international taxation). Acta Sting. Brno, vydáno elektronicky on line: Akademie Sting , Brno-Jundrov, 2018, vol. 2017, No 4, p. 21-34. ISSN 1805-6873.
 72. VACÍNOVÁ, Tereza. Psychologie. Trendy oboru v dějinných souvislostech (Psychology. Trends of the field in the historical context). 1st ed. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2018. 205 pp. EUpress. ISBN 978-80-7408-152-1.
 73. VOSTATEK, Jaroslav. Reforma financování penzí, zdravotní péče a rodinných dávek jako intenzifikační faktor ekonomiky (Reform of pensions, healthcare and family benefits financing as an intensification factor of economy). In Valenčík, R. LIDSKÝ KAPITÁL A INVESTICE DO VZDĚLÁNÍ: TEORIE A PRAXE V NÁVAZNOSTI NA PRŮMYSL 4.0. 1st ed. Praha: Eupress, 2018. p. 110-119. ISBN 978-80-7408-164-4.
 74. NĚMEC, Otakar and Zuzana WROBLOWSKÁ. Requirements for applicants for the position of “product manager” in the USA. Acta VŠFS. Prague: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2018, vol. 12, No 2, p. 125-139. ISSN 1802-792X.
 75. KUPEC, Václav. Risk Audit of Marketing Communication. European Research Studies Journal. Piraeus: International Strategic Management Association, 2018, vol. 21, No 1, p. 125-132. ISSN 1108-2976.
 76. MATES, Pavel. Role soudů při dotváření správního práva (The role of courts in the completion of administrative law). Právník. Praha: Ústav státu a práva AV ČR v.v.i., 2018, vol. 157, No 4, p. 333-342. ISSN 0231-6625.
 77. PORADA, Viktor. Selected problems of the methodology of scientific cognition in the field of the light of R. S. Belkin's ideas. Košická bezpečnostná revue. Košice: Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, 2018, vol. 8, No 1, p. 77-89. ISSN 1338-4880.
 78. MERTL, Jan and Ivana TURKOVÁ. Should We Support Only Poor Children? Selected Trends in Czech Family Policy 1993-2017. In Dvořáková, P. CURRENT TRENDS IN PUBLIC SECTOR RESEARCH 2018. Brno: Masarykova univerzita, 2018. p. 156-163. ISBN 978-80-210-8923-5.
 79. MAREK, Karel. Smlouvy podle hospodářského zákoníku (Contracts under the Economic Code). In Karel Schlelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie Českých právních dějin, svazek XIII. 1st ed. Plzeň, Ostrava: Aleš Čeněk Plzeň a KEY Publishing Ostrava, 2018. p. 276-284. Encyklopedie Českých právních dějin, svazek XIII. ISBN 978-80-7418-238-9.
 80. MAREK, Karel. Smlouvy podle hospodářského zákoníku v investiční výstavbě (Contracts under the Economic Code in the Investment Facility). In Karel Schlelle, Jaromír Tauchen. Encyklopedie Českých právních dějin, svazek XIII. 1st ed. Plzeň , Ostrava: Aleš Čeněk Plzeň a KEY Publishing Ostrava, 2018. p. 335-351. Encyklopedie Českých právních dějin, svazek XIII. ISBN 978-80-7418-238-9.
 81. JANKŮ, Martin and Karel MAREK. Soukromé právo po rekodifikaci (Private law after recodification). 1st ed. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2018. 144 pp. EUpress. ISBN 978-80-7408-167-5.
 82. KAŠÍK, Milan. Specifika marketingové komunikace při pronikání na zahraniční trhy (Specifics of Marketing Communication When Penetrating the Foreign Markets). In Štědroň Bohumír. Mezinárodní marketing. 1st ed. Praha: C. H. Beck, 2018. p. 57-61. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-441-4.
 83. KUNZ, Vilém. Společenská odpovědnost u profesionálních sportovních klubů v České republice (Social Responsibility at Professional Sports Clubs in the Czech Republic). Jazyk a kultúra. Prešov: Lingvokulturologické a prekladateľsko-tlmočnícke centrum excelentnosti pri FF PU, 2018, vol. 9, No 35, p. 137-143. ISSN 1338-1148.
 84. KUNZ, Vilém. Sportovní marketing. CSR a sponzoring. (SPORT MARKETING. CSR and Sponsoring.). Praha: Grada Publishing, 2018. 176 pp. Expert. ISBN 978-80-271-0560-1.
