Information System VŠFS

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2021

 1. HODULA, Martin, Zlatuše KOMÁRKOVÁ and Lukáš PFEIFER. The relationship between capital and liquidity prudential instruments. Journal of Regulatory Economics. Switzerland: Springer, 2021, vol. 59, No 1, p. 47-70. ISSN 0922-680X.
 2. 2020

 3. HEJLOVÁ, Hana, Zlatuše KOMÁRKOVÁ and Marek RUSNÁK. A Liquidity Risk Stress-Testing Framework with Basel Liquidity Standards. Prague Economic Papers. Prague: Prague University of Economics and Business, 2020, vol. 29, No 3, p. 251-273, 24 pp. ISSN 1210-0455. doi:10.18267/j.pep.732.
 4. HOSSEINZADEH, Mehdi, Jan LÁNSKÝ, Amir Masoud RAHMANI, Cuong TRINH, Masoumeh SAFKHANI, Nasour BAGHERI and Bao HUYNH. A New Strong Adversary Model for RFID Authentication Protocols. IEEE Access. USA: IEEE, 2020, vol. 8, No 1, p. 125029-125045. ISSN 2169-3536. doi:10.1109/ACCESS.2020.3007771.
 5. TRINH, Cuong, Bao HUYNH, Jan LÁNSKÝ, Stanislava MILDEOVÁ, Masoumeh SAFKHANI, Nasour BAGHERI, Saru KUMARI and Mehdi HOSSEINZADEH. A Novel Lightweight Block Cipher-Based Mutual Authentication Protocol for Constrained Environments. IEEE Access. USA: IEEE, 2020, vol. 2020, No 8, p. 165536-165550. ISSN 2169-3536. doi:10.1109/ACCESS.2020.3021701.
 6. RAK, Roman and Dagmar KOPENCOVÁ. Actual Issues of Modern Digital Vehicle Forensics. Internet of Things and Cloud Computing. New York: Science Publishing Group, 2020, vol. 8, No 1, p. 12-16. ISSN 2376-7715. doi:10.11648/j.iotcc.20200801.13.
 7. HOSSEINZADEH, Mehdi, Omed Hassan AHMED, Sarkar Hasan AHMED, Cuong TRINH, Nasour BAGHERI, Saru KUMARI, Jan LÁNSKÝ and Bao HUYNH. An Enhanced Authentication Protocol for RFID Systems. IEEE Access. USA: IEEE, 2020, vol. 8, No 1, p. 126977-126987. ISSN 2169-3536. doi:10.1109/ACCESS.2020.3008230.
 8. MIHOLA, Jiří, Oleksandr BULATNIKOV and Luka SLEMNIK. Analysis of non-accelerating inflation rate of unemployment in the Czech Republic. In Miroslav Čulík. Managing and Modelling of Financial Risks 2020: 10th International Scientific Conference. 1st ed. Ostrava: VŠB -TU Ostrava, 2020. p. 232-240, 320 pp. ISBN 978-80-248-4481-7.
 9. WAWROSZ, Petr and Michal BLAHOUT. Anchoring Bias and Representative Bias: Two Classroom Experiments. Scientia et Societas. Prague: Newton College, 2020, vol. 16, No 3, p. 77-90. ISSN 1801-7118.
 10. MAIELLO, Giuseppe and Martina CICHÁ. Antropologický pohled na jednu pražskou BDSM komunitu (An Anthropological sight at one of Prague BDSM community). Anthropologia integra. Brno: Ústav antropologie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, 2020, vol. 11, No 1, p. 37-42. ISSN 1804-6657.
 11. KUPEC, Václav, Michal LUKÁČ, Peter ŠTARCHOŇ and Gabriela PAJTINKOVÁ BARTÁKOVÁ. Audit of Museum Marketing Communication in the Modern Management Context. International Journal of Financial Studies. Basel: MDPI, 2020, vol. 8, No 3, p. 1-13, 14 pp. ISSN 2227-7072. doi:10.3390/ijfs8030039.
 12. POLČÁK, Radim, Pavel KOUKAL, Rudolf LEŠKA, Matěj MYŠKA, Jiří HRABÁNEK, Jan ZIBNER, Michal ŠALAMOUN, Michal KOŠČÍK, Petr PRCHAL, Jan BARTÁK, Martin VALOUŠEK, Dominika COLLETT, Pavel MATES and Jan TULÁČEK. Autorský zákon. Praktický komentář s judikaturou. (Copyright Act. Practical Commentary with Case Law.). 1st ed. Praha: Leges, 2020. 864 pp. Komentátor. ISBN 978-80-7502-391-9.
 13. VALENČÍK, Radim, Michal BLAHOUT, Ondřej ČERNÍK, Jan ČERVENKA, Michael KROH, Jan MERTL, Vladislav PAVLÁT, Ondřej ROUBAL, Pavel SUCHÝ, Petr WAWROSZ and František ZICH. Bohatství a chudoba jako problém (Wealth and poverty as a problem). 1st ed. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2020. 138 pp. SCIENCEpress. ISBN 978-80-7408-201-6. doi:10.37355/03.2020/3.
 14. BURIANOVÁ, Olga and Jiří URBÁNEK. Business Continual Management System for Value Added Securing of Organization Readiness at its Predictable Perils. In Piero Baraldi, Francesco Di Maio, Enrico Zio. Proceedings of the 30th European Safety and Reliability Conference and the 15th Probabilistic Safety Assessment and Management Conference. Singapore: Research Publishing, 2020. p. 2373-2378. ISBN 978-981-14-8593-0.
 15. MILDEOVÁ, Stanislava and Jan LÁNSKÝ. Business Intelligence reporting by System dynamics. International Journal of Economics, Finance and Business Management Studies. UK: FLE Learning, 2020, vol. 6, No 1, p. 48-56. ISSN 2397-6926.
 16. JINDŘICHOVSKÁ, Irena, Dana KUBÍČKOVÁ and Mihaela MOCANU. Case Study Analysis of Sustainability Reporting of an Agri-Food Giant. Sustainability. Switzerland: MDPI AG, 2020, 12(11), No 11, p. 4491-4512. ISSN 2071-1050. doi:10.3390/su12114491.
