Information System VŠFS

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2020

 1. LEŠKA, Rudolf, Libor KYNCL, Johana KOTIŠOVÁ, Karel MAREK, Ivan DAVID and Pavel ZAHRÁDKA. Projekt TA ČR: Jak provádět dobrou správu při poskytování sociálních, kulturních a vzdělávacích služeb organizacemi kolektivní správy práv autorských a práv souvisejících (Project TA Czech repulic: How to carry out good administration in the provision of social, cultural and educational services by collective management organizations of copyright and related rights). Praha: Technologická agentura ČR, 2020. 30 pp.
 2. 2016

 3. VOSTATEK, Jaroslav. Možné cesty rozvoje českých osobních penzí (Alternative Development Strategies for the Czech Personal Pensions). 1st ed. Praha: MPSV/OKDR, 2016. 49 pp.
 4. 2014

 5. PAVLŮ, Dušan. Analýza českého veletržního a výstavního trhu 2013. Analýza pro SOVA – Společenstvo organizátorů veletrhů v ČR. Praha: AMASIA EXPO, 2014.
 6. SCHLOSSBERGER, Otakar. Souhrnná výzkumná zpráva k projektu MV ČR Zvýšení účinnosti postupů a opatření při odhalování legalizace výnosů z trestné činnosti a zamezení financování zločineckých struktur v sektoru poskytovatelů finančních služeb. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. 37 pp.
 7. 2013

 8. CECAVA, Zdeněk. Anketa absolventů VŠFS 2013. Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Praha, 2013.
 9. VOSTATEK, Jaroslav. Modely financování starobních penzí. In Vostatek, J., Kubátová, K., Krebs, V. Financování penzijních systémů. Výzkumná studie z projektu VŠFS pro Výzkumný ústav práce a sociálních věcí. Praha, 2013. 35 pp.
 10. 2012

 11. CECAVA, Zdeněk. Anketa absolventů VŠFS 2012. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012. 35 pp.
 12. PETROVÁ, Iva. Anketa magistři VŠFS 2012. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012. 96 pp.
 13. ZICH, František and Ondřej ROUBAL. Anketa zaměstnanců VŠFS 2012. Závěrečná zpráva z interního projektu Systematické zkoumání sociálního systému VŠFS (studenti, absolventi, zaměstnanci). Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012. 120 pp.
 14. VOSTATEK, Jaroslav. Důchodová reforma: břímě mladých? Research Paper. Praha: CESTA, 2012. 33 pp. ISBN 978-80-905134-8-8.
 15. RYTINA, Jan. Sociální profil posluchače 3. ročníku bakalářského studia VŠFS 2011/2012. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2012.
 16. 2011

 17. CECAVA, Zdeněk and František ZICH. Anketa absolventů VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s, 2011. 65 pp.
 18. ZICH, František, Ondřej ROUBAL and Jan RYTINA. Anketa zaměstnanců VŠFS (2010). Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011.
 19. RYTINA, Jan. Sociální profil posluchače 3. ročníku bakalářského studia VŠFS 2010/2011. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011.
 20. TOMČÍK, Michal and Milan TUČEK. Sociální profil studentů I. ročníku bakalářského studia VŠFS v akademickém roce 2010/2011. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011.
 21. TOMČÍK, Michal and M. VAVROCH. Výzkum v Duchcově. Studie sociálně vyloučených lokalit na území města Duchcova. Most: Oblastní Charita Most, 2011.
 22. 2010