 85. MAREŠ, David and Naděžda PETRŮ. Stabilization factors of family enterprises in the context of macroeconomic performance. European Research Studies Journal. Piraeus: International Strategic Management Association, 2018, vol. 21, No 1, p. 206-220. ISSN 1108-2976.
 86. PAVLÁK, Miroslav and Naděžda PETRŮ. Start-up ecosystem support in the Czech Republic. Acta VŠFS. Prague: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2018, vol. 12, No 2, p. 165-190. ISSN 1802-792X.
 87. JURÁSEK, Miroslav. Střet civilizací: test Popperem (Clash of Civilizations: the Popper Test). ACC JOURNAL. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2018, vol. 23, No 3, p. 213-222. ISSN 1803-9782.
 88. VOSTATEK, Jaroslav. Tax Wedges and Labour Costs. In Filipová L. et al. Proceedings of 15th International Conference Economic Policy in the European Union Member Countries. 1st ed. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2018. p. 306-323. ISBN 978-80-248-4155-7.
 89. VOSTATEK, Jaroslav. Technical pension and tax reform for Czechia. In Dvořáková, P., Baisa, B. Proceedings of the 22nd International Conference Current Trends in Public Sector Research 2018. 1st ed. Brno: Masaryk University, 2018. p. 211-218. ISBN 978-80-210-8923-5.
 90. PORADA, Viktor. Teorie a metodologie vědeckého poznání v kriminalistice ve světle idejí prof. R. S. Bělkina (Theory and Methodology of Scientific Knowledge in Criminalistics in the Light of the Ideas of Prof. R. S. Belkin). Forenzní vědy, právo, kriminalistika. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2018, vol. 3, No 1, p. 13-30. ISSN 2533-4387.
 91. KUBÍČKOVÁ, Dana and Vladimír NULÍČEK. The Financial Reporting and its Perception in Different National Environments: the Case of the Czech Republic and China Republic (The concept and content of education for the accounting profession at universities in selected European countries). In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. proceedings of the 12th International Technology, Education and Development Conference “INTED 2018”. Valencia (Spain): IATED Academy, 2018. p. 520-529. ISBN 978-84-697-9480-7. doi:10.21125/inted.2018.
 92. KNIHOVÁ, Ladislava. The Challenges of Mobile-App-Based Foreign Language Teaching and Learning. In Jan Beseda, Lucie Rohlíková a Jan Baťko (Eds.). DisCo 2017: Open Education as a Way to a Knowledge Society. 1st ed. Praha: Centre of Higher Education Studies, 2018. p. 288-300. ISBN 978-80-86302-82-9.
 93. HELÍSEK, Mojmír and Roman MENTLÍK. The choice of exchange rate regime for Czech koruna in the context of ERM II participation and the related risks. Journal of International Studies. Poland: University of Szczecin, Faculty of Economics Science and Management, 2018, Neuveden, No 1, p. 124-139. ISSN 2306-3483. doi:10.14254/2071-8330.2018/11-1/9.
 94. DLASKOVÁ, Gabriela and Petr BUDINSKÝ. The Impact of Accounting Standards Utilisation on Internal Credit Rating. European Research Studies Journal. Piraeus: International Strategic Management Association, 2018, vol. 21, No 2, p. 564-574. ISSN 1108-2976.
 95. MERTL, Jan. The Relationships and Configuration of Universal and Optional Healthcare Financing Schemes in Czechia. Danube: Law, Economics and Social Issues Review. Berlin: De Gruyter, 2018, vol. 9, No 3, p. 177-192. ISSN 1804-8285.
 96. SCHLOSSBERGER, Otakar and Josef BUDÍK. The SEPA Project as a Tool for European Integration in Payment System. In Staníčková, M., L. Melecký, E. Kovářová and K. Dvorková. Proceedings of the 4th International Conference on European Integration 2018. 1st ed. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, Czech Republic, 2018. p. 1281 - 1288. ISBN 978-80-248-4169-4.
 97. ŘÍHOVÁ, Lenka. The Tax Competitiveness of Tourism Enterprises in an International Context. ACTA VŠFS. Prague: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2018, vol. 1, No 12, p. 74-95. ISSN 1802-792X.
 98. ŠINDELÁŘ, Jiří. Transpozice IDD do českého právního řádu (Transposition of IDD into Czech law). Pojistné rozpravy. Praha: Česká asociace pojišťoven, 2018, Neuveden, No 35, p. 11-17. ISSN 2571-1059.