 17. PÍSAŘ, Přemysl and María MAZO. CONTROLLING, COMMUNICATION AND CORPORATE CULTURE – THE OPPORTUNITIES FOR SMES. Economics & Sociology. Poland: Centre of Sociological Research, 2020, vol. 13, No 3, p. 113-132. ISSN 2071-789X. doi:10.14254/2071-789X.2020/13-3/8.
 18. ROUBAL, Ondřej and Jitka CIRKLOVÁ. Crisis of Masculinity, Erotic Capital, and Male Grooming in the Sociology of Marketing Communications. Communication Today. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metóda, 2020, vol. 11, No 2, p. 18-34. ISSN 1338-130X.
 19. VOSTATEK, Jaroslav. Český důchodový (ne)systém vyžaduje zásadní reformu (The Czech pension (non)system requires fundamental reform). Fórum sociální politiky. Praha: VÚPSV, 2020, vol. 14, No 1, p. 2-10. ISSN 1802-5854.
 20. VALENČÍK, Radim and Pavel SEDLÁČEK. Čtvrtá průmyslová revoluce, nebo změna srovnatelná s průmyslovou revolucí? (The Fourth Industrial Revolution, or a change comparable to the Industrial Revolution?). Fórum sociální politiky. Praha: VÚPSV, 2020, vol. 6, No 4, p. 22-27. ISSN 1802-5854.
 21. FARKAČOVÁ, Lenka. Daňová konkurenceschopnost podniků cestovního ruchu zemí V4 (The Tax Competitiveness of Tourism Enterprises in V4). Scientia et Societas. Praha: NEWTON College, a. s., 2020, vol. 16, No 3, p. 57-69. ISSN 1801-6057.
 22. ROSENLACHER, Pavel. Degree of extroversion of university students of marketing communication. AD ALTA: Journal of interdisciplinary research. Hradec Králové: Magnanimitas, 2020, vol. 10, No 2, p. 281-284. ISSN 1804-7890. doi:10.33543/1002.
 23. HES, Aleš and Martina ŠVECOVÁ. DETERMINANTS OF INTERCULTURAL TOLERANCE IN YOUNG GENERATION COMMUNICATION (DDETERMINANTS OF INTERCULTURAL TOLERANCE IN YOUNG GENERATION COMMUNICATION). In Zuzana Kvetanová, Zuzana Bezáková, Adam Madleňák. MARKETING IDENTITY: COVID-2.0 Conference Proceedings from the Annual International Scientific Conference “Marketing Identity 2020: COVID-2.0". Trnava: Faculty of Mass Media Communication - University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2020. p. 119-128. ISBN 978-80-572-0107-6.
 24. HRONOVÁ, Štěpánka and Ladislava KNIHOVÁ. Digital Media in ESP Instruction for Marketing Communication. CASALC Review. Brno: Centrum jazykového vzdělávání MU, 2020, vol. 10, No 1, p. 99-114. ISSN 1804-9435.
 25. MATES, Pavel. Dobrá víra ve správním právu (Good faith in administrative law). Právní rozhledy. Praha: C. H. Beck, 2020, 28., No 7, p. 240-245. ISSN 1210-6410.
 26. KUBÍČKOVÁ, Dana and Vladimír NULÍČEK. Does High School Education Enhance the Financial Literacy? (Does High School Education Enhance the Financial Literacy,). In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. INTED 2020. 14th International Technology, Education and Development Conference. 1st ed. Valencia: IATED Academy, 2020. p. 328-339. ISBN 978-84-09-17939-8. doi:10.21125/inted.2020.
 27. KUBÍČKOVÁ, Dana and Vladimír NULÍČEK. Does the Financial Literacy Increase During the Secondary School Study? In Pavel JEDLIČKA, Petra MAREŠOVÁ, Krzysztof FIRLEJ, Ivan SOUKAL. Proceedings of the international scientific conference Hradec Economic Days 2020. 1st ed. Hradec Králové: University of Hradec Králové, 2020. p. 399-406. ISBN 978-80-7435-776-3. doi:10.36689/uhk/hed/2020-01-000.
 28. ČERNÍK, Ondřej, Radim VALENČÍK and Petr WAWROSZ. ECONOMICS OF PRODUCTIVE CONSUMPTION AND MULTIPOINT EXPANSION OF NASH BARGAINING PROBLEM. Journal of International Scientific Publications: Economy & Business. Burgas: International Scientific Publications, 2020, vol. 14, No 1, p. 10-25. ISSN 1314-7242.
 29. FIALA, Petr and Renata MAJOVSKÁ. Equilibrium Searching in Supply Chains by Biform Games. In Jedlička P., Marešová P., Firlej K., Soukal I. Hradec Economic Days 2020. 1st ed. Hradec Králové: University of Hradec Králové, 2020. p. 136-141. ISBN 978-80-7435-776-3. doi:10.36689/uhk/hed/2020-01-000.
 30. MAIELLO, Giuseppe. Etnografia digitale, netnografia e autoetnografia: ricerche tra vecchi punk, giovani neopagani e membri di una vasta comunita BDSM della Repubblica ceca (Digital ethnography, netnography and autoethnography in the Czech sub-cultures: researches among old Punks, young Neo-pagans and members of a large BDSM community). In Giuseppe Masullo, Felice Addeo, Angela Delli Paoli. Etnografia e Netnografia. Riflessioni teoriche, sfide metodologiche ed esperienze di ricerca. Napoli: Loffredo, 2020. p. 50-62. ISBN 978-88-32193-42-8.
 31. JANKŮ, Martin. Europeizace soukromého práva a Zásady evropského smluvního práva (PECL) (Europeisation of the ptivate law and the Principles of the European Contract Law (PECL)). 1st ed. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2020. 152 pp. EUpress. ISBN 978-80-7408-204-7.
 32. CHLUMSKÁ, Zuzana. Finanční gramotnost OSVČ v souvislosti s COVID-19 (Financial literacy of the self-employed in connection with COVID-19). In Mojmír Helísek. Prezentace výsledků ekonomického a finančního výzkumu doktorandů: recenzovaný sborník příspěvků ze 7. ročníku konference doktorandů na Vysoké škole finanční a správní. 1st ed. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2020. p. 52-59. ISBN 978-80-7408-218-4.
 33. PAVLÁT, Vladislav. Finanční vzdělávání dospělých a jeho úroveň v ČR v 90. letech (Financial education of adults and its level in the Czech Republic in the 90ties). 1st ed. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2020. 152 pp. SCIENCEpress. ISBN 978-80-7408-214-6.