 23. CECAVA, Zdeněk, Milan TUČEK and František ZICH. Anketa absolventů VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2010. 45 pp.
 24. ROUBAL, Ondřej, František ZICH and Jan RYTINA. Anketa zaměstnanců VŠFS – 2010. Praha: Vysoký škola finanční a správní, 2010.
 25. ČEPEK, Ondřej, Petr KUČERA and Petr SAVICKÝ. Boolean functions with a simple certificate for CNF complexity. RUTCOR Research Report 2. New Brunswick, New Jersey, USA, 2010.
 26. LACINA, Karel. Implementace principů „public governance“ a jejich efektivnost. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2010. 50 pp.
 27. VOSTATEK, Jaroslav. Materiály VŠFS k penzijní reformě. In Výsledky vědecko-výzkumné práce VŠFS na úseku penzijní teorie a politiky. Praha: VŠFS, 2010.
 28. VOSTATEK, Jaroslav. Nástin penzijní teorie a politiky a návrh penzijní reformy a navazující daňové a dotační reformy. Praha: VŠFS, 2010.
 29. VOSTATEK, Jaroslav. Paradigmatické důchodové reformy ve světě a jejich aplikace na Česko. In Závěry výzkumu VŠFS na úseku důchodové reformy. Praha: VŠFS, 2010.
 30. RYTINA, Jan. Sociální profil posluchače 3. ročníku bakalářského studia VŠFS 2009/2010. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2010.
 31. VOSTATEK, Jaroslav. Velká marketingová hra o důchodovou reformu. Praha: VŠFS, 2010.
 32. PRŮŠA, Ladislav, Jan MERTL and Vojtěch KREBS. Vývoj a výhled závislosti a potřeby dlouhodobé sociálně zdravotní péče a sociálních služeb v období 2012-2020 u populace nad 65 let věku z hlediska zdravotního stavu (ZVZ 235). Praha: VÚPSV a Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2010. 36 pp.
 33. VOSTATEK, Jaroslav. Vývojové tendence sociálního zabezpečení se zaměřením na Evropu a Česko. In Závěry výzkumu VŠFS na úseku důchodové reformy. Praha: VŠFS, 2010.
 34. PAVLŮ, Dušan. Závěrečná zpráva z projektu IGA VŠFS - Analýza velikosti a struktury marketingových komunikačních agentur v ČR. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2010. 30 pp.
 35. 2009

 36. BOROS, E., Ondřej ČEPEK, A. KOGAN and Miroslav KUČERA. A subclass of Horn CNFs optimally compressible in polynomial time. New Brunswick: RUTCOR, 2009.
 37. ČERVENKA, Miroslav, Vojtěch KREBS, H. KUČEROVÁ and O. HAVLÍČEK. Analýza poptávky po vzdělávacích kapacitách pro dospělé na území Olomouckého kraje. Praha: SVS Consult, 2009. 215 pp.
 38. ZICH, František, Ondřej ROUBAL and Jan RYTINA. Anketa zaměstnanců a učitelů VŠFS o.p.s. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2009. 138 pp.
 39. KAFKA, Miloslav. Nově přijatí studenti VŠFS AR 2009. Praha: VŠFS, 2009.
 40. TOMČÍK, Michal and M. VAVROCH. Pocit bezpečí v Chánově. 2009.
 41. LACINA, Karel. Podklady pro výzkumnou zprávu interního projektu. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2009. 40 pp.
 42. ZICH, František and A KOL. Profil studenta Vysoké školy finanční a správní. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2009. 72 pp.
 43. KREBS, Vojtěch and A KOL. Pružné formy podpory rodin s dětmi v sociálním pojištění. Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2009. 156 pp.
 44. CECAVA, Zdeněk, Iva PETROVÁ and František ZICH. Sociální profil posluchače druhého ročníku magisterského studia VŠFS v akademickém roce 2008/2009. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2009. 85 pp.
 45. TOMČÍK, Michal and Ján MIŠOVIČ. Sociální profil posluchače prvního ročníku bakalářského studia VŠFS (AR 2008/2009). Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2009.
 46. RYTINA, Jan. Sociální profil posluchače 3. ročníku bakalářského studia VŠFS 2008/2009. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2009.
 47. CECAVA, Zdeněk. Sociální profil studentů navazujícího magisterského studia 2008/2009 (2. ročník). Vysoká škola finanční a správní, 2009.
 48. RYTINA, Jan. Výsledky ankety zaměstnanců a učitelů VŠFS o.p.s. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2009.
 49. PAVLŮ, Dušan. Výzkum názorů návštěvníků 4. ročníku Noc reklamožroutů. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2009. 10 pp.
 50. PAVLŮ, Dušan. Výzkum názorů žáků 6. - 9. tříd základních škol v České republice na zavedení EURO. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2009. 101 pp.
 51. VOSTATEK, Jaroslav, Jan MERTL, Ladislav PRŮŠA and Vojtěch KREBS. Základní vývojové tendence rozvoje teorie a politiky sociálního pojištění. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2009. 116 pp.
 52. STÝBLO, Jiří. Zaměstnatelná budoucnost I – III. Koncepční studie pod vedením České společnosti pro rozvoj lidských zdrojů. 2009.
 53. 2008