 99. MATES, Pavel. Trestání ve správním právu-přestupky: zvláštní právní úpravy (Crimes in Administrative Law-Misdemeanors: Special Regulations). In K. Frumarová a kolektiv. Správní trestání. 1st ed. Praha: Leges, 2018. p. 187-193. Teoretik. ISBN 978-80-7502-250-9.
 100. ZOUBEK, Vladimír. Trestní politika jako součást bezpečnostní politiky (bezpečnostní strategie ČR): nové vize de lege ferenda bezpečnostní vědy (Penalties Policy as Part of the Security Policy (the CR´s Security Strategy): New Visioin of Lege Ferenda Safety Sciences). Forenzní vědy, právo, kriminalistika. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2018, vol. 2018, No 2, p. 184-195. ISSN 2533-4387.
 101. MATES, Pavel. Úplně plná jurisdikce? (Full jurisdiction?). Bulletin advokacie. Praha: Česká advokátní komora, 2018, Neuveden, 1-2, p. 31-32. ISSN 1210-6348.
 102. JONÁK, Jiří and Jiří STRAUS. Určení výšky postavy ze záběrů bezpečnostních kamer (Stature´s height calculation due to images of CCTV). Forenzní vědy, právo, kriminalistika. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2018, vol. 3, No 1, p. 42-52. ISSN 2533-4387.
 103. DLASKOVÁ, Gabriela and Eva KOSTIKOV. Valuation of intangible assets according to Czech accounting standards and IFRS in the context of explanatory power of financial statements. Marketing and Management of Innovations. Sumy (Ukraine): Department of Marketing and Management of Innovative Activity of Sumy State University, 2018, vol. 3, No 3, p. 59-67. ISSN 2218-4511. doi:10.21272/mmi.2018.3-05.
 104. MACH, Petr. VAT Rates and their Impact on Business and Tax Revenue. European Research Studies Journal. Piraeus: International Strategic Management Association, 2018, vol. 21, No 1, p. 144-152. ISSN 1108-2976.
 105. HELÍSEK, Mojmír. Víceměnový (multipolární) mezinárodní měnový systém (Multi-currency (multi-polar) international currency system). In Petr Sedláček. Mezinárodní měnový systém a globální finanční krize. Praha: Professional Publishing, 2018. p. 174-183. ISBN 978-80-88260-18-9.
 106. TOMÁŠKOVÁ, Andrea. Vliv čerpání dotací na marketingovou vitalitu českých rodinných firem (Influence of drawing subsidies on the marketing vitality of Czech family firms). In Mojmír Helísek. Ekonomický výzkum - prezentace výsledků doktorandů. Recenzovaný sborník příspěvků z 5. ročníku konference doktorandů na Vysoké škole finanční a správní (2018). Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2018. p. 163-174. ISBN 978-80-7408-182-8.
 107. SPITSYNA, Yuliia. Zvýšení konkurenceschopnosti podniků prostřednictvím automatizace a digitalizace podnikového informačního systému před vstupem do eurozóny (Enhancing business competitiveness by automating and digitizing the corporate information system before joining the euro area). In Mojmír Helísek. Ekonomický výzkum – prezentace výsledků doktorandů. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2018. p. 151-162. ISBN 978-80-7408-181-1.
 108. 2017

 109. PORADA, Viktor, Květoň HOLCR and Eduard BRUNA. Bezpečnostní výzkum v oblasti konstituování a rozvoje bezpečnostních věd (SAFETY RESEARCH ON THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF SAFETY SCIENCE). Kultura bezpieczeństwa. Nauka-Praktyka-Refleksje. Krakow: Wyžsza Szkola Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Krakowie, 2017, Neuveden, No 28, p. 214-227. ISSN 2299-4033.
 110. HES, Aleš. Determinants of the Purchase Behavior of Generation Y. In Petranová Dana. Conference Proceedings from International Scientiic Conference “Marketing Identity 2017: Online rules – part II.”,. 1st ed. Trnava: University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, Faculty of Mass Media Communication, 2017. p. 92-100. ISBN 978-80-8105-918-6.
 111. ŠINDELÁŘ, Jiří and Petr BUDINSKÝ. Evaluating the relationship between IFA remuneration and advice quality: an empirical study. FINANCIAL SERVICES REVIEW (The Journal of Individual Financial Management). Florida: AFS and FPA®, 2017, vol. 26, No 4, p. 367-386. ISSN 1057-0810.