 34. ROUBAL, Ondřej. From Protestant Ethic to Hedonistic Experiental Ethics. European Journal of Science and Theology. Iasi (Romania): Acad Organisation Environmental Engineering & Sustainable Development, 2020, vol. 16, No 3, p. 47-56. ISSN 1841-0464.
 35. MILDEOVÁ, Stanislava and Jan LÁNSKÝ. From Research to Business. Computer Simulation by System Dynamics. In Manue Au-Yong-Oliveira, Carlos Costa. Proceedings of the 19th European Conference on Research Methodology for Business and Management Studies. UK: Academic Conferences and Publishing International Limited Reading, 2020. p. 174-181, 392 pp. ISBN 978-1-912764-60-0.
 36. KUPEC, Václav. Generation Snowflake Communication Audit. In Zuzana Kvetanová, Zuzana Bezáková, Adam Madleňák. MARKETING IDENTITY: COVID-2.0 Conference Proceedings from the Annual International Scientific Conference “Marketing Identity 2020: COVID-2.0". Trnava: Faculty of Mass Media Communication - University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2020. p. 342-350, 651 pp. ISBN 978-80-572-0107-6.
 37. ROMŽA, Sergej, Eduard BRUNA, Hana BARTOŠOVÁ, Albert BRADÁČ, Markéta BRUNOVÁ, Ján BUZALKA, Ludmila ČÍRTKOVÁ, Gustáv DIANIŠKA, Michal DOGOŠI, Iveta FEDOROVIČOVÁ, Simona FERENČÍKOVÁ, Alena GALAJDOVÁ, Tomáš GŘIVNA, Miroslav HIRT, Ladislav HOFREITER, Květoň HOLCR, Jaroslav HOLOMEK, Robert CHALKA, Jan CHMELÍK, Jaroslav IVOR, Přemysl JANÍČEK, Jiří JELÍNEK, JIří JONÁK, Vojtech JURČÁK, Ludvík JUŘÍČEK, Štěpán KALAMÁR, Gustáv KASANICKÝ, Rastislav KAZANSKÝ, Miroslav KELEMEN, Libor KLIMEK, Martin KLOUBEK, Pavol KOHÚT, Leszek Frederyk KORZENIOWSKI, Tobiáš LAZAR, Miroslav LISOŇ, Jaroslav MAJERNÍK, Jozef METEŇKO, Jana TLAPÁK NAVRÁTILOVÁ, René PAWERA, Juliusz PIWOWARSKI, Peter POLÁK, Roman RAK, Elena RAFAILOVNA ROSSINSKAYA, Petr SAK, Vladimír SMEJKAL, Miloš SOKOL, Jozef STIERANKA, Jiří STRAUS, Přemysl STREJC, Jaroslav SUCHÁNEK, Ivan ŠIMOVČEK, Dušan ŠIMŠÍK, Marcela TITTLOVÁ, Jaroslav TUREČEK, Inga URJADNIKOVÁ, František VAVERA, Barbora VEGRICHTOVÁ, Aleš VÉMOLA, Jozef VICENÍK, Jana VIKTORYOVÁ, Jozef ZÁHORA, Vasyl ZAPLATINSKYI and Vladimír ZOUBEK. Hodnoty trestného práva, kriminalistiky, kriminológie, forenzných a bezpečnostných vied v teórii a praxi (Values in criminal law, criminalistics, criminology, forensic and security sciences in theory and practice). 1st ed. Plzeň: Aleš Čeněk, 2020. 1066 pp. ISBN 978-80-7380-829-7.
 38. JURÁSEK, Miroslav and Tomislav POTOCKÝ. How to Improve Communication within an Organization? The Relationship between Cultural Intelligence and Language Competence. Journal of Intercultural Management. Polsko: Społeczna Akademia Nauk, 2020, vol. 12, No 2, p. 53-81. ISSN 2080-0150. doi:10.2478/joim-2020-0038.
 39. STRAUS, Jiří. Hraniční meze biomechanického hodnocení pádu a skoku z výšky (Boundary limits of biomechanical evaluation of fall and jump from height). Forenzní vědy, právo, kriminalistika. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2020, vol. 6, 1/2020, p. 42-57. ISSN 2533-4387.
 40. BURIANOVÁ, Olga. Identifikace rizik ohrožení inkasa DPH podvodným jednáním plátců DPH v ČR (dentification of risks of endangering VAT collection by fraudulent actions of VAT payers in the Czech Republic). In Mojmír Helísek. Prezentace výsledků ekonomického a finančního výzkumu doktorandů: recenzovaný sborník příspěvků ze 7. ročníku konference doktorandů na Vysoké škole finanční a správní. 1st ed. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s, 2020. p. 18-29. ISBN 978-80-7408-218-4.
 41. KUNZ, Vilém. Implementation of the CSR principles in the Czech football environment. Studia Sportiva. Brno: Masaryk University, 2020, vol. 14, No 2, p. 39 - 49. ISSN 1802-7679.
 42. PAVLÁK, Miroslav, Naděžda PETRŮ and Lukáš BLAŽEK. INNOVATION ACTIVITIES AT START-UPS AS AN INSTRUMENT OF THEIR COMPETITIVENESS. In Tomáš Chlopčík. Opportunities and Threats to Current Business Management in Cross-border Comparison 2019. Germany: GUC - Verlag der Gesellschaft für Unternehmensrechnung und Controlling m.b.H., 2020. p. 139 - 147. ISBN 978-3-86367-062-7.
 43. MAREK, Karel. Jak se upřesňuje zákon o veřejných zakázkách, část 1. (As Specificed in the Public Procuroment Act, Part 1). Forenzní vědy, Právo, Kriminalistika. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2020, vol. 5, No 2, p. 179-194. ISSN 2533-4387. doi:10.37355/fvpk-2020/2-05.
 44. VALENČÍK, Radim and Jaroslav ŠULC. Jakou reformu penzí pro ČR a proč? (What pension reform for the Czech Republic and why?). Fórum sociální politiky. Praha: VÚPSV, 2020, vol. 2020, No 2, p. 22-30. ISSN 1802-5854.
 45. KUBIČEK, Pavol and Karel MAREK. K obecnému rozhodčímu soudu v ČR (To the general Arbitration Court in the Czech Republic). Justičná revue. Bratislava: Ministerstvo spravedlnosti SR, 2020, vol. 72, 2/2020, p. 231-242. ISSN 1335-6461.