 54. PAVLŮ, Dušan. Analýza parametrů veletržní efektivnosti. Praha: AMASIA EXPO, 2008.
 55. ZICH, František and Ondřej ROUBAL. Anketa zamestnanců VŠFS (2008), interní materiál. Praha: VŠFS, 2008.
 56. PAVLŮ, Dušan. Informovanost podnikatelů o zásadních změnách v oblasti doručování oficiálních písemností od orgánů veřejné moci ČR. Praha: AMASIA EXPO, 2008. 18 pp.
 57. PAVLŮ, Dušan. Mění se názory na českou reklamu? Noc reklamožroutů 2008. Praha: VŠFS, 2008. 12 pp.
 58. PAVLŮ, Dušan. Názory posluchačů Pražského jara. Praha: VŠFS, 2008. 22 pp.
 59. TOMČÍK, Michal and Miloslav KAFKA. Nově přijatí studenti (AR 2007/2008). Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2008.
 60. PAVLŮ, Dušan. Odborný expertní posudek mediálního obrazu Moravskoslezského kraje celostátního a regionálního rozsahu za období leden 2007 - červen 2007. Praha, 2008. 5 pp.
 61. TOMČÍK, Michal, Jan RYTINA and Emil HANOUSEK. Posluchači prvního ročníku bakalářského studia VŠFS (AR 2007/2008). Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2008.
 62. ROUBAL, Ondřej, Zdeněk CECAVA, Miloslav KAFKA and Michal TOMČÍK. Posluchači třetího ročníku bakalářského studia VŠFS (AR 2007/2008). Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2008.
 63. PRŮŠA, Ladislav. Pracovníci ve zdravotnictví a řídící pracovníci ve zdravotnictví - resortní analýza potřeb pracovníků jednotlivých profesí a oborů, s výhledem do roku 2015. Kladno: Institut sociálního rozvoje, 2008.
 64. VOSTATEK, Jaroslav. Reforma sociálních systémů jako nástroj odstranění sociálních pastí a nežádoucích motivačních stimulů. Praha: VŠFS, 2008. 43 pp.
 65. VOSTATEK, Jaroslav, Vojtěch KREBS and A KOL. Reforma sociálních systémů jako nástroj odstranění sociálních pastí a nežádoucích motivačních stimulů. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2008. 43 pp.
 66. TOMČÍK, Michal, Jan RYTINA and Zdeněk CECAVA. Sociální profil posluchače druhého ročníku magisterského studia (AR 2007/2008). Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2008.
 67. TOMČÍK, Michal, M. VAVROCH and P. NEVYHOŠTĚNÝ. Socioekonomická analýza sociálně vyloučených lokalit na území města Most pro potřeby IPRM Most. Most: Magistrát města Most, 2008.
 68. TOMČÍK, Michal. Technologické profily. Závěrečná zpráva z terénního dotazníkového šetření projektu VÝ-KO-P. Asistenční centrum Most, 2008.
 69. KAFKA, Miloslav and Michal TOMČÍK. Závěrečná zpráva – Nově přijatí studenti VŠFS AR 2008/2009. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2008.
 70. 2007