 112. KOMÁREK, Luboš and Narcisa KADLČÁKOVÁ. Foreign Exchange Market Contagion in Central Europe from the Viewpoint of Extreme Value Theory. Prague Economic Papers. Prague: University of Economics, Prague, 2017, vol. 26, No 6, p. 690-721. ISSN 1210-0455. doi:10.18267/j.pep.634.
 113. MERTL, Jan and Radim VALENČÍK. Improving sustainability of human resources through pension system extension. In Janošová, L. Proceedings of the International Scientific Conference of Business Economics, Management and Marketing ISCOBEMM 2017. Zaječí: MU Brno, 2017. p. 180-191. ISBN 978-80-210-8714-9.
 114. PAVLÁT, Vladislav and Ladislava KNIHOVÁ. Mobile Applications in IFRS Education. In Irena Jindřichovská, Dana Kubíčková. IFRS: GLOBAL RULES & LOCAL USE. 1st ed. Prague: Anglo-American University, 2017. p. 85-97. ISBN 978-80-906585-3-0.
 115. MAIELLO, Giuseppe. Politické sjednocení Itálie a budování národní demoetnoantropologie (The Political Unity of Italy, and Building of the National Demo-Ethno-Anthropology). Národopisná revue. Strážnice: Ústav lidové kultury, 2017, vol. 27, No 3, p. 207-223. ISSN 0862-8351.
 116. HRONOVÁ, Štěpánka and Oldřich Johannes PETR. Požadovaný profil absolventa na trhu práce imperativem pro kvalitní jazykové vzdělávání na univerzitách (Required graduate profile in the labour market as an imperative for excellence in language education at universities). CASALC Review. Brno: CASAJC, 2017, vol. 7, No 1, p. 63-72. ISSN 1804-9435.
 117. ŠINDELÁŘ, Jiří and Michal ERBEN. Problémy v distribuci finančních produktů: selhání trhu anebo regulace? (Problems with quality in financial distribution – a state or market failure?). Český finanční a účetní časopis. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017, vol. 12, No 3, p. 5-17. ISSN 1802-2200. doi:10.18267/j.cfuc.498.
 118. STRAUS, Jiří and Jiří JONÁK. Příspěvek k identifikaci osoby podle dynamického stereotypu chůze - Vliv obuvi na lokomoci (A contribution to identification of person according to the dynamic stereotype of walk - The influence of footwear on locomotion). Kriminalistika. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2017, vol. 50, No 4, p. 270-292. ISSN 1210-9150.
 119. STRAUS, Jiří and Viktor PORADA. Teorie forenzní biomechaniky (Theory of Forensic Biomechanics). 1. vydání. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2017. 168 pp. Edice SCIENCEpress. ISBN 978-80-7408-140-8.
 120. KUBÍČKOVÁ, Dana, Vladimír NULÍČEK and Irena JINDŘICHOVSKÁ. The Accounting Profession in Different Backgrounds: Comparison of the Czech Republic and China. In Kubíčková Dana, Jindřichovská Irena. IFRS: GLOBAL RULES & LOCAL USE. Prague: Anglo-American University, 2017. p. 207-221. ISBN 978-80-906585-3-0.
 121. HES, Aleš. THE IMPACT OF GLOBAL COMMUNICATION ON THE VALUES OF THE YOUNG GENERATION. In Jánošková Katarína, Klieštik Tomáš. Proceedings 17th International Scientific Conference „Globalization and Its Socio-Economic Consequences“. 1st ed. Žilina: University of Zilina, Faculty of Operation and Economics of Transport and Communications, Department of Economics, 2017. p. 652-660. ISBN 978-80-8154-212-1.
 122. JEŘÁBEK, Tomáš. Using Asymmetric Copulas in Risk Management. In Khalid S. Soliman. Proceedings of the 30th International Business Information Management Association Conference: Vision 2020: Sustainable Economic development, Innovation Management, and Global Growth. USA: International Business Information Management Association (IBIMA), 2017. p. 4413-4423. ISBN 978-0-9860419-9-0.
 123. TESAŘ, Petr. Vliv nelinearity na vybraná kryptografická kritéria 8x8 S-boxů (Influence of Non-linearity on Selected Cryptographic Criteria of 8x8 S-Boxes). Acta Informatica Pragensia. Praha: VŠE, 2017, Neuveden, 6(2), p. 162-173. ISSN 1805-4951. doi:10.18267/j.aip.107.
Display details
Displayed: 23/5/2022 10:52