 46. MAREK, Karel. K vybraným bankovním obchodům (For selected bank transactions). Soukromé právo. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020, vol. 2020, No 5, p. 25-31. ISSN 2533-4239.
 47. MAREK, Karel. Ke dvěma frekventovaným smlouvám - ke smlouvě o kontrolní činnosti a smlouvě o tiché společnosti (The Two Frequented Contracts - The Control Activity Contract and the Silent Company Contract). Forenzní vědy, právo, kriminalistika. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2020, vol. 5, No 1, p. 31- 41. ISSN 2533-4387.
 48. ŘEZNÍČEK, Václav. Komputerizace vzdělávání v kontextu současné koronavirové krize (Computerization of education in the context of the current coronavirus crisis). Media4u Magazine. Praha: Jan Chromý, 2020, vol. 17, No 3, p. 5-11. ISSN 1214-9187.
 49. KALAMÁR, Štěpán and Martina KAISEROVÁ. Kyberšikana a její vliv na mládež (Cyberbullying and their Infl uence on Youth). Forenzní vědy, právo, kriminalistika. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2020, vol. 5, No 2, p. 159-178. ISSN 2533-4387. doi:10.37355/fvpk-2020/2-04.
 50. JURÁSEK, Miroslav and Tomislav POTOCKÝ. Management of Innovations in Cross-Cultural Communication within an Organization. Marketing and Management of Innovations. Ukraine: Sumy State University, 2020, vol. 2020, No 2, p. 108-121. ISSN 2218-4511. doi:10.21272/mmi.2020.2-08.
 51. PETRŮ, Naděžda, Jan KRAMOLIŠ and Peter STUCHLÍK. Marketing tools in the era of digitization and their use in practice by family and other businesses. E & M: Economics and Management. Czech Republic: Technická univerzita v Liberci, 2020, XXIII, No 1, p. 199-214. ISSN 1212-3609. doi:10.15240/tul/001/2020-1-014.
 52. MAIELLO, Giuseppe and Ondřej ROUBAL. Média a kultura. Od primární orální kultury ke konstrukci kyber-prostorových identit v éře digitální komunikace (Media and culture. From primary oral culture to the construction of cyber-spatial identities in the era of digital communication). 1st ed. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2020. 126 pp. EUpress. ISBN 978-80-7408-179-8.
 53. HÁJEK, Jan. Měla by Česká republika a Slovenská republika uvažovat o zrušení samostatného pojistného na sociální zabezpečení? (Should the Czech Republic and the Slovak Republic consider abolishing the separate social security premiums?). In Mojmír Helísek. Prezentace výsledků ekonomického a finančního výzkumu doktorandů: recenzovaný sborník příspěvků ze 7. ročníku konference doktorandů na Vysoké škole finanční a správní. 1st ed. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2020. p. 41-51. ISBN 978-80-7408-218-4.
 54. HELÍSEK, Mojmír. Měny v mezinárodním měnovém systému (Currencies in the international monetary system). In Petr Sedláček. Zapojení ČR do mezinárodního úsilí o posílení globální měnové a finanční stability. 1st ed. Praha: Grada Publishing, 2020. p. 107-134. ISBN 978-80-271-1737-6.
 55. FIALA, Petr and Renata MAJOVSKÁ. Modeling the Design Phase of Sustainable Supply Chains. In Syed Abdul Rehman Khan. Global Perspectives on Green Business Administration and Sustainable Supply Chain Management. 1st ed. Hershey (PA, USA): IGI Global, 2020. p. 16-44. ISBN 978-1-7998-2173-1. doi:10.4018/978-1-7998-2173-1.
 56. VOSTATEK, Jaroslav. Modely financování dlouhodobé péče (Long-term care financing models). Fórum sociální politiky. Praha: VÚPSV, 2020, vol. 14, No 6, p. 2-14. ISSN 1802-5854.
 57. MATES, Pavel, Petr ČERNÝ, Tomáš LECHNER and Pavel SKALKA. Nahlížení do spisu podle občanského soudního řádu, trestního řádu, soudního řádu správního, správního řádu a daňového řádu (Inspection of the file according to the Code of Civil Procedure, the Criminal Code, the Code of Administrative Procedure, the Administrative Code and the Tax Code). 1st ed. Praha: Leges, 2020. 151 pp. Praktik. ISBN 978-80-7502-460-2.
 58. MATES, Pavel. Nahlížení do stavební dokumentace (Viewing the construction documentation). Právní rozhledy. Praha: C. H. Beck, 2020, 28., No 12, p. 446-448. ISSN 1210-6410.
 59. LEŠKA, Rudolf. Nepolapitelné umění performance: autorskoprávní analýza (The Elusive Performance Art: A Copyright Analysis). Theatralia. Brno: Masarykova univerzita, 2020, vol. 23, No 2, p. 57-73. ISSN 1803-845X. doi:10.5817/TY2020-2-4.
 60. MAREK, Karel and Martin JANKŮ. New in the Czech Civil Code - Rules on Family Enterprise. ACTA VŠFS. Prague: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2020, vol. 14, No 2, p. 137-152. ISSN 1802-792X.
 61. ČECHÁK, Vladimír. Nosné směry využití logiky v ráci (možnosti a meze) (Main directions of the use of logic in crayfish (possibilities and limits)). In Katarzyna Žák Krzyžanková, Zdeněk Kühn, Karel Beran, Pavel Maršálek, Jan Wintr, Pavel Ondřejek, Jan Tryzna. Právo jako multidimenzionální fenomén: Pocta Aleši Gerlochovi k 65. narozeninám. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2020. p. 480-487. ISBN 978-80-7380-797-9.
 62. JURÁSEK, Miroslav, Tomislav POTOCKÝ and Tereza VACÍNOVÁ. NOVÉ SCHOPNOSTI PRO 21. STOLETÍ: KULTURNÍ INTELIGENCE A JAZYKOVÁ KOMPETENCE (NEW CAPABILITIES FOR THE XXI CENTURY: CULTURAL INTELLIGENCE AND LANGUAGE COMPETENCE). Orbis Linguarum. Bulharsko: South-Western University “Neophyte Rilsky”, 2020, vol. 18, No 1, p. 148-155. ISSN 1312-0484.