 71. PRŮŠA, Ladislav. Návrh priorit a cílů společného působení nepojistných sociálních dávek a hmotné podpory v nezaměstnanosti. Praha: SOCIOKLUB, 2007.
 72. ZICH, František, ROUBAL and ET AL. Sociální profil posluchačů VŠFS (2006/2007). Praha: VŠFS, 2007.
 73. KREBS, Vojtěch and ET AL. Solidarita a ekvivalence v sociálních systémech, 1. etapa. Praha: VŠE, 2007. 135 pp.
 74. PRŮŠA, Ladislav. Vstupní analýza současných vazeb trhu práce se sektorem zdravotní a sociální péče a veterinární činnosti (OKEČ 85) a definování výchozích předpokladů pro strategické plánování zaměstnanosti v tomto sektoru. Praha: MPSV, 2007.
 75. PAVLŮ, Dušan. Výzkum uplatnění rozhodujících tržních kompetencí a odstranění možných rozporů v malých a středních podnicích. Paha: FEL ČVUT, 2007.
 76. PAVLŮ, Dušan. Závěrečná zpráva z výzkumu názorů návštěvníků na akci NOC REKLAMOŽROUTŮ 2007. Zlín: FMK UTB, 2007.
 77. 2006

 78. RYTINA, Jan and Michal TOMČÍK. Člověk v pohraničí: Sborník výsledků výzkumu přeshraničních vlivů působích na obyvatele pohraničí ČR v r. 2006, část B: Výsledky dotazníkového šetření květen 2006 - předvýzkum. Ústí nad Labem: UJEP, 2006.
 79. KOTÝNKOVÁ, M., Vojtěch KREBS, Jaroslava DURDISOVÁ and ET AL. Dlouhodobá nezaměstnanost a její ekonomické a sociální důsledky. Praha: VŠE, 2006. 93 pp.
 80. LACINA, Karel. Partnerství pro cestovní ruch na regionální úrovni II: Výzkumná zpráva projektu WA-035-05-Z07 za rok 2005. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006.
 81. GOMBÁR, Eduard. Vliv politicky relevantních elit a institucí na demokratizační proces v Egyptě. Praha: MZV, 2006. 112 pp.
 82. ČECHÁK, Vladimír. Vstupní analýza současných vazeb trhu práce se sektorem Těžba nerostných surovin (OKEČ 10-14) a definování výchozích předpokladů pro strategické plánování zaměstnanosti v sektoru. Praha: MPSV, 2006. 117 pp.
 83. 2005