 63. BRUNOVÁ, Markéta. Novodobý vývoj a stav vězeňství v České a Slovenské republice (Modern development and state of prison in the Czech and Slovak Republic). 1st ed. Praha: Leges, 2020. 223 pp. Teoretik. ISBN 978-80-7502-408-4.
 64. KOTĚŠOVCOVÁ, Jana, Petr BUDINSKÝ and Jiří MIHOLA. Odhady sovereign ratingu pomocí makroekonomických indikátorů (The Estimates of Sovereign Rating by Using Macro-Economic Indicators). Scientia et Societas. Praha: NEWTON College, 2020, vol. 16, No 4, p. 39-53. ISSN 1801-7118.
 65. STRAUS, Jiří. Pád z výšky a počítačová simulace (Fall from Height and Computer Simulation). In Jana Viktoryová, Jaroslav Blatnický. Teória a prax vyšetrovania. 1st ed. Bratislava: Akadémia Policajného zboru v Bratislavě, 2020. p. 201-210. ISBN 978-80-8054-862-9.
 66. JURÁSEK, Miroslav and Jana TŮMOVÁ. Politicization of Dual Food Quality: Czech and Slovak Online Media Content Analysis (2015 - 2018). Auspicia. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2020, vol. 17, No 1, p. 7-25. ISSN 1214-4967. doi:10.36682/a_2020_1_1.
 67. POTOCKÝ, Tomislav. Populismus jako symptom strukturální proměny společnosti a demokracie (exkurs do německé akademické debaty) (Populism as a symptom of structural transformation of society and democracy (excursion to the German academic debate)). In Jan Kysela. Populismus v demokratickém právním státě: hrozba, nebo výzva? 1st ed. Praha: Leges, 2020. p. 139-155. Teoretik. ISBN 978-80-7502-402-2.
 68. MIHOLA, Jiří, Jakub NÁBĚLEK and Luka SLEMNIK. Potential product development and production gaps in the Czech Republic, 1997-2019. In Miroslav Čulík. Managing and Modelling of Financial Risks 2020: 10th International Scientific Conference. Ostrava: VŠB -TU Ostrava, 2020. p. 157-165, 320 pp. ISBN 978-80-248-4481-7.
 69. MERTL, Jan. Povinné a volitelné produkty zdravotních pojišťoven v zemích OECD (Mandatory and Facultative Products of Health Insurance Companies in OECD Countries). Pojistné rozpravy. Praha: Česká asociace pojišťoven, 2020, vol. 37, No 1, p. 48-57. ISSN 2571-1059.
 70. MATES, Pavel. Právo na digitální služby (Right to Digital Services). Revue pro právo a technologie. Brno: Masarykova univerzita, 2020, vol. 10, No 21, p. 73-89. ISSN 1804-5383.
 71. MATES, Pavel. Právo na poučení ve správním řízení (The right to instruction in administrative proceedings). Bulletin advokacie. Česká republika: Česká advokátní komora, 2020, vol. 2020, No 11, p. 32-36. ISSN 1210-6348.
 72. MAREK, Karel. Právo stavby (The right construction). Justičná revue. Bratislava: Ministerstvo spravedlnosti SR, 2020, vol. 72, No 5, p. 681-685. ISSN 1335-6461.
 73. ROUBAL, Ondřej and Petr WAWROSZ. Predatory and Alternative Hedonism - Better Later than Now. ACTA VŠFS. Prague: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2020, vol. 14, No 2, p. 166-179. ISSN 1802-792X.
 74. BURIANOVÁ, Olga and Jiří URBÁNEK. Predictability Principle of Tax Sanctions Threats in the Legal System. In Piero Baraldi, Francesco Di Maio, Enrico Zio. Proceedings of the 30th European Safety and Reliability Conference and the 15th Probabilistic Safety Assessment and Management Conference. Singapore: Research Publishing, 2020. p. 2379-2386. ISBN 978-981-14-8593-0.
 75. VALENČÍK, Radim, S. L. SAZANOVA and B. A. ERZKNYAN. Produktivnoye potrebleniye i ekonomicheskiye kommunikatsii (Productive consumption and economic communication). Putevoditel' predprinimatelya. Moskva: Rossiyskaya Akademiya predprinimatel'stva, 2020, vol. 13, No 1, p. 118-129. ISSN 2073-9885. doi:10.24182/2073-9885-2020-13-1-118-129.
 76. PAVLÁK, Miroslav and Naděžda PETRŮ. PROMOTION OF INNOVATION ACTIVITIES AT START-UPS: INNOVATION AS AN INSTRUMENT OF COMPETITIVENESS. In Arnošt Klesla, Vladislav Pavlát, Otakar Schlossberger. Financial Markets 2019 – A Factor of European Competitiveness – proceeding from the 9th International Conference. 1st ed. Prague: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2020. p. 123-135. ISBN 978-80-7408-198-9.
 77. ŠINDELÁŘ, Jiří and Michal ERBEN. Předpověď vývoje HDP za využití prognostické chyby minulých predikcí: překročí české instituce svůj stín? (Forecasting GDP Growth Using Past Forecasting Error: Will Czech Institutions Learn from Past Mistakes?). Scientia et Societas. Prague: Newton College, 2020, vol. 16, No 3, p. 70-76. ISSN 1801-7118.
 78. MAREK, Karel. Příprava změny zákona o zadávání veřejných zakázek (Preparing the change to the Public Procurement Act). Justičná revue. Bratislava: Ministerstvo spravedlnosti SR, 2020, vol. 72, 4/2020, p. 513-540. ISSN 1335-6461.
 79. CIRKLOVÁ, Jitka. Reaffirming Identity Through Images. The commodification of llusions in the Contemporary Presentation of Self. methaodos.revista de ciencias sociales. Spain: Universidad Rey Juan Carlos, 2020, vol. 8, No 1, p. 103-110. ISSN 2340-8413. doi:10.17502/m.rcs.v8i1.351.
 80. KOTĚŠOVCOVÁ, Jana, Jiří MIHOLA and Petr WAWROSZ. Reliable Estimates of Sovereign Rating. International Advances in Economic Research. Switzerland: Springer nature, 2020, vol. 26, No 2, p. 179-181. ISSN 1083-0898. doi:10.1007/s11294-020-09779-z.
 81. BRŇOVJÁK, Jiří and Marek STARÝ. Residential Right in the Course of Time: Changes in the Legal Institution of the Inkolat in the Bohemian Crown Lands. In GAŁĘDEK, Michał, KLIMASZEWSKA, Anna. Modernisation, National Identity and Legal Instrumentalism. Volume 2: Public Law. Studies in Comparative Legal History. 1st ed. Leiden - Boston: Brill Nijhoff, 2020. p. 1-32. Legal History Library 36. ISBN 978-90-04-41715-1.
 82. PETRŮ, Naděžda. RODINNÉ PODNIKÁNÍ fenomén, příležitost, budoucnost (FAMILY BUSINESS phenomenon, opportunity, future). 1st ed. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2020. 278 pp. EUpress. ISBN 978-80-7408-207-8.
 83. MAREK, Karel. Smlouva o činnostech obecně (Contract for activities in general). Notitiae Iudiciales Academiae collegii Aedilium in Bratislava. Bratislava: Akadémia Policajného zboru Bratislava, 2020, VI., 2/2020, p. 74-85. ISSN 2453-6954.
 84. MAREK, Karel. Smlouva o společnosti a Tichá společnost (Company Egreement and Silent company). Notitiae Iudiciales Academiae Collegii Aedilium in Bratislava. Bratislava: Akadémia policajného zboru v Bratislave, 2020, 6., No 1, p. 114-122. ISSN 2453-6954.
 85. MAREK, Karel. Smlouvy o účtu, akreditivu, inkasu (Account, Letter of Credit, Agreement, Treaties about Collection). Štát a právo. Banská Bystrica: Belanium UMB, Právnická fakulta UMB, 2020, vol. 7, No 1, p. 13-24. ISSN 1339-7753. doi:10.24040/sap.2020.7.1.2-14.
 86. VOSTATEK, Jaroslav. Sociální zabezpečení je klíčem k české daňové reformě (Social Security is the key to Czech tax reform). Fórum sociální politiky. Praha: VÚPSV, 2020, vol. 14, No 3, p. 4-12. ISSN 1802-5854.
 87. MAREK, Karel. Splnění podle občanského zákoníku (Fulfillment according to the Civil Code). Justičná revue. Bratislava: Ministerstvo spravedlnosti SR, 2020, vol. 72, 10/2020, p. 1172-1180. ISSN 1335-6461.
 88. KUNZ, Vilém. Společenská odpovědnost ve sportu (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN SPORT). 1st ed. Praha: Grada Publishing, 2020. 199 pp. Expert. ISBN 978-80-271-1209-8.
 89. PAVLÁK, Miroslav and Přemysl PÍSAŘ. Strategic management controlling system and its importance for SMEs in the EU. Problems and Perspectives in Management. Ukraine: LLC “Consulting Publishing Company “Business Perspectives”, 2020, vol. 18, No 3, p. 362-372. ISSN 1727-7051. doi:10.21511/ppm.18(3).2020.30.
 90. LEŠKA, Rudolf. Sync That Tune! The Role of Collective Management of Rights in Film Production and Distribution. In Petr Szczepanik, Pavel Zahrádka, Jakub Macek, Paul Stepan. Digital Peripheries: The Online Circulation of Audiovisual Content from the Small Market Perspective. 1st ed. Cham: Springer, 2020. p. 273-290. Springer Series in Media Industries. ISBN 978-3-030-44849-3. doi:10.1007/978-3-030-44850-9_16.
 91. ZOUBEK, Vladimír. Teorie práva a středoevropský konstitucionalismus v postmoderní situaci multikulturalismu (Theory of law and Central European constitutionalism in the postmodern situation of multiculturalism). In Katarzyna Žák Krzyžanková, Zdeněk Kühn, Karel Beran, Pavel Maršálek, Jan Wintr, Pavel Ondřejek, Jan Tryzna. Právo jako multidimenzionální fenomén: Pocta Aleši Gerlochovi k 65. narozeninám. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2020. p. 196-201. ISBN 978-80-7380-797-9.
 92. ROSENLACHER, Pavel and Jaromír TICHÝ. The effect of sensory marketing from the perspective of neuromarketing. GRANT Journal. Hradec Králové: Magnanimitas, 2020, vol. 9, No 1, p. 77-80. ISSN 1805-062X.
 93. ŘEZNÍČEK, Václav and Zdeněk SMUTNÝ. The Importance and Value of Knowledge in the Context of Informatization: The Problem of Knowledge Fragmentation. TEM Journal – Technology, Education, Management. Novi Pazar (Serbia): UIKTEN - Association for Information Communication Technology Education and Science, 2020, vol. 9, No 3, p. 1042-1052. ISSN 2217-8309. doi:10.18421/TEM93-28.
 94. PÍSAŘ, Přemysl and Andrea TOMÁŠKOVÁ. The importance of social networks for the SME’s innovation potential in Industry 4.0. Innovative Marketing. Ukraine: LLC “Consulting Publishing Company “Business Perspectives”, 2020, vol. 16, No 3, p. 48-61. ISSN 1814-2427. doi:10.21511/im.16(3).2020.05.
 95. MERTL, Jan. To the creation of fiscal space for health. In Liběna Černohorská, Hana Kopáčková. Proceedings of the 13th International Scientific Conference „Public Administration 2020: Three Decades of Challenges, Reforms, and Uncertain Results“. Pardubice: University of Pardubice, 2020. p. 90-102, 163 pp. ISBN 978-80-7560-338-8.
 96. CIRKLOVÁ, Jitka. TRACING TRUST AND DISTRUST LEVITICUS REINTERPRETED IN THE FRAME OF THE CONTEMPORARY CONSUMER CULTURE. European Journal of Science and Theology. Iasi (Romania): Acad Organisation Environmental Engineering & Sustainable Development, 2020, vol. 16, No 1, p. 1-10. ISSN 1841-0464.
 97. MATES, Pavel. Trajektorie centralizace a decentralizace veřejné správy (Trajectory of centralization and decentralization of public administration). In Aleš Gerloch, Katarzyna Žák Kryžanková. Právo v měnícím se světě. 1st ed. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2020. p. 217-229. ISBN 978-80-7380-828-0.
 98. BRUNA, Eduard. Trestní řád: § 302 až § 471 (Criminal procedure code). In Jiří Jelínek. Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou. 8th ed. Praha: Leges, 2020. p. 1160 - 1272. ISBN 978-80-7502-395-7.