 84. NAHODIL, František. Metodika stanovení efektivnosti péče o životní prostředí. Paha: BT- VUSTE, 2005.
 85. VANČUROVÁ, Alena, Bojka HAMERNÍKOVÁ and Květa KUBÁTOVÁ. Projekt výzkumu a vývoje - současná a připravovaná opatření rodinné politiky v zemích střední Evropy. Praha: VŠE, 2005. 110 pp.
 86. WAWROSZ, Petr. Rozbor českých zákonů harmonizujících český právní řád s komunitárním právem, které byly přijaty v letech 2004 a 2005: Výzkumná zpráva. Praha: ICRE VŠE, 2005.
 87. NAHODIL, František. Studie k financování péče o životní prostředí a vyhodnocení legislativních požadavků EU: výzkumná zpráva. Praha: VUSTE EVNIS, 2005.
 88. GOMBÁR, Eduard. Vliv rodinných a kmenových struktur na politický rozhodovací proces na Blízkém východě II: Výzkumná zpráva. Praha: MZV, 2005. 193 pp.
 89. PAVLŮ, Dušan. Závěrečná zpráva z výzkumu názorů vystavovatelů - veletrh Esoterica. Praha: AMASIA EXPO, 2005. 13 pp.
 90. PAVLŮ, Dušan. Závěrečná zpráva z výzkumu názorů vystavovatelů - veletrh Hodiny a klenoty. Paha: AMASIA EXPO, 2005. 22 pp.
 91. PAVLŮ, Dušan. Závěrečná zpráva z výzkumu názorů vystavovatelů - veletrh Holiday World. Praha: AMASIA EXPO, 2005. 21 pp.
 92. PAVLŮ, Dušan. Závěrečná zpráva z výzkumu názorů vystavovatelů - veletrh Móda Praha. Parha: AMASIA EXPO, 2005. 14 pp.
 93. PAVLŮ, Dušan. Závěrečná zpráva z výzkumu názorů vystavovatelů - veletrh Pragodent. Paha: AMASIA EXPO, 2005. 18 pp.
 94. PAVLŮ, Dušan. Závěrečná zpráva z výzkumu názorů vystavovatelů - veletrh Pragointerier - Living fair. Praha: AMASIA EXPO, 2005. 18 pp.
 95. PAVLŮ, Dušan. Závěrečná zpráva z výzkumu názorů vystavovatelů - veletrh Pragotherm. Praha: AMASIA EXPO, 2005. 18 pp.
 96. PAVLŮ, Dušan. Závěrečná zpráva z výzkumu názorů vystavovatelů - veletrh Reklama Polygraf. Praha: AMASIA EXPO, 2005. 19 pp.
 97. 2004

 98. BERKA, Petr and P. LAŠ. Expertní systém pro hodnocení rizika výskytu aterosklerózy: Výzkumná zpráva. Praha: EuroMISE-Kardio, 2004. 14 pp.
 99. HELÍSEK, Mojmír. Historie měnových krizí – zobecnění příčin a důsledků. Praha: VŠE, 2004. 147 pp.
 100. ZICH, František. Monitoring ekonomických a vybraných sociálních faktorů udržitelného rozvoje: Závěrečná zpráva. Praha: VŠFS, 2004. 122 pp.
 101. VANČUROVÁ, Alena, Bojka HAMERNÍKOVÁ, Květa KUBÁTOVÁ and ET AL. Projekt výzkumu a vývoje - údaje pro centrální evidenci Souběh důchodu s výdělečnou činností a vliv výše příjmů z výdělečné činnosti na nárok na důchod, jeho výši a výplatu. Praha: VŠE, 2004. 120 pp.
 102. WAWROSZ, Petr. Rozbor českých zákonů, které byly harmonizovány s komunitárním právem v letech 2003 a 2004: Výzkumná zpráva. Praha: ICRE VŠE, 2004.
 103. VANČUROVÁ, Alena, Bojka HAMERNÍKOVÁ and ET AL. Souběh důchodu s výdělečnou činností a vliv výše příjmů z výdělečné činnosti na nárok na důchod, jeho výši a výplatu. Praha: VŠE, 2004. 120 pp.
 104. ZICH, František, Zdeněk CECAVA and Jan RYTINA. Závěrečná zpráva terénního výzkumu v Jirkově. 1st ed. Praha: VŠFS, 2004. 76 pp.
 105. 2003

 106. BERKA, Petr and R. JIROUŠEK. Feature Selection Operators based on Information Theoretical Measures, D14-4: Výstup projektu IST 1999-119993 Mining Mart. Praha: EuroMISE-Kardio, 2003. 21 pp.
 107. ČECHÁK, Vladimír and Václav NETOLICKÝ. Investice do lidských zdrojů v prováděných restrukturalizacích národohospodářských sektorů formou vzdělávacího procesu: Výzkumná zpráva. Most: VŠFS, VÚHU, BIC, 2003.
 108. BERKA, Petr. Personalizovaný lékařský asistent: Výzkumná zpráva EuroMISE-Kardio. Praha: EuroMISE-Kardio, 2003. 10 pp.
 109. HAMERNÍKOVÁ, Bojka, Květa KUBÁTOVÁ and ET AL. Příprava návrhu jednoduchých metodických pokynů pro přípravu projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů EU. Studie č. 2: Metody pro hodnocení efektů ze strukturálních fondů a Kohezního fondu. Praha: FFÚ, VŠE, 2003. 95 pp.
 110. HELÍSEK, Mojmír. Transformace české ekonomiky, měnový kurz a měnové krize. Praha: VŠE, 2003. 16 pp.
 111. 2002