 99. STRAUS, Jiří. Variabilita biomechanického hodnocení pádu z výšky (Variability of Biomechanical Fall Assessment). In Michal Křižák, Roman Mikulec, Albert Bradáč. Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2020. 1st ed. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2020. p. 218-227. ISBN 978-80-214-5829-1.
 100. HÁJEK, Jan. Vliv daňové uznatelnosti na výši technických rezerv tvořených českými a slovenskými pojišťovnami (Effect of tax deductibility on technical reserves recognized by Czech and Slovak insurance companies). Český finanční a účetní časopis. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2020, vol. 15, 3-4, p. 25-37. ISSN 1802-2200. doi:10.18267/j.cfuc.548.
 101. BRUNOVÁ, Markéta and Viktor PORADA. Výsledky bezpečnostního výzkumu zaměřeného na bezpečnostní vědy (Results of security research focused on security sciences). In Jaroslav Slepecký, Růžena Ferabauerová a kol. Bezpečnostní management v kontextu aktuálních problémů současnosti. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, z.ú., 2020. p. 9-20. Studia. ISBN 978-80-7556-072-8.
 102. DURDISOVÁ, Jaroslava and Jan MERTL. Zachrání důchody současné generace spoření na stáří? (Will This Generation’s Pensions Be Saved by Savings for Old Age?). Scientia et Societas. Praha: Newton College, 2020, vol. 16, No 2, p. 77-93. ISSN 1801-7118.
 103. MAREK, Karel and Jiří STRAUS. Znalecko-odborné posouzení věci u rozhodčích soudů a výklad s tím souvisejících smluv (Expert-professional assessment of the case in arbitration courts and the interpretation of related contracts). Notitiae Iudiciales Academiae Collegii Aedilium in Bratislava. Bratislava: Akadémia policajného zboru v Bratislave, 2020, 6., No 1, p. 123-133. ISSN 2453-6954.
 104. TOMÁŠKOVÁ, Andrea. Znovuobjevené řemeslo - případová studie tkaní žinylky v České republice (Rediscovered craft - a case study of chenille weaving in the Czech Republic). Opole, Polsko: Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości Związek Pracodawców w Opolu, 2020. 9 pp. ISBN 978-83-66033-93-1.
 105. 2019

 106. BURIANOVÁ, Olga and Jiří URBÁNEK. Alliance Importance and Security Continuity of Funding European Budget. In Michael Beer, Enrico Zio. Proceedings of the 29th European Safety and Reliability Conference. 1st ed. Singapore: Research Publishing Services, 2019. p. 4227-4232. ISBN 978-981-11-2724-3.
 107. KUPEC, Václav and Přemysl PÍSAŘ. Audit Testing of Personal Data on Social Media. In KUSÁ, A., A. ZAUŠKOVÁ a Z. BUČKOVÁ. MARKETING IDENTITY: Offline Is the New Online. 1st ed. Trnava: University of SS. Cyril and Methodius in Trnava, 2019. p. 155-170. ISBN 978-80-572-0038-3.
 108. TALLO, Anton, Dominika PORUBSKÁ, Vincent HOLUBICZKY, Robert ODLER, Roman RAK, Tomáš ŠKRINÁR, Martin KRIŠKA and Jaroslav TUREČEK. Bezpečnostné technológie pre policajnú, forenznú a komerčnú prax (Security technologies for police, forensic and commercial practice). 1st ed. Bratislava: Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2019. 327 pp. ISBN 978-80-8054-808-7.
 109. URBÁNEK, Jiří and Olga BURIANOVÁ. Dynamic Model of the Finance Flows Secure Continuity into European Value Added Tax Environments. In Michael Beer, Enrico Zio. Proceedings of the 29th European Safety and Reliability Conference. Singapore: Research Publishing Services, 2019. p. 4241-4248. ISBN 978-981-11-2724-3. doi:10.3850/978-981-11-2724-3_0694-cd.
 110. MAREŠ, David and Radka PROCHÁZKOVÁ. Economies of scale and their influence on the amount of rent for natural and legal persons. In Karel Tomšík. AGRARIAN PERSPECTIVES XXVIII. BUSINESS SCALE IN RELATION TO ECONOMICS. Prague. Czech University of Life Sciences Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2019. p. 144-151. ISBN 978-80-213-2973-7.
 111. BUDÍK, Josef and Otakar SCHLOSSBERGER. Erasmus+ as a source of the Best Practice. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. Proceedings of the International Conference ICERI2019. 1st ed. Spain: IATED Academy, 2019. p. 1350-1355. ISBN 978-84-09-14755-7.
 112. SMEJKAL, Vladimír, Boris ONISČENKO, Jindřich KODL and Petr TESAŘ. Influence of Hypoxia on the Stability of the Dynamic Biometric Signature (Influence of Hypoxia on the Stability of the Dynamic Biometric Signature.). In Anna Unversity. Proceedings of 53th International Carnahan Conference on Security Technology (ICCST). Chennai, India: IEEE, 2019. p. 1-6. ISBN 978-1-7281-1575-7.
 113. KUBÍČKOVÁ, Dana, Vladimír NULÍČEK and Irena JINDŘICHOVSKÁ. Is the Financial Literacy Affected by the Field of Study? (a Comparison of Specialised Secondary Schools). In Löster T., Pavelka T. The 13th International Days of Statistics and Economics. 1st ed. Slaný: Libuše Macáková, Melandrium, 2019, 2019. p. 845-854. ISBN 978-80-87990-14-8. doi:10.18267/pr.2019.los.186.84.
 114. BERKA, Petr, Lubos MAREK and Michal VRABEC. Modeling Students Dropout Using Statistical and Data Mining Methods. In Boda, M., Mendelova, V., Grausova, M. Proceedings of 22nd International Scientific Conference on Applications of Mathematics and Statistics in Economics. Paris: Atlantis Press, 2019. p. 70-80. ISBN 978-94-6252-804-8. doi:10.2991/amse-19.2019.8.
 115. RAK, Roman. Phenomenom of equilibrium and limit states in security sciences. Bezpečnostní teorie a praxe. Prague: Police Academy of the Czech Republic in Prague, 2019, vol. 2019, No 4, p. 91-106. ISSN 1801-8211.
 116. KUNZ, Vilém. Podpora profesionálního sportu ze strany podniků v České republice (Support of Professional Sport by Companies in the Czech Republic). ACTA UNIVERSITATIS MATTHIAE BELII series Environmental Management [online]. Banská Bystrica: Faculty of Natural Sciences Matej Bel University, 2019, vol. 21, No 1, p. 6-13. ISSN 1338-4430. doi:10.24040/actaem.2019.21.1.6-13.
 117. PROROK, Vladimír. Politický zájem a statutární města v ČR (Political interest and statutory cities in the Czech Republic). Medias res. Praha: Sdružení Medias res v Praze, 2019, IV, 3-4, p. 5-12. ISSN 2464-6334.
 118. FIALA, Petr and Renata MAJOVSKÁ. Project portfolio designing under risk. In Michal Houda, Radim Remeš. Conference Proceedings. 37th International Conference on Mathematical Methods in Economics 2019. 1st ed. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019. p. 566-571. ISBN 978-80-7394-760-6.
 119. RAK, Roman and Dagmar KOPENCOVÁ. Risk analysis and threats in security science. European Science. Podhájska (Slovakia): European Institute of Further Education, 2019, vol. 2019, No 3, p. 109-115. ISSN 2585-7738.
 120. RAK, Roman. Rovnovážné a mezní stavy v bezpečnosti a soudním inženýrství (Equilibrum and Limite States in Security and Forensic Engineering). Soudní inženýrství. Brno: CERM, akademické nakladatelství, 2019, vol. 30, No 2, p. 40-48. ISSN 1211-443X. doi:10.13164/SI.2019.2.40.
 121. RAK, Roman and Ingrid MATOUŠKOVÁ. Rovnovážné a mezní stavy v bezpečnosti, v technice i společenských vědách část I. (Equilibrium and limit states in security, technology and social science part I.). Socioekonomické a humanitní studie. Praha: AMBIS vysoká škola, a.s., 2019, vol. 10, No 2, p. 45-56. ISSN 1804-6797.
 122. RAK, Roman and Ingrid MATOUŠKOVÁ. Rovnovážné a mezní stavy v bezpečnosti, v technice i společenských vědách část II. (Equilibrium and limit states in security, technology and social science part II.). Socioekonomické a humanitní studie. Praha: AMBIS vysoká škola, a.s., 2019, vol. 10, No 2, p. 57-71. ISSN 1804-6800.
 123. ULRYCHOVÁ, Eva and Diana BÍLKOVÁ. Students’ knowledge of mathematical definitions. In Löster T., Pavelka T. The 13th International Days of Statistics and Economics. Slaný: Melandrium, 2019. p. 1558-1567. ISBN 978-80-87990-18-6. doi:10.18267/pr.2019.los.186.0.
 124. PETRŮ, Naděžda. Support for family businesses from the public sector. In Imrich Rukovanský, Peter Ondria. INTERNATIONAL CONFERENCE MODERNIZATION OF PUBLIC ADMINISTRATION. 1st ed. Česká republika: Public Administration Educational Institute o.p.s., 2019. p. 39-47. ISBN 978-80-907057-6-0.
 125. JINDŘICHOVSKÁ, Irena, Margarita KORKHOVA and Dana KUBÍČKOVÁ. Sustainability Reporting in Environmentally Exposed Sector. In Löster T., Pavelka T. International Days of Statistics and Economics. Slaný: Libuše Macáková, Melandrium, 2019. p. 597-606. ISBN 978-80-87990-18-6. doi:10.18267/pr.2019.los.186.0.
 126. KUBÍČKOVÁ, Dana and Vladimír NULÍČEK. The Perception of the Financial Reporting and Accounting Profession in Different Cultural Environments: A Comparison of the Czech Republic, the China Republic, Great Britain and Ireland. In Lómez Chova, L., López Martínez A., Candel Torres, I. Proceedings of the International Conference ICERI2019. 1st ed. Spain: IATED Academy, 2019. p. 8751-8760. ISBN 978-84-09-14755-7.
 127. KNIHOVÁ, Ladislava and Vladislav PAVLÁT. The Personal Learning Cloud As an Innovative Tool in Corporate Training. In Beseda, J., Rohlíková, L., Duffek V. DisCo 2019 - E-learning: Unlocking the Gate to Education around the Globe – 14th conference reader. 1st ed. Prague: Center for Higher Education Studies, 2019. p. 47-60. ISBN 978-80-86302-85-0.
 128. SCHLOSSBERGER, Otakar and Josef BUDÍK. THE PRACTICAL EXPERIENCE WITH TEACHING SUPPORTED BY COMPUTERS AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. INTED 2019. Valencia, Spain: IATED Academy, 2019. p. 1921-1926. ISBN 978-84-09-08619-1. doi:10.21125/inted.2019.
 129. RAK, Roman. Vehicle identification number – anatomy of error occurrence. In Nader Asnafi. The Second International Conference on Mechanical, Electric and Industrial Engineering. United Kingdom: Institute of Physics Publishing, 2019. p. 1-6. ISSN 1742-6588. doi:10.1088/1742-6596/1303/1/012146.
 130. VAVERA, František and Jiří STRAUS. Vývoj československé kriminalistiky od roku 1918 (Development of Czechoslovak criminology since 1918). In Eva Kunovská. Zborník príspevkov z univerzitnej medzinárodnej vedeckej konference 100 rokov Česko Slovenskej štátnosti, právnictva a bezpečnosti. 1st ed. Bratislava: Akadénia Policajného zboru v Bratislave, 2019. p. 521-532. ISBN 978-80-8054-839-1.
 131. 2018

 132. MAREŠ, David and Radka PROCHÁZKOVÁ. Employees´ prospects in selected sectors of the CR food industry. In Karel Tomšík. Agrarian perspectives XXVII. Food safety - food security - Proceedings of the 27th International Scientific Conference. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2018. p. 167-173. ISBN 978-80-213-2890-7.
 133. HÁJEK, Jan. Ovlivňují české společnosti základ daně transakcemi se zahraničními spřízněnými osobami? (Do Czech Companies Influences Tax Base Using Intercompany Transactions?). Politická ekonomie. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2018, vol. 66, No 3, p. 330-343. ISSN 0032-3233. doi:10.18267/j.polek.1191.
 134. BÍLÝ, Jiří. Pražský apelační soud v letech 1548-1620. (The Prague Appellate Court in the Years 1548-1620.). Forenzní vědy, právo, kriminalistika. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2018, vol. 3, No 2, p. 100-118. ISSN 2533-4387.
Display details
Displayed: 5/12/2022 23:06