 112. BERKA, Petr. Aplikace metod strojového učení na data STULONG: Výzkumná zpráva EuroMISE-Kardio. Praha: EuroMISE-Kardio, 2002. 13 pp.
 113. BERKA, Petr. Discretization and Grouping operators, D16-1: Výstup projektu IST-1999-11993 MiningMart. Praha: EuroMISE-Kardio, 2002. 22 pp.
 114. WAWROSZ, Petr and Eva KLVAČOVÁ. Fiskální a sociální politika jako determinanty demografického vývoje a jejich účinky na finanční rovnováhu průběžně financovaného systému důchodového zabezpečení - mezinárodní komparace. Praha: VÚPSV, 2002. 117 pp. ISBN 80-238-9988-0.
 115. ČECHÁK, Vladimír. Kapitola 11. a 12. Praha: MPSV ČR, 2002.
 116. WAWROSZ, Petr and Petra SLOVÁČKOVÁ. Rizika a přínosy našeho vstupu do EU z pohledu právního řádu (stav jaro 2002): Výzkumná zpráva. Praha: Úřad vlády ČR, 2002.
 117. WAWROSZ, Petr and Petra SLOVÁČKOVÁ. Rozbor vybraných nařízení EU: Výzkumný zpráva. Praha: ICRE VŠE, 2002.
 118. KREBS, Vojtěch, Jaroslava DURDISOVÁ and ET AL. Sociální aspekty transformace české ekonomiky se zaměřením na problematiku vstupu ČR do EU. Praha: VŠE, 2002. 62 pp.
 119. KREBS, Vojtěch and Ladislav PRŮŠA. Státní dávky souvisejicí s bydlením. Praha: VŠE, 2002. 20 pp.
 120. 2001

 121. BERKA, Petr. Aplikace systémů dobývání znalostí pro analýzu medicinských dat: Výzkumná zpráva EuroMISE-Kardio. Praha: EuroMISE-Kardio, 2001. 28 pp.
 122. HELÍSEK, Mojmír. Charakteristika výuky makroekonomie na Univerzitě Mannheim. Praha: VŠE, 2001.
 123. HELÍSEK, Mojmír. Koordinace výuky předmětů ekonomie (část makroekonomie) v rámci společného základu bakalářského studia na VŠE v Praze. Praha: VŠE, 2001.
 124. WAWROSZ, Petr and Petra SLOVÁČKOVÁ. Rizika a přínosy našeho vstupu do EU z pohledu právního řádu (stav podzim 2001): Výzkumná zpráva. Praha: ICRE VŠE, 2001.
 125. 2000

 126. HELÍSEK, Momír. Koordinace výuky předmětů Makroekonomie I a Makroekonomie II na VŠE v Praze – současnost a perspektivy. Praha: VŠE, 2000.
 127. HELÍSEK, Mojmír. Výuka makroekonomie na Univerzitě J. Keplera v Linci. Praha: VŠE, 2000.
 128. 1999

 129. HELÍSEK, Mojmír. Srovnání vybraných učebnic makroekonomie (příp. ekonomie) pro základní kurs. Praha: VŠE, 1999.
 130. HELÍSEK, Mojmír. Výuka makroekonomie na Univerzitě v St. Gallenu. Praha: VŠE, 1999. 17 pp.
Display details
Displayed: 6. 3. 2021 16